rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
GPS คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง โดย ททท. สำนักงานตราด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง

รายละเอียด
ค่าสมัครคันละ 5,999 บาท/2ท่าน เพิ่มท่านละ 2,999 บาทเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ฟรี
วิธีการสมัคร โอนเงินธนาคารกสิกร สาขา สำนักพลหลโยธิน
ชื่อบัญชีคุณวัชราภรณ์ ภัทรานุกรม เลขที่บัญชี 7992266710 บัญชีอออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครฉบับนี้มาที่
FAX 02-692-4245 Mobile : 081-849-2108 (พี่อิ๋ว)
Email : gps.kongton@gmail.com 081-5558741 (น้องอร)

ธีระ   2013-07-06 / อ่าน: 9836
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด
ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตอน คาราวานท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไร้พรมแดนตราด-เกาะกง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด– เกาะกง
ธีระ  / 2013-07-06
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯปั๊ม ปตท.กม.14 ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าสู่
จังหวัดตราด


12.00 น. ถึงจังหวัดตราด เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ

13.30 น. เดินทางต่อไปยังวัดบุปผาราม วัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด
สร้างขึ้นราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2191ได้รับรางวัล
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในปี 2544
จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตเมืองตราด

15.00 น. เดินทางเข้าสู่สถานที่พัก ชาญชล รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วย
กิจกรรมแรลลี่ กับบรรยากาศของถนนเลียบทะเล

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบริเวณห้องอาหารของที่พัก พร้อมเดินทางข้าม
แดน

08.00 น. คณะฯ พร้อมออกเดินทางไปยังด่านชายแดนถาวรไทย – กัมพูชา บ้าน
หาดเล็ก เข้าจอดรถ ณ ลานจอดรถเกาะกง รีสอร์ท (นำสัมภาระติดตัวไป
ด้วย) เข้าสู่ขั้นตอนการเดินทางผ่านด่านชายแดนไทย – กัมพูชา /
เจ้าหน้าที่นำสัมภาระไป Check In ณ ที่พักโรงแรมเกาะกง รีสอร์ท


09.30 น. คณะฯ พร้อมขึ้นรถออกเดินทางไปยัง ป่าชายเลนบางคยะ ชมเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และ สะพานแขวนเพื่อชมทิวทัศน์ในมุมสูง
และชมตลาดเกาะกง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารทะมอดา แครปเฮ้าส์ ริม
ทะเลสาบเกาะกง


13.30 น. เข้าชมการแสดงแสนรู้จากลิงอุรังอุตัง นกแก้ว โลมา จระเข้ และ
เสือ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด เกาะกง รีสอร์ท ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 600 ไร่
จากนั้น กลับเข้าสู่สถานที่พัก เกาะกง รีสอร์ท/ เที่ยวชมร้านสินค้าของ
ฝากปลอดภาษี

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของสถานที่พัก / พักผ่อนตาม
อัธยาศัย


วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบริเวณห้องอาหารของสถานที่พัก
08.00 น. Check Out / คณะฯ พร้อมขึ้นรถบริการเดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดตราด


09.30 น. เดินทางเข้าสู่สวนสมโภชน์ ชม ชิม ช๊อป สละพันธุ์สุมาลี คุณภาพ
ส่งออก และ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
_____________________________________

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ กิจกรรมแรลลี่
ทั้งหา RC และ เรียงป้าย จะมีช่วงบ่ายของวันแรก ก่อนเข้าสู่ที่พัก ชาญ
ชล


ธีระ  / 2013-07-06
เสียดายจะไป11ถึง15กค นี้แล้วครับ
สุวิทย์  / 2013-07-06
ไม่เป็นไรครับเอาไว้รอทริปหน้าถ้ามีโอกาส.... ตะลุยสวนเงาะนาสาร สัมผัสกุ้ยหลินเมืองไทย ประมาณต้นเดือนกันยายน ครับ
ธีระ  / 2013-07-07
ไปขอพรและชมวิวเจดีย์กลางน้ำที่เกาะกง ริมป่าชายเลน
ธีระ  / 2013-07-08
เยือนถิ่นที่แคบที่สุดของประเทศไทย ณ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด
ธีระ  / 2013-07-08
วงเวียนรูปปั้นของชาวกัมพูชา บนเกาะกง ใกล้ตลาดแหล่งช๊อปปิ้ง
ธีระ  / 2013-07-08
สัมผัสสะพานแขวนเดินชมป่าชายเลนบางคะยักที่สมบูรณ์และใหญ่ทึสุดของเอเซีย
ธีระ  / 2013-07-08
ตออนี้เต็มหรือยังค่ะ ขอจอง 4 ท่าน รอรายละเอียดทางอีเมล์ด้วยค่ะ ungung_o@yahoo.com
สุพัชรี  / 2013-07-10
ยังไม่เต็มครับ จัดส่งข้อมูลไปให้แล้วนะครับ ขอบคุณมากครับที่สนใจไปด้วยกัน
ธีระ  / 2013-07-12
เรียนคุณสุพัชรี เนื่องจากเมว์ที่ให้มาไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้ได้"ตีกลับมา ไม่รับ" มีเมว์อื่นอีกไหมครับ จะได้จัดส่งไปให้แต่ ข้อความจะเป็นอยางที่เห็นในหน้าประชาสัมพันธ์นี้ละครับ
ธีระ  / 2013-07-12
สนใจครับ...แต่ขอเคลียร์งานก่อน เพราะจะกลับมาจากสุราษฎร์ฯวันที่ 3 สิงหาคม...ไว้วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม จะเข้ามาconfirmโดยด่วนถ้าไปได้หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อย...ขอบคุณอีกครั้งครับ(sommainoi@gmail.com)
สมหมาย  / 2013-07-16
หวัดดีค่ะ. คุณธีระ. แว้ขอจอง1 ทีมค่ะ. ไลยบอกไปที่พี่อิ๋วแล้วค่ะ. จะไปโอนเงิน6000บาทให้ภายในวันนี้นะคะั. ขอบคุณมากค่ะ. เสาร์นี้เจอกันทริปจันทบุรีค่ะ
ศุภวาร อุ่นสถานนท์ (แว้)  / 2013-07-17
แก้ไขจุดนัดพบทริปสัมผัสเกาะกง พบกันที่ สยามนิรมิตร เยื้องกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดา ครับ ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไปครับ
ธีระ  / 2013-07-18
รบกวนผู้ร่วมกิจกรรมทริปนี้นำสิ่งของที่คิดจะทิ้งอาทิ แบตมือถือ สายชารต์แบตมือถือที่ไม่ใช้ หลอดไฟที่คิดว่าใส้ขาด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดและไม่ใช้แล้ว นำติดรถไปด้วยถ้าสามารถนำไปได้เพื่อไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯโครงการพระราชดำริเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงเขาบางระกำ เพื่อนำไปพัฒนาใช้ต่อภายในศุนย์ฯ(ทุกอย่างที่เราคิดจะทิ้งและว่าเสีย ทางศูนย์ฯสามารถพัฒนานำมาใช้ภายในพื้นที่ต่อได้อีก)
ธีระ  / 2013-07-24
ส่งรายชื่อไปแล้ว 3 ทีม 6 คน ทาง อีเมล์ได้รับหรือเปล่า ช่วยคอนเฟริมด้วย อาจจะสมัครเพิ่มอีก 1 ทีม ยังไม่ได้สรุป เก็บสำรองให้ด้วย
อัจฉรา (หน่อย)  / 2013-07-25
ตอบคุณอัจฉรา นะครับ ผมได้รับข้อมูลที่ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันที่จุดนัดหมาย ลานจอดรถสยามนิรมิตร ถนนรัชดา (ตามแผนที่ครับ) อย่าลืมนำสิ่งของเหลือใช้ประเภทถ่านแบตฯที่จะทิ้งติดรถไปด้วยนะครับถ้ามี
ธีระ  / 2013-07-25
ขอโทษด้วยทริปนี้ไม่ได้ไปตอนนี้ป่วยมาก อาหารเป็นพิษมา2-3วัน ไลยบอกพี่อิ้วแล้วค่ะ. ไว้ไปทริปหน้านะค้ะ
ศุภวาร  / 2013-07-26
ไปมาแล้วครับ ออกที่อรัญประเทศ เข้าปอยเปด ต่อที่เสียมเรียบ เข้าพนมเปญ เลยไปกำปอด นอนอีกคืนที่สีหนัวิลล ก่อนออกที่เกาะกง เข้าไทยที่บ้านหาดเล็ก ดูรูปได้ที่http://www.facebook.com/suwit.siriworadechkul/media_set?set=a.551568004902395.1073741837.100001476001384&type=3
สุวิทย์  / 2013-07-31
ขอบคุณ...คุณสุวิทย์นะครับที่เข้ามาโพสท์ชี้แนะให้ครับ....
ธีระ  / 2013-07-31
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ
ธีระ  / 2013-08-02
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ
ธีระ  / 2013-08-02
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ
ธีระ  / 2013-08-02
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ
ธีระ  / 2013-08-02
เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ ศึกษาเรียนรู้การใช้พื้นที่ทำเกษตร
เพื่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาระกำ
ธีระ  / 2013-08-02
พบกันที่ลานจอดรถสยามนิรมิตรตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป อย่าลืมนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วอาทิ แบตมือถือสายชาตรจ์แบตมือถือเพราะยังมีประโยนช์สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ ศุนย์เขาบางระกำ จุดที่เที่ยวแรกของเส้นทาง และ จุดพักทานอาหารกลางวัน ซึ่งอยู่บนยอดเขาบางระกำ จ.ตราด
สำหรับท่านที่ไม่รู้จะไปไหนวันหยุดยาวยังมีเวลา โทรด่วน 081-8492108 ครับ
ธีระ  / 2013-08-06
ได้ส่งเอกสารการโอนเงินมาให้แล้ว ทั้งแฟกส์และเมล์ สำหรับรถ 3 คัน ตามที่ตกลงไว้
อัจฉรา (หน่อย)  / 2013-08-06
สนใจครับมีว่าง 2 ที่ไหมครับ sukyai21@gmail.com081-8996766
ณัฐพงศ์  / 2013-08-07
พบกันพรุ่งนี้เช้า 10 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถสยามนิรมิตร ถนนรัชดาเยื้องกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รบกวนเมื่อไปถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า แรลลี่ไปตราด เพื่อจัดช่องสำหรับจอดรถครับ)
ธีระ  / 2013-08-09
ต้องขอกล่าวคำว่า....ขอบคุณ และ ขอโทษ....จากใจจริงของทีมงานในบางเรื่องที่ขลุกขลัก สำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางทำกิจกรรมด้วยกันในครั้งนี้ เช้าฝนตก บ่ายแดดเปรี้ยง ก็ตาม แต่เมื่อเห็นทุกท่านมีความสูข สนุก ก็รู้สึกดีใจกับกิจกรรมที่เรานำเสนอในครั้งนี้ สำหรับรูปภาพเราก็เตรียมนำขึ้นให้ทุกท่านได้ชมอิริยาทของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร เร็วๆ นี้ครับในหน้าเพจแรลลี่ไทย และ ในเฟดบุ๊ก ธีระโชติ ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสูขตลอดไปครับ....
ธีระ  / 2013-08-12
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ