rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานทริปพิเศษ กรุงเทพ-บ่อเกลือ-บ่อหยวกใต้-พระตำหนักภูฟ้า-ดอยภูคา-ดอยคีรีวงศ์
โครงการ คาราวานไฟฟ้าแสงสว่างและประปา (ทริปพิเศษ #2 '56)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่
เส้นทาง กรุงเทพฯ - บ่อเกลือ - บ่อหยวกใต้ - พระตำหนักภูฟ้า - ดอยภูคา-ดอยคีรีวงศ์
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ
2. เพื่อสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามนโยบายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ถวายไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ให้สำนักสงฆ์ วัดวาอาราม ที่พึงทางจิตใจแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร
4. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น สามัคคี และศึกษาเที่ยวชมการปลูกพืชผักผลไม้ โครงการตามพระราชดำริฯ
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวแหล่งประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงการเรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โครงการตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
6. เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล
7. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมที่ดีให้แก่เยาวชนไทย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556   2013-08-14 / อ่าน: 17392
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อรวบรวมเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อถวายแด่ พระภิกษุ ที่จำพรรษา ณ สำนักสงฆ์(วัด)บ่อหยวกใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
2. เพื่อรวบรวมเครื่องสังฆภัณฑ์ ตามจิตศรัทธาของพุทธบริษัท สำหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3. เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ การกระจายรายได้สู่ชนบท
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมที่ดี ให้แก่สังคมไทย

ระยะเวลาโครงการ
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นักท่องเที่ยวทั่วไป และผู้ใช้ Internet จำนวนประมาณ 60 ท่าน
ทีมงานจัดกิจกรรม 5 ท่าน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
สถานที่จัดกิจกรรม
บ่อเกลือ / บ่อหยวกใต้ / พระตำหนักภูฟ้า / ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาโครงการตามพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/
ป่าดึกดำบรรพ์/ชมพูภูคา/ดอยคีรีวงศ์

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซด์
1. www.rallythai.net
2. www.moohin.com
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับท่านที่จองห้องพัก VIP ต้องชำระเพิ่มอีกท่านละ 150 บาท)

ทั้งนี้ ห้องพักบน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการตามพระราชดำริฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการที่พักไว้ดังนี้

ห้อง VIP คืนละ 700 บาท (บังคับ ให้พักแค่ 2 คน) มีเตียงใหญ่ 1 เตียง ( 5 - 6 ฟุต)
ห้องธรรมดา คืนละ 600 บาท (บังคับ ให้พัก 3 คน) มีเตียงเล็ก 3 เตียง ( 3 ฟุต )
ห้องพักรวม คืนละ 200 บาท/ 1 ท่าน (1 ห้องพัก 20 คน) มีเตียงเล็ก 20 เตียง (3 ฟุต)

หมายเหตุ : ทุกห้อง ไม่มีแอร์ เพราะอากาศหนาวเย็นตลอดปี แถมยังไม่มี TV ในห้องด้วย หากต้องการจะนั่งชม ต้องออกมานั่งชมรวมกัน ณ ห้องโถงนั่งเล่น

จะเห็นได้ว่า อัตราค่าบริการดังกล่าว หากเป็นห้องธรรมดา และห้องพักรวม จะมีค่าที่พักเฉลี่ยท่านละ 200 บาท
สำหรับ ห้อง VIP อัตราค่าบริการเฉลี่ยท่านละ 350 บาท

ดังนั้น ทีมงานฯ จึงจำเป็นต้องเรียกเก็บ(เฉพาะผู้ที่พักห้อง VIP ในอัตราเพิ่มอีกท่านละ 150 บาท)

ทั้งนี้ ห้อง VIP มีอยู่เพียง 7 ห้องเท่านั้น
ห้อง ธรรมดา มีอยู่ 6 ห้อง
ห้องพักรวม มีอยู่ 1 ห้อง
***ท่านที่โอนเงินลงทะเบียน จะมีสิทธิ์กำหนดเลือกประเภทห้องพัก ได้ก่อน โดยแจ้งความประสงค์พร้อมกับการส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล อายุ ไซด์เสื้อ ชื่อเล่น พร้อมประเภทห้องพัก มายังทีมงานฯ ผ่านทาง thawtchs@gmail.com หรือทาง line ท่องเที่ยวคาราวาน หรือ line ส่วนตัว

หมายเหตุ : เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านแรกเท่านั้น
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
สิ่งที่ทีมงานจะจัดเตรียมไว้ให้ท่าน
1. ที่พัก 1 คืน (ภูฟ้า)
2. อาหาร 5 มื้อ(ตามโปรแกรม)
3. เสื้อ T-Shirt ดีไซน์เก๋ 1 ตัว/ 1 ท่าน
4. ประกันการเดินทาง วงเงิน 100,000 บาท
5. ป้ายชื่อ New Collection
6. สติ๊กเกอร์ พร้อมโปรแกรมการเดินทาง (คันละ 1 ชุด)

สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมไปในวันเดินทาง
1. รถยนต์สภาพพร้อมเดินทาง (รถเก๋งสามารถร่วมเดินทางได้) แต่ต้องตรวจเช็คความพร้อมระบบช่วงล่าง ระบบเบรค แบตเตอร์รี่ น้ำกลั่น ระบบครัช ระบบบังคับเลี้ยว น้ำฉีดกระจก ใบปัดน้ำฝน ระบบสัญญาณไฟ ให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกล
2. ผู้ขับขี่ (ถ้ามีผู้ขับขี่รถยนต์ได้ 2 ท่าน ในรถ 1 คัน จะเป็นการดีที่สุด)
3. ยารักษาโรค(ส่วนตัว)ถ้ามีโรคประจำตัว
4. ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว (ส่วนตัว) เนื่องจากช่วงที่คณะเดินทางไป อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาว ของภาคเหนือ
5. เงินบริจาค เพื่อสมทบทุนถวายวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า แสงสว่าง และประปา (ตามกำลังศรัทธา)
6. ความพร้อมของสมาชิกที่เข้าร่วมเดินทางในกิจกรรมคาราวาน (พักผ่อนให้เพียงพอ)
7. อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม (มื้อที่ให้รับประทานตามอัธยาศัย)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ทริปนี้ ทีมงานฯ ตั้งใจเชิญชวนพี่น้องชาวคาราวาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง และประปา เพื่อนำถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้(วัดป่า) ซึ่งรายละเอียดจะนำมาประชาสัมพันธ์เร็ว ๆ นี้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
บ่อเกลือ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ ที่ขึ้นชื่อแห่งอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง ในยุคสมัยก่อน ซึ่งต้องส่งเป็นเครื่องบรรณาการระหว่างอาณาจักร ปัจจุบัน ชาวบ้านผลิตเกลือพร้อมผสมไอโอดีน เพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นลงไปด้วย
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
วิวจากบ้านพัก
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
บรรยากาศยามเช้า บริเวณที่พัก ภูฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
อาคารห้องพัก ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา กับบรรยากาศสไตล์รีสอร์ท ที่โอบล้อมด้วยเมฆหมอกและขนุเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

เสด็จเยือนศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นประจำทุกปี ภาพนี้ เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อปี 2555 ทรงตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และทรงมีน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้น ให้คณะแพทย์หลวงที่ติดตามคณะเสด็จ ตรวจเยี่ยมรักษาผู้ป่วย ทันตกรรม ฯลฯ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ร้านภูฟ้า บริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
อาคารจัดเลี้ยง ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

สำหรับอาหารมื้อเย็น วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556

และ อาหารมื้อเช้า วันอาทตย์ที่ 22 กันยายน 2556
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ตัวอย่างตู้ควบคุม (Main Breaker) ที่จะนำไปถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้(วัดป่า)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในระยะ 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ตัวอย่างอาหารมื้อเย็น แกงจืดภูฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ตัวอย่างอาหารมื้อเย็น ยำหมูยอ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
น้ำพริกอ่อง คู่กับผักเคียง ปลูกเอง @ ภูฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ชิมและชมการสาธิตชงชาอู่หลง ผลิตภัณฑ์ ณ แหล่งผลิต
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่ผลิตโดย โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
บรรยากาศภายในห้องพัก @ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ห้องธรรมดา (มี 3 เตียงเล็ก ขนาด 3 ฟุต)

ไม่ติดตั้งแอร์ แต่อากาศหนาวเย็นสบาย (ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ห้องพักเตียงเดี่ยว ( 5 - 6 ฟุต) กำหนดให้พักได้ 2 ท่าน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ของห้องพัก
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
จากรูปภาพที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้... จะสังเกตเห็นได้ว่า การจัดวัสดุ อุปกรณ์ รองรับการพักอาศัย เป็นแบบเรียบง่าย ไม่หรูหรา ตามหลักความพอเพียง ดีที่ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่น (เพราะอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี)

ในห้องนอน ไม่มีทีวี ตู้เย็น เคเบิล Wifi หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เหมือนกับโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โดยทั่วไป แต่เชื่อว่าทุกท่านจะยังพอรับได้นะครับกับ 1 คืน

สำหรับ TV ทางศูนย์ฯ จัดให้มีไว้ในบริเวณห้องนั่งเล่น(ส่วนกลาง) ผู้ที่สนใจสามารถมานั่งชมรายการได้ที่ส่วนกลาง(แต่อาจจะไม่ได้ชมรายการโปรด เพราะเป็น TV ส่วนกลาง แต่ถ้าตกลงกันได้ในกลุ่มคนดูส่วนใหญ่ ก็คงจะสามารถเปลี่ยนช่องไปชมได้)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
...ใช่แล้วครับ ทริปนี้ เป็นทริปพิเศษ เพราะเรากำลังจะนำทุกทานไปเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ที่ทรงเสียสละเวลาส่วนพระองค์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ ทั้งยังทรงชี้แนะ มีพระกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนพระองค์ ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำรัสมากมายหลายพันโครงการฯ รวมทั้ง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ทีมงานฯ ภูมิใจเรียนเชิญชาวคาราวาน ร่วมกิจกรรมไปเยี่ยมชมในครั้งนี้

หากความสะดวกสบาย ในการเดินทาง พักอาศัย อาหารการกิน จะลดน้อยถอยลงจากชีวิตประจำวันของเรา ๆ ท่าน ๆ บ้างในบางครั้ง ทีมงานฯ ก็มีความมั่นใจว่า เพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวคาราวานฯ จะมีความยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมทริปพิเศษ ๆ ทริปนี้

Sincerely yorurs,
J A M E S S C B  / 2013-08-14
ห้องทรงงาน พระตำหนักภูฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
คณะแพทย์อาสา ที่ร่วมเดินทางตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดาร
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ทันตแพทย์ กำลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างขะมักเขม้น
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ขับรถไปตามถนนหนทาง ทั้งในเขตเมือง ในป่าเขา กันดารสุดเขตชายแดนไทย สังเกตเห็นว่ากำแพงวัด กำแพงโรงเรียน กำแพงโรงสี ฯลฯ ล้วนทาสีประจำพระองค์ฯ และสถานที่ราชการ ห้างร้าน บ้านเรือน ก็จะพบเห็นธงสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ สอบถามจากชาวบ้านร้านถิ่น ได้รับการบอกกล่าวว่า เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงงานฯ ที่พระตำหนักภูฟ้า อยู่เป็นประจำแทบทุกปี ทั้งยังเสด็จออกเยี่ยมสารทุกข์สุขดิบราษฎรในถิ่นทุรกันดารกันบ่อยครั้ง

ล่าสุด แวะไปโรงแรมภูคาน่านฟ้า (เจ้าสัวบันฑูร ล่ำซำ เป็นเจ้าของ) ก็พบว่ามี ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการภูฟ้า ที่ ล็อบบี้โรงแรมฯ เมื่อเดินเยี่ยมชมภายในห้องรับรอง บริเวณชั้น 1 ของโรงแรม ก็พบภาพของสมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้นเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการภูฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในร้านภูฟ้า หลากหลายและฝีมือประณีต ซึ่งชาวบ้านได้รับพระราชทานโอกาสจากน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพฯ ให้ได้รับการถ่ายทอดอบรม ฝึกฝนกระทั่งมีความชำนาญ หมดจากงานเรือกสวน ไร่ นา ก็หันมาผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ภาพดอกหญ้ายามเช้า มองใกล้ ๆ สังเกตเห็นหยดน้ำค้างที่ยังเกาะพร่างพราว สวยงามน่าประทับใจ . . .

เราชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ของภาคเหนือ พร้อมทั้ง ร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ถวายไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำประปา ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษา ศึกษาธรรมะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ณ วัดป่า (ไม่สำคัญว่าจะชื่อวัดอะไร สำคัญว่า เรา ๆ ท่าน ๆ ตั้งใจนำแสงสว่างไปถวาย เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
จุดชมวิว ณ ภูฟ้า ช่วงเช้า หมอกลงกระทั่งมองได้ในระยะใกล้ ๆ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
บรรยากาศแบบนี้ ตอนดึก ๆ หากได้ปิ้งย่าง คงจะสนุกสนานเป็นกันเองดีไม่น้อย
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ แปลงเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้เมืองหนาว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-14
ส่งรายชื่อไป 2 คนและใบ Pay in ทาง E-mail
แล้วนะครับ
ยุทธนา  / 2013-08-14
เรียน พี่ยุทธนา (Ja TOT)

ได้รับเงินลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท จำแนกได้ดังนี้

ค่าลงทะเบียน 2 ท่าน ๆ ละ 1,000 บาท = 2,000 บาท

ค่าห้อง VIP 2 ท่าน ๆ ละ 150 บาท = 300 บาท

รวมค่าลงทะเบียน 2,300 บาท

หมายเหตุ : เงินโอน(เกิน)700 บาท จะโอนคืนเข้าบัญชี SCB ชิดลม ให้ตามที่ได้สนทนากันทางโทรศัพท์นะครับ
JAMES  / 2013-08-14
ฝากประชาสัมพันธ์ ร่วมสมทบทุน ทำบุญสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อส่งมอบ สำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้(วัดป่า)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
หารือกับพี่ ๆ ที่ร่วมเดินทางไปในทริปสำรวจวัดป่า มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะจัดสรรเป็นทุนสมทบ ตัวอย่างเช่น หลอดยาว 40 วัตต์ หลอดละ 180 บาท สั่งซื้อ 20 หลอด เวลาผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุน ให้แจ้งความประสงค์ว่าจะบริจาค 1 หลอด เป็นเงินบริจาค 180 บาท เป็นต้น

กรณีผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ บริจาค สายไฟ ขนาด 2x2.5 ซึ่งจะมีมูลค่า 3870 บาท แตกเป็น 10 ทุน ๆ ละเท่า ๆ กัน ดังนั้น ท่านผู้บริจาค อาจบริจาคเป็นทุนละ 387 บาท (เท่ากับบริจาคสายไฟ ยาว 20 เมตร) เป็นต้น

หากผู้บริจาค(ท่านเดิม) ประสงค์จะร่วมบริจาคสวิทซ์ Panasonic เพิ่มอีก 1 ตัว จะบริจาคเพิ่มอีก 30 บาท รวมเป็นเงินบริจาค 417 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 จะประชาสัมพันธ์ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (หลังจากสอบราคา เปรียบเทียบราคา จากผู้แทนจำหน่าย(ค้าส่ง)อย่างน้อย 2 - 3 ราย) เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด และจะนำมาเผยแพร่ ให้ทราบกันต่อไป

สำหรับระยะนี้ จะงดรับแจ้งความประสงค์การสมทบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในทุก ๆ รายการ (ราคาที่แสดงข้างต้น สืบราคาจากร้าน SQUARE D โทร.086-323-2967 (คุณภคิณ)

อนึ่ง : กรณีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคาราวานท่านใด ทราบว่ามีตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย ที่สามารถเสนอราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ในราคาค้าส่ง สามารถร่วมอนุโมทนาบุญ แนะนำ หรือสืบราคาและแจ้งมายังทีมงานฯ เพื่อประกอบการเทียบราคาต่อไป
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
ฝากประชาสัมพันธ์ ร่วมสมทบทุน ทำบุญสร้างระบบน้ำประปา เพื่อถวาย สำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้(วัดป่า)

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโข่ง(กักเก็บน้ำประปาภูเขา) เป็นราคาทีมงานฯ ได้รับแจ้งจาก
ผู้ใหญ่บ้านบ่อหยวกใต้(โทร.085-218-8306) ซึ่งทราบว่าจะสั่งซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอปัว(ใกล้ที่สุดแล้ว)

ร้าน ส.นครปัวก่อสร้าง,หจก.
164 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จังหวัดน่าน 55120
โทร.081-672-9835
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
บรรยากาศบริเวณบ้านพัก สวยงามด้วยไม้ดอกเมืองหนาว สายพันธุ์จากโครงการแม่ฟ้าหลวง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
ประชาสัมพันธ์(เพิ่มเติม)

รายการหลอดไฟ ขนาด 40 วัตต์ ปกติทั่วไปจะมีขนาด 36 วัตต์ แต่เนื่องจากทางร้าน SQUARE D แจ้งว่า ถ้าจัดซื้อยี่ห้อ Silvania จะเป็นหลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จึงแนะนำให้จัดซื้อเป็นยี่ห้อดังกล่าว ทั้งนี้ ทีมงานฯ ยังอยู่ระหว่างสอบราคา และสรรหา ผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบราคา ก่อนจะสรุปว่ารายการใด จะสั่งซื้อจาก ผู้จัดจำหน่ายรายใด ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ หากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคาราวานท่านใด มีคำแนะนำ หรือสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่าย ที่เสนอราคาพิเศษได้ ทีมงานฯ ขอขอบคุณเป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย


รายการวัสดุ อุปกรณ์ ระบบประปา(ภูเขา) ที่ได้นำเผยแพร่ 2 page ก่อนหน้านี้ เป็นราคาที่ ผญบ. ให้ข้อมูลมา อย่างไรก็ตาม ทีมงานฯ ได้หารือกับพี่ ๆ หลายท่านแล้ว เห็นว่าราคาดังกล่าว สามารถสร้าง โข่ง ได้เพียง 1 อัน(แท่ง) ซึ่งมีความจุประมาณ 2000 ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับแท๊งค์น้ำ ตราเพ็ชร ขนาด 2000 ลิตร ราคาจำหน่าย(ยังไม่ได้ต่อรอง)ประมาณ 15,000 บาท ราคาวัสดุดังกล่าว จึงอาจจะค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเห็นควรระงับการประชาสัมพันธ์ จัดสร้างโข่งถวายวัด โดยกลับไปใช้แผนเดิม ที่ทีมงานฯ ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม คือ จัดหา สายชำระ ฝักบัว ก๊อกน้ำ ข้อต่อ ข้องด ท่อน้ำประปา ขนาดต่าง ๆ กรรไกรตัดท่อพีวีซี เทปพันเกลียว กาวประสานท่อพีวีซี เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ทีมงานจะสอบราคา เปรียบเทียบราคา เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายที่ให้ราคาเหมาะสมที่สุด ก่อนนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป

Sincerely yours,

J A M E S S C B
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
สนใจไปด้วยครับ รบกวนทีมงานฯ ช่วยส่งรายละเอียดกิจกรรมที่เป็น pdf ให้หน่อยนะครับ จะส่งให้น้อง ๆ ที่ทำงาน สนใจร่วมทำบุญด้วยครับ อนุโมทนา boonlert_1970@hotmail.com
หลังอาน  / 2013-08-15
คุณเจมส์ โอนเงินค่าทริปฯ ไปให้แล้วนะครับ.... 8 ท่าน 8,000 บาท ขอเป็นห้องบังคับนอน 3 คน 2 ห้องคับ อีก 2 คนนอนห้องรวมคร๊าปปปป....แล้วเจอกันคับ
kAi  / 2013-08-16
รับทราบครับ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว ท่านที่โอนเงินแล้วช่วยส่งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ ประเภทห้องพักที่เลือก และกรณีโดยสารรถตู้ แจ้งทีมงานทราบด้วยครับ thawtchs@gmail.com
JAMES  / 2013-08-16
คุณสมหมาย ที่โทรมาเมื่อสักครู่ เมื่อส่งหลักฐานแล้ว รบกวนช่วย Confirm อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ
JAMES  / 2013-08-16
สวัสดีครับ พี่ๆ

พี่ผมอยู่บริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าครับ อิเมล์ของพี่ผมครับ ball_sky@hotmail.com (พี่บอล)

เท่าที่ถามไป ราคาพิเศษกว่าที่โพสอ่ะครับ

ส่วนเรื่องทริป อยากไปด้วยเหมื่อนกันครับ ตอนนี้รอเพื่อน ตัดสินใจอยู่ครับ
อั้น  / 2013-08-16
ครั้งนี้ ขอแจมศ์ด้วย ไปทั้้งครอบครัว(4คน) พรุ่งนี้จะรีบโอนเงินให้นะครับ ห้องนอนแบบบังคับ 3 เตียง (แต่ขออยู่ 4 คน คือนอนพื้อนคนหนึ่งหนะ...)
Suksant  / 2013-08-16
ไปด้วยคนค่ะ พรุ่งนี้โอนเงินให้แล้ว จะบอกไปอีกที ขอห้อง VIP และร่วมทำบุญปูนฉาบ 6 ลูกด้วยค่ะ ก็เท่ากับ 2 คน = 2,000+300+900 นะคะ
อัจฉราSA  / 2013-08-16
ขอบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินด้วยค่ะ
อัจฉราSA  / 2013-08-16
SCB Saving Acct. Number 100-2-00372-5 Dhawatchai Sutiboriharnkul
JAMES  / 2013-08-17
ยินดีต้อนรับสมาชิกคาราวานกลุ่มพี่ไก่ ครอบครัวคุณม๊อค ครอบครัวพี่สุขสันต์ ครอบครัวพี่ตุ๊ก ครอบครัวพี่ยุทธนา ครอบครัวพี่อัจฉรา ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556 ทริปพิเศษ ๆ ครั้งนี้ด้วยครับ เชื่อว่าทุกท่านมีความตั้งใจจะร่วมกันไปทำบุญวัดป่าด้วยกัน อนุโมทนา สาธุ ครับ

คุณอั๋น ผมแจ้งสอบถามไปยังคุณบอล ตามเมลล์ที่ให้ไว้แล้ว รอการติดต่อกลับครับ

สำหรับท่านที่อยู่ระหว่างตัดสินใจ อาจต้องไวนิดนึงครับ ห้องพักส่วนตัวกำลังจะเต็มแล้ว หากช้าอาจต้องพักห้องรวมนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-17
โอนเงินพร้อมส่งรายละเอียดให้ในe-mail แล้วค่ะ
ส่วนเงินทำบุญจะนำไปให้ในวันที่เดินทางนะค่ะ
สมหมาย จันทร์ตะเคียน  / 2013-08-17
โอนเงินให้แล้วค่ะ รวม 3,200 เมื่อวานนี้ เวลา 16.30

ผู้เดินทาง :
1. สุรชัย สังคะโชติวงษ์ ชื่อเล่น เนี๊ยว อายุ 53
2. อัจฉรา อัศนีวุฒิกร ชื่อเล่น อัจ อายุ 49
ทั้ง 2 คน เสื้อไซส์ XXL หรือถ้ามีใหญ่กว่านี้ ประมาณ 3XXL จะดีมากเลยค่ะ

ขอไปเจอกันวันที่ 21 ที่ปัม ปตท.ตัวเมืองน่านเลยได้หรือเปล่าคะ เพราะจะต้องไปทำธุระแถว ๆ จังหวัดใกล้เคียงที่มันทางเดียวกันน่ะค่ะ
อัจฉราSA  / 2013-08-18
ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวคาราวานทุก ๆ ท่าน ร่วมกิจกรรมคาราวานถวายไฟฟ้าแสงสว่างและประปาครับ

สำหรับพี่สมหมาย ที่โอนเงินเกินมา 700 บาท ผมจะโอนกลับเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ให้นะครับ(เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ยังยุ่งเรื่องรถยนต์ตัวเอง เลยยังไม่ได้ไปทำธุรกรรมรายการ คาดว่าภายในคืนนี้ หลังเลิกงาน)

สำหรับพี่ไก่ ที่โอนเงินมา 8000 บาท (สำหรับ 8 ท่าน) รับทราบแล้วครับ (จองห้อง 3 คน 2 ห้องนะครับ) และอีก 2 ท่านที่เหลือ นอนรวม OK จัดให้ตามนั้นเรียบร้อยแล้วครับ

อนุโมทนาบุญ กับคุณเก และคุณบูน (สมาชิกที่เคยร่วมคาราวาน ทริปเนินช้างศึก บ้านอีต่อง ทองผาภูมิ สังขละบุรี) ที่แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุน จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ประปา มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

พี่ตุ๊ก โอนเงินลงทะเบียน 3,300 บาท จองห้อง VIP 1 ห้อง รับทราบครับ

พี่เนี้ยว และพี่อัจ ทีมงานรับทราบการโอนเงินแล้วครับ แต่เงินทำบุญ ยังไม่สรุป เพราะว่า ระบบประปา ทีมงานฯ หารือกันว่า อาจจะถวายเป็นท่อ PVC ข้อต่อ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ โถสุขภัณฑ์ (แทนการสร้างโข่งกักเก็บน้ำ เนื่องจากทางสำนักสงฆ์ ใช้ระบบน้ำประปาภูเขา มีน้ำตลอดปี แม้ฤดูแล้ง ก็ไม่เคยขาดแคลนน้ำ แต่ท่อประปา แตกบ่อย เพราะน้ำแรง) ซึ่งทีมงานฯ จะแจ้งรายละเอียดเรื่อง ระบบประปา ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่จัดซื้อปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก จึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (บ่ายวันนี้ จะสรุปรายละเอียดและประกาศบนเว็บไซด์ ให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง) สำหรับพี่เนี้ยว และพี่อัจ ไปพบกัน เช้าวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ที่ปั๊ม PTT ตัวเมืองน่าน (ปั๊มใกล้ร้านขนมหวานป้านิ่ม เวลา 06.00 น. ไม่เกิน 06.30 น.ครับ)

พี่สุขสันต์ รบกวนส่งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ไซด์เสื้อ สมาชิก 4 ท่าน ให้ด้วยครับ(ส่งมาที่ thawtchs@gmail.com)

สำหรับคุณอั๋น (ที่พี่ชายชื่อบอล) ขณะนี้ ทีมงานฯ ยังไม่ได้รับติดต่อกลับจาก คุณบอล ตามที่แนะนำไว้แต่ประการใด
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...ฑี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
Update (เฉพาะข้อมูล ห้องส่วนตัว)

ห้อง VIP เหลือ 3 ห้องสุดท้าย

ห้อง Normal เหลือ 3 ห้องสุดท้ายนำภาพความประทับใจทริปคาราวานกระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6 ทริปที่ 4 "ดอยเสมอดาว" มาให้ชมกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...ฑี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
ทริปดอยเสมอดาว รวบรวมได้เงินบริจาค มากพอสมควร ได้รับเกียรติจากอาเจ็กศิลป์ มาเป็นตัวแทนชาวคาราวาน ในการส่งมอบเงินทุนการศึกษา ให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเลา เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเงินทุนการศึกษาไว้ บรรยากาศชื่นมื่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งน้อง ๆ นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู หน่วยงานราชการ และพี่น้องพ้องเพื่อนชาวคาราวาน

ปล. ขณะนี้ มีผู้สมัครเดินทางด้วยรถตู้ จำนวน 2 ท่าน (ยังเหลือที่นั่งอีก 8 ที่นั่งครับ)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
ทราบว่า ทริปนี้ ครอบครัวเฮียต๊อก ร่วมเดินทางไปทำบุญด้วย ยังไงก็รีบลงทะเบียน จองสิทธิ์ห้องพัก นะครับ

สำหรับชาว Rallythai ที่ยังอยู่ระหว่างตัดสินใจ ก็ทยอยลงทะเบียนจองสิทธิ์บ้านพัก กันแต่เนิ่น ๆ นะครับ

พอห้องพัก(ส่วนตัว)เต็มแล้ว มักจะมี Request ขอให้ช่วยจัดหา แนะนำ ให้เสมอ ๆ ซึ่ง ณ จุดนั้น หากได้บ้านพักส่วนตัว ก็ห่างไกลหมู่คณะ และไม่ใช่บ้านพักที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เสียโอกาสเดินทางไปทั้งที ไม่ได้พักบ้านพักภูฟ้า และที่สำคัญ จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น เพราะด้านล่าง บ้านพักจะเป็นโฮมสเตย์ หรือรีสอร์ท ราคามีหลัก 4 - 5 ร้อยบาท ขึ้นไปนะครับ ถ้าเจอ บ่อเกลือวิวรีสอร์ท ก็ระดับหนึ่งพันบาทขึ้นไป
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
Update ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนร่วมเดินทางเป็นทางการแล้ว 29 ท่าน (เปิดรับสมัคร 60 ท่าน)

ห้องพัก VIP คงเหลือ 2 ห้องสุดท้าย

ห้องพัก Normal เหลือ 2 ห้องสุดท้าย

ห้องพักรวม คงเหลือ 20 ที่


นำภาพบรรยากาศบริเวณถนนคนเดิน บริเวณหน้าวัดหัวเวียงใต้ มาแบ่งปันอีกครั้ง

ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
บรรยากาศภายในร้านอาหารมื้อกลางวัน @ ทริปเนินช้างศึก
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
พี่อนันต์ สมาชิกรถคันพี่เล็กอารี และพี่รุ่ง กำลังเสี่ยงทาย @ วัดพระธาตุช่อแฮ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
ช่วงเวลาผ่อนคลาย ในภาพสมาชิกคาราวานกำลังสนุกกับการเล่นเกมส์ เรียกเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ยามเย็น บริเวณจุดชมวิว ดอยเสมอดาว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
ความตั้งใจของชาวคาราวาน ทุก ๆ ทริป ผสมผสานทั้งงานทำบุญทำทาน เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญ กับทุก ๆ ท่านด้วยครับ สาธุ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
บรรยากาศยามเช้า ก่อนเวลาปล่อยขบวนคาราวาน ณ ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ในครั้งนั้น ท่านผู้อำนวยการฯ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมปล่อยขบวนคาราวาน ทั้งยังนำขบวนคาราวาน เดินทางไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งทีมงานฯ

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ และเจ้าหน้าที่ คุณต้น คุณแหนม และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
จัดขบวนก่อนออกเดินทาง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
กี่ทอผ้า ณ อำเภอเวียงสา สถานที่ชาวคาราวาน แวะเวียนไปเยี่ยมชม อุดหนุน ผ้าทอมือ ในราคาย่อมเยาว์ ชาวคณะบางท่านเลือกซื้อ นำไปฝากมอบให้ญาติสนิทมิตรสหาย หรือคุณครูของบุตรหลาน สะดวกผู้ใหญ่ ถูกใจผู้รับ ตรงตามคอนเซ็ปท์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการกระจายรายได้สู่ชนบท
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
วัตถุดิบผ้าทอ หลากหลายสีสันต์ ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
บรรยากาศเด็ก ๆ กำลังสนุกสนานกับเครื่องเล่นที่วิเศษสุด แม้ละครสมัยนี้ก็ยังนำไปเป็นฉากประกอบการถ่ายทำ เพียงแค่เปลี่ยนตัวผู้เล่น และจัดบรรยากาศให้สวยงาม หลังชมละครแล้ว บ้านเรา ยังไม่ค่อยจะมีการบริหารจัดการแบบเกาหลี ที่เตรียมสถานที่แล้วพานักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยว มาชม มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้า อันนั้น เกาหลีเค้าส่งออกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาหารการกิน ฯลฯ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
ที่ภูฟ้า ก็มีการเก็บยอดชาอู่หลง ตอนเช้าด้วย หากวันที่เราไปโชคดี ไม่มีฝนตอนเช้า เราคงได้มีโอกาสออกไปชมการเก็บชากัน เพราะประสานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
แผนที่บริเวณสถานที่ ๆ คณะเราจะเดินทางไปกันในทริปนี้ โดยคร่าว ๆ ครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-19
โอนเงินจำนวน 2,300.-บาท (เวลา 20.38 น.) เรียบร้อยแล้วนะคะ

ผู้ร่วมเดินทาง......
1. คุณวรเดช อินทรทิพย์ ชื่อเล่น P'วร อายุ 52 ปี (เสื้อ XL)
2. คุณศิริวรรณ ศฤงฆ์อนันต์ ชื่อเล่น N'ม๊อค อายุ 34 ปี (เสื้อ M )

Mokcona  / 2013-08-19
ยินดีต้อนรับครับคุณม๊อคและพี่วรค่าลงทะเบียนรวมค่าห้องVIP นะครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พีี่ใหน้อง2556  / 2013-08-19
ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องซื้อปูนฉาบ 9 ลูก เอาเป็นว่าตามอัธยาศัยของคุณเจมส์เลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่ให้เรา 2 คนได้ทำบุญให้วัดในครั้งนี้ด้วยนะคะ
อัจฉราSA  / 2013-08-20
สวัสดีครับ

- แจ้งกลับเรื่องของราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับ หากสงสัยเรื่องของเทคนิค ยินดีให้บริการ สามารถติดต่อได้นะครับ
- โอนค่าสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับ (ร่วมเดินทาง 4 ท่าน ห้องธรรมดา 3 เตียงครับ) รายละเอียดตามที่แจ้งในเมล์นะครับ

ขอบคุณครับ


บอล  / 2013-08-20
อนุโมทนาบุญด้วยครับ พี่อัจฉรา และพี่เนี้ยว สำหรับเงินบริจาค 900 บาท (ซึ่งเดิมที ตั้งใจบริจาคปูนจำนวน 6 ลูก) ทีมงานจะจัดสรรเป็นเงินทำบุญ ซึ่งจะระบุและแจ้งให้ทราบต่อไป ว่าเงินจำนวนดังกล่าว นำไปบริจาคในวัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
คุณศุภฤกษ์ ปฐวีไพสิฐ ได้โอนเงินเข้าบัญชี 4,000 บาท เวลา 09.14 น. (วันนี้)

แต่ยังไม่ได้นำส่งรายละเอียดมาให้ รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยครับ ว่าไป 4 ท่าน ประกอบไปด้วยใครบ้าง

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ไซด์เสื้อ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
กรณีที่โอนเงินค่าลงทะเบียน แต่ไม่ได้แจ้งการจองห้องพัก(ส่วนตัว) แบบธรรมดา ทีมงานฯ จะไม่ได้ Booking ห้องพัก(ส่วนตัว)ไว้ให้ จะดำเนินการ Booking ห้องพักแบบรวม ไว้ให้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้รับการยืนยัน หากต่อมาในภายหลัง มีการทักท้วง แต่ห้องได้ถูกจองโดยผู้แสดงความประสงค์แล้ว ทีมงานต้องขออภัยที่จะไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้ห้องพัก สำหรับท่านที่ยืนยันขอใช้สิทธิ์ให้ท่านได้

หมายเหตุ : ขณะนี้ ห้องพักแบบส่วนตัว

ห้อง VIP คงเหลือ 1 ห้อง (พักได้ 2 ท่าน)
ห้อง Normal คงเหลือ 1 ห้อง (พักได้ 3 ท่าน)

ห้องพักแบบรวม คงเหลือ 24 ท่าน (ห้องพักรวม)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ได้รับข้อมูลจากคุณศุภฤกษ์ (บอล) เรียบร้อยแล้วครับ มีผู้ร่วมเดินทาง 4 ท่าน จองห้อง Normal แบบ 3 เตียง(เล็ก)
ฝากหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับทีมงานติดต่อได้สะดวก ทาง E-mail ด้วยครับ


Update ห้องพักแบบส่วนตัว

ห้อง VIP คงเหลือ 1 ห้อง (พักได้ 2 ท่าน)
ห้อง Normal ***เต็มแล้ว***

ห้องพักแบบรวม คงเหลือ 24 ท่าน (ห้องพักรวม)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ใบเสนอราคา ร้านสุวิทย์การไฟฟ้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ใบเสนอราคา จากคุณบอล (ศุภฤกษ์) ที่สมัครร่วมเดินทางไปกับคาราวานถวายไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ในทริปนี้ (ราคาที่แสดงเป็นราคาหลังหักส่วนลด 50% จากบริษัทที่คุณบอล ทำงานอยู่แล้ว)

สังเกตจากรายละเอียดพบว่า 5 รายการดังกล่าว จะตรงกับ 6 รายการแรก (ที่ร้านสุวิทย์การไฟฟ้า ได้เสนอราคาไว้)

แต่จะมีรายการ Safety Cut มูลค่า 2,200 บาท (ที่เสนอโดยร้านสุวิทย์การไฟฟ้า) ถูกตัดรายการออกจาก ใบเสนอราคา ของคุณบอล เหตุผลเนื่องจาก เซอร์กิตเบรคเกอร์ แต่ละตัว จะเป็นระบบนิรภัย สามารถตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า ได้โดยทันที เมื่อมีการช็อตของอุปกรณ์ ไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน นอกจากนี้ยังมี ตัวคุม (Main) อีก 1 ขั้นตอน ดังนั้น คุณบอล จึงแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อ Safety cut แต่ประการใด
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
คุณบอล แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใบเสนอราคา (เฉพาะรายการที่ 1 และรายการที่ 2) เพื่อให้รองรับการพัฒนาวัด ในอนาคต (ซึ่งหากทางวัด มีการขยับขยาย ต้องใช้ปริมาณไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น จะได้ไม่เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา ชาวคาราวาน และชาว Ralllythai ทุกท่าน

ตามที่กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ได้จัดกิจกรรมคาราวานทริปพิเศษ #2/2556 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556 ความทราบแล้วนั้น

ขณะนี้ ทีมงานฯ ได้สืบราคา เปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผู้จัดจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง ซึ่งทีมงานฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้จัดซื้อจากร้านสุวิทย์การช่าง ซอยตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึ่งมีรายการพร้อมราคา แบ่งเป็นหุ้น ๆ ละ เท่า ๆ กันมาเพื่อทุกท่านทราบและพิจารณาร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาต่อไป

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา ชาวคาราวาน และชาว Ralllythai ทุกท่าน

ตามที่กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ได้จัดกิจกรรมคาราวานทริปพิเศษ #2/2556 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556 ความทราบแล้วนั้น

ขณะนี้ ทีมงานฯ ได้สืบราคา เปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผู้จัดจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง ซึ่งทีมงานฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้จัดซื้อจากร้านสุวิทย์การช่าง ซอยตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึ่งมีรายการพร้อมราคา แบ่งเป็นหุ้น ๆ ละ เท่า ๆ กันมาเพื่อทุกท่านทราบและพิจารณาร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาต่อไป

Sincerely yours,

J A M E S S C B
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ตัวอย่าง การบริจาคระบบไฟฟ้า (แบบแจกแจง)

จากตัวอย่าง จะเห็นว่า นาย A บริจาคเป็นเงิน 1,209 บาท
นางสาว B บริจาคเป็นเงิน 1,195 บาท
เด็กชาย C บริจาคเป็นเงิน 899 บาท

ทั้งนี้ 3 ท่าน ไม่ได้บริจาครายการเหมือนกันทุกรายการ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละบุคคล
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา ชาวคาราวาน และชาว Ralllythai ทุกท่าน

ตามที่กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ได้จัดกิจกรรมคาราวานทริปพิเศษ #2/2556 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556 ความทราบแล้วนั้น

ขณะนี้ ทีมงานฯ ได้สืบราคา เปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผู้จัดจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง ซึ่งทีมงานฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้จัดซื้อจากร้านสุวิทย์การช่าง ซอยตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึ่งมีรายการพร้อมราคา แบ่งเป็นหุ้น ๆ ละ เท่า ๆ กันมาเพื่อทุกท่านทราบและพิจารณาร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาต่อไป

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธา ชาวคาราวาน และชาว Ralllythai ทุกท่าน

ตามที่กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ได้จัดกิจกรรมคาราวานทริปพิเศษ #2/2556 เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทำบุญจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2556 ความทราบแล้วนั้น

ขณะนี้ ทีมงานฯ ได้สืบราคา เปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จากผู้จัดจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 แห่ง ซึ่งทีมงานฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้จัดซื้อจากร้านสุวิทย์การช่าง ซอยตากสิน 4 เขตธนบุรี ซึ่งมีรายการพร้อมราคา แบ่งเป็นหุ้น ๆ ละ เท่า ๆ กันมาเพื่อทุกท่านทราบและพิจารณาร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาต่อไป

Sincerely yours,

J A M E S S C B
ระบบประปา A  / 2013-08-20
รายการวัสดุ อุปกรณ์ ระบบประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ (หน้าที่ 2)
ระบบประปา B  / 2013-08-20
ระบบประปา

ทีมงานได้สืบราคาจาก ตัวแทนค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ตราช้าง SCG "บริษัท สหชัยกรุงเทพ(1992) จำกัด
มีคุณสุวรรณศรี สำเภาเงิน (คุณอ้อม) เป็น Managing Director ซึ่งคุณอ้อม เคยร่วมบริจาควัสดุ อุปกรณ์ ระบบประปา ให้กับวัดชำเบ็ง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2553 (เมื่อ 3 ปีก่อน) โอกาสนี้ เมื่อทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมคาราวานถวายระบบประปา จึงมีความยินดีมอบส่วนลดผลิตภัณฑ์ตราช้าง ทุก ๆ รายการ จากราคาที่แสดงใน ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง ตามสัดส่วนที่แสดงในตารางด้านบน สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ฝักบัว สายชำระ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณ์ฑที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ทางคุณอ้อ จำหน่ายในราคาพิเศษเช่นกัน ทีมงานฯ จึงเห็นควรให้จัดซื้อจากผู้จำหน่ายรายนี้ (ยกเว้น โถสุขภัณฑ์ รายการที่ 30 ทางพี่ตุ๊ก รับหน้าที่ช่วยประสาน ตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าส่งสุขภัณฑ์ เพื่อขอซื้อในราคาพิเศษ)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ไม่ทราบว่ารถตู้เต็มหรือยังครับ
???  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ข้อมูล ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์ ตราช้าง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
บ้านในเวียง

หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจองที่พัก

สำหรับท่านที่จะเดินทางเช้าวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 (เดินทางก่อนเวลาจริงตามโปรแกรม)ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
เฮือนข่วงน่าน

หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจองที่พัก (อีกหนึ่งทางเลือก)

สำหรับท่านที่จะเดินทางเช้าวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 (เดินทางก่อนเวลาจริงตามโปรแกรม)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
สรุปว่า

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ รวบรวมจตุปัจจัย เป็นมูลค่าสิ่งของบริจาค

ระบบไฟฟ้า 17,010 + ระบบประปา 15,222 = 32,232 บาท (เลขสวย)


ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
อาทิศอัศดง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ดอกนางพญาเสือโครง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
สดชื่น
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ก่อนความมืดจะคืบคลานเข้ามา ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสด นกกากำลังบินกลับรัง ความสุขเหนือท้องทุ่งสดใส
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
น่าน เมืองที่นักปั่นจักรยาน หลายท่านนิยมปั่นจักรยานเล่น
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ขณะนี้ ห้องพักแบบส่วนตัว

ห้อง VIP คงเหลือ 1 ห้อง (พักได้ 2 ท่าน)
ห้อง Normal - 0 - (จองเต็มแล้ว)
ห้องพักแบบรวม คงเหลือ 24 ท่าน (ห้องพักรวม)


มีจำนวนผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว 32 ท่าน

เหลือโควต้า 28 ท่านสุดท้ายครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
* * * พิเศษ * * *

เฉพาะผู้ที่สมัครร่วมเดินทางกิจกรรมคาราวาน

ทริปถวายไฟฟ้าแสงสว่างและประปา

ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าลงทะเบียน

ทริปทีลอซู 4 - 8 ธันวาคม 2556 (ทริป 4 วัน 4 คืน)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-20
ประกาศ

วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106 MHz ได้มอบสิทธิการร่วมเดินทาง(***ฟรี เฉพาะ 4 ท่านแรก***)

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ "คาราวานเปิด ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบึงกระจับ" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 086-382-3284 (ติดต่อ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง)ภายในวันพรุ่งนี้(พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556) เวลา 12.00 น.


กำหนดการ
08.00 น. พร้อมกันหน้าอาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม4
10.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางถึงโรงเรียนวัดบึงกระจับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.15 น. พิธีกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวเปิดงาน
10.30 น. ดารา นักแสดง ผู้ประกาศ ผู้สนับสนุนกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันขนอุปกรณ์การเรียนการสอน เข้าสู่บ้านดิน พร้อมจัดวางให้เป็นระเบียบ ติดตั้งป้ายบ้านดิน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ชมการแสดงน้อง ๆ นักเรียน
13.30 น. เดินทางไปวัดสมานรัตนาราม
14.00 น. ทำบุญ สักการะพระพิฆเนศวร @ วัดสมานรัตนาราม
15.00 น. เดินทางกลับถึงอาคารมาลีนนท์ โดยสวัสดิภาพ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-21
สมัครไปภูฟ้าด้วยค่ะ 2 ที่ โอนเงินและส่งรายละเอียดให้แล้วค่ะ
นุ้ย  / 2013-08-22
ร่วมสมทบปัจจัยทำบุญจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาไฟฟ้า 500 บาท จะโอนเงิน และโทรแจ้งอีกครั้งค่ะ
เล็ก พี่หนุ่ย  / 2013-08-22
ฝักบัว พร้อมสายฝักบัว ครบชุด
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
ก๊อกสนาม สำหรับถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
สายฉีดชำระ พร้อมสาย ครบชุด
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
ก๊อกฝักบัวสรงน้ำ (อาบน้ำ)

หมายเหตุ : ที่วัด ใช้ระบบประปาภูเขา น้ำแรง แต่ใช้อ่างเก็บน้ำ และขัน เวลาพระภิกษุสามเณรสรงน้ำ ใช้ขันตักน้ำ ครั้งนี้จึงเสนอให้ร่วมกันทำบุญ จัดซื้อฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กันครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
ยินดีต้อนรับร่วมกิจกรรมคาราวานทำบุญถวายไฟฟ้าแสงสว่างและน้ำประปา นะครับคุณนุ้ย

อนุโมทนาบุญ กับคุณเล็ก และพี่หนุ่ย ชาวชมรมลูกคิด ศิษย์เก่าวิทยาลัยพณิชยธนบุรี ด้วยครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
ก๊อกบอลวาล์ว สำหรับเปิด/ปิด จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเวลาต้องซ่อมแซมท่อ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ และใช้สำหรับชลอความแรงของน้ำ ได้ด้วยครับ

ทำบุญแบบนี้ ได้อานิสงฆ์ดีครับ ช่วยให้คนชำระล้างคราบไคร ทำความสะอาดร่างกาย จะได้มีผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ถ้าใครมีกรรมเก่า ก็ช่วยบรรเทาจากหนักเป็นเบาได้เช่นกัน (คัดลอกมาจากหนังสือธรรมะอีกทอดหนึ่งครับ)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
สำหรับโถสุขภัณฑ์(ชักโครก)แบบนั่ง ทางพี่ตุ๊ก เป็นผู้ประสาน ล่าสุดได้รับคำยืนยันจากเพื่อนพี่ตุ๊ก(ชื่อพี่หมี กับพี่พงษ์) แนะนำอีกยี่ห้อหนึ่ง แต่จะจัดซื้อเป็น 2 ชุด (เพราะที่วัด มีห้องน้ำ 2 ห้อง) เดิมที ตั้งใจว่าจะถวายวัด 1 ชุด (เนื่องจากสังเกตว่า บางท่าน ไม่นิยมนั่งชักโครก เพราะรังเกียจผู้ใช้ห้องน้ำร่วมกัน(คนก่อนหน้า) เมื่อพบว่าเป็นแบบโถนั่ง มักจะก้าวเท้าขึ้นไปเหยียบ ซึ่งเป็นที่ไม่น่ามอง ไม่น่าเข้าไปใช้สำหรับคนที่เข้าใช้ในภายหลัง เพราะรองเท้าที่สวมใส่ขึ้นไปเหยียบ สร้างรอยประทับ บ่อยครั้งเป็นรอยเหมือนมีดคัทเตอร์กรีด ดังนั้น ผู้ที่เข้าไปใช้บริการห้องน้ำ(โถแบบนั่ง) หากเจ็บหัวเข่า หรือพระภิกษุอาพาต ญาติธรรมที่สูงวัย จะได้รับความทุกข์ทรมาน จากรอยกรีด(จากรองเท้า) บาดก้น บาดน่อง กันเป็นแถบ ๆ

ดังนั้น หากถวายวัด 2 ชุด (ให้วัดเก็บไว้สำรอง 1 ชุด) และติดตั้งเพียง 1 ชุด สำหรับอีกห้องหนึ่ง ไว้สำหรับผู้ที่รังเกียจ ผู้ร่วมใช้ห้องน้ำ ได้เข้าไปทุกธุระ ด้วยโถยอง(แบบโบราณ) จะเป็นการดีที่สุด

อย่างไรก็ดี ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 รู้สึกยินดีและขอบคุณ พี่พงษ์และพี่หมี ที่ตั้งใจช่วยประสานงานจัดเตรียม จัดหา แนะนำร้านค้าส่งเครื่องสุขภัณฑ์(ชักโครก)โถนั่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ อนุโมทนา สาธุ

ปล. การร่วมสมทบทุนบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อ จัดหา สุขภัณฑ์ชักโครก(ทั้งแบบนั่ง หรือแบบยอง)ถวายพระภิกษุ ล้วนได้บุญดีแท้ ตามตำรา ท่านว่าจะได้อานิสงฆ์ ช่วยขจัดทุกข์ บรรเทาโรคภัย ที่เป็นอยู่ก็จะทุเลา หรือท่านใดกรรมเบา ก็จะหายไข้ได้ป่วย โดยไว(กว่าเดิม) สรุปว่า เป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ เพราะห้องส้วม ใช้สำหรับคนมีทุกข์ ในทางโลก นั่นเอง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
รถตู้ยังไม่เต็มครับ คุณ???
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-22
วันนี้กลับจากไปร่วมทริปพิเศษกับ วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. 106.0 MHz เข้าใจทุกข่าว เข้าถึงทุกคน

มีสมาชิกชาวคาราวานร่วมกิจกรรม 7 ท่าน ได้แก่ พี่ตุ๊ก น้องฝน พี่ไก่ พี่น้อย พี่จ๊ะ พี่นิด และผม

พาหนะ ที่นำพาพวกเราเดินทางในครั้งนี้ คือ รถบัสปรับอากาศสภาพดี ให้บริการโดย ขสทร.

บรรยากาศกิจกรรม เป็นพิธีการพอสมควร มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดินทางมาร่วมในงานเปิดบ้านดิน(ห้องสมุด) แห่งที่ 3

กิจกรรมที่ชาวสมาชิกฯ ได้เข้าร่วมคือ การระบายสี ลงบนกำแพงบ้านดิน ที่สร้างเสร็จก่อนวันจัดกิจกรรมเพียง 3 วัน โดยฝีมือ พี่น้องทหารเรือ จากฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

งานนี้ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ขอปรบมือให้กับ วิทยุครอบครัวข่าว 106.0 MHz นำโดยคุณกบ อัญชนก แข็งแรง และทีมงานฯ รวมถึง พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวทหารเรือไทย ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ร่วมกันสร้างบ้านดิน นานกว่า 15 วัน กระทั่งได้บ้านดิน สีสันต์สวยงาม สำเร็จลุล่วง

นอกจากนี้ ยังขอปรบมือให้กับ สปอนเซอร์ใจดี ได้แก่ ธอส. ปตท. เจดดาร์กอน เชสเตอร์กิลล์ ฯลฯ ที่ร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง เครื่องอุปโภค บริโภค หนังสือ ตำรับตำรา ใหม่ป้ายแดง เพื่อนำจัดเรียงในห้องสมุด(ดิน) แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชาวชุมชน

ที่น่าปลื้มใจอีกเรื่องหนึ่งคือ ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ กับอีก 1 วัน ชาวบ้านในแต่ละหมู่ ต่างทยอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จัดเตรียมสำรับและเสบียง มายังพี่น้องทหารเรือ และทีมงานฯ ที่ปักหลักอยู่หน้างาน ทุกมื้อ คลอดระยะเวลาก่อสร้าง

แถมท้ายอีกนิดก็ตรงที่ชาวบ้าน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ต่างรวมตัวกันมาช่วยนวดดิน ช่วยกันหาแกลบ สำหรับผสมดิน ฯลฯ แม้จะไม่ถูกร้องขอให้ช่วยงานใด ๆ นี่แหละน้ำใจคนไทย ที่แม้จะมีข่าวให้เห็นถึงความเลวร้ายของสังคม แต่ในอีกุมุมหนึ่ง ก็ยังมีคนไทย ที่ไม่แร้งน้ำใจ พร้อมให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ อย่างไม่นิ่งดูดาย

มาถึงตรงนี้ ผมในฐานะผู้จัดกิจกรรมคาราวาน กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6 ขอขอบคุณในทุก ๆ กำลังใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในทุกทริป ท่านผู้ร่วมเดินทางในทุก ๆ ทริป ที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งทรัพย์ส่วนตัว ที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาค หรือได้รวบรวมจากญาติสนิทมิตรสหาย กัลยาณมิตรรอบข้างใกล้ตัว เพื่อร่วมบริจาคสมทบเป็นทุนการศึกษา หรือจัดซื้อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในทุกทริปที่ผ่านมา

ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 จึงขออนุโมทนาบุญ มายังชาวคาราวานกระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6 ทุก ๆ ท่าน ณ โอกาสนี้

ปล. ขณะนี้ กำลังร่างกิจกรรมงานบุญ(พิเศษ) ที่ได้รับการทาบทามจากวัดป่าภูทับเบิก และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โอกาสนี้ จึงฝาก link มาให้ชมเรียกน้ำย่อยกันไปพลาง ๆ ตามแนบ

ภูทับเบิก http://travel.mthai.com/member-blog/37269.html

วัดพระธาตุผาแก้ว http://www.phasornkaew.org/

ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-23
ไปด้วยค่ะโอนเงินแล้ววันนี้พี่สมหมายพี่น้อยไปด้วยกันนะคะเห็นมีชื่อคุณสมหมายไม่ทราบว่าใช่คุณสมหมายกับพี่น้อยหรือเปล่าถ้าใช่ก่อนออกเดินทางโทรหานกด้วยนะคะ0814805822ค่ะโอoให้2800เป็นค่าลงทะเบียนและค่าห้องและค่าจัดซื้อของทำบุญค่ะห้
หทัยชนก-เคารพ  / 2013-08-25
ยินดีต้อนรับพี่นกและพี่เคารพ และขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

กรณีท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านใดประสงค์จะเดินทางล่วงหน้า(ออกช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556) รบกวนแจ้งให้ทีมงานฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

Sincerely yours,

J A M E S S C B
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-26
เรียนทีมงาน
ผมเดินทางเช้าวันศุกร์ที่ 20 จองห้องพักที่น่านไว้แล้ว "บ้านในเวียง"
มีท่านใดเดินทางวันที่20 บ้าง ล้อหมุนประมาณ 05:30 น.แล้วพบกัน
เช้า21 ที่น่าน

อัจฉราSA ออกเดินทางกี่โมงครับกำลังหาเพื่อนเดินทาง
ยุทธนา  / 2013-08-27
เดินทางวันศุกร์ค่ะเจอกันที่ตลาดตอนเช้านะคะ
หทัยชนก-เคารพ  / 2013-08-27
@ พี่ยุทธ น่ากลัวว่าจะมีปัญหาซะแล้วล่ะค่ะ พอดีหมู่บ้านที่อัจเป็นกรรมการอยู่ ต้องนำชุมชนในหมู่บ้านไปร่วมงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดใกล้เคียง วันที่ 18-23 ก.ย. เดี๋ยวคงต้องประสานงานกันอีกที อาจจะไม่ได้ไปซะแล้ว อยากไปมาก ๆ ค่ะ อุตส่าห์จองตั้งแต่ต้น ๆ เพิ่งมาทราบเรื่องก็เมื่อวานนี้เองอ่ะค่ะ
อัจฉราSA  / 2013-08-28
น่าน น่าไปกว่านะคุณอัจ โอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว เสียดายนะถ้าไม่ไปงานนี
เมื่อวันที่23 สค. ยังไปส่งมอบบ้านดินกับคุณเจมส์
ยุทธนา  / 2013-08-28
โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5000 บาท เวสา 17.41น. 28/08/13
สมหมาย จันทร์ตะเคียน  / 2013-08-30
ร่วมทำบุญด้วย500บาท โอนแล้วSCB บิ๊กซีพระราม2เมื่อวานเย็น

รุ่ง
รุ่ง  / 2013-08-30
อนุโมทนาบุญด้วยครับพี่สมหมาย และคุณรุ่ง สำหรับปัจจัยที่ร่วมสมทบสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-30
P'วร กะ Mok โอนเงินร่วมทำบุญสำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า + ประป จำนวน 2,000.- บาท (เวลา 11.38 น.) เรียบร้อยแล้วนะคะ
Mokcona  / 2013-08-30
ถึง คุณเจมส์
พี่ไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะ เพราะบังเอิญเพิ่งทราบเมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา ว่าในหมู่บ้านที่พี่เป็นกรรมการอยู่ เขาร่วมกันจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงรวมกันในหลายชุมชน พี่ขอโทษด้วยค่ะ ที่ไปด้วยไม่ได้แล้ว เสียดายมากมาย เพราะอยากไปมาก จองคนแรก ๆ เลย โรงแรมก็จองแล้ววันที่ 20 ก.ย. ที่เฮือนข่วงน่าน แต่ด้วยหน้าที่อ่ะค่ะ ก็เลยต้องยกเลิกหมดเลย
อัจฉราSA  / 2013-08-30
ยินดีต้อนรับครับคุณม๊อค และพี่วร

สำหรับพี่อัจ เฮียเนี้ยว เจมส์จะโอนเงินคืนให้ครับ แจ้งเลขที่บัญชีและธนาคารมาด้วยครับ จะดำเนินการในต้นสัปดาห์หน้าพร้อมกรณีคุณบอล อีก 1 ราย
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-31
ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 0380064253 แต่พี่ฝากทำบุญด้วยเหมือนเดิมนะคะ อยากไปด้วยจริง ๆ เลย เสียดายมาก ๆ ค่ะ อยากจะไปเจอเพื่อน ๆ ที่น่ารักมาก ๆ ที่เคยไปกันด้วย ขอบคุณคุณเจมส์อีกครั้งที่ทำให้พี่ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ค่ะ
อัจฉราSA  / 2013-09-01
ลืมบอกไปค่ะว่า ยังขอฝากทำบุญเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
อัจฉราSA  / 2013-09-03
ทริปพิเศษกับ วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. 106.0 MHz
kAi  / 2013-09-03
...ร.ร.วัดบึงกระจับ
kAi  / 2013-09-03
เด็ก ๆ ยืนรอต้อนรับพี่ ๆ กลางแดดร้้อน ๆ ก็ไม่มีบ่น
kAi  / 2013-09-03
.....
kAi  / 2013-09-03
ห้องสมุดดินที่รอพี่ ๆ ประทับฝีเมือกัน...
kAi  / 2013-09-03
.......
kAi  / 2013-09-03
^_^
kAi  / 2013-09-03
??????
kAi  / 2013-09-03
Hmm
kAi  / 2013-09-03
เสร็จละ 5555....
kAi  / 2013-09-03
ภาพที่มีกันทุกบ้านนนน
kAi  / 2013-09-03
พร้อมส่งมอบห้องสมุดดินคคร๊าปพี่ ๆ น้อง ๆ
kAi  / 2013-09-03
ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานนนนน
kAi  / 2013-09-03
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้องดูดีจัง 5555
kAi  / 2013-09-03
เบื้องหลังความสำเร็จ...
kAi  / 2013-09-03
น้ำใจ....
kAi  / 2013-09-03
......
kAi  / 2013-09-03
ซ้าย-ขวา กินกันไม่ลงจริง ๆ
kAi  / 2013-09-03
น้อง ๆ กะ พี่ทราย น่าร๊ากอ่ะ...
kAi  / 2013-09-03
สุดท้าย....กับเบื้่องหลังความสำเร็จ
kAi  / 2013-09-03
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟรีคาราวานทริปพิเศษ ครั้งที่ 3/2556 กรุงเทพฯ - วัดบางโฉมศรี
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง @ โรงเรียนวัดโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15 กันยายน 2556

06.00 น. พร้อมกันหน้า กองทัพเรือ กรุงเทพฯ (ใกล้กับ วันอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร)
06.30 น. เคลื่อนขบวนไปสมทบกับกองทัพเรือ และ SCC
07.00 น. ขบวนคาราวาน พร้อมเริ่มเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี
08.30 น. คณะคาราวานเดินทางถึงโรงเรียนวัดบางโฉมศรี
09.00 น. กิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมสันทนาการ
11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
11.45 น. รับพร และกรวดน้ำอุทิศผลบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร เทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย
12.00 น. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน และชาวคาราวาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียง
12.45 น. กิจกรรมสันทนาการ(ภาค 2)
15.00 น. โบกมือลา น้อง ๆ นักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง เดินทางมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานคร
17.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

วิธีการลงทะเบียน

1. ทางหน้าเว็บไซด์ แจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับสะดวก หรือ
2. ส่งรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านทาง thawtchs@gmail.com

***เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้โทรยืนยันการลงทะเบียน อีกครั้งหนึ่ง***

ทริปนี้ ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน* * * รับจำนวนจำกัด 60 ท่านแรก * * *
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-09-03
คาราวานทำบุญทริปพิเศษ 3/2556 (ฟรี คาราวาน) ติดตามรายละเอียดได้ที่

http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1989
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-03
ขอบคุณครับพี่ไก่ สำหรับรูปทริปพิเศษ เปิดบ้านดิน

จัดโดย สท.ร.106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-03
ขออนุโมทนาบุญ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าประปา ถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์และโอนเงินบริจาคมาแล้วเป็นเงิน 8,500 บาท
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-04
ประมาณการระบบไฟฟ้า 17,010 บาท
ประมาณการระบบประปา 15,222 บาท

รวมประมาณการ ทั้งสิ้น 32,232 บาท

เงินบริจาค 4 ก.ย 56 8,500 บาท

ยังขาดเงินอีก 23,732 บาท
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-04
สมัครร่วมเดินทาง 5 คน โอนเงินและส่งรายละเอียดทางเมลแล้วค่ะ
อธิญาณี  / 2013-09-05
ยินดีต้อนรับคุณอธิญาณี พร้อมสมาชิกอีก 4 ท่าน ร่วมกิจกรรมทริปถวายไฟฟ้าและประปา
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-05
คุณเจมส์ ผมรวบรวมเงินสมทบจัดซื้อไฟฟ้าประปาแล้ว โอนไปที่ไหนรบกวนแจ้งด้วยครับ
ปืนใหญ่  / 2013-09-06
100-2-00372-5 ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน ประเภทออมทรัพย์ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-10
สวัสดีท่านสมาชิกชาวคาราวาน และญาติธรรม ทุกท่าน

เบื้องต้น ขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนาสำหรับทุก ๆ ท่านที่มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา บริจาคทรัพย์ตามกำลัง ร่วมสมทบทุน เป็นปัจจัยสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา (ทีมงานจะดำเนินการจัดซื้อ ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ นี้ให้แล้วเสร็จ)
โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ไก่ พี่น้อย พี่แอ๊ด พี่ตุ๊ก เฮียเซี้ย คุณอุ ที่ช่วยกันบอกบุญ และรวบรวมเงินบริจาค สมทบเข้าบัญชี
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. กลุ่มญาติธรรม ทางสายพี่ไก่ พี่น้อย พี่แอ๊ด เป็นเงิน 12,000 บาท (ตัวเลข ณ 9 ก.ย 56)
2. กลุ่มญาติธรรม ทางสายพี่ตุ๊ก เฮียเซี้ย คุณอุ เป็นเงิน 8,540 บาท (ตัวเลข ณ 10 ก.ย 56)


ประมาณการระบบไฟฟ้า 17,010 บาท
ประมาณการระบบประปา 15,222 บาท

รวมประมาณการ ทั้งสิ้น 32,232 บาท

ยอดบริจาค 11 ก.ย 56 29,040 บาท

ยังขาดเงินอีก 3,192 บาท

หมายเหตุ : กรณีถ้าหากเงินบริจาคสูงกว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าประปา ทีมงานฯ ขออนุญาตนำสมทบเป็นค่าช่อนางฟ้าหางหงษ์ พร้อมอุปกรณ์(ประกอบไปด้วยหลอดไฟ และหลอดไฟสำรอง ดิมเมอร์สำหรับควบคุมความสว่างของหลอดไฟ) ซึ่งหลายท่านอาจจะเคยสังเกตเวลาเข้าไปนมัสการพระประธานในวิหารหรือพระอุโบสถ ว่ามีมีโคมไฟระย้า ติดตั้งจากเพดานโบถส์/วิหาร ห้อยลงมา อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระประธาน ทั้งนี้ มูลค่าในการจัดซื้อจัดหา "ช่อฟ้าหางหงษ์" ทางพี่ตุ๊ก และเฮียเซี้ย ได้ประสานติดต่อ ท่านผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นผู้ค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้ารายหนึ่ง ได้ในราคาพิเศษ ยังผลให้สามารถจัดซื้อในราคาหลักพันบาท (ขณะที่ท้องตลาดโดยทั่วไป หากจะหาซื้อจะมีมูลค่าหลักหมื่น) ทีมงานฯ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยเช่นกัน

กรณีที่ยังเหลือเงินบริจาค มากกว่าค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและประปา รวมทั้งช่อฟ้าหางหงษ์ ทีมงานฯ ขออนุญาตรวบรวมนำถวายสำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ เพื่อบำรุงเป็นค่าไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความปรารถนาในการร่วมกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-11
ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

เว็บไซด์ Rallythai.net (คุณไก่ สมศักดิ์)

เว็บไซด์ Moohin.com

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

พี่ตุ๊ก เฮียเซี้ย ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา จากกรุงเทพฯ - วัดบ่อหยวกใต้ จังหวัดน่าน

สมาชิกชาวคาราวานทุก ๆ ท่าน

และทีมงานอาสา ที่ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทาง-สำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ ทุกท่าน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-11
Rallythai.net

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม ให้ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ในทุกทริปที่ผ่านมา
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-11
พระเดือน-พระเอ้-พระบูม วัดลาดพร้าวร่วมทำบุญหลอดไฟยาว 36W 21 หลอด, หลอดสั้น 18W 45 หลอด พร้อมถังสังฆภัณฑ์อีก 9 ชุด ขอร่วมโมทนาบุญด้วยครับ....
kAi  / 2013-09-11
2 ชุด กับอีก 7 ถัง .....
kAi  / 2013-09-11
ขออนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้า ทั้ง 3 รูป (พระเดือน-พระเอ้-พระบูม) วัดลาดพร้าว

ที่ร่วมทำบุญ หลอดไฟ พร้อมสังฆภัณฑ์ ทั้ง 9 ชุด มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นมัสการพระคุณเจ้า อนุโมทนา สาธุ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-11
เรียน พี่สมศักดิ์ และพี่สมหมาย จันทร์ตะเคียน

ทีมงานฯ ได้พยายามติดต่อไปทาง E-mail เพื่อให้ท่านติดต่อกลับ ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง ให้ท่านติดต่อกลับมายังทีมงาน พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เพื่อทีมงานจะโอนเงินจำนวน 4,890 บาท คืนกลับให้ท่าน

เนื่องจาก มีสมาชิกที่สมัครเดินทางด้วยรถตู้ ขอระงับการเดินทางจำนวน 8 ท่าน เหลือเพียง 2 ท่าน จึงไม่สามารถจัดรถตู้บริการพี่สมศักดิ์ และพี่สมหมาย ในทริปนี้ได้ จำเป็นต้องโอนเงินค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่ารถตู้ รวม 4,890 บาท คืนให้พี่สมศักดิ์และพี่สมหมาย

รบกวนติดต่อกลับด่วน (ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ให้)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-17
หาเพื่อนเดินทาง มีใครเดินทางเช้าวันที่ 20 บ้างครับ ผมล้อหมุนประมาณ 05:30 - 06:00 น.
จะหยุดพักจุดแรกที่ ปตท.บางปะอินที่สายเอเซีย
ยุทธนา  / 2013-09-17
ขอบคุณพี่น้องและผองเพื่อนที่รวมทำบุญ "น้ำไหล-ไฟสว่างที่วัดบ่อหยวกใต้ จ.น่าน กับกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง(1983)จำกัด ร่วมทำบุญ 10,700 บาท
ขอบคุณเพื่อน ๆ คุณน้อยที่บริษัท บีเจซี ฟู๊ดส์ ร่วมทำบุึญ 2,600 บาท
ขอบคุณพี่เบี้ยว ที่ติดภารกิจ ร่วมเดินทางไปกับเราไม่ได้ร่วมทำบุญมา 3,845 บาท
ขอบคุณพระคุณเจ้าที่วัดลาดพร้าวที่ร่วมทำบุญหลอดไฟกับสังฆทานมา.....

ขอร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
kAi  / 2013-09-17
พี่เดินทางเช้าวันศุกร์และพี่พักที่เฮือนช่วงน่าน(คงไม่เจอคนประท้วงอีกนะ)และจะไปเจอกันที่ตลาดตอนเช้าเลยนะคะ
หทัยชนก-เคารพ  / 2013-09-17
คุณหทัยชนก-เคารพ ไม่ทราบว่าออกเช้าวันศุกร์กี่โมง เริ่มที่ไหน? ส่วนผมเริ่มที่ กม.8 รามอินทรา
กะว่าจะออกประมาณ 05:30 - 06:00 น.เส้นทางมอเตอร์เวย์ บางนา-บางปะอิน
(คงไม่เจอคนประท้วงอีกนะ) ฟังข่าวเช้านี้ชาวนาสิงห์บุรีจะออกมาประท้วงจำนำข้าว
คงไม่มาปิดถนนสายเอเซียนะ เจอกันกลางทางทักได้เลย รถทะีเบียน ฆค 9095 กทม.
ผมจองบ้านในเวียง
ยุทธนา  / 2013-09-18
ประกาศ ***ด่วนมาก***

เรียน พี่สมศักดิ์ และพี่สมหมาย จันทร์ตะเคียน

รบกวนติดต่อกลับมายังทีมงานฯ พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เพื่อทีมงานฯ จะดำเนินการโอนเงินจำนวน 4,890 บาท คืนกลับให้ท่าน

เนื่องจาก มีสมาชิกที่สมัครเดินทางด้วยรถตู้ ขอระงับการเดินทางจำนวน 8 ท่าน เหลือเพียง 2 ท่าน จึงไม่สามารถจัดรถตู้บริการพี่สมศักดิ์ และพี่สมหมาย ในทริปนี้ได้ จำเป็นต้องโอนเงินค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่ารถตู้ รวม 4,890 บาท คืนให้พี่สมศักดิ์และพี่สมหมาย

รบกวนติดต่อกลับด่วน (ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ไว้ให้)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-18
ถึงคุณยุทธนาทางเราจะออกประมาณ6โมงหรือ7โมงเช้าบ้านอยู่ศูนย์ประชุมคลองเตยค่ะทะเบียนฎฬ8985สีขาวจะพักที่เฮือนช่วงน่านถ้าเจอก็ทักทายได้ค่ะหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็โทรหาที่0814805822ค่ะแต่จะแวะเที่ยวที่แพะเมืองผีด้วยค่ะ
หทัยชนก-เคารพ  / 2013-09-18
พบกันเย็นนี้ @ปตท. ตามเวลาที่กำหนด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-20
เสียดายจังค่ะ สมัครไม่ทัน อยากไปร่วมทำบุญด้วย >.<

ถึง ทีมงานงานกลุ่มน้ำใจพี่ให้น้อง.... แอบดูตัวอย่างเรียกน้ำย่อยของทริป "ภูทับเบิก" บอกได้เลยว่า ท้องร้องจ๊อกๆอยากไปมากๆๆค่ะ แต่ถ้าจะกรุณา ขอให้ทริปถูกจัดในช่วงฤดูฝนนี้ ตุลาคม ถึงต้นพฤศจิกายน (ก่่อน 8 พย.) ก็จะเป็นพระคุณมากๆค่ะ เพราะถ้าหลังจากนั้นคงอดไปแน่ๆ เนื่องจากมีภาระกิจต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปยาวหลายปีเลย... จะตั้งหน้าตั้งตาเช็คความเคลื่อนไหว

ขอบคุณมากค่ะ

onattsu@hotmail.com
เม  / 2013-09-21
กลับมาแล้วครับ หลังจากรวบรวมจตุปัจจัยจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและประปา ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ทุกๆท่าน ไปถวายพระภิกษุสงฆ์บ่อหยวกใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเงินสดอีก 22,190 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ อีกหลายท่านร่วมสมทบจึงร่วมนำถวายเป็นค่าไฟฟ้า และส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบเพื่อร่วมปฏิสังขรณ์หลังคาโบสถ์ที่มีรั่วเป็นประปราย

นอกจากนี้ ยังได้จัดถวายโคมไฟคริสตัล เพื่อส่องสว่างหน้าองค์พระประธาน ถวายในโอกาสเดียวกัน มีท่านสมาชิกที่ร่วมเดินทางและชาวบ้านบ่อหยวกใต้ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพอีกหลายพันบาท ถว่ยเป็นปัจจัยให้สำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ในคราวเดียวกัน

โอกาสนี้จึงขออนุโมทนาบุญมายังพี่น้องพ้องเพื่อนชาวคาราวานทุกๆท่าน ให้อานิสงฆ์บุญที่ท่านได้ตั้งใจในครั้งนี้ บันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณ สุขะ พละ ถึงพร้อมด้วยปฏิภาณ ธนสารสมบัติ กิจการ หน้าที่การงาน ก้าวหน้า การเงินคล่องตัว ปรารถนาสิ่งใดหากไม่ผิดธรรมนองครองธรรม และท่านได้ตั้งใจใช้ความพยายามแล้ว ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จโดยทั่วกัน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-09-24
มานั่งรอชมภาพค่ะ
Mums  / 2013-09-25
ใส่บาตรก่อนเดินทาง...
kAi  / 2013-09-27
ร่วมทำบุญ ณ.วัดบ่อหยวกใต้
kAi  / 2013-09-27
....
kAi  / 2013-09-27
อาหารพื้นบ้านนนนน
kAi  / 2013-09-27
....
kAi  / 2013-09-27
Q....
kAi  / 2013-09-27
กราบขอพรพระ...ก่อนเดินทางกลับ
kAi  / 2013-09-27
ฟ้ายังฟ้าอยู่....
kAi  / 2013-09-27
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมคาราวาน จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=220
โรงเรียนบ้านแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558

และ

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=224
โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-16
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ