rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
ท่องเที่ยวไปกับกลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556 กรุงเทพ ห้วยน้ำดัง ดอยสามหมื่น หยุนไหล ปาย
โครงการ กระเป๋าใบนี้... พี่ให้น้อง ปีที่ 6
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง
เส้นทาง กรุงเทพ ห้วยน้ำดัง ดอยสามหมื่น หยุนไหล ปาย
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
20.00 น. พร้อมกันบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ข้างสนามกีฬากองทัพพบ ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย) ลงทะเบียนรับเสื้อ ป้ายชื่อ แผนที่การเดินทาง ตารางกิจกรรม สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
20.30 น. ชี้แจงเส้นทาง แนะนำทีมงาน นัดหมายจุดนัดพบ
21.00 น. ปล่อยขบวนคาราวาน เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ (Free-Run)
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกันโดยพร้อมเพรียง(ทีมงานจัดเลี้ยง1) บริเวณด้านหน้า ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
07.30 น. พิธีกล่าวต้อนรับชาวคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง โดยท่านผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
08.00 น. พิธีปล่อยขบวนคาราวาน เดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
10.30 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว
11.00 น. เดินทางจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มุ่งหน้าสู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1 ดอยสามหมื่น ต.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ท่านที่ไม่ได้เดินทางโดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ย้ายสัมภาระ และเปลี่ยนยานพาหนะ ไปขึ้นรถกะบะพื้นที่ ซึ่งจะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงเรียน)
12.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 2) บริเวณโรงเรียนฯ พร้อมพิธีกล่าวต้อนรับชาวคณะ โดย ครูใหญ่ (ร.ต.ท.ยงยุทธ )
13.30 น. เชิญทุกท่านร่วมกัน สร้างฝาย(ชลอน้ำ) สำหรับรองรับฤดูน้ำหลาก
15.30 น. กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (ฮาเฮ) ระหว่างน้อง ๆ นักเรียน และนักท่องเที่ยว
17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเดินชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าลีซอ ชาวจีนยูนนาน ชาวไทยใหญ่ และชาวประหล่อง ได้ตามชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน)
18.00 น. กางเต๊นท์พักแรม และทำธุระส่วนตัว (เนื่องจากช่วงเวลาที่คณะเดินทางไป ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 18 - 19 องศา ในช่วงหัวค่ำเป็นต้นไป ยันรุ่งสาง)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(พื้นเมือง)โดยพร้อมเพรียงกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง3) ณ บริเวณลานรอบกองไฟ สนามกีฬาโรงเรียน ชมการแสดงชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้าน จากน้อง ๆ นักเรียน ในเครื่องแบบชนเผ่า และดนตรีชนเผ่า (พี่ ๆ อาจเสียสละทรัพย์กันคนละเล็กคนละน้อย ตามกำลังเพื่อเป็นกำลังใจและทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ที่ร่วมทำการแสดง)
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ทีมงานจัดเตรียมเสียงจิ้งหรีด เรไร ขับกล่อมทุกท่าน นอนหลับฝันดี ใต้อ้อมกอดขุนเขา และแสงจันทร์)
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน (สำหรับท่านที่ตื่นไหว) ทำธุระส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มเครื่อง)โดยพร้อมเพรียงกัน (ทีมงานจัดเลี้ยง4)
08.00 น. เคารพธงชาติหน้าเสาธง ร่วมกับน้อง ๆ นักเรียน และพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ตลอดจนเงินทุนเพื่อการซ่อมแซมโรงอาหาร ให้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1
09.30 น. ครูใหญ่ กล่าวขอบคุณ ชาวคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
10.00 น. เก็บเต๊นท์ สัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย โบกมือลาน้อง ๆ นักเรียนและคณะครู มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
11.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปลี่ยนยานพาหนะ เดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอปาย
12.00 น. นำชาวคณะเดินทางถึง ร้านส้มตำหน้าอำเภอ (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอปาย) แวะรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ Pai In Love ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แวะชิมกาแฟสด (ตามอัธยาศัย)
14.30 น. เดินทางถึง "วัดน้ำฮู" นำทุกท่านเข้านมัสการ "หลวงพ่ออุ่นเมือง" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืองอำเภอปาย มีพุทธลักษณะที่แตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วๆไป คือ ยอดพระเกศ สามารถยกขึ้นได้เหมือนฝาผะอบ ภายในพระเศรียรกลวง มีน้ำขังอยู่ ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำภายในเศียรพระหลวงพ่ออุ่นเมือง เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอำเภอปาย มักจะนิยมขอนำไปดื่มกิน รักษาโรคภัย และเป็นสิริมงคล
15.30 น. เดินทางถึง "หมู่บ้านสันติชล" เชิญทุกท่านเดินชมบ้านดิน กำแพงเมืองจีนจำลอง นั่งชิงช้าไม้ชาวจีนยูนนาน ขี่ม้าแคระ ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึก และผลไม้เมืองหนาว ตามอัธยาศัย
16.00 น. นำทุกท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิว "หยุนไหล" สถานที่กางเต๊นท์ค้างแรม ของชาวคณะในค่ำคืนนี้ เชิญทุกท่านเลือกทำเล ที่กางเต๊นท์ ตามอัธยาศัย (ในบริเวณที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้)ซึ่ง ณ จุดชมวิวนี้ จะมองเห็นตัวเมืองปาย ได้อย่างชัดเจน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ชมทะเลหมอก ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
16.30 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน(ทีมงานจัดเลี้ยง 5) บริเวณร้านอาหารจีนยูนนาน เมนูอาหารเลื่องชื่อ "ขาหมู หมั่นโถว" ฯลฯ
18.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปเดินเที่ยวถนนคนเดิน ตลาดอำเภอปาย สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนฝูง ที่ชอบบรรยากาศชิล ๆ ช๊อป ชม ชิม ตามอัธยาศัย
20.00 น. พร้อมกัน ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับ "หยุนไหล" ที่พักแรม ของพวกเราชาวคณะ ในค่ำคืนนี้
20.30 น. เดินทางกลับถึงทีพัก เชิญทุกท่านทำธุระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
21.00 น. ปล่อยโคมลอย "ยี่เป็ง" ถ่ายรูป ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง (ทีมงานจัดเตรียมให้)
21.30 น. ราตรีสวัสดิ์ นอนหลับฝันดีทุกท่าน
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน (สำหรับท่านที่ตื่นไหว) ทำธุระส่วนตัว และชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้า บริเวณจุดชมวิว
07.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มเครื่อง)โดยพร้อมเพรียงกัน(ทีมงานจัดเลี้ยง 6) หมั่นโถว นมข้นหวาน ชิมชารสชาติดี พร้อมชมวิวทะเลหมอกและขุนเขา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
08.00 น. จัดเก็บเต๊นท์และสัมภาระ เตรียมพร้อมเดินทาง
08.30 น. โบกมือลา "หยุนไหล" เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ "สิ้นสุดโครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปี6" ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร พร้อมทีมงาน สามารถขับรถตามกันเป็นรูปขบวนได้ สำหรับสมาชิกคันใด ประสงค์จะแยกย้ายเดินทางกลับ กรุณาแจ้งให้ทีมงาน ทราบด้วย เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยร่วมกัน
11.00 น. แวะเติมน้ำมัน/เชื้อเพลิงรถยนต์ และรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
12.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พบกันใหม่ ทริปหน้า กับ "โครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปี7"
หมายเหตุ : รายการกิจกรรมตามโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย ของคณะผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ ทีมงานผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
JAMES SCB   2013-01-08 / อ่าน: 17574
ค่าลงทะเบียน ผู้ใหญ่ ท่านละ 899 บาท (เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป คิดในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่)
เด็ก ท่านละ 699 บาท (อายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์)
สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีค่ารถกะบะพื้นที่ อีกท่านละ 50 บาท (เนื่องจากเส้นทางจาก อช.ห้วยน้ำดัง - โรงเรียนฯ เป็นเส้นทางทุรกันดาร รถยนต์ - รถตู้ ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ กรณีรถกะบะ ต้องเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สำหรับท่านที่ใช้รถกะบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง เช่น Pre-runner / Hi-Lander สามารถเข้าถึงได้ แต่ไม่สะดวกมากนัก และผู้ขับขี่ต้องมีความชำนาญในการขับขี่ในเส้นทางทุรกันดาร)
ท่านที่ประสงค์จะเดินทาง โดยรถตู้ VIP ที่ทีมงานจัดเตรียมให้ จะมีค่าโดยสารรถตู้(ไป-กลับ) ท่านละ 1,650 บาท (อัตราดังกล่าว รวมค่ารถกะบะพื้นที่ แล้ว)
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เสื้อ T-Shirt ท่านละ 1 ตัว (ใส่พร้อมกันในช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เพื่อทำพิธีส่งมอบสิ่งของ)
2. อาหาร 6 มื้อ (ตามรายการโปรแกรม)
3. วงเงินคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
4. สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ / ป้ายชื่อ / แผนที่ / รายละเอียดกิจกรรมโครงการ
5. โคมลอย "ยี่เป็ง" คันรถละ 1 โคม (กรณีผู้เดินทางโดยรถตู้ 1 คัน / 2 โคม)
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม
1. รถยนต์ สภาพพร้อมสำหรับการเดินทางไกล (ขอให้ท่านที่แต่งรถยนต์ ซ่อมรถยนต์ เสร็จใหม่ กรุณาอย่านำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าร่วมทริป เพื่อทดลอง หรือทดสอบสมรรถภาพรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางตามโปรแกรม เป็นการเดินทางระยะทางค่อนข้างไกล และสูงชัน รถยนต์ที่ร่วมเดินทาง จึงควรอยู่ในสภาพพร้อมเดินทางไกล เท่านั้น)
2. ค่าเชื้อเพลิง(น้ำมันรถ) ตลอดการเดินทางตามโปรแกรมฯ
3. เต๊นท์ และอุปกรณ์เครื่องนอน ไฟฉาย สำหรับสมาชิกในกลุ่มของท่าน
4. เสื้อกันหนาว อุปกรณ์กันหนาว สำหรับสมาชิกในกลุ่มของท่าน
5. ยารักษาโรคประจำตัว(ถ้ามี)
6. เงินบริจาค (ตามกำลังศรัทธา)
7. สิ่งของบริจาค อุปกรณ์การเรียน การสอน ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ตามอัธยาศัย
8. เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ส่วนตัว
9. น้ำดื่ม(น้ำเปล่า) สำหรับมื้อที่ 2 , 3 และ 4 (เนื่องจากทางโรงเรียนแจ้งว่า น้ำดื่ม ในพื้นที่โรงเรียน จำหน่ายในราคาค่อนข้างสูงมาก) จึงขอให้ทุกท่านจัดเตรียมน้ำดื่ม สำหรับกลุ่มตนเองให้เพียงพอ เฉพาะ 3 มื้อดังกล่าว
10. ผู้ขับขี่รถยนต์ ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมสำหรับการเดินทางไกล และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเด็ดขาด
11. การขับขี่รถยนต์ในรูปแบบคาราวาน ขอให้ท่านขับขี่ตามกฎหมาย และเครื่องหมายจราจร โดยเคร่งครัด ไม่ขับขี่ยวดยานในลักษณะคึกคะนอง แข่งขันในเส้นทาง แซงในที่คับขัน ฯลฯ อันอาจก่อให้เกิดความหวาดเสียว หรือก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทาง หากตรวจพบ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ท่านออกจากคณะคาราวาน ทั้งนี้ คำตัดสินชี้ขาดของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
JAMES SCB  / 2013-01-08
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ  / 2013-01-08
ขอเชิญชาว Rally Thai ร่วมลงทะเบียน เดินทางท่องเที่ยว ในรูปแบบคาราวาน ไปกับ "กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ครั้งที่ 8" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1" ตำบลสามหมื่น อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2556 นี้ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 899 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คนละ 699 บาท) ราคานี้รวม ค่าเสื้อ T-Shirt สุดเก๋ 1 ตัว, ค่าอาหาร 6 มื้อ(ตามโปรแกรม), ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง พร้อมค่าธรรมเนียมกางเต๊นท์หยุนไหล, ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป, ค่าสติ๊กเกอร์, ป้ายชื่อ
***ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปกับรถตู้(10ที่นั่ง)มีค่าบริการไป-กลับ ตลอดทริป 1,650 บาท/คน***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณธวัชชัย 0863823284 และคุณเล็ก 0869036731
กิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดขึ้น เป็นปีที่ 6 (ต่อเนื่องกัน)

***รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คันแรก เท่านั้น***
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-08
รายละเอียดสิ่งของรับบริจาค ที่ต้องการรับการสนับสนุน มีดังนี้

1. ชุดลูกเสือ เนตรนารี (เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ เข็มขัด หมวก วอคเกิล รองเท้า ถุงเท้า)
2. ชุดกีฬา (เสื้อ กางเกง วอล์ม)
3. ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
4. เงินทุนในการยกพื้นโรงอาหาร เนื่องจากฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมโรงเรียน และโรงอาหาร ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
5. เงินทุนในการสร้างห้องส้วม ห้องน้ำ
6. เครื่องกรองน้ำดื่ม (ประปาเข้าไม่ถึงโรงเรียน น้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในโรงเรียน มีคอลรีน ผสมอยู่มาก ดังนั้น หากได้รับเครื่องกรองน้ำ จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน)

หมายเหตุ :
1. ชุดนักเรียน (เสื้อ กางเกง) / ปากกา / ดินสอ / ไม้บรรทัด / ยางลบ / สมุด / หนังสือ ทางโรงเรียนสามารถยื่นเรื่องขอเบิกจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ได้
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT ปัจจุบันทางโรงเรียน ไม่สะดวกที่จะรับบริจาค เนื่องจากโรงเรียนไมมีกระแสไฟฟ้า (ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) ปัจจุบัน ใช้ระบบโซล่าเซลส์ มีกระแสไฟฟ้าจำกัด จึงยังไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-08
เสื้อ น้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ดีไซน์เก๋ 1 ตัว 300 บาท
เพื่อชุดลูกเสือ เนตรนารี ของน้อง ๆ นักเรียน 1 ชุด

ร่วมบริจาคซื้อเสื้อ
โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา STAFF ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

แล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ขนาดเสื้อ (S, M, L XL, XXL) และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลัย มาที่คุณกาญจนา กิจกัญจนาท(คุณเล็ก) โทรสาร หมายเลข 02-326-9563 และโทรยืนยันการโอนเงิน ที่หมายเลข 086-903-6731

*** ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครร่วมเดินทาง ที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะแสดงบนเว็บไซด์ Rallythai.net ***

อนึ่ง หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว นอกจากช่องทางการส่ง FAX ท่านยังสามารถ Capture หลักฐานการโอนเงิน(ให้ชัดเจน) ระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ขนาดไซด์เสื้อ (S, M, L, XL, XXL) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับ มาที่ E-mail : thawtchs@gmail.com และ gan_lek@hotmail.co.th อีกช่องทางหนึ่ง
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-08
* * *เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2556 * * *

ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานเรื่องสั่งทำเสื้อ อาหาร สถานที่กางเต๊นท์ รถกะบะ(พื้นที่) อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ทันกำหนดเวลาเดินทาง ต่อไป
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
.
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
โรงเรียนสามัคคีสันม่วง อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทริปนั้นพานักท่องเทียวไปแช่น้ำแร่ ที่ภูโคลน คันทรี่ คลับ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ก่อนทางขึ้น ปางอุ๋ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
กลุ่มน้องโอ และเพื่อน ๆ ครั้งนั้นพอกโคลนกันเสร็จ ก็โพสต์ท่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน ทริปนี้ว่าจะชวนไปด้วยกัน จะว่างมั๊ยครับ
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทริปนี้ พานักท่องเที่ยวขึ้นดอยบ่อ เชียงราย บรรยากาศยามเช้า บนยอดเขา สุดยอด
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทีมงาน และนักท่องเที่ยว (User) ช่วยกันจัด
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
พิธีส่งมอบสิ่งของบริจาค พร้อมทุนการศึกษา และพิธีกล่าวขอบคุณคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
การแข่งขันกีฬามหาสนุก ด้วยกติกาการแข่งขันง่าย ๆ ฝ่ายพี่ ๆ ทำแต้มได้ จ่ายเงินให้น้อง ๆ ถ้าทีมน้อง ๆ ทำแต้มได้ พี่ ๆ ก็จ่ายเงินให้น้อง ๆ อีกเช่นกัน
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
พี่ ๆ ผู้ใจดี นำเครื่องมือตัดผมชาย ติดรถเดินทางร่วมทริปไปกับเรา เพื่อตัดผมน้อง ๆ นักเรียน ในท้องถิ่นทุรกันดาร น้ำใจงามแต๊ ๆ ... อย่างนี้ clik like ให้เลย
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ไม่ใช่น้องนักเรียนชายเท่านั้น ที่ใช้บริการตัดผมฟรี แต่น้องนักเรียนหญิง ๆ ก็ไม่ต้องน้อยหน้า เพราะคุณหญิง(แฟนคุณภูวดล) ก็เตรียมกรรไกร ผ้าคลุม กิ๊บหนีบผม และอุปกรณ์เครื่องมือพร้อม ตัดฟรีเช่นกัน
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
น้อง ๆ นักเรียน กำลังเอร็ดอร่อยกับ เมนูอาหารที่ชื่นชอบ
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทริปนี้เราไปกันที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกบนปิดทอง อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทริปนี้ เราพานักท่องเที่ยวเดินทางไป โรงเรียนในป่าลึก เลยจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เข้าไปอีกกว่า 30 กิโลแม้ว จำได้ว่า ทริปนั้น รถยนต์ปกติ เข้าไม่ได้ ต้องว่าจ้างรถพื้นที่ พาเข้าไปครับ (เราไปกันปลายฝน ต้นหนาว ถนนหนทางจึงเป็นดินเลน ดินโคลน ประเภทรถขับเคลื่อน 2 ล้อ วิ่งสไลด์ซ้าย ขวา เป๋ไปเป๋มา เล่นคันหลังมองแล้วหวาดเสียว....)
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ภาพนี้ ทีมงานเราส่วนหนึ่ง แอบชิ่ง หลังจบกิจกรรมโครงการดอยบ่อ เชียงราย เหาะไปเที่ยวยอดดอยอินทนนท์ คืนนั้นนอนกันไม่หลับ หนาวได้ใจ....
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ภาพนี้เป็นหน้าตาทีมเซอร์เวย์ ทริปที่จัดให้กับเว็บไซด์แห่งหนึ่ง ซึ่งทริปเซอร์เวย์ ครั้งนั้น ต้องบอกว่า สุโค่ย...ยยย มากกกก
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ไปทริป อำเภอปาย เมื่อหลายปีก่อน สนุกสนานแค้มป์ปิ้งกันริมแม่น้ำปาย
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
ทริปนี้ ไปช่วยเว็บไซด์สนุก จัด พึ่งจะผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ ในรูปนี้ น้องนักเรียนกำลังแฮปปี้กับเต๊นท์ ของนักท่องเที่ยว (ในรูปเป็นแฟนพี่ไก่)
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
กิจกรรมปล่อยโคมลอย "ยี่เป็ง" ที่เห็นว่าเรามักจะบรรจุ ในโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ เพราะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ ที่นักท่องเที่ยวจากกรุงทเพฯ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชื่นชอบ
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
น้องนักเรียน กำลังติดตามฟังนิทาน "เจ้ามังกรไฟ ไม่เรียนหนังสือ" กันอย่างเอาเป็นเอาตาย เอ้อ... ตื่นเต้น และสนุกสนาน แต่หนึ่งในทีมงาน ก็มาสะกิด บอกว่า ได้เวลาเคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนซะแล้ว รับปากว่าจะจัดส่งแผ่น CD ไปให้คุณครู ช่วยเปิดให้ฟัง
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
สายตารอคอยความหวังจากพี่ ๆ ผู้ใหญ่ที่ใจดี
ประมวลภาพกิจกรรมครั้งที่ผ่าน ๆ มา  / 2013-01-08
กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวาน นำสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะแตกต่างจากรูปแบบการจัดกิจกรรมแรลลี่ ที่คุ้นเคยกันบ้าง เพราะเราไม่ได้จัดรีสอร์ท หรือโรงแรมที่พัก สวยหรู เราไม่ได้จัดเลี้ยงในโรงแรม หรือจัดของรางวัลมูลค่าสูง ค่าลงทะเบียนจึงเรียกเก็บในอัตราท่านละไม่ถึง 1,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
JAMES SCB  / 2013-01-09
ชุดเนตรนารี มือสองได้หรือไม่ครับ
123  / 2013-01-10
ได้ครับ ชุดนักเรียนมือสอง เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี มือสอง (ที่สภาพพร้อมใช้งาน) อาจจะขอรบกวนให้ช่วยซักรีด ให้เรียบร้อย น้องที่ได้รับจะได้ดีใจครับ
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-10
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แถมยังได้ทำบุญด้วยคะ
Nid  / 2013-01-10
สนใจไปด้วยค่ะ โอนเงินวันสุดท้ายวันไหนคะ
suree  / 2013-01-10
ดอยสามหมื่น ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงครับ แต่ก็พึ่งเห็นข่าวว่ากำลังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนะธรรมแห่งใหม่ ที่ถูกเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
ตี๋  / 2013-01-10
ดอยสามหมื่น ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงครับ แต่ก็พึ่งเห็นข่าวว่ากำลังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนะธรรมแห่งใหม่ ที่ถูกเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่
ตี๋  / 2013-01-10
น่าสนใจ
เด็กดอย  / 2013-01-10
จอง4ที่ครับ ขอโอนเงินวันที่27ม.ค.นะครับ
somsak nokair  / 2013-01-10
พี่เจมส์ครับ ผมไปด้วย 3 คนครับ เสื้อไซด์เดิมทั้ง 3 คนครับ
ธนกร  / 2013-01-10
ทริปที่แล้วสนุกดีคะ ทริปนี้ชวนเพื่อนแล้ว รอ conf ค่ะ (รอแฟนดูตารางเวรหน่อยนึง)คิดว่าน่าจะได้ไปด้วยค่ะ
ชิคเก้น  / 2013-01-10
ทริปที่ไปกับสนุกดอตคอม ล่าสุดสนุกดีค่ะ ที่ไปเพราะเข้ามาเจอคุณเจมส์ โพสต์ในเว็บนี้ คราวนี้จะสมัครกันไปทั้งครอบครัวคะ กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟัง ก็เลยสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง ยังไงขั้นต่ำก็ 2 คันค่ะ จำนวนเดี๋ยวสรุปอีกที แล้วจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ (ปรกติคุณแม่เคยไปแต่แรลลี่ ไม่เคยไปคาราวานค่ะ)
ภา  / 2013-01-10
ไหมสับปะรด 7 คน 2 คัน จาก รามอินทราค่ะ
สุนิสา  / 2013-01-11
ไปด้วยค่ะ 7 คน 2 คัน จากกลุ่มสโมสรไลออนด์ ค่ะ
สุนิสา  / 2013-01-11
ไซด์เสื้อ T-Shirt นะคะ

S รอบอก 36 นิ้ว
M รอบอก 40 นิ้ว
L รอบอก 44 นิ้ว
XL รอบอก 48 นิ้ว
XXL รอบอก 52 นิ้ว

ไซด์เสื้อดังกล่าว ท่านผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ในโครงการซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้น้องนักเรียน จะได้รับเสื้อ T-Shirt 1 ตัว (ทุก 300 บาท) ดังนั้น หากท่านบริจาคเงินสมทบทุนฯ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เพื่อให้ทีมงานสามารถนำส่งเสื้อ T-Shirt ไปให้ตามขนาดที่ท่านได้แจ้งให้ทราบ (ส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวก และป้องกันการเข้าใจผิด ในการจัดส่งต่อไป)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-12
จอง 1 คัน(2คน) 0819187803
ืนา  / 2013-01-12
สวัสดีค่ะคุณเจมส์ ตกลงไป 2 คัน 6 คนคะ
ภา  / 2013-01-13
จองด่วนค่ะ 4คน(1คัน)
รัตนา  / 2013-01-13
ไปด้วยครับ 3 คน ผู้ใหญ่2 เด็ก1คน โอนเงินวันจันทร์ นี้ครับ
นที  / 2013-01-13
ไปด้วยครับ 4 คน 1 คัน จองหมายเลข 9 นะครับ
ทัศน์ CRV  / 2013-01-13
ไปด้วยเจ้าค่ะ 4 คัน 12 คนค่ะ กลัวเดี๋ยวจะเต็มซะก่อน
ying  / 2013-01-13
ได้ไปซะที เมื่อคืนแฟนคอนเฟิมแล้วค่ะว่าเปลี่ยนตารางเวรกับเพื่อนได้แล้ว ไป 4 คน 1 คันค่ะ ร่วมบริจาคด้วยค่ะ ดูน่าสนุกนะคะ ยิ่งดูรายละเอียดว่าเข้าถีงยาก และมีการแสดงชนเผ่าเนี่ย จัดไปค่ะ
ชิคเก้น  / 2013-01-13
ไป3คนรถตู้ค่ะ โอนเงินวันจันทร์ ค่ะ
Aon  / 2013-01-13
เต็มหรือยังครับ ผมกับเพื่อนอีก2คันจะขอไปด้วยครับ รวม 3 คัน 10 คนครับ ถือเป็นทริปแรกของปีนี้ที่จะไปกัน สนใจมากครับ ขอใช้บริการรถท้องที่ด้วยนะครับ ทั้ง10คน ต้องโอนเพิ่มอีกหัวละ 50บาทใช่มั๊ยครับ
korn  / 2013-01-13
ปิดรับสมัครหรือยังคะ.
แท้ป  / 2013-01-13
* *เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2556 * *
STAFF  / 2013-01-14
ไปด้วยครับ YARIS 1 คัน 4 คน
so cool  / 2013-01-14
ท่านที่โอนเงินแล้ว รบกวนช่วยแสดงหลักฐาน ให้ทราบด้วยค่ะ
ทีมงานจะแสดงชื่อท่านบนเว็บไซด์ เพื่อเป็นการ Confirm ค่ะ

ส่งหลักฐานใบ pay_in ระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ ให้ทราบด้วยค่ะ
Staff  / 2013-01-14
การจองจะถือว่าสมบูรณ์ เฉพาะท่านที่โอนเงิน และส่งหลักฐานมายังทีมงานแล้วเท่านั้นค่ะ
Staff  / 2013-01-14
Tr.แล้วค่ะ จะส่งรายละเอียดให้พรุ่งนี้ค่ะ
Aon  / 2013-01-14
กลับมาพบกันเช่นเคยเจ้าค่ะ

ทริปนี้ขอไปด้วยเช่นเดิมค่ะ เพราะเพื่อนๆในกลุ่มตกลงกันว่าคุณเจมส์จัดทริปพวกเราไปด้วยทุกทริป 2 คัน 9 คนนะค่ะ งานนี้กะว่าจะขอใช้บริการ ISUZU V Cross ลุยป่าซักทริปเจ้าค่ะ แล้วพบกันนะคะ
Ying  / 2013-01-14
ตกลงมีหญิง 2 ท่านหรือคะ ชื่อเดียวกันเลย

ยินดีต้อนรับค่ะ
ทีมงาน  / 2013-01-14
เต็มหรือยังค่ะ จะไป 3 คัน 6 คนค่ะ
Service@vichai1983.co.th
แห่มม  / 2013-01-16
ขณะนี้มีผู้แจ้งรายชื่อเข้ามาประมาณ 53 ท่านแล้วครับ จะ Up ชื่อ ขึ้นในเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2556 นี้ เป็นต้นไป เฉพาะผู้ที่โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ มายังทีมงานฯ ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ จะถือเวลาในการโอนเงิน ตามลำดับก่อน-หลัง เป็นสำคัญ

อนึ่ง ท่านที่โอนเงินแล้ว หากประสงค์จะขอ Lock หมายเลขรถ สามารถแจ้งหมายเลข ที่ต้องการได้ล่วงหน้า (มีหมายเลข 01 - 40 เท่านั้น เนื่องจากทริบนี้ จะรับเพียง 40 คันแรก หรือ 120 คน แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน)
STAFF  / 2013-01-16
ดอกนางพญาเสือโคร่ง ระหว่างเส้นทางจาก อช.ห้วยน้ำดัง ไป โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 (ดอยสามหมื่น)
JAMES SCB  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
นักท่องเที่ยว กางเต๊นท์พักแรม ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ ดอยสามหมื่น
คนเดินทาง  / 2013-01-16
อีกหนึ่งแห่งสำคัญ สำหรับคนแรมทาง
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
บรรยากาศชิล ๆ รางวัล สำหรับนักเดินทาง
คนเดินทาง  / 2013-01-16
อีกมุมหนึ่งของบรรยากาศท่องเที่ยวพักผ่อน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
เส้นทางเข้าสู่โรงเรียน เดิมตั้งใจจัดไปเดือน พฤษภาคม ซึ่งเส้นทางดังกล่าว จะเดินทางเข้าถึงโรงเรียนได้ยาก เมื่อฝนตก ถนนจะกลายเป็นโคลน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
รุ่งอรุณ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
อีกหนึ่งทริป ที่อยู่ระหว่างประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย พม่า

"บ้านอีต่อง" / "เหมืองสมศักดิ์" / "เนินช้างศึก" / "ดอยช้างเผือก" อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
คนเดินทาง  / 2013-01-16
กำไรชีวิต ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ระหว่างการเดินทาง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-16
กำไรชีวิต ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ระหว่างการเดินทาง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-16
ตาน้ำ อยู่ในพื้นที่ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น
คนเดินทาง  / 2013-01-16
เส้นทาง... ที่คณะฯ จะต้องผ่าน ในทริปนี้
คนเดินทาง  / 2013-01-16
บ้านชาวกระเหรี่ยง
คนเดินทาง  / 2013-01-16
รางวัล...สำหรับนักเดินทาง
คนเดินทาง  / 2013-01-16
"ต้นไม้ทรงปลูก" บริเวณ "หน่วยจัดการต้นน้ำดอยสามหมื่น" ซึ่งทริปนี้ ทีมงานตั้งใจที่จะนำนักท่องเที่ยว เดินทางตามรอยเส้นทางเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
JAMES SCB  / 2013-01-16
หน่วยจัดการต้นน้ำ ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จประพาส
JAMES SCB  / 2013-01-16
ปลายหนาว ต้นฝน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
บ้านหลังนี้ ทีมงานแวะเยี่ยมเยียนในทริปเซอร์เวย์ เห็นภาพเจ้าของบ้าน ถ่ายกับ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ และสมเด็จพระพี่นางเธอฯ นอกจากนี้ ยังมีภาพ อดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย แวะเยี่ยมเยียนด้วย
คนเดินทาง  / 2013-01-16
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่

จุดจอดรถของชาวคณะฯ ในทริปนี้ ซึ่งพวกเราจะต้องขนย้ายสัมภาระ ไปขึ้นรถ 4WD (สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถ 4WD ส่วนตัว)
คนเดินทาง  / 2013-01-16
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1

ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ และทรงเสด็จเยี่ยมเยียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุก ๆ ปี

ทีมงานฯ ตั้งใจที่จะเลือกสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมคาราวาน เฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เป็นหลัก

การเดินทางเข้าถึง จึงไม่สะดวก สำหรับคณะนักท่องเที่ยวนัก หากแต่สิ่งของที่นำไปบริจาค ย่อมมีความหมายสำหรับนักเรียน และคณะครู เป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้..พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-16
ออกไปชมทะเลหมอก ดอกซากุระ ดาวบนดิน ชิมชาชาวดอย จิบกาแฟดอยช้าง นอนไขว่ห้างริมรั้ว กับคนรู้ใจ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ความสวยงามของธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยว ยอมเดินทางจากในเมือง ไปเที่ยวในดินแดนชนบท ห่างไกลความเจริญ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
เห็ดริมทาง สำหรับนักท่องไพร
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ทริปเซอร์เวย์
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ต้นไม้ทรงปลูก ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก ไว้ข้าง ๆ กับต้นไม้ทรงปลูก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูก
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ต้นไม้ทรงปลูก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521
คนเดินทาง  / 2013-01-16
แหล่งต้นน้ำธรรมชาติ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ดอกไม้ป่า
คนเดินทาง  / 2013-01-16
เส้นทางสู่โรงเรียน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
ชาวคาราวาน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
หยุนไหล สถานที่พัก คืนที่2 ของชาวคณะ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
โต๊ะที่นักท่องเที่ยว ที่เจ้าของสถานที่ จัดอาหารไว้สำหรับรองรับ นักท่องเที่ยว
คนเดินทาง  / 2013-01-16
บ้านดิน บน "หยุนไหล"
คนเดินทาง  / 2013-01-16
เส้นทางสวยงาม อีกเสน่ห์ หนึ่งที่พลขับ แต่ละท่านชื่นชอบ
คนเดินทาง  / 2013-01-16
แบ่งปันภาพถ่าย วัดศรีดอนชัย
คนเดินทาง  / 2013-01-16
พี่บุญหล่อ ประธานหมู่บ้าน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
.
คนเดินทาง  / 2013-01-16
วัดศรีดอนชัย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
คนเดินทาง  / 2013-01-16
สำหรับคำถามที่พบบ่อย

การโอนเงินเพื่อร่วมบริจาค ทำบุญ (ทุก 300 บาท ได้รับเสื้อ T-Shirt ดีไซน์ น่ารัก 1 ตัว) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเสื้อ กางเกง กระโปรง ลูกเสือเนตรนารี รวมถึงหมวก ผ้าพันคอ เข็มชัด ถุงเท้า รองเท้า วอคเกิล ให้กับน้อง ๆ นักเรียน

หรือ การโอนเงิน เป็นค่าลงทะเบียน (ผู้ใหญ่ 899 บาท / 1 คน, เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 699 บาท / 1 คน) โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา STAFF (สาขาเพื่อการพนักงาน สังกัดสำนักงานใหญ่)

หลายท่านสงสัยว่า สาขา STAFF มีด้วยหรือ ขอเรียนให้ทราบดังนี้

สาขา STAFF หรือ สาขาบัญชีเพื่อพนักงาน เป็นสาขาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เปิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการทำธุรกรรมรายการต่าง ๆ สำหรับพนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่ (มีจำนวนหลายพันคน) ซึ่งหากไม่เปิดสาขา STAFF ขึ้นรองรับดังกล่าว พนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่ จะไปใช้บริการ ณ ที่ทำการธนาคาร สำนักรัชโยธิน (SCB Park) เป็นเหตุให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก เพราะทั้งลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าทั่วไป รวมถึงพนักงาน(อีกหลายพันคน) จะรวมตัวกันไปใช้บริการที่จุดเดียวกัน ดังนั้น ชื่อสาขา STAFF จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ว่าเป็นสาขาสำหรับพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สังกัดสำนักงานใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
*** กิจกรรมในทริปนี้ เปิดรับผู้สนใจร่วมเดินทางเพียง 120 ท่านแรก หรือ 40 คัน แรกเท่านั้น(แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน) ***

ขณะนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์ ร่วมเดินทางจำนวน 58 ท่าน (บางรายยังอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงิน และส่งหลักฐาน รายละเอียดยืนยันตัวตน)

ทั้งนี้ ทีมงานฯ จะเริ่มแจ้งรายชื่อ ผู้ร่วมเดินทาง Lot แรก ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 (เฉพาะท่านที่โอนเงิน และส่งหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทาง FAX หรือ E-mail แล้วเท่านั้น) บนเว็บไซด์ http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1844

และจะแจ้งรายชื่อ ผู้ร่วมเดินทาง Lot ที่2 ขึ้นบนเว็บไซด์ http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1844 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 (เฉพาะท่านที่โอนเงิน และส่งหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทาง FAX หรือ E-mail แล้วเท่านั้น)

ณ ขณะนี้ ทีมงานฯ จะยังเหลือโควต้าให้ท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานในทริปนี้ เพียง 62 ท่าน(สุดท้าย)เท่านั้น

ขนาดไซด์เสื้อ(รอบ อก)
S รอบ อก 32 นิ้ว
M รอบ อก 36 นิ้ว
L รอบ อก 40 นิ้ว
XL รอบ อก 44 นิ้ว
XXL รอบ อก 48 นิ้ว

สำหรับท่านที่เคยร่วมทริปไปกับ "สนุกคาราวาน ครั้งที่8" เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คงจะพอทราบกันดีว่า เนื้อผ้าที่จัดทำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบายตัว ดังนั้น ในทริปนี้ ทีมงานฯ จึงขอความร่วมมือจาก ทีมงานสนุกคาราวาน ช่วยประสานงาน สั่งตัดเสื้อ ให้กับทริปนี้ด้วย และขอขอบคุณ ทีมงาน Sanook.com มา ณ โอกาสนี้

(ในรูป เป็นเสื้อในทริป Sanook Caravan 8th ที่ผ่านมา สำหรับรูปแบบเสื้อในทริป กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6 ทางทีมงาน Sanook.com อยู่ระหว่างเร่งออกแบบให้ เป็นกรณีพิเศษ ทีมงานฯ จึงขอขอบคุณ Sanook.com มา ณ โอกาสนี้ด้วยเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
ขณะนี้ ทางโรงเรียน ได้ส่งรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการขอรับบริจาค มาให้ทราบ ดังนี้
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
.
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
กิจกรรม "ปล่อยโคมลอย" @ หยุนไหล
คนเดินทาง  / 2013-01-17
แจ้งรายชื่อ ผู้โอนเงินลงทะเบียน เดินทางไปกับกิจกรรม กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง คาราวาน ครั้งที่ 6

update @ 17 January 2013 จำนวน 68 ท่าน (โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทาง โดยรถตู้ ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้บริการ โอนเงินค่าโดยสาร(เพิ่มเติม ต่างหากจากค่าลงทะเบียนปกติ)เพิ่มอีกท่านละ 1,650 บาท / 1 ท่าน เรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใด โอนเงิน ส่งหลักฐาน ข้อมูลที่จำเป็น และโทรยืนยัน FAX เรียบร้อยแล้ว หากไม่พบรายชื่อของท่าน กรุณาแจ้งทีมงานฯ ด้วยครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-17
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของ การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มีความตามลำดับดังนี้“…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล…““…ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคล และประเทศชาติ…““…การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ…““…งานด้านการศึกษาเป็นงาน สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเป็นอาการที่น่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอื่นแล้ว ต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้วยอย่างแน่นอน เราต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…”พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้เห็นถึงพระราชดำริที่เล็งเห็นความสำคัญของ การศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชดำริให้เห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ ก็ด้วยการพัฒนาบุคคลของชาติให้มีคุณภาพโดยการให้การศึกษา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-17
การศึกษาในระบบโรงเรียน

พระราชกรณียกิจใน ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น เริ่มจากใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรข้าราชบริพารในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนด้วย และเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหาร ตำรวจตามบริเวณชายแดนทุรกันดารอยู่เนืองๆ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนที่เรียนของเด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากการให้บริการของรัฐไม่ทั่วถึง และมีปัญหาเรื่องการแตกแยกในอุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้เยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ทหารช่วยก่อสร้างโรงเรียน เพื่อให้ทหารมีส่วนช่วยเหลือประชาชนด้านการศึกษา ตามโอกาสอันควร โดยให้แม่ทัพภาคเป็นแกนนำในการก่อสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียน พระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้าฯ” นอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน สำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดนทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” อนึ่งพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือด ร้อนจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ จึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์ ให้กำลังใจแก่เยาวชนที่ขาดแคลนเหล่านี้ อันได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน


โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายถึงโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ และให้ความอุปถัมภ์ หรือทรงให้คำแนะนำ ทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อ สนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ครูและนักเรียนเป็นประจำ จึงเรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า “โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชประชาสมาสัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนเพื่อลูกหลานชนบท โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-17
ทุนพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทรงมองซึ้งถึงปัญหาและแนวทาง ตลอดจนพร้อมที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนับสนุนการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญาที่จะเล่าเรียน แต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ และอีกประการหนึ่งก็คือทรงตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมามีบทบาทและอิทธิพลต่อแนวคิด จิตใจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก การจะก้าวให้ทันวิวัฒนาการและความเจริญสมัยใหม่เหล่านี้ ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องส่งคนไปศึกษาและดูงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนาในวิทยาการ ต่าง ๆ ของประเทศ พร้อมกับจัดเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่จะเข้ามารองรับความรู้เหล่านั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งการให้ทุนแต่ละทุนได้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-17
คณะทำงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อพระเมตตา ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างเป็นที่สุดจะประมาณและกล่าวถึงได้ครบถ้วนในที่นี้ได้ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นต้นมา จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาฌาณสูงที่สุด ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกจะเสมอเหมือน ทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พสกนิกรรักและเทิดทูนเหนือเกล้า ทรงเป็นพ่อหลวงของคนทุกชนชั้น ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ และทรงเป็นพระมหากษัติย์ที่ครองสิริราชสมบัติ ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ และประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ในโลกใบนี้

ด้วยพระปรีชาฌาณ ยากเกินกว่าจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้ เสมอเหมือนได้ ปวงชนชาวไทย จึงรู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อได้เอ่ยพระนามฯ หรือรอเฝ้ารับเสด็จริมบาทวิถีที่ทรงเสด็จไปเยือน เป็นเช่นนี้เสมอมา "ทรงพระเจริญ" "ทรงพระเจริญ" "ทรงพระเจริญ" เสียงนี้ ดังกึกก้อง ในโสตประสาทความรับรู้ ของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คนทุกหมู่เหล่า

ทรงให้ความสำคัญต่อการจรรโลง ส่งเสริม และสนับสนุนการให้ความรู้ ให้การศึกษา ต่อพสกนิกรโดยถ้วนทั่วเสมอมา ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติฯ ทรงมีพระบรมราโชวาท ในวาระต่าง ๆ ที่คณะครู คณาจารย์ คณบดี อธิการบดี นักเรียน นิสิต นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในวโรกาสต่าง ๆ ถึงการศึกษา ได้แก่

...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล 2524...ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้า มนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้น...การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิด “ความฉลาดรู้” คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน ...อีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 มิถุนายน 2524


อ้างอิงแหล่งที่มา : http://lib.swu.ac.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=414:2011-11-23-07-16-26&catid=125:2011-07-18-05-45-50&Itemid=100092
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-17
ด้วยความอัตคัต ขัดสน ทางด้านเศรษฐกิจและฐานะทางครอบครัว ประกอบกับความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในความสำคัญของการศึกษา ส่งผลให้เยาวชนของชาติ จำนวนมาก ในท้องถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา หากแต่ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ยังขาดโอกาสเหล่านั้น ยังโชคดีกว่าเยาวชนในหลายชาติ เพราะที่นี่คือแผ่นดินสยาม แผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสัมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง กว่า 67 พรรษา ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงสร้างโอกาสให้แก่พสกนิกร และการทรงงานทางด้านการศึกษา ก็เป็นอีกพระราชกรณียกิจ ที่ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังตัวอย่าง พระบรมราโชวาทฯ ในบทความด้านบน

ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ได้จัดกิจกรรม "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง" ต่อเนื่องกันมา ปีนี้เป็นปีที่ 6 โดยทีมงานฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะขอเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของสังคมไทย ในการน้อมนำพระบรมราโชวาทฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ มายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต และ "เดินตามรอยเท้าพ่อ" ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบรอบปีที่ 67 (วันที่ 9 มิถุนายน 2556) และมั่นใจว่า คณะนักท่องเที่ยว ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกันกับ ทีมงานฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556 พร้อมคณะนักท่องเที่  / 2013-01-17
ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ

1. เจ้าของเว็บไซด์ Rallythai.net
2. ท่านผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ (ผอ.วิสูตร บัวชุม)
3. เจ้าของเว็บไซด์ Sanook.com และทีมงาน Sanook Caravan 8th (คุณฝน คุณจุ๋ม และทีมงานฯ)
4. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน Wacoal (คุณติ๊ก และทีมงาน)
5. คุณซูงิ้ม และครอบครัวสุทธิบริหารกุล
6. คุณกาญจนา คุณจันทรา และครอบครัวกิจกัญนาสน์
7. คุณบุญหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชมหมู่บ้านสันติชล หยุนไหล อำเภอปาย
8. เจ้าของเว็บไซด์ Weekendhobby.com
9. เจ้าของเว็บไซด์ 111thailand.com (คุณนุกูล นาคถนอม)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-17
ร่วมเดินทางด้วยครับ 1 คัน 6 คน (Mu7)

โอนเงินวันที่ 31 มกราคม 2556 ได้มั๊ยครับ
สมพล  / 2013-01-17
สมัครยังไงค่ะ สนใจไปด้วยค่ะ 4 คน (รถ 1 คันค่ะ Fortuner Club)
จันจิรา  / 2013-01-17
เห็นรายละเอียดโครงการแล้วสนใจไปด้วยค่ะ กำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อนที่ทำงานอยู่ ถ้าจะไปรถตู้ (ประมาณ 10 คน หรือกว่านั้น) มีกำหนดมั๊ยค่ะ ว่าโควต้า มีกี่คัน (ยังเพิ่มได้อีก 1 คัน ได้หรือไม่)
รักในหลวง  / 2013-01-17
กว่าจะถึงวันเสาร์ จะเหลือโควต้ากี่คนค่ะ ยังรอคำตอบจากเพื่อน ๆ อยู่ กลัวสมัครไม่ทันค่ะ (ส่งรายชื่อไปจองไว้ก่อนได้มั๊ยค่ะ)
*\ "-" /*  / 2013-01-17
อยากไปมากเลยอ่ะ ไม่เคยไป หยุนไหล และ ดอยสามหมื่น เลย ไปหาในgoogleแล้ว มีคนเข้าไปบ้าง แต่เส้นทางไม่ง่าย คิดว่าให้ขับไปเองคันเดียว แฟนไม่ยอมไปแน่ๆ ถ้าใช้บริการรถท้องถิ่น จะเสียคนละ 50 บาท (ราคานี้ ไปขาเดียว หรือไป-กลับค่ะ)
สาวก iPhone  / 2013-01-17
ขับรถไปไม่ไหว กลัวขึ้นเขาแล้วหม้อน้ำระเบิดอ่ะ ถ้าอยากไปเจง ๆ ต้องขอใช้บริการรถตู้ รอหน่อยนะ ให้คำตอบไม่เกินวันเสาร์นี้อ่ะ
รักคนดี  / 2013-01-17
ทริปนี้ ไม่เห็นบอกว่าจะพาไปพอกโคลนเลยอ่ะ ถ้าบรรจุพาไปพอกโคลนด้วย ได้เป่าค่ะ ไหน ๆ ก็พาไปถึงอำเภอปาย แล้วนีน่า
ถ้าบรรจุลงทริปไปด้วย นู๋ไปด้วย 4 คนเลยค่ะ
สาว Panasonic  / 2013-01-17
ตอบ

คุณสมพล / คุณจันจิรา / คุณรักในหลวง / คุณ *\ "-" /* / คุณสาวก iPhone / คุณรักคนดี / คุณสาว Panasonic

***Trip นี้ มีโควต้า 120 คน หรือ 40 คันรถ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน***

กรณีแจ้งรายชื่อ ทางทีมงานจะบันทึกไว้ก่อน แต่จะยังไม่ขึ้นหน้าเว็บ(ขึ้นให้เฉพาะท่านที่โอนเงิน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ทั้งนี้ ทีมงานฯ จะถือหลักฐานในการโอนเงิน(เวลา ตามลำดับก่อนหลัง)เพื่อความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

กรณีไม่แจ้งรายชื่อ แต่โอนเงินก่อน และแสดงหลักฐานในภายหลัง ทีมงานจะต้องให้ Credit ท่านที่โอนเงินก่อน เช่นกัน

สำหรับจำนวนรถตู้ (ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้บริการ ไม่ได้กำหนดจำนวนคัน ขึ้นอยู่ปริมาณความต้องการของผู้สมัคร และความเหมาะสม ตามแต่กรณี)

ค่าใช้บริการรถพื้นที่ 50 บาท เป็นราคาไป-กลับ (ไป 25 บาท + กลับ 25 บาท) ชำระล่วงหน้า ผ่านการโอนเงิน เช่นกันครับ เพื่อติดต่อสำรองรถไว้ ท่านที่ไม่ได้โอนเงิน 50 ล่วงหน้า ทีมงานจะไม่ทราบว่าท่านประสงค์ใช้บริการรถพื้นที่ ดังนั้น ในวันเดินทางจริง ท่านจะเป็นคิวสุดท้าย ที่จะได้ขึ้นรถ (เพราะทีมงานต้องจัดให้กับท่านสมาชิก ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าให้ทีมงานทราบ ก่อน)


สำหรับโปรแกรมการพอกโคลน การแช่น้ำแร่ ทีมงานไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เนื่องจากในเขตอำเภอปาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวค่อนข้างสูง แต่ในภาพด้านบน ที่เห็นนักท่องเที่ยวแช่น้ำแร่ และพอกโคลน ประทินผิว เป็นทริปเมื่อ 5 ปีก่อน ที่จัดไป ปางอุ๋ง ครั้งนั้น ไปใช้บริการที่ ภูโคลน คันทรี คลับ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีค่าใช้จ่ายตัวหัว ค่อนข้างถูก ดังนั้น จึงจัดอยู่ในโปรแกรมในครั้งนี้ หากพาคณะเดินทางไปถึง ภูโคลน เกรงว่าจะไม่ทันเวลา ส่งผลให้การเดินทางขากลับกรุงเทพฯ ล่าช้าออกไปอย่างน้อย 6 - 7 ชั่วโมง ดังนั้น จึงขออนุญาตรับไว้พิจารณา สำหรับการจัดทริปปลายปี 2556 (โครงการจะจัดไปอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน - รัฐฉาน ประเทศพม่า)

สำหรับทริปเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ อาจจะจัดกิจกรรมคาราวาน เดินทางไปทะเลอันดามัน ฝั่งอ่าวเมาะตะมะ เมืองทวาย ประเทศพม่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานและพิจารณาความเหมาะสมจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทีมงานฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
JAMES SCB  / 2013-01-17
รูปแบบเสื้อ ที่ทีมงาน Sanook.com ช่วยออกแบบให้ พึ่งส่งมาถึงค่ะ สำหรับไซด์เสื้อ เป็นตามนี้นะคะ

ขนาดไซด์เสื้อ(รอบ อก)
S รอบ อก 32 นิ้ว
M รอบ อก 36 นิ้ว
L รอบ อก 40 นิ้ว
XL รอบ อก 44 นิ้ว
XXL รอบ อก 48 นิ้ว

ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-18
ดีใจจังเลยค่ะ ที่มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ขอให้จัดบ่อย ๆ นะคะ แต่ทริปนี้หนูชวนคุณพ่อคุณแม่แล้ว แต่ไปไม่ได้ เตรียมสอบพอดี
เด็กเตรียมฯ  / 2013-01-18
ขอเรียน Update ให้ทราบว่า ขณะนี้มีเว็บไซด์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้แก่

1. เว็บไซด์แรลลี่ไทย http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1844
2. เว็บไซด์หมูหิน http://www.moohin.com/news/529-20.html

สำหรับเว็บไซด์ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่

1. เว็บไซด์สนุก http://www.sanook.com
2. เว็บไซด์วีคเอ็นฮอบบี้ http://www.weekendhobby.com
3. เว็บไซด์ตองหนึ่งไทยแลนด์ http://www.111thailand.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณท่านเจ้าของเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-18
ผมไปด้วยครับ2คน 1คันจะรีบโอนเงินไห้เร็วที่สุด
วิเชียร  / 2013-01-18
ทรงพระเจริญ
หนิง พระรามสี่  / 2013-01-20
ไปด้วยค่ะ
Touch  / 2013-01-20
อยากทราบยอดจองค่ะ เห็นบอกว่าจะแจ้งในวันเสาร์ที่ 19 มกราคมนี้
nana  / 2013-01-20
Update รายชื่อสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-20
รางวัลแด่คนแรมเดินทาง
คนเดินทาง  / 2013-01-20
ทีมงานเดินทางสำรวจเส้นทาง แวะบ้านคุณลุง ซึ่งเดินทางมาจาก ยูนนาน ปัจจุบันปลูกพืชไร่ ได้แก่ กาแฟ ลูกพลับ ลูกไหน ลูกท้อ ที่เห็นในภาพ คือ แคร่ตากเมล็ดกาแฟ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานได้แวะอุดหนุน กาแฟหอมอร่อย
ทริปสำรวจเส้นทาง  / 2013-01-20
ครอบครัวคุณลุง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระพี่นางฯ เมื่อสิบกว่าปีก่อน ปัจจุบันลูกสาวของคุณลุง ทำงานอยู่สำนักงานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย หนึ่งในเหตุผลที่เธอไปทำงานที่นั่น เพราะเธอได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากคุณลุงและคุณป้า นั่นเอง
ทริปเดินทางสำรวจ  / 2013-01-20
อีกมุมหนึ่งของการเดินทาง ที่ทีมงานแนะนำให้รถเก๋ง จอดไว้ที่ อช.ห้วยน้ำดัง จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องช่วงล่าง
ทริปเดินทางสำรวจ  / 2013-01-20
ไก่บ้าน ที่ชาวเขาเลี้ยงไว้ในเล้า ซึ่งจะแปลกตาซักหน่อย สำหรับคนเมือง เนื่องจากที่อยู่ของไก่ แต่ละตัว จะอยู่ในตะกร้าหวาย ฟักไข่ และเลี้ยงลูกในตะกร้าหวาย เป็นเช่นนี้ทุกตัว
ทริปเดินทางสำรวจ  / 2013-01-20
Update รายชื่อผู้ลงทะเบียนสมัครร่วม Trip กรุงเทพ ห้วยน้ำดัง ดอยสามหมื่น หยุนไหล ปาย ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 56 (ตามไฟล์แนบ)

เหลือโควต้าเพียง 18 ท่านสุดท้าย เท่านั้นค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-21
แก้ไขข้อมูลค่ะ

ลำดับที่ 72- 80 จำนวน 9 คน

ไปรถยนต์ 2 คัน

รถคันที่ 1
72. คุณสิทธิรักษ์ เสื้อเบอร์ L
73. คุณสิริรัตน์ XXL
79. คุณสุชาดา M
80. คุณเอกสิทธ์ M

รถคันที่ 2
74. คุณกนก เสื้อเบอร์ M
75. คุณสาธิดา S
76. คุณฉัตรฤดี XXL (ขอใหญ่พิเศษ)
77. คุณจรัญ M
78. ด.ญ.ศิริโศภิษฐ์

ติดต่อ คุณตุ๊ก (ฉัตรฤดี) 085-9149449, 086-3225312
สาธิดา  / 2013-01-21
http://m.sanook.com/m/travel_detail/info/1190189/

ขณะนี้เว็บไซด์สนุกด็อทคอมได้ลงประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ แล้วตาม link ด้านบน
James SCB  / 2013-01-21
คุณเจมส์ พี่ป้อม จักรพันธ์ ประทีป...ปลงกรรมฐาน.นันทิวัน เอี่ยมโสภา ร่วมเดินทางด้วยค่ะ รายละเอียดไซด์เสื้อและอายุใช้ข้อมูลเดียวกันกับสนุกคาราวาน ครั้งนี้8 ค่ะ ของให้2ที่นะคะ
พี่ใหญ่  / 2013-01-21
เต็มหรือยังครับ

สนใจไปร่วมทริปด้วย

สมัคร 1 คัน 4 คน ครับ
เป้  / 2013-01-22
สมัครด้วยค่ะ เต็มหรือยังค่ะ 1 คัน 3 คน ค่ะ

รถเก๋ง จอดที่ ห้วยน้ำดัง ค่ะ

ใช้บริการรถท้องที่ ด้วยนะค่ะ

โอนเงินวันนี้ค่ะ

899+899+899+50+50+50 = 2847 บาท นะคะ โอนแล้ว จะแจ้งรายละเอียดเข้า E-mail thawtchs@gmail.com ได้รับข้อมูลแล้วรบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ
Pink  / 2013-01-22
ป้าวัตร ที่เจอกัน ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง วันที่คุณส์ไปสำรวจโรงเรียนฯ เดี๋ยวป้ากำลังรวบรวมสมทบทุน จากหลาน ๆ จะได้สั่งซื้อชุดให้เด็กนักเรียน แต่วันเดินทางป้าไม่ว่าง จะไม่ได้ไปด้วย ยังไงก็ฝากคุณเจมส์กับทีมงาน ดำเนินการละกันค่ะ
ป้าวัตร รังสิต (อ.ส.ม.)  / 2013-01-22
ชอบกิจกรรมที่จัดแบบนี้ค่ะ เพื่อนที่คณะมาเล่าให้ฟัง เลยแวะเข้ามาทักทาย ตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ จะเข้าร่วมเดินทางด้วย เผื่อจะได้ทำกิจกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ นักเรียน แถมยังได้ชมการแสดงพื้นบ้านด้วย อยากไปมากเลยคะ ยังไงก็ชลอ ๆ อย่าพึ่งรับคนเพิ่มได้มั๊ยค่ะ เพราะกว่าหนูจะรวบรวมชื่อเพื่อน ๆ ได้ครบ ก็น่าจะวันจันทร์หน้า คิดว่าจะไปประมาณ 10 คนขึ้นไปค่ะ
เด็กอักษร  / 2013-01-22
ขอบคุณครับ ป้าวัตร และสมาชิกชาว Rallythai ทุกท่าน ที่ให้การตอบรับกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดีและอบอุ่นเช่นเคย

สำหรับการลงทะเบียน ทีมงานฯ ขออนุญาต run ไปตามลำดับนะครับ หากได้รายชื่อแล้ว สามารถทยอยลงทะเบียนได้ครับ เนื่องจากพื้นที่(ในคืนที่ 2) จะจำกัดได้ประมาณ 120 ท่านเท่านั้น และในวันเดินทางจริง คุณบุญหล่อ ประธานหมู่บ้านสันติชล(ยูนนาน) จะปิดพื้นที่บนหยุนไหล ให้เฉพาะ ชาวคณะคาราวานฯ พักแรมเท่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของพวกเรา นอกจากนี้ ยังให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการกางเต๊นท์และราคาอาหาร(ในมื้อเช้า) ซึ่งเป็นเหตุผลให้ทีมงาน สามารถจัดเลี้ยงได้ 6 มื้อ ในราคาไม่แพง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง สำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

กิจกรรมนี้ มีสมาชิกหลายท่านโทรมาสอบถาม ว่าทำไมจัดได้ราคาถูก สาเหตุเนื่องจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และ ประธานชุมชนหมู่บ้านสันติชล ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ราคาค่าลงทะเบียนจึงเบา ๆ

อากาศในหุบเขา หนาวเย็นต่อเนื่อง ทีมงานฯ ได้สอบถามคนท้องถิ่นเป็นระยะ เชื่อว่าวันที่คณะเดินทาง จะยังหนาวเย็นอยู่ ช่วงนี้ทีมงานครอบครัวข่าว3 นำผ้าห่ม ไปบริจาคให้กับชาวเขาตามดอยต่าง ๆ พอเจอสภาพอากาศหนาวเย็น กลับต้องอาศัยผ้าห่มที่จะนำไปบริจาค มาห่มให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายซะเอง

ทริปนี้ เราน่าจะได้ชมดอกซากุระเมืองไทย(นางพญาเสือโคร่ง)เบ่งบานกันในเส้นทางที่จะเดินทางผ่านกันด้วย (ปกติจะบานในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์)

ฤดูหนาวปีนี้ หนาวมากกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทุกคน จึงควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย กลางคืนหนาว กลางวันร้อน อุณหภูมิแตกต่างกันมาก เตรียมยาไปด้วยก็ดีครับ

ควรตรวจความพร้อมของรถยนต์ โดยเฉพาะระบบห้ามล้อ(เบรก) ระบบระบายความร้อน(หม้อน้ำ) และช่วงล่าง จะได้ไม่ต้องนั่งตบยุง หรือกินหม้อข้าวหม้อแกงลิง กันริมทาง ทริปที่แล้ว สมาชิกรถ 4WD ป้ายแดง กลับพบปัญหาความร้อนขึ้น ในระหว่างเส้นทางเข้าโรงเรียน ขบวนก็จอดพักกันเป็นระยะ ๆ กว่าจะถึงโรงเรียนก็ปาไปกว่าห้าชั่วโมง

ทริปที่ Sanook.com จัดคาราวาน ครั้งที่ 8 ก็มีสมาชิกท่านหนึ่ง ขับรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรม ความร้อนขึ้นเช่นกันครับ สาเหตุเนื่องจาก รถพึ่งจะซ่อมหม้อน้ำเสร็จ แล้วก็ตั้งใจนำรถมาวิ่งทดสอบสมรรถนะ งานนั้น เล่นน้อง ๆ ทีมงาน Sanook.com เหงื่อตก โชคดีที่ 1 ในทีม Staff เป็นช่างเครื่องจากค่ายรถยนต์แห่งหนึ่งมาก่อน จึงช่วยประคับประคอง สมาชิกในรถคันนั้น ให้ขับข้ามภูเขา ไปถึงโรงเรียนอย่างทุลักทุเล ในเวลา 2 ทุ่มเศษ ๆ (ขณะที่ชาวคณะส่วนใหญ่ เดินทางไปถึงโรงเรียนตั้งแต่ 5 โมงเย็น)
หัวหน้า Staff ต้องคอยพะวงกับ นักท่องเที่ยว 1 คัน 2 ชีวิต กับทีมงานอีก 1 คัน 2 ชีวิต นาฬิกาข้อมือบอกเวลาว่า 2 ทุ่มกว่าแล้ว เรายังไม่เห็นวี่แววรถ 2 คันสุดท้าย สุดท้าย ต้องจัดหารถ STAFF อีกคัน ขับย้อนกลับออกไป เพื่อค้นหา

เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทีมงานฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือมายังสมาชิกผู้ร่วมเดินทาง ให้เตรียมความพร้อมของรถยนต์และผู้ขับขี่ ให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลด้วย
STAFF  / 2013-01-22
ไปด้วย 2 คน รถตู้ โอนพรุ่งนี้ แล้วจะส่งหลักฐานไปที่เมลล์
jo  / 2013-01-22
สนใจร่วมทำบุญค่ะ จะรวบรวมจากเพื่อนที่ทำงาน สมทบซื้อชุดเนตรนารีให้น้องๆได้มั๊ยคะ
แก้ว  / 2013-01-22
อยู่เชียงใหม่ อยากเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยจะได้ไหมคะ
เล็ก  / 2013-01-23
ตอบคุณเล็ก สามารถร่วมทริปได้ครับ มีหลายท่านที่เดินทางล่วงหน้า คือออกเดินทางตั้งแต่เช้าวันศุกร์ แบบขับชิลๆแวะกินเที่ยวไปตลอดทาง และไปค้างคืนที่เชียงใหม่1คืน นัดเจอกันเช้าวันที่23หน้าสำนักงาน ททท.
James SCB  / 2013-01-23
ตอบคุณแก้ว

ขอบคุณสำหรับความตั้งใจที่จะช่วยหาทุนซื้อชุดให้น้องๆนักเรียนครับ ขณะนี้ทีมงานได้พยายามติดต่อผู้ผลลิตเพื่อหาราคามิตรภาพที่สุด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Sincerely yours,
James SCB  / 2013-01-23
พี่คะ ถ้าสนใจเดินทางด้วย รถตู้เต็มหรือยังคะ 4คนค่ะ มือใหม่ขับไม่แข็ง
เด็กน้อย  / 2013-01-23
I like your trip and hope to can joint very much.
go  / 2013-01-24
พี่ค่ะ สนใจเดินทางด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าเต็มหรือยัง
นู๋นา  / 2013-01-24
ขอคำตอบด้วยน่ะค่ นู๋นา
นู๋นา Nu_na22@hotmail.com  / 2013-01-24
ขอคำตอบด้วยน่ะค่ นู๋นา
นู๋นา Nu_na22@hotmail.com  / 2013-01-24
ยังไม่เต็มค่ะ
Lek  / 2013-01-24
ยังไม่เต็มค่ะ
Lek  / 2013-01-24
เพื่อน้องนักเรียนค่ะ
หมวกเนตรนารี  / 2013-01-24
เพื่อน้องนักเรียนค่ะ
หมวกลูกเสือสามัญ  / 2013-01-24
เพื่อน้องนักเรียนค่ะ
หมวกเนตรนารี สำรอง  / 2013-01-24
ที่น้อง ๆ รอคอยความหวัง...จากพี่ ๆ ที่ใจดีค่ะ
เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  / 2013-01-24
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจากโรงงานผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลูกเสือ เนตรนารี และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะค่ะ สำหรับพี่ ๆ หลายท่านที่โทรมาสอบถาม ว่าจะต้องบริจาคอย่างไร ชุดละเท่าไหร่ อดใจรออีกนิดนะคะ
เสื้อ - กางเกงลูกเสือ  / 2013-01-24
เช่นคะ อยู่ระหว่างรอคำตอบจากโรงงานผู้ตัดเย็บ ว่าจะคิดในราคาเท่าไหร่ (คละไซด์ คละขนาด) ซึ่งสุดท้ายทีมงานตั้งใจว่าจะคำนวณเบ็ดเสร็จ แล้วหารเป็นจำนวนต่อชุด เพื่อให้สะดวกต่อการร่วมบริจาคต่อไปค่ะ ขอบคุณพี่ ๆ หลายท่าน ที่ตั้งใจโทรมาสอบถาม ... ทีมงานจะเร่งประสานงาน และแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซด์นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ
เสื้อ - กระโปรงเนตรนารี  / 2013-01-24
ความสุขที่พวกเราจะได้รับตอบแทน ในรูปของรอยยิ้ม ไม่ใช่เงินทอง หรือสิ่งของ แต่นั่นก็ทำให้พวกเราอมยิ้ม เป็นปลิ้มไปตามๆกัน นี่แหละมั๊งที่เค้าว่า ความสุขจากการให้...โดยไม่หวังผลตอบแทน

พี่น้องบางท่าน โทรมาถามว่า ชุดมือสองจะได้มั๊ย ... ขออนุญาตตอบอีกครั้งนะค่ะ ว่าสามารถค่ะ เพียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากจะเยี่ยมมากถ้าผ่านการซักรีด มาให้เรียบร้อย น้อง ๆ คงจะดีใจมากค่ะ

ขอบคุณแทนน้อง ๆ นักเรียนด้วยนะค่ะ
รอยยิ้มของน้อง ๆ  / 2013-01-24
ขอบคุณสำหรับน้ำใจพี่พ้องน้องเพื่อนทุกท่านนะคะ แค่บอกต่อก็ได้บุญแล้วนะคะ กิจกรรมแบบนี้ไม่มีใครบังคับใคร ใครทำใครได้ค่ะ(บุญนะคะ) เพียงรู้ข่าวบุญ หากเรานึกปลื้มใจและอนุโมทนาบุญ ผลบุญก็เกิดแล้ว ...

ถ้าบอกบุญต่อกันไป...ด้วยแล้วยิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นอีกคะ

มีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย หลายแห่งด้วยกัน ที่ทีมงานทำหนังสือขอรับการสนับสนุนไป แต่กลับได้คำถามกลับมาแทนคำตอบรับว่า....ถ้า....บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแล้วจะได้รับอะไรตอบแทน....

ทีมงาน...ตั้งใจว่า งานนี้จะทำให้ดีที่สุด ทีมงานไม่ทราบได้ว่าจะตอบแทนสถานประกอบการเช่นไร นอกจากติดสติ๊กเกอร์ logo สถานประกอบการเหล่านั้น กับรถที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแทนคำขอบคุณ นอกเหนือไปจาก การทำ logo ลงไปในป้ายผ้าไวนิล และกล่าวถึงในเว็บไซด์แห่งนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจจริง

ทราบว่าสถานประกอบการ ต่างบอกแก่สังคมเสมอว่า...กิจการตอบแทนกำไรคืนสู่สังคม... หากเป็นเช่นนั้น การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม...น่าจะพอตอบโจทย์ได้บ้าง แต่สถานประกอบการ ไม่ควรที่จะคาดหวังในเรื่องผลตอบแทน... ทั้งหมดนี้ คือความเห็นส่วนตัวของหนูค่ะ ผิดถูกอย่างไรก็ชี้แนะได้นะค่ะ แค่หนูคิดว่า...หากหนูจะทำบุญ จะไม่ถามหาเครื่องราง ของขลัง หรือหวังสิ่งตอบแทนจากวัด เป็นแน่แท้

ด้วยจิตคาราวะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-24
เก็บมาฝากนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-24
นกเขียวก้านตอง.... ดาราสำหรับนักดูนก ที่เราใช้กล้องดึงภาพมาได้แค่นี้ ตั้งใจนำมาฝากเช่นกันค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-24
.
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-24
.
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-01-24
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

รถยนต์ 1 คัน (4WD) โอนเงินแล้ว (899x4=3,596 บาท) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
1. คุณไพรัส
2. คุณเสนีย์
3. คุณสุชานาถ
4. คุณอัมพวัน

Tel 080-600-4xxx
update by K.Tuk (Thanawat)  / 2013-01-25
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง

รถตู้ 1 คัน ( 9 ท่าน) จะขอใช้บริการรถพื้นที่(4WD)ด้วยครับ (899+50) x 9 = 8,541 บาท จะโอนวันที่ 29 มกราคม 2556
1. คุณธนวัฒน์
2. คุณธัญชนก
3. คุณชานน
4. คุณวริยา
5. คุณวีรชัย
6. คุณสายใจ
7. คุณจิตตินันท์
8. คุณสุธา
9. คุณกมลรัตน์

เมื่อโอนเงินแล้ว จะส่ง FAX Confirm รายการโอนเงินให้คุณเจมส์ ทราบเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ

Tel.080-600-4xxx
update by K.Tuk (Thanawat)  / 2013-01-25
แจ้งเพื่อทราบ

ขณะนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียน ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใกล้จะครบตามจำนวนที่เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับ สำหรับท่านที่สนใจจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ มาเป็นการล่วงหน้า มิฉะนั้น ท่านอาจตกขบวนได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-25
แจ้งรายชื่อ ผู้ร่วมเดินทาง 1 คัน 4 คน (ค่ะ) โอนเงินวันที่ 31 มกราคม 2556 นี้ค่ะ
1. คุณกมลภา
2. คุณวิชัย
3. คุณวสันต์
4. คุณวันชัย

เป็นสมาชิกกลุ่มที่เคยร่วมทริป สนุกคาราวานครั้งที่8 นะค่ะคุณเจมส์ ฝากลงทะเบียนให้ด้วยค่ะ (กำหนดปิด Register เร็วจัง)
กมลภา  / 2013-01-25
เรียนทุกท่านทราบ

ขณะนี้จำนวนผู้สมัคร ใกล้จะเต็มโควต้าแล้ว ท่านใดสนใจสมัคร รีบแจ้งล่วงหน้านะครับ

หากครบจำนวนแล้ว ทีมงาน ก็จะปิดรับสมัครก่อนวันครบกำหนด (รอตรวจสอบการโอนเงิน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-25
อยากไปจัง แต่กำลังรวบรวมรายชื่อสมาชิกอยู่ นั่งบวกๆเลขดู โอ้นี่ใกล้เต็มแล้ว

คำถามคือ

พี่ ๆ ทีมงาน จะกรุณาเพิ่มโควต้า ได้มั๊ยค่ะ อีกซัก 15 ที่
ลลนา  / 2013-01-25
ตาเจมส์ เพิ่มโควต้าอีกหน่ยอได้มั๊ย เพื่อนพี่ที่ Bank Krungsri กำลังล่ารายชื่อกันใหญ่เลย ถ้าไปก็ต้องมีอย่างน้อย 10 คนได้มั๊ง

ยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบเดือน ประสานงานเรื่องอาหาร สถานที่ ให้รับรองนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกซักหน่อย ไปกันเยอะ ๆ เค้าน่าจะดีใจนะเจมส์

แล้วนี่เธอชวนพี่หน่อย กับพี่ตุ๋ย ที่สภากาชาดไทย หรือยัง อย่าลืมนะ รายนี้ถ้ารู้ว่าจัดแล้วไม่ชวน โกรธกันแน่ ๆ
จุ๊  / 2013-01-25
มีท่านสมาชิกบางท่าน อยากเห็น Logo ของกลุ่มฯ จึงขออนุญาต นำเสนอในโอกาสนี้ค่ะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-25
เมื่อสักครู่ ท่านผู้อำนวยการวิสูตร บัวชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ประสานมายังคุณเจมส์ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวคาราวาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ในโอกาสนี้ด้วยความยินดี

สำหรับสถานที่นัดพบ บริเวณที่ทำการสำนักงาน(ชั่วคราว) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อ.เมือง (ขณะนี้ สำนักงานฯ ย้ายที่ทำการชั่วคราว) สำหรับแผนที่ ทีมงานจะนำมาแชร์ให้สมาชิกผู้ร่วมเดินทางทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-25
แจ้งทีมงานฯ ทราบว่า ชมรมคนรักนก กำลังหารือว่าจะสมัครร่วมทริปด้วยครับ
ณัฐพล  / 2013-01-25
ไปด้วยค่ะ วิทวัส รักพงษ์เผ่า 54ปี XL, รตี รักพงษ์เผ่า 47 ปี M, ขวัญฤดี รักพงษ์เผ่า 23 ปี S รถ 1คัน 3 คน Tr.เช้าวันนี้ค่ะ ใช้บริการรถ4WDด้วยค่ะ 899+50=949*3=2847บาท ถ้าเป็นไปได้ขอหมายเลขรถ 7 ด้วยค่ะ
รตี  / 2013-01-26
ไปด้วยค่ะ สมรักษ์ สรงประภา 43 XXL, เพ็ญพธู สรงประภา 39 M, รัตนาวลี สรงประภา 19 S Tr.วันที่28ม.ค.นี้ค่ะ จองชื่อล่วงหน้านะคะ เตรียมของบริจาคไว้เยอะเลย
น้อง  / 2013-01-26
เจมส์ ทริปนี้ลูกพี่ติดติวสอบ แต้ทริปหน้าไปด้วยแน่
พี่ตุ๋ย  / 2013-01-26
ไปด้วยค่ะ 2 คน จอดรถห้วยน้ำดัง 899+899+50+50=1898 kob_duen@hotmail.com 090-6482799 ขอเสื้อไซส์ XXXL ทั้ง2 ตัวเลยนะค่ะ โอนวันที่ 30 มค. 56 นะค่ะ
เดือน  / 2013-01-26
เต็มหรือย้งค่ะ สมัคร 2 คันค่ะ ขอรายละเอียดด้่วยน่ะ
หมายเหตุ เป็นครั้งแรกน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
e-mail : Alssalamtravelbkk@hotmail.com
นู๋นา  / 2013-01-27
ขอรายละเอียดด้วยค่ะ s.pat141@hotmail.com
patcha  / 2013-01-27
รายละเอียดด้านบนครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-27
ขอรายละเอียดด้วยค่ะ
ผู้ใหญ่ 7 คน
เด็ก 2 คน อายุ 9 ปี อายุ 3 ปี
รวมค่าใช้จ่าย เท่าไหร่ค่ะ
นู๋นา alssalamtravelbkk@hotmail.com  / 2013-01-28
ติดต่อคุณเล็กไม่ได้เลยค่ะ
คือจะบอกว่าส่งแฟ็กไปแล้วได้รับยังคะ
ตี๋  / 2013-01-28
ขอโทษนะคะ ไม่เห็นมีชื่อเราเลยค่ะ โอนเงินเรียบร้อย นานแล้วด้วยค่ะ 2คนค่ะ ธัญชนิต กับ ธนบดี
ธัญชนิต  / 2013-01-28
ขออภัยจะอัพเดทล่าช้าครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-29
ทีมงานพึ่งเดินทางกลับถีงกรุงเทพ ตอนนี้ก็ตีสามกว่าๆ เดินทางไปกับวิทยุครอบครัวข่าว โครงการวันเด็กไม่ได้มีวันเดียว โรงเรียนบ้านแม่เลี่ยม อ.เมือง จ.เชียงราย จึงไม่สะดวกเช็คแฟกซ์ และ update web อย่างไรก็ตาม จะขึ้นชื่อวันนี้นะคะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-29
ขอทราบรายละเอียดชำระเงินหน่อยค่ะ จะได้โอนเงินให้วันนี้ (ด่วน)
จำนวนคน ผู้ใหญ่ 10 คน เด็ก 2 คน 3ขวบ กับ 9ขวบ
รบกวนช่วยส่งรายละเอียดมาที่ E-mail : alssalamtravelbkk@hotmail.com
หนูนา  / 2013-01-29
ขอทราบรายละเอียดชำระเงินหน่อยค่ะ จะได้โอนเงินให้วันนี้ (ด่วน)
จำนวนคน ผู้ใหญ่ 10 คน เด็ก 2 คน 3ขวบ กับ 9ขวบ รถ 2 คันด้วยค่ะ
รบกวนช่วยส่งรายละเอียดมาที่ E-mail : alssalamtravelbkk@hotmail.com
หนูนา  / 2013-01-29
ขออภัยที่ตอบล่าช้าค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง  / 2013-01-29
อยากให้ทางทีมงานช่วยโพสต์รายชื่อคนที่จะไปขึ้นรถท้องถิ่น 4WDด้วยได้ไหมคะจะได้ตรวจสอบรายชื่อว่ามีรายชื่อหรือยังค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
คันที่12  / 2013-01-29
จะสรุปรายชื่อ และรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ครับ (ขณะนี้มี User บางท่านติดภาระเร่งด่วน จึงอยู่ระหว่างสรุปรายชื่ออีกครั้งหนึ่ง) สำหรับท่านที่โอนเฉพาะค่าลงทะเบียน 899 บาท เท่ากับว่า จะเดินทางโดยรถส่วนตัว ลงไปที่โรงเรียนครับ เฉพาะท่านที่โอน 899+50 บาท เท่านั้น ทีมงานจึงจะติดต่อขอใช้บริการรถท้องถิ่น4WDให้

นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางโดยรถตู้(เฉพาะที่ทีมงานจัดเตรียม)โดยชำระค่าโดยสารไป-กลับ 1,650 บาท ราคาดังกล่าว จะรวมค่าใช้บริการรถท้องถิ่น4WDเรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-29
ไม่ทราบว่าเต็มหรือยังคะ มีใครสละสิทธิ์มั๊ย
วารี  / 2013-01-30
ขณะนี้ อยู่ระหว่างสรุปรายชื่อ Semi final ค่ะ (ทีมงานจะแจ้งสรุปรายชื่อผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ ให้ทุกท่านทราบ ภายในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2556 นี้ค่ะ)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-30
สรุปรายชื่อ update ณ 30 มกราคม 2556 14.00 น.

หมายเหตุ : รายชื่อที่ขึ้นเป็นอักษรสีเหลืองทอง หมายถึงยังไม่ได้รับหลักฐานการลงทะเบียน
JAMES SCB  / 2013-01-30
สรุปรายชื่อ Update ณ 30 มกราคม 2556 14.00 น.

หมายเหตุ : รายชื่อที่ขึ้นเป็นอักษรสีเหลืองทอง หมายถึง ยังไม่ได้รับหลักฐานการลงทะเบียน
JAMES SCB  / 2013-01-30
ขณะนี้ ตามรายชื่อที่ลงทะเบียน มีทั้งหมด 95 ท่าน สามารถรับผู้สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ ได้อีก 25 ท่านสุดท้ายเท่านั้น ***ทีมงานจะปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป***
JAMES SCB  / 2013-01-30
ขอลงทะเบียนไปรถตู้ 2 ท่านค่ะ
1.นางขนิษฐา สมสุขเจริญ (บ่วย) เสื้อ เบอร์ L
2.น.ส.สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ (โบว์) เสื้อ เบอร์ S
โอนเงินภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ เคยไปทริปที่โรงเรียนบ้านนาแฝกกับคุณเจมส์ และได้ร่วมเป็นทีมสันทนาการด้วยค่ะ
หนูโบว์  / 2013-01-30
คุณโบว์ ฝากช่วยแจ้งอายุ ทั้ง 2 ท่านให้ทราบด้วย ถ้าไม่สะดวกผ่านหน้าเว็บไซด์ สามารถแจ้งผ่าน E-mail ได้นะครับ

หมายเหตุ ช่วยแจ้งหมายเลขติดต่อสะดวกให้ทราบด้วยครับ เผื่อกรณีติดต่อกลับ
JAMES SCB  / 2013-01-30
เรียนคุณเจมส์
ขอแจ้งรายละเอียดที่คุณเจมส์ต้องการไปพร้อมหลักฐานการโอนเงินทาง Fax นะคะ
ขอบคุณที่ติดต่อกลับค่ะ
หนูโบว์  / 2013-01-30
ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ เด็ก 1 คน 10 ขวบ ผู้ใหญ่ 3 คน รถเก๋ง ใช้บริการรถท้องถิ่นค่ะ
kan  / 2013-01-30
2คน ไป4WD เท่าไหร่ค่ะ
cute  / 2013-01-30
ถ้าสนใจจะไปรถตู้ ตอนนี้ ยังพอจะไปได้อีกมั๊ยค่ะ 3 คนค่ะ
เฟิร์น  / 2013-01-30
ขณะนี้ ยังสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับทริปนี้ได้ครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-30
เจมส์ ทริปนี้ผมและครอบครัว สนใจร่วมเดินทางด้วยครับ แต่จะขอใช้บริการรถตู้ ผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 3 คน (เด็ก 8 ขวบ 2 คน, 12 ขวบ 1 คน) คิดค่าใช้จ่ายยังไงครับ (ไปรถตู้ทุกคน)
สุจินต์  / 2013-01-30
ไปด้วยคนครับ 2 คน MU7 นะครับ (ไม่ใช้รถพื้นที่) ลงทะเบียนคนละ 899 บาท จะโอนเงินพรุ่งนี้นะครับ แล้วจะรีบส่งหลักฐานและรายละเอียดไปให้ทางเมลล์นะครับ
ป๊อด  / 2013-01-30
สนใจมากเลยค่ะ แวะมาดูหลายวันก่อน ไม่คิดว่าคนจะลงทะเบียนกันเร็วขนาดนี้ ไม่ทราบว่าพอจะขยายเวลาไปได้อีกซัก 5 วัน ได้มั๊ยค่ะ รอลูกชายกลับจากญี่ปุ่น ถ้าเค้ากลับมาทัน ก็ตั้งใจว่าจะชวนเค้าไปด้วยค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
ธัญภรณ์  / 2013-01-30
สมัครด้วย ไป 4 คน (รถเก๋ง) ใช้รถพื้นที่ด้วย โอนวันที่ 31 ม.ค นี้แล้วจะส่งfaxไปให้ครับ
มนุษย์เงินเดือน  / 2013-01-30
อยู่เชียงราย จะร่วมทริป ต้องทำยังไงคะ
นิเทศก์แม่ฟ้าหลวง  / 2013-01-31
โอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ 10 คน รถตู้ จะส่งแฟกซ์ไปให้ตามเบอร์ที่ระบุไว้นะคะ
ฉวี  / 2013-01-31
วิธีการคิดคำนวณค่าลงทะเบียน รบกวนขึ้นไปดูรายละเอียดที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 นะคะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-31
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมงานได้เดินทางไปทำกิจกรรม "วันเด็กไม่ได้มีวันเดียว" กับ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ซึ่งจัดกิจกรรมร่วมกับ กองทัพเรือ โดยเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านแม่เลี่ยม อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมี ชมรมออฟโรดเชียงราย ร่วมสนับสนุนการเดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ขึ้นโรงเรียน อีกด้วย ช่วงค่ำของคืนวันอาทิตย์ ได้ชมการแสดงชนเผ่าอาข่า บนยอดดอย เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและทีมงาน ตลอดจนพี่น้องชาวทหารเรือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในทริปนั้นเป็นอย่างดี

บรรยากาศยามค่ำคืน เย็นสบาย ไม่ถึงกับหนาวมากนัก โอกาสนี้ ทีมงานฯ ขอขอบคุณมายัง บริษัท Search Entertainment คุณอัญชนก แข็งแรง(คุณกบ) และคุณกิจ 106.0 FM วิทยุครอบครัวข่าว ตลอดจนทีมงานทุกท่าน ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ และหวังว่าโอกาสต่อ ๆ ไปทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 จะได้ร่วมกิจกรรมกับทางคลื่น 106.0 FM ครอบครัวข่าวต่อไป
ทีมงาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-01-31
เรียนคุณเจมส์ คุณเล็ก ลาดกระบัง และทีมงานทุกๆ ท่าน

น.ส.สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ (โบว์)
นางขนิษฐา สมสุขเจริญ (บ่วย)
ได้ทำการโอนเงิน 3,300฿. พร้อมทั้ง Fax เอกสารการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดินทางโดยรถตู้ค่ะ
โอนเงินเวลา 11.19.08 น. 31/01/56 @ SCB สาขา เทอร์มินอล 21
หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อเล่น อายุ ขนาดเสื้อ เบอร์ติดต่อกลับ อยู่ในเอกสารที่ส่ง Fax. ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
หนูโบว์  / 2013-01-31
รับทราบคะ เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตรงกันแล้ว ทีมงานจะ update ข้อมูลหน้าเว็บอีกครั้งค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-01
รับสมัครเพิ่มได้มั๊ยครับ พึ่งเข้ามาเห็น สนใจร่วมทริปด้วยคน (5คน) รบกวนแจ้งด้วยครับ 0851322299
คนชายขอบ  / 2013-02-01
ช่วงเช้าทีมงานได้พยายามประสานไปที่ สรุปว่าจะเปิดรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 30 ที่ค่ะ lot สุดท้ายนะคะ เผื่อท่านที่พึ่งเคลียคิวได้ หรือพึ่งสรุปชื่อได้ ทั้งนี้ขอให้สมัครภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค่ะ เพื่อทีมงานจะต้องให้เวลาร้านผลิตเสื้อ สติ๊กเกอร์ ไวนิล อาหาร ที่พัก ต่างๆ
Staff  / 2013-02-01
สนใจร่วมทริปด้วย รถ 1 คัน สมาชิก 5 คนค่ะ เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด รบกวนช่วยสรุปค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะ จะโอนเงินให้ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ค่ะ พัช. 0817918638
patcha  / 2013-02-01
ตอบ คุณ patcha

ขับรถ 4WD ส่วนตัวไป ลงทะเบียนท่านละ 899 บาท
5 คน เท่ากับ 4,495 บาท ค่ะ

ขับรถเก๋งส่วนตัวไป ลงทะเบียน+ค่ารถท้องถิ่น ท่านละ 949 บาท
5 คน เท่ากับ 4,745 บาท ค่ะ

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอน พร้อมรายละเอียด (ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ) มาที่ FAX ด้วยนะคะ หรือถ้าสะดวกส่งทาง E-mail thawtchs@gmail.com ก็ได้เช่นกันค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคาราวานค่ะ
Staff  / 2013-02-01
ขอไปด้วย 1 คันครับ สมาชิก 4 คน ผู้ใหญ่หมดครับ (ขับรถ 4WDไป) โอนคนละ 899 บาท นะครับ (ไม่ใช้รถท้องถิ่น) จะโอนให้พรุ่งนี้ แล้วส่ง fax ไปให้
tee  / 2013-02-01
update 2 Feb 2013
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-02
update 2 Feb 2013.../page 2
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-02
update 2 Feb 2013.../page 3
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-02
รายชื่อ update ณ 2 Feb 2013 ด้านบนนี้ จะแสดงรายชื่อ เฉพาะผู้ที่โอนเงินแล้วเท่านั้น สำหรับท่านที่ยังไม่ได้โอนเงินใด ๆ ทีมงานฯ ขออนุญาตนำชื่อของท่าน ออกจากหน้าเว็บไซด์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

อนึ่ง สำหรับท่านที่มีรายชื่อ ข้างต้น บางราย ยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน แต่โอนเงินค่ารถตู้+รถท้องถิ่น ดังนั้น ให้ท่านรีบดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 899 บาท พร้อมส่งหลักฐาน และโทรศัพท์ยืนยันการโอนเงิน กับทีมงานอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ทีมงานจะขอโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน เนื่องจากทีมงานฯ ไม่สามารถรับเฉพาะค่ารถตู้ เพียงส่วนหนึ่ง และยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ท่านได้ (รายละเอียดค่าลงทะเบียน และค่ารถตู้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกขับรถไปเอง ท่านสามารถศึกษาได้จากข้อมูลด้านบนของเว็บไซด์นี้)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-02
Cr. จากท่านสมาชิกใน Facebook แบ่งปันกันมาให้อ่านกันเพลิน ๆ ถือว่าเป็นคำคม หรือสิ่งเตือนใจเล่น ๆ นะคะ

หูคนเรามีสองข้าง อย่าฟังความข้างเดียว ไม่มีใครดีและเลวซะทีเดียว

เพราะสังคมประเมินค่าที่จนรวย คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่ หากสังคมวัดค่าที่ภายใน คนจะสร้างแต่จิตใจที่ใฝ่ดี

ถ้าเราพยายามทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่น เราจะเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในชีวิต
แต่ถ้าเราทำความดีโดยที่ไม่หวังผล เราจะมีความสุขที่สุดในชีวิต

อย่ากลัวที่จะขอโทษเมื่อทำผิด อย่าอวดฉลาดในสิ่งที่โง่เขลา
อย่าดูถูกคนที่พลาดที่ด้อยกว่าเรา อย่าคาดเดาในสิ่งที่เราไม่รู้จริง

การให้กำลังใจผู้ทำความดี จะมีอานิสงฆ์คือทำให้เราเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่ง ไม่มีใครมาตัดรอนกำลังใจได้

ยอมคนไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ ยอมเขาไม่ได้ก็เกิดปัญหา
ยอมเขาไม่เป็นก็ไร้ปัญญา ยอมเขาดีกว่าก็แค่ใจเย็น
ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้เรื่องก็เกิด ยอมไปเถิดเย็นให้ได้หมดปัญหา
เย็นให้เป็นยอมให้ได้เรื่องก็ซา ทุกปัญหาใช้ปัญญาใจเย็น ๆ

ที่สุดแห่งความเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมด ที่สุดแห่งความสลดคือใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย

ทำใจให้สะอาดเวลาเช้า ทำใจให้ขาวเวลาเพล ทำใจให้เย็นเวลาค่ำ ทำใจให้ชุ่มฉ่ำเวลากลางคืน ทำใจให้สดชื่นเวลารุ่งอรุณ

นำมาฝากให้อ่านกันสนุก ๆ หลายคำคม หลายบทกลอน อ่านเพลินและสอนใจ บางบทก็ทำให้อดยิ้มไม่ได้ค่ะ
STAFF  / 2013-02-02
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ1 ขอขอบพระคุณ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
2. เจ้าของเว็บไซด์ Rallythai.net
3. เจ้าของเว็บไซด์ Sanook.com
4. เจ้าของเว็บไซด์ Moohin.com
5. คุณบุญหล่อ ประธานหมู่บ้านสันติชล
6. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
7. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว อร่อยถูกใจ)
8. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สหพัฒนพิบูลย์
9. บริษัท โตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด (G Book Navigator)
10. บริษัท ฟุตบอลไทย จำกัด (FBT)

และขอขอบคุณสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างอบอุ่นเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-02
http://wizards.travel.sanook.com/adventure/adventure_08768.php

ประวัติการจัดคาราวาน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-03
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=128598

สถิติการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-03
http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/shtml/2206.shtml
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-03
เรียน คุณเจมส์ คุณเล็ก ลาดกระบัง และทีมงานทุกๆท่าน
น.ส.สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ (โบว์)
นางขนิษฐา สมสุขเจริญ (บ่วย)
ได้ทำการโอนเงินในส่วนค่าลงทะเบียนคนละ 899฿. รวมทั้งสิ้น 1,798฿. เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เวลา 13:20:14 น. 03/02/56 @ SCB เซียร์รังสิต
ปล. ได้โอนค่ารถตู้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

ขอบคุณค่ะ
หนูโบว์  / 2013-02-03
สมัครด้วยค่ะ 5 คน (899+50=949)*5=4745บาท ไปรถเก๋ง จองรถพื้นที่ด้วยค่ะ
น้องไอซ์  / 2013-02-03
ขอไปด้วย 2 คันครับ รายละเอียดจะส่งให้ทาง fax ครับ ขอโอนเงินวันที่5นะครับ ขอใช้บริการรถพื้นที่ด้วยครับ
ยศ  / 2013-02-03
แจ้งการโอนเงินค่ะ
โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับสมาชิกเดินทาง 5 คน (ผู้ใหญ่) + ค่ารถท้องถิ่น จำนวนเงิน 4,745 บาท (รถเก๋ง)
patcha  / 2013-02-04
โอนเงินไปครบ 14 คนแล้วนะคะ รวม 13,286 บาท ใบโอนเงินมี 2 ใบ 3,596 กับ 9,690 ค่ะ รายละเอียดจะส่งให้ทางเมลล์ ค่ะ

หลักฐานการจ่ายเงินส่งให้แล้วทาง แฟกซ์ เวลาประมาณ 10.25 น. ค่ะ
ธํญชนก  / 2013-02-04
ขอโทษน่ะค่ะ ไม่ได้ติดต่อเพราะติดธุระที่ใต้
รบกวนขอเลขที่บัญชีที่จะโอนด้วยค่ะ
นู๋นา  / 2013-02-04
ขอโทษน่ะค่ะ ไม่ได้ติดต่อเพราะติดธุระที่ใต้
รบกวนขอเลขที่บัญชีที่จะโอนด้วยค่ะ
นู๋นา  / 2013-02-04
ผู้ร่วมเดินทาง
นาย สุรศักดิ์ สุเรรัตน์
น.ส. รุสนา มะแซ
น.ส. นูรีย๊ะ มะแซ
น.ส. นุรไลลา มะแซ
ด.ช. อานัส สุเรรัตน์ ( อายุ 9 ปี )
ด.ญ. อารีจ สุเรรัตน์ ( อายุ 3 ปี )
นู๋นา  / 2013-02-04
เรียน คุณธวัชชัย

โอนเงินมาครบ 14 คน เป็นค่าลงทะเบียนและค่ารถขึ้นภู ใบโอนมี 2 ฉบับ คือ
วันที่ 24 มกราคม 2556 ยอดรวม 3,596 บาท
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ยอดรวม 9,690 บาท
รวม 13,286 บาท
(รถเก๋ง 4 คน + รถตู้ 10 คน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ธัญชนก 081-9840085
ธัญชนก  / 2013-02-04
A รถยนต์ 4 คน (เงินโอน 899*4 = 3,596 บาท)ได้แก่
1.นางไพรัส อ่อนละม้าย
2.นายเสนีย์ ลอดชาย
3.นางสาวสุชานาถ หาญศรี
4.นางอัมพวัน นิลบดี
(โอนเงินวันที่ 24 มกราคม 2556)

B. รถตู้ 10 คน เงินโอน (899+50)*10= 9,490 บาท ได้แก่
1.นายธนวัฒน์ บรรลุกิจ
2.นางธัญชนก บรรลุกิจ
3.นายชานน บรรลุกิจ
4.นางสาววริยา เดชสุวรรณ
5.นายวีรชัย เดชสุวรรณ
6.นางสายใจ ปลื้มจิตต์
7.น.ส.จิตตินันท์ ทองน้อย
8.นายสุธา ทัศนียกุล
9.นางกมลรัตน์ ทัศนียกุล
10.น.ส.มะลิวัลย์ โอสถานนท์

ผู้ติดต่อ คุณตุ๊ก 080-600-4000 , คุณตุ้ย 081-984-0085
หมายเหตุ โอนค่ารถเพิ่มมาอีก 200 บาท สำหรับในรถยนต์ 4 คน
รวมเป็นเงินที่โอนเพิ่มเติม ทั้งสิ้น 9,690 บาท โอนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 56
ธัญชนก  / 2013-02-04
เรียน คุณพัชชา

ขณะนี้ทีมงานยังไม่ได้รับรายละเอียด(ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ ไซด์เสื้อ) รบกวนส่งเข้า E-mail Address : thawtchs@gmail.com ด้วยค่ะ เพื่อจะได้ update ขึ้นหน้าเว็บฯ โดยเร็วต่อไป
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04
เรียน คุณนู๋นา

จากข้อมูลรายชื่อ ที่ส่งมาให้ ขอแจ้งให้ทราบว่า ยอดเงินโอน จะคำนวณโดย
ผู้ใหญ่ 4 คน (899*4) = 3,596
เด็ก 1 คน (699*1) = 699
รวม 4,295 ครับ (ไม่ใช่ 6,093 เนื่องจากน้องอายุ 9 ปี ทีมงานคิดในอัตราเด็ก ไม่เกิน 12 ปี)

สำหรับน้องอายุ 3 ขวบ ทีมงานขออนุญาตยกเว้นค่าลงทะเบียน (แต่ทีมงานจะไม่ได้จัดเตรียมเสื้อ T-Shirt และประกันภัยฯ ให้)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04
ขอขอบคุณ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว)

ที่สนับสนุนกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ โดยมอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว อร่อยถูกใจ จำนวน 5 หีบ(ใหญ่)

มา ณ โอกาสนี้
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04
ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ผอ.วิสูตร บัวชุม ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่

ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนคาราวานฯ ในทริปนี้

ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04
ขอบคุณ สำหรับท่านสมาชิก ที่มีใจเอื้อเฟื้อ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของบริจาคและเงินบริจาค อย่างสม่ำเสมอ โอกาสนี้ ทีมงานฯ ขออนุญาต ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

สิ่งของที่ทางโรงเรียน ประสงค์ของรับบริจาค คือ
1. ชุดลูกเสื้อ เนตรนารี พร้อมเครื่องแบบ วอคเกิ้ล ผ้าพันคอ ถุงเท้า รองเท้า (รายละเอียด แสดงในเว็บฯ เมื่อวันที่ 17-01-2013)
2. ชุดวอล์ม (รายละเอียด แสดงในเว็บฯ เมื่อวันที่ 17-01-2013)
3. เครื่องกรองน้ำ
4. เงินบริจาค สำหรับเป็นเงินทุน ในการยกพื้น (ค.ส.ล)โรงอาหาร (ให้สูงขึ้น 40 ซ.ม) เนื่องจากฤดู น้ำหลาก น้ำท่วมทุกปี

สำหรับท่านที่อยู่ระหว่างรวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธา อาจนำไปส่งมอบด้วยมือของท่านเอง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ (แจ้งยอดเงินให้ทีมงานทราบล่วงหน้า เพื่อทีมงานจะได้จัดลำดับการส่งมอบให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04
โอนเงินทั้งหมด 6,093 บาท
แจ้งรายชืิ่อผู้เดินทาง
1.นายสุรศักดิ์ สุเรรัตน์ (บังแอร์) เสื้อไซด์ XXL
2.น.ส.รุสนา มะแซ (นู๋นา ) เสื้อไซด์ XL
3.น.ส.นูรีย๊ะ มะแซ (นู๋ย๊ะ ) เสื้อไซด์ M
4.น.ส.นุรไลลา มะแซ (นู๋นุร) เสื้อไซด์ M
5.นาย.สามาแอ เด็ง (เด๊ะแอ) เสื้อไซด์ S
6.ด.ช.อานัส สุเรรัตน์ (น้องอานัส 9 ปี ) เสื้อไซด์ S
7.ด.ญ อารีจ สุเรรัตน์ (น้องอารีจ 3 ปี )
นู๋นา  / 2013-02-04
เรียน คุณหนูนา

รบกวนช่วยแจ้ง อายุ ให้ทราบด้วยครับ ถ้าจะสะดวกทาง e-mail จัดส่งมาที่ thawtchs@gmail.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปฯ คาราวาน 6th
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-04


1. ผู้ร่วมเดินทาง นายธบดี � � �ขาวสะอาด � � � � �(ย้ง) � � � � �
2. นายกิตติพงษ์ � กิตติศิริสวัสดิ์ �(พงษ์)
3. น.ส.พัชรินทร์ �ศรีไกรขจรกุล � �(พัช)
4. น.ส.กฤษณี � กิตติศิริสวัสดิ์ � � �(แพร)
5. นายคทาหัสต์ �กิตติศิริสวัสดิ์ � (เซิร์ฟ)
ขนาดเสื้อ �(5 ตัว)� � � � � �M � � � 2 � �ตัว� � � � � �L� � � � 2 � ตัว� � � � � XL� � � 1 � �ตัว� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � patcha ��0817918638� � � � ��� � � � �
patcha  / 2013-02-04
แผนที่ ททท.เชียงใหม่ สำนักงานชั่วคราว
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-05
แผนที่สำหรับนัดพบปล่อยขบวน สำหรับท่านที่จะออกเดินทางล่วงหน้า ให้พิมพ์ติดตัวไปด้วยค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-05
ตกลงไปด้วยนะคะ 2 คน จะส่งรายละเอียดมาให้ พร้อมโอนเงินภายในพรุ่งนี้ค่ะ
kob  / 2013-02-05
เรียน คุณธวัชชัย
ขอเพิ่มผู้เดินทางอีก 3 ท่าน ไม่ทราบว่าเต็มหรือยังค่ะ
นู๋นา alssalamtravelbkk@hotmail.com  / 2013-02-06
รับเพิ่มได้ค่ะ วันนี้วันสุดท้าย
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-06
พรุ่งนี้โอนเงินเพิ่ม น่ะค่ะ
นู๋นา  / 2013-02-06
ได้ อีเมล์ เอกสารการโอนเงินและแจ้งรายละเอียดต่างๆแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นู๋นา  / 2013-02-07
ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้วค่ะ จะupdate bank book อีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ ตอนนี้ปรับข้อมูลในระบบแล้ว แต่จะยังไม่ได้นำขึ้นแสดงหน้าเว็บค่ะ

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านนะคะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-07
เรียน คุณเต้

ที่โทรมาแจ้งว่าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม 3 คน (ขับรถไปเอง) หากโอนเงินภายในไม่เกินวันพรุ่งนี้ พร้อมส่งรายละเอียดให้ทีมงานครบถ้วน ยังพอจะทันอยู่ค่ะ (จะสรุปรายละเอียดเสื้อ และสั่งโรงงานผลิตเสื้อ ตัดเย็บ และสกรีน ภายในวันเสาร์นี้)

ขอบคุณค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-07
ได้โอนเงิน 10,947.- บาทให้แล้วนะคะ (เป็นค่าลงทะเบียน+รถตู้)
รายชื่อผู้เดินทาง
1. นางพรรณี อนันต์สันติวงศ์
2. นางสาวกฤชวรรณ อนันต์สันติวงศ์ เสื้อ size M
3. นางสาวสุรีย์พร อนันต์สันติวงศ์ เสื้อ size XL
4. นางชฎาภรณ์ ธีระเดชานันท์ เสื้อ size M
5. ด.ช.ณัชพล ธีระเดชานันท์
6. ด.ญ.ณัฐณิชา ธีระเดชานันท์
ชฎาภรณ์  / 2013-02-11
สนใจเดินทางไปโดยรถตู้ทางทีมงาน 1 ท่านไม่ทราบเต็มหรือยังค่ะ
Beau  / 2013-02-11
ตอบ คุณ Beau

ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงไปที่หมายเลข 0863823284 ค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
สำหรับท่านที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อในเว็บไซด์ ให้ติดต่อกลับทีมงานฯ โดยด่วนค่ะ เพื่อจะได้รับทราบว่า สมาชิกท่านใด ยังไม่ปรากฎรายชื่อ จะได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ข้อมูล อีกครั้งหนึ่ง ก่อนปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป

ขอบคุณค่ะ


หมายเหตุ : หากไม่มีการติดต่อทักท้วง รายการพิมพ์ผิด ตกหล่นเรื่องรายชื่อ ทีมงานฯ จะถือว่าข้อมูลที่โพสต์ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถูกต้องค่ะ (รบกวนทักท้วงรายการด้วยค่ะ เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลบางรายการทีมงาน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้สมัคร)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
ตอบ คุณชฎาภรณ์

ขณะนี้ ทีมงานได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล (ขอให้ช่วยแจ้งไซด์เสื้อ ของสมาชิกด้วยค่ะ จะได้สั่งเพิ่มโดยด่วน)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
แล้วพบกันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นะคะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
ขอขอบคุณ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ มอบ TOYOTA Smart G Book สำหรับรถทุกคัน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับทริปนี้... มูลค่า 999 บาท ฟรีทันที เพียงท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (1 คัน 1 สิทธิ์) ณ จุดลงทะเบียน (วันที่ 22 ก.พ.56)ค่ะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
Navigator ระบบ 3D ( 3 มิติ) รุ่นใหม่ล่าสุด จาก Toyota Smart G Book
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
ขอขอบคุณ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สนับสนุน ชุดชั้นในเด็กวัยแรกสาว Wacoal first bra campus และกางเกงในเด็กชาย สำหรับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 ให้ได้สวมใส่กันถ้วนหน้า
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
ผู้สนับสนุนโครงการ

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
ขอขอบคุณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้ค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-11
http://www.e-toyotaclub.in.th/gbooksite/th/smartgbook3d.html
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-11
โทรสอบถามแล้วยังว่าง ได้โอนเงินจำนวน 2,549 บาทเรียบร้อยแล้ว และส่งรายละเอียดทาง email ให้แล้วค่ะ
beau  / 2013-02-11
ลืมแจ้งไปว่าร่วมเดินทางกับรถตู้ค่ะ
beau  / 2013-02-11
ได้รับเมลล์แล้วค่ะ เมื่อยันยอดเงินโอนเรียบร้อย ทีมงานจะ update ข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-11
โอนเงินและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่พบชื่อในเว็บไซด์ เลยค่ะ
นู๋นา  / 2013-02-12
สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 31มกราคม อาจจะไม่ได้แสดงรายชื่อไว้หน้าเว็บค่ะ แต่ไม่ตกสำรวจในการสั่งทำเสื้อ ทำประกัน และป้ายชื่อค่ะ ทีมงานกำลังสรุปรายชื่ออีกครั้ง คาดว่าจะขึ้นหน้าเว็บวันอาทิตย์นี้นะคะ

สำหรับสมาชิกกลุ่มคุณนู๋นา 2 คันรถ ได้รับการยกย่อง conformจากคุณเจมส์แล้วเช่นกันค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-13
สำหรับท่านที่รวบรวมเงินบริจาคไว้จะนำไปส่งมอบกันที่โรงเรียน หากประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาจากโรงเรียน ให้เตรียมรายละเอียดเรื่อง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตร *****สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร*** จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-13
รถคันที่ 18 ของนายเกรียงยศ ตรีหิรัญ ได้โอนเงินเพิ่ม 1ท่าน เป็นจำนวนเงิน 900 บาท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 รวมยอดโอนทั้งหมดเป็น 4 ท่าน= 3600 บาท
นายเกรียงยศ ตรีหิรัญ โทร.081-294-8155  / 2013-02-15
คุณเกรียงยศ แจ้งไซด์เสื้อครบถ้วนหรือยังคะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-16
เรียน คุณเจมส์����������� รายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่เชียงใหม่คะ
1. นายวิชัย� เอกบวรภาค� (ฉอย) เสื้อไซส์ L����������
2. นส.กมลภา� ธรรมสาร� (ติ๊ก)��� เสื้อไซส์ S
(Profile เดิมครั้งที่แล้วที่พิษณุโลก รถหมายเลข 09 )����������
3.�นส.ปรางค์ทิพย์� พิชัย� (ปรางค์)�อายุ 31 ปี� เสื้อไซส์ S���������
4.�นายจักร์กิจ� แซ่โง้ว��� (เก๋)����อายุ 33 ปี����� �เสื้อไซส์� XL������ ���
5.�ด.ช.ชนาธิป� พิชัย� (น้องเปา)

ทะเบียนรถที่เข้าร่วม ฆค-9335 (เหมือนเดิมคะ).����������������

โอนเงินให้แล้วนะคะ 899 *4 = 3596 บาท���������������� slip จะส่งทาง whap นะคะ�
ติ๊ก พิษณุโลก  / 2013-02-16
คุณเกรียงยศ เสื้อไซด์ XL อนงค์ กมลนิตย์ อัครฉัตร เสื้อไซด์ XXL หรือใหญ่กว่าก็ดี อยากได้รอบอกเกิน 50
คุณเกรียงยศ ตรีหิรัญ  / 2013-02-16
อยากทราบข้อมูล เกี่ยวกับสภาพอากาศของเชียงใหม่ ในช่วงที่เดินทางค่ะ ว่า
สภาพอากาศที่โรงเรียน ตชด. เป็นอย่างไร ต้องเตรียมเสื้อและอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยหรือไม่
จะได้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
patcha  / 2013-02-18
อยากทราบเรื่องอากาศ เช่นกัน ค่ะ

ที่หยุนไหล รถคู้ขึ้นได้ไหมคะ
than  / 2013-02-18
อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลกับครูใหญ่ ถ้าทราบจะรีบอัพขึ้นทันทีเลยค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-19
Update อุณหภูมิ บริเวณโรงเรียนฯ สอบถามข้อมูลไปที่โรงเรียนแล้ว ทราบว่าช่วงค่ำ - รุ่งเช้า อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 19 องศา กำลังเย็นสบาย สำหรับท่านที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนัก หรือแพ้อากาศหนาว ควรเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ติดกระเป๋าไปด้วยครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
รถคันที่ 17

คุณสมบัติ
คุณจิรวิตรี
คุณสาวิตรี

รบกวนช่วยติดต่อกลับทีมงานด่วนครับ
JAMES SCB  / 2013-02-19
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทริปนี้ 125 ท่านค่ะ รายชื่อจะนำขึ้นหน้าเว็บไซด์ คืนนี้นะคะ สำหรับเสื้อกิจกรรม พื้นสีขาว สกรีนตัวอย่างมาแล้ว จะขึ้นรูปให้ชมกันคืนนี้เช่นกันค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

มอบเสื้อทับ(ใน)สำหรับน้องนักเรียนหญิง พร้อมกางเกงในสำหรับน้องนักเรียนหญิง

พร้อมทั้งมอบบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมเดินทางไปกับทริป "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่6" ทุกท่าน

รวมมูลค่าของบริจาคกว่า 6x,xxx บาท
Wacoal First Bra  / 2013-02-19
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรมคาราวาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 พบกัน ณ จุดลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ สติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อ ตารางกิจกรรมพร้อมแผนที่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00 น.
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
บริษัท วาโก้ จำกัด(มหาชน) ในเครือ สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด

ร่วมจัดกิจกรรม คาราวาน "เพลินรูม" ไปกับ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม https://th-th.facebook.com/wacoal.th/app_7146470109
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
sponser ที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
ตราม้า เพื่อนแท้แห่งความสำเร็จ อีกหนึ่งผู้สนับสนุนโครงการฯ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
บริษัท นานมี จำกัด อีกหนึ่งผู้ประกอบการ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ "ชุดชั้นในชาย กุลเซ่" จาก ญี่ปุ่น


มอบเสื้อกล้าม พร้อมกางเกงชั้นใน สำหรับน้องนักเรียนชาย

รวมมูลค่าของบริจาค 4x,xxx บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
มีหลายท่านสอบถามมาว่าคุณเจมส์ หายไปไหน ทำไมยิ่งใกล้วันเดินทาง ทำไมหายไปเฉย ๆ ไม่ค่อยมาอัพเดท ข้อมูล เหมือนที่เคย....

ทีมงานฯ แอบเลียบ ๆ เคียง ๆ ถามดู ทราบว่า กำลังยุ่งกับเรื่องรวบรวมและสั่งทำเสื้อT-Shirtสำหรับสมาชิก เรื่องออกแบบไวนิล+สติ๊กเกอร์รถยนต์ ป้ายชื่อ แผนที่ ประกันการเดินทาง เมนูอาหาร สปอนเซอร์(อย่างหลังนี่รู้สึกจะเยอะอยู่ค่ะ) แล้วก้องานหลวง(งานประจำ)ที่ต้องเป็นพ่องาน แต่งตัวบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณนั้น งานนี้ขอบอกว่าเค้าไม่ได้ไปซุ่มซ้อมเสียงไว้ร้องเพลงแต่ประการใดค่ะ

สำหรับสมาชิกที่สมัครและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกังวลหากชื่อของท่านยังไม่ปรากฎบนเว็บไซด์ หากแต่ในวันลงทะเบียนกันเหนียว ช่วยพกพาหลักฐานการโอนเงินติดตัวไป ให้ทีมงานขอเรียกดู จะได้แสดงหลักฐานการโอนได้ทันทีค่ะ

ปล. ท่านสมาชิกรถคันที่ 17
คุณสมบัติ + คุณจิรวิตรี + คุณสาวิตรี ช่วยติดต่อทีมงานด่วนเจ้าค่ะกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
ทริปนี้ คุณเจมส์ ได้เชิญพี่ไก่ เจ้าของเว็บไซด์ แรลลี่ไทย ร่วมกิจกรรมในทริปด้วย ด้วยประสบการณ์ในการจัดทริปแรลลี่ระดับชาติ ทำให้ทริปนี้น่าจะมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้เล่นกันในคืนที่สอง (คืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556) พร้อมลุ้นรับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกัน

ขอขอบคุณ ผอ.วิสูตร และคุณอรรถพล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งประสานงานในหลายเรื่องให้กับทีมงานฯ เป็นอย่างดีค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
ท่านสมาชิกรถคันที่ 17

รบกวนติดต่อกลับทีมงานด่วนที่สุดค่ะ

ทีมงาน ต้องการทราบรายละเอียด (นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ ของท่านค่ะ)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-19
Cr. คุณชำมะนาด
Ref. http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2007/01/E5072997/E5072997.html


ดอยสามหมื่นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1700 เมตร
ที่นี่ปลูกกาแฟด้วยค่ะ
น้าเราบอกว่า กาแฟที่นี่เป็นกาแฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เพราะว่าปลูกบนที่สูงถึง 1700 เมตร
มีการส่งออกไปขายที่จังหวัดอุบลฯ ก่อนที่จะแปรรูปแล้วส่งออกไปต่างประเทศอีกทีค่ะ
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
ดอกนางพญาเสือโคร่ง งามแต๊
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
สิ่งของพระราชทาน
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
หน่วยแพทย์พระราชทาน
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
ชาวลีซอ ชาวไทยใหญ่ ชาวจีนยูนนาน
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
น้อง ๆ ในชุมชน
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
วันที่เราแวะไป ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ด้วย ปลื้มใจมากเลยค่ะ

รู้สึกชื่นชม นักท่องเที่ยวกรุ๊ปนี้ด้วยค่ะ ที่ร่วมเดินทางไปแบ่งปันความสุข โอกาส และความรู้แก่น้อง ๆ ในถิ่นกันดาร เดินตามรอยพระบาทฯ เลยค่ะ อดปลื้มไม่ได้ ถ้ายังไงแฟนจัดการงานได้ จะขับตามไปสมทบ หวังว่าผู้จัดงาน คงจะไม่ว่านะคะ (ยินดีชำระค่าลงทะเบียน เหมือนท่านอื่น ๆ เช่นกันค่ะ)
ฝากมาแชร์  / 2013-02-19
พึ่งมาเห็นคร้า
อยากไปด้วย
เพิ่มอีก 1 คัน 2 คนได้ไหม๊คร้า
อยากไปด้วยจริงๆ
อยู่ที่เชียงใหม่คร้า
MooMoo  / 2013-02-20
ตอบคุณ MooMoo

ติดต่อสอบถามโดยตรงที่คุณเจมส์ เลยค่ะ 0863823284
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-20
Update รายชื่อผู้ร่วมเดินทางกับกิจกรรมคาราวาน 6th
JAMES SCB  / 2013-02-20
update รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรมคาราวาน กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556

โครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่6
JAMES SCB  / 2013-02-20
สมาชิกที่ ไม่ใช้ บริการรถท้องถิ่น ได้แก่

รถหมายเลข 9
รถหมายเลข 16
รถหมายเลข 18
รถหมายเลข 22

หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อสังเกตใด ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับทีมงานโดยด่วนที่สุด
JAMES SCB  / 2013-02-20
สาว ๆ ชาวสมาชิกคาราวาน ทุกท่าน เตรียมพบกับ WACOAL TIME ACTIVITY

สปอนเซอร์ใจดี จัดของรางวัล มาแจกสมาชิกที่เข้าร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่
Gift voucher ส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท จำนวน 50 ใบ
ผ้าพันคอ Mood จำนวน 20 รางวัล
กางเกงในผู้หญิง Size M 10 รางวัล
กางเกงในผู้หญิง Size L 10 รางวัล
เสื้อ T-Shirt Wacoal โบว์ชมพู Size M 4 รางวัล
เสื้อ T-Shirt Wacoal โบว์ชมพู Size L 4 รางวัล
น้ำดื่ม His & Her
น้ำแร่ Mai

รางวัลฟรี ๆ เฉพาะสมาชิก(สาว ๆ) ที่ร่วมเล่นเกมส์

(แอบบอกทริกง่าย ๆ แค่คุณเป็นคนช่างสังเกต ก็มีสิทธิ์รับรางวัลจากสาว Wacoal แล้ว)
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-20
เห็นของรางวัลแล้วเพื่อน ๆ เฮกันใหญ่ ได้กิฟวอยเชอร์ ใบเดียว ก็คุ้มเกินค่าลงทะเบียนแล้วละค่ะ
สมาชิก  / 2013-02-20
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกคาราวานทุกท่าน ขณเนี้ชาวคณะอยู่ระหว่างการเดินทาง สภาพการจราจรช่วงวันหยุดยาว ทำให้การเดินทางล่าช้าออกไปพอสมควร ทริปนี้สปอนเซอร์หลักใจดีมอบของบริจาคค่อนข้างมาก แทบจะขนไปไม่หมด แต่ก็โชคดีที่ชาวคณะเราสามัคคี คนละไม้คนละมือช่วยกันขนไปส่งมอบอย่างครบถ้วน ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมในครั้งนี้
James SCB  / 2013-02-23
ได้รับการติดต่อจากพี่ไก่ เจ้าของเว็บไซด์แรลลี่ไทย ว่าอาจจะเดินทางตามมาร่วมทริปทำกิจกรรมร่วมกัน ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556 ยินดีต้อนรับนะครับ
James SCB  / 2013-02-23
เช้าวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านทำธุระส่วนตัว(ล้างหน้าล้างตา)และเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนไปพบกันที่สำนักงาน ททท.(ชั่วคราว)นะคะ

เมื่อพร้อมกันทีมงานจะนำคณะไปทานอาหารเช้าที่ร้านอ้วนโภชนา ต่อไปค่ะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-02-23
ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนโครงการทุกราย และสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ภาพความประทับใจสามารถนำขึ้นแบ่งปันกันบนเว็บไซด์นี้ สำหรับภาพไฟล์ละเอียดท่านสามารถแบ่งปันกันได้ที่ fb กระเป๋าใบนี้พี่ให้น้องปีที่6 ซึ่งจะสร้างและแจ้งยืนยันต่อไป
James SCB  / 2013-02-25
กลับถึงกรุงเทพฯก็เที่ยงคืนพอดี ส่งสมาชิกคาราวานที่เดินทางด้วยรถตู้เสร็จ ก็เดินทางกลับถึงที่พัก อาบน้ำจะล้มตัวนอนก็เลยแวะมาทักทายเล็กน้อย หวังว่าทุกท่านจะเดินทางกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพนะครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปสร้างรอยยิ้มให้น้องๆนักเรียน ในทริปนี้ หากกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้กับสมาชิกชาวคาราวานทุกท่าน ทีมงานขอยกความดีให้กับเพื่อนสมาชิกมา ณ โอกาสนี้ หากในระหว่างการจัดกิจกรรมมีข้อบกพร่องประการใด กระผมยินดีรับฟังเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในทริปต่อไป

Sincerely Your,
James SCB  / 2013-02-26
เป็นกำลังใจให้พี่เจมส์อีกหนึ่งคันครับ เพราะพี่ทำดี คิดดี หวังดี
ถ้ามีอะไรให้ช่วยหรือมีอะไรทีพอช่วยได้ แจ้งได้เลยครับพร้อมสนับสนุนเต็มที่
ขอบคุณสำหรับการเดินทางที่แสนดีอีกหนึ่งครั้งในชีวิต
khai No.16  / 2013-02-27
ลูกชายสนุกมาก เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆ😀😀
ตี๋(อ้วน)  / 2013-02-27
เรียน สมาชิกร่วมกิจกรรมคาราวาน "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6" ทุก ๆ ท่าน

ทีมงานฯ ขอขอบพระคุณในน้ำใจที่สมาชิกทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจ ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับ "กระเป๋าใบนี้นี้...พี่ให้น้อง 2556" หากมีภาพความประทับใจ ที่พอจะแบ่งปันกันได้ รบกวนทุกท่านช่วยแบ่งปันกันได้ ณ กระทู้นี้ค่ะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-02-27
มีความสุขกับทริปนี้มากค่ะคุณเจมส์ เป็นกำลังใจให้ค่ะ แล้วเจอกันทริปต่อไปค่ะแ
ผู้ร่วมทริป คันที่ 14 และ 15  / 2013-02-27
เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่ดี สนุก และมีความสุขมาก ที่ได้รับจากทริปกลุ่มน้ำใจนี้ พี่ให้น้อง ขอบคุณคุณเจมส์และทีมงานมากมากค่ะ
Beau  / 2013-02-27
เสียดายที่ไม่ได้เดินทางในทริปนี้ แต่ก็ยังอยากเห็นคุณเจมส์และทีมงานฯ ช่วยกันจัดกิจกรรมดี ๆ ต่อไป อย่างน้อย ก็เพื่อให้คนเมือง ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับมีกิจกรรมทำบุญ กับน้อง ๆ Confirm ว่าไม่แพงค่ะ เงินที่คุณเจมส์โอนคืนให้ เนื่องจากสมาชิกรถคันเราติดธุระไม่ว่างไป บอกตรง ๆ ว่าเกรงใจมาก แฟนและลูกยังงง ๆ กันเลยว่าทำไมคุณเจมส์ ถึงโอนเงินคืนให้ เพราะปกติแล้วไม่จำเป็นต้องโอนคืนแต่อย่างใด ยังไงก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะ ขอให้ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง เหนียวแน่นและมั่นคง ทำงานเพื่อสังคมต่อไปนาน ๆ นะคะ
ปล.เพื่อน ๆ ใครมีรูปแบ่งปันให้ชมกันบ้างนะคะ รอติดตามชมอยู่ งงอยู่เหมือนกันว่าทำไม รูปยังไม่ขึ้นหน้าเว็บให้ชมสักที...อิอิ
สมาชิกรถหมายเลข 17  / 2013-02-27
เรียน เพื่อนสมาชิกชาวคาราวาน "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่6" ทุกท่าน

ผมในฐานะตัวแทนทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและน้ำใจที่มอบให้ ทีมงานฯ ขออภัยหากกิจกรรมที่ผ่านมา เกิดข้อบกพร่องในเรื่องของแผนที่ ระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน อาหารการกิน การควบคุมขบวน และการควบคุมกิจกรรมให้เสร็จตามกำหนดเวลามา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมสำคัญได้แก่ การสร้างฝาย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทีมงานรู้สึกเสียใจ และขออภัยจากใจจริงมายังเพื่อนสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจร่วมทริปในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทีมงานฯ จะพยายามนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไปพัฒนาปรับปรุงลดข้อผิดพลาดในการทำงานในทริปต่อ ๆ ไป และขอขอบคุณสำหรับคำติชม ที่เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้สะท้อนกลับมาให้กระผมและทีมงานฯ ได้รับฟัง พวกเราสัญญาว่าการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เราจะปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดข้อผิดพลาดลดน้อยลงกว่าทริปที่ผ่านมาให้ได้

ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่6" ได้แก่
1. คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
2. คุณบุญหล่อ หล่ออริยวัฒน์ ท่านผู้นำชุมชนหมู่บ้านสันติชน "หยุนไหล" อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. คุณกวี ประสมพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
4. คุณติ๊ก วาโก้ เฟิร์ส บาร์ จากบริษัท วาโก้ จำกัด(มหาชน) ในเครือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
5. คุณหลุยส์ Gunze ชุดชั้นในชาย จากประเทศญี่ปุ่น ในเครือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
6. น้ำแร่ธรรมชาติ 100% MAI ใหม่ เจริญปุระ โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
7. คุณหมู ไวไว อร่อยถูกใจ จากบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด
8. คุณอาร์ต Toyota G Book Navigator จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
9. บริษัท นานมี จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน แบรนด์ "นานมี" , "Horse"
10. เว็บไซด์แรลลี่ไทย โดยพี่ไก่ (พี่ชายที่ใจดี)
11. เว็บไซด์สนุกดอทคอม
12. เว็บไซด์หมูหินดอทคอม
13. พี่เล็ก กาญจนา และพี่ใหญ่ จันทรา ที่ร่วมสมทบทุน ท่านละ 10,000 บาท สำหรับเป็นทุนตั้งต้นจัดซื้อจัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี พร้อมเครื่องแบบครบชุด สำหรับนักเรียนทุกคน ตามทะเบียนที่โรงเรียนระบุมา
14. พี่ป้อม และพี่ใหญ่ ที่ได้มอบ สุขภัณฑ์(ชักโครก) American Standard จำนวน 2 โถ
15. พี่ตุ๊ก และพี่ตุ้ย ที่ใจดีช่วยดูแลขบวนคาราวาน สนับสนุนวิทยุสื่อสาร และสร้างสรรค์บรรยากาศกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง
16. เพื่อนสมาชิกที่สมัครร่วมเดินทางไปกับทริป "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่6" ทุกท่าน ซึ่งทีมงานฯ ไม่อาจเอ่ยนามได้ครบ ณ ที่นี้

Sincerely yours,
JAMES SCB  / 2013-02-27
เป็นกำลังใจให้พี่เจมส์ค่ะ เพราะพี่ทำดี คิดดี หวังดี
กลุ่มน้องใหม่อย่างนู๋นา ถ้ามีอะไรให้ช่วยหรือมีอะไรทีพอช่วยได้ แจ้งได้เลยน่ะค่ะพร้อมสนับสนุนเต็มที่
นู๋นา  / 2013-02-27
*** ต้องขอโทษคุณเจมส์ และ ทีมงานคาราวาน "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6" ทุกท่าน ***

ที่ผมไม่สามารถไปร่วมงานคาราวานครั้งนี้ได้ เพราะในช่วงวันที่ 22-25 ทางแรลลี่ไทยต้องรับผิดชอบแรลลี่ถึง 3 รายการ
โดยความตั้งใจที่ได้คุยกับคุณเจมส์ทางโทรศัพท์คิดว่าจะนั่งเครื่องบินตามไปที่เชียงใหม่ในวันเสาร์ที่ 23 กพ. 56 แต่แล้ว
ก็มีความจำเป็นต้องดูแลงานแรลลี่ของ ททท.จึงไม่สามารถตามไปได้

อย่างไรก็ตามผมได้ให้สัญญากับคุณเจมส์ไว้ว่าคราวหน้าผมจะไปร่วมทริปแน่นอน และยังได้ปรึกษากันว่า ทางแรลลี่ไทย
จะวางเส้นทางและเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบแรลลี่ (เล็กๆ) ให้ด้วยเพื่อจะได้มีอะไรทำกันระหว่างเดินทาง (ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เจอตัวกัน แต่จากการที่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ ผมคิดว่าคุณเจมส์มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสังคมจริงๆ
จึงขอเป็นกำลังใจให้ อย่าท้อแท้กับอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะต้องเจอบ้างในระหว่างทำงาน ขนาดทีมงานแรลลี่ไทยแองจัดมา 18 ปี
ปีละ 50-60 รายการ ก็ยังคงเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลา ให้อุปสรรคและปัญหาเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับ

ขอบคุณมากครับ
RALLYTHAI.NET  / 2013-02-27
ขอบคุณครับพี่ไก่ เจ้าของเว็บไซด์แรลลี่ไทย ที่ใจดีเอื้อเฟื้อพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา โอกาสหน้าหากสะดวกเวลาตรงกัน ทีมงานฯ ขอเรียนเชิญพี่ไก่ร่วมให้คำปรึกษาหรือร่วมกันจัดทริปดีๆเพื่อสังคมด้วยความยินดีครับ

อนึ่ง สำหรับของรางวัลจากโตโยต้า G Book ท่านที่ได้รับแจกไปแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน อีเมล์แอดเดรส พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มาให้ทีมงาน เพื่อส่งให้ Toyota ดำเนินการ Register ท่านจึงสามารถเปิดใช้งานได้

ของรางวัลจากวาโก้
ผ้าพันคอ Mood จำนวน 20 รางวัลกางเกงในผู้หญิง Size M 10 รางวัลกางเกงในผู้หญิง Size L 10 รางวัลเสื้อ T-Shirt Wacoal โบว์ชมพู Size M 4 รางวัลเสื้อ T-Shirt Wacoal โบว์ชมพู Size L 4 รางวัล
ขอนำแจกให้สมาชิกในทริปเมษายน เนินช้างศึก บ้านทาร์ซาน เนินกูดดอย เหมืองปิล็อก บ้านอีต่อง ถิ่นปูราชินี นะครับ รับจำนวนจำกัด 15 คันแรกเท่านั้น ทริปหน้าเราจะไปบริจาคของให้โรงเรียนคุรุสภา (สร้างโดยสมเด็จย่าฯ) ทานอาหารทะเล(Sea food)สดจากทะเลอันดามัน ประเทศพม่า
James SCB  / 2013-02-28
ประทับใจในทุกสิ่งอย่างของทริปนี้ค่ะ ขอบคุณพี่เจมส์และพี่ป้าน้าอาทีมงานทุกท่านนะคะ ที่ร่วมกันจัดโครงการดีๆเช่นนี้ ประทับใจในความตั้งใจดีๆ ความทุ่มเทและความเสียสละของทุกท่านค่ะ

ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นบนรถตู้เบอร์ 2 ...พี่บิว พี่พรและน้องตี๋น้อยสุดน่ารัก ขวัญใจรถตู้เบอร์ 2 และครอบครัวของคุณพี่ปัท นะคะ

ขอบคุณมิตรภาพและรอยยิ้มของชาวคณะคาราวานกลุ่มน้ำใจนี้ พี่ให้น้อง

ขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้พวกเราได้มารู้จักและพบกันในครานี้ ขอบคุณที่ได้ทำให้รู้จักท่านผู้นำ (คุณบุญหล่อ)ที่น่าศรัทธา

สุดท้าย ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เจมส์ และทีมงานทุกท่านในการทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเช่นนี้ตลอดไปค่ะ ^-^
โบว์ค่ะ รถตู้เบอร์ 2  / 2013-02-28
ทริปเมษายน เนินช้างศึก บ้านทาร์ซาน เนินกูดดอย เหมืองปิล็อก บ้านอีต่อง ถิ่นปูราชินี
ขอสมัครได้เลยมั้ยครับ ถึงจะยังไม่ทราบวันเดินทาง กะว่ายังไงก็ต้องว่างให้ได้
รบกวนพี่เจมส์ ช่วยแจ้งข่าวให้ทราบด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
khai No.16  / 2013-02-28
พี่เจมส์ ทริปหน้าอย่าลืมน่ะค่ะ. 2 คัน
สมัครไว้ก่อน
นู๋นา  / 2013-02-28
คุณเจมส์ของพี่ ขอจองสิทธิ์ 2 คันนะค่ะ เอาเบอร์ 14 และ15เหมือนเดิมนะค่ะ ประทับใจทริปปาย ห้วยน้ำดังมากค่ะ อยากไปด้วยมากค่ะ
ตุ๊ก ฉัตรฤดี แม่น้องฟ้าใส  / 2013-02-28
คุณเจมส์ของพี่ ขอจองสิทธิ์ 2 คันนะค่ะ เอาเบอร์ 14 และ15เหมือนเดิมนะค่ะ ประทับใจทริปปาย ห้วยน้ำดังมากค่ะ อยากไปด้วยมากค่ะ
ตุ๊ก ฉัตรฤดี แม่น้องฟ้าใส  / 2013-02-28
ทริปนี้ กำหนดเดินทาง วันที่ 13 - 15 เมษายน 2556 (สงกรานต์)

คืนวันที่ 13 เม.ย นอนนับดาว บนเนินช้างศึก (ตามรูปภาพ)
คืนวันที่ 14 เม.ย นอนโฮมสเตย์

ทีมงานจัดเลี้ยง 4 มื้อ
1. มื้อกลางวัน (เหมืองสมศักดิ์ หรือที่เรียกกันติดปากนักท่องเที่ยว "บ้านป้าแหม่ม")
2. มื้อเย็น (Sea food ร้านเจ๊ณี กับเครื่องครัวในตำนานบ้านอีต่อง)
3. มื้อเช้า (ข้าวต้มทะเล)
4. มื้อกลางวัน (ทานอาหารบนแพ...ริมน้ำตกไทรโยคใหญ่)

สมาชิกรับประทานอาหาร(ตามอัธยาศัย)
1. มื้อเช้า (วันเดินทาง) เช้าวันที่ 13 เม.ย
2. มื้อกลางวัน (ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ จ.กาญจนบุรี)
3. มื้อเย็น (ณ จุดกางเต๊นท์ เนินช้างศึก)
4. มื้อเช้า (ณ จุดกางเต๊นท์ เนินช้างศึก) เช้าวันที่ 14 เม.ย
***ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัว+อาหารสด ปรุงอาหาร(ปิคนิก)ตามอัธยาศัย***
JAMES SCB  / 2013-02-28
ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ เนินช้างศึก
JAMES SCB  / 2013-02-28
ชมรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่
http://www.phudoilay.com/central/kanchanaburi/NernChangSuek.php
JAMES SCB  / 2013-02-28
นักท่องเที่ยวกำลังกางเต๊นท์พักแรม บนยอดเนินช้างศึก ห่างจากฐานปฏิบัติการช้างศึก ของชุดเฉพาะกิจ ตชด. เพียง 150 เมตร
JAMES SCB  / 2013-02-28
.
JAMES SCB  / 2013-02-28
.
JAMES SCB  / 2013-02-28
.
JAMES SCB  / 2013-02-28
ชิล ๆ สบาย ๆ ต่างมุม
JAMES SCB  / 2013-02-28
นักท่องเที่ยวบนเนินช้างศึก สนทนากันสนุกสนาน
JAMES SCB  / 2013-02-28
มุมสบาย ๆ กับวันหยุดพักผ่อน
JAMES SCB  / 2013-02-28
ปูทะเล ที่ทหารจากฝั่งพม่า นำมาจากทะเลอันดามัน (เมืองทวาย) ซึ่งเดิมที ทีมงานฯ ได้พยายามประสานเพื่อจะนำคณะคาราวานเดินทางเข้าไปเที่ยวและทำกิจกรรม แต่เนื่องจากมีการประชุมระหว่างทหารทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก ปตท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่เปราะบาง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงควรระงับการเดินทางออกไปก่อน (ขณะที่เราเดินทางไป โรงก๊าซ ฝั่งพม่า กำลังอยู่ในช่วงเวลาปิดปรับปรุง ซ่อมแซมประจำปี ตามที่มีข่าวออกสื่อฯ อยู่ในขณะนี้)
JAMES SCB  / 2013-02-28
คุณเจมส์
ขอรายละเอียดด้วยนะคะ สมาชิกหาที่เที่ยวช่วงสงกรานต์อยู่ค่ะ
s.pat141@hotmail.com
patcha  / 2013-02-28
พี่เจมส์
ขอรายละเอียดด้วยนะค่ะ
นู๋นา  / 2013-03-01
โปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องรออีก3-4วัน จะแจ้งให้ทราบเมื่อเรียบร้อย

ขณะนี้มีผู้โอนเงินจองล่วงหน้าแล้ว 5 คัน จะรับอีกเพียง 10 คันเท่านั้นครับ

หมายเหตุ : กิจกรรมและรูปแบบจะใกล้เคียงกับทริปอำเภอปาย ห้วยน้ำดัง จึงเป็นไปได้ว่าจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านผู้สนใจทราบล่วงหน้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดหวังบริการระดับมืออาชีพ ขอให้เผื่อๆ บ้างเล็กน้อยครับ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะพยายามให้มากยิ่งขึ้น หรือหากท่านใดสนใจอาสาช่วยจัดกิจกรรมฯ ทีมงานฯ ยินดีต้อนรับ (ไม่ใช่แรลลี่ ประสบการณ์น้อยมากครับ) ที่จัดเพราะตั้งใจนำของไปบริจาคให้เด็กนักเรียน นั่นคือวัตถุประสงค์ของคำว่าคาราวาน ในมุมของทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556
James SCB  / 2013-03-01
โปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องรออีก3-4วัน จะแจ้งให้ทราบเมื่อเรียบร้อย

ขณะนี้มีผู้โอนเงินจองล่วงหน้าแล้ว 5 คัน จะรับอีกเพียง 10 คันเท่านั้นครับ

หมายเหตุ : กิจกรรมและรูปแบบจะใกล้เคียงกับทริปอำเภอปาย ห้วยน้ำดัง จึงเป็นไปได้ว่าจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านผู้สนใจทราบล่วงหน้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดหวังบริการระดับมืออาชีพ ขอให้เผื่อๆ บ้างเล็กน้อยครับ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะพยายามให้มากยิ่งขึ้น หรือหากท่านใดสนใจอาสาช่วยจัดกิจกรรมฯ ทีมงานฯ ยินดีต้อนรับ (ไม่ใช่แรลลี่ ประสบการณ์น้อยมากครับ) ที่จัดเพราะตั้งใจนำของไปบริจาคให้เด็กนักเรียน นั่นคือวัตถุประสงค์ของคำว่าคาราวาน ในมุมของทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556
James SCB  / 2013-03-01
หมายเหตุ : กิจกรรมและรูปแบบจะใกล้เคียงกับทริปอำเภอปาย ห้วยน้ำดัง จึงเป็นไปได้ว่าจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ท่านผู้สนใจทราบล่วงหน้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่คาดหวังบริการระดับมืออาชีพ ขอให้เผื่อๆ บ้างเล็กน้อยครับ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจะพยายามให้มากยิ่งขึ้น หรือหากท่านใดสนใจอาสาช่วยจัดกิจกรรมฯ ทีมงานฯ ยินดีต้อนรับ (ไม่ใช่แรลลี่ ประสบการณ์น้อยมากครับ) ที่จัดเพราะตั้งใจนำของไปบริจาคให้เด็กนักเรียน นั่นคือวัตถุประสงค์ของคำว่าคาราวาน ในมุมของทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556
ที่คุณเขียนมาเข้าใจค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะอยากไปทำกิจกรรมเท่านั้นขอแค่ความเอาใจใส่ผู้ร่วมทางก็พอแล้วค่ะ
เนียบ  / 2013-03-02
คุณเจมส์ค่ะ มีจัดถตู้อีกป่าว อยากเดินทางด้วยรถตู้คะ ^_^
Beau  / 2013-03-03
หากคนไทยจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เราคงได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีมากกว่าที่เป็นอยู่ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ ช่วยกันทุกภาคส่วน เกิดกิจกรรมดีๆ ให้ได้ยิ้มเมื่อนึกถึงกิจกรรมที่ได้ร่วมเดินทางไปบริจาค อย่ามัวมาแบ่งแยกพวกเขา พวกเรา ลดอัตตาและทิฐิ เป็นบุญกุศลทั้งต่อตนเองและสังคม หากบริการจากผู้จัดยังไม่ดีพอ เราก็หวังว่าทุกท่านจะแสดงความเอื้อเฟื้ออาทร เสนอให้ความช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบา หรือมองข้ามข้อบกพร่องได้บ้าง

พุทธสุภาษิต ทรงให้โอวาทอันน่าสนใจที่ว่า ผู้พูดมากย่อมถูกนินทา ผู้พูดน้อยย่อมถูกนินทา ผู้ไม่พูดย่อมถูกนินทา เราทุกคนล้วนต้องถูกนินทา ผู้ทำงานมากย่อมถูกตำหนิ ผู้ทำงานน้อยย่อมถูกตำหนิ ผู้ไม่ทำงานย่อมถูกตำหนิ

เราจะล่วงพ้นการเกิด ความแก่ การเจ็บ การตายไม่ได้ ฉันใด เราย่อมห้ามมิให้ผู้คนนินทาว่ากล่าวหรือตำหนิไปไม่ได้ฉันนั้น ดูก่อนท่านภิกษุทั้งหลาย ผู้พูดมากแต่ไม่ลงมือทำมักเป็นผู้มีเสียงดังกว่าผู้ลงมือทำ เหตุเพราะผู้ลงมือทำย่อมต้องใช้สมาธิ ความคิดไตร่ตรองจึงละได้ซึ่งการทำงานเพียงวาจา ขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้สติให้มาก ทำความเพียรให้มาก พักผ่อนให้น้อย พูดให้น้อย หากแม้นการทำงานด้วยวาจาของท่านจะไม่ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลอันประเสริฐ จงเร่งหมั่นทำความเพียรนั้นโดยพร้อมเพียงกันเทอญ
พุทธวัจนะ  / 2013-03-04
ไม่พอใจมากๆเพราะเราไม่ได้รับการดูแลตามที่คาดหวังไว้ เหี้ยมากๆ ห่วยสุดตีน เทียบกับทริปที่เคยไปไม่ได้เลย ค่าลงทะเบียนควรเก็บถูกกว่านี้ ประมาณ500บาทต่อหัว จะเหมาะสมที่สุด ไหนว่าจัดเพื่อสังคมยังไง ทำไมไม่จัดทริปฟรีบ้างล่ะ สปอนเซอร์เยอะคงได้กำไรอื้อ เท่าไมไม่ลดค่าลงทะเบียนบ้างล่ะ อาหารกินไม่ได้เลย ห่วยมากๆ โดยเฉพาะมื้อที่โรงเรียน3มื้อเกินพอ อยากจะอ๊วก พูดแทนทุกคนได้เลยว่าแดกไม่ได้อาหารหมูหรือ....หันหน้า แถมมีรถเพื่อนอีกสามคันถูกทิ้งไว้ที่ห้วยน้ำดัง เก็บค่าลงทะเบียนแล้วทิ้งนักท่องเที่ยวได้ยังไง ขอเงินคืนทั้งหมดเลยได้มั๊ย ถ้าแน่จริงก็คืนเงินให้พวกเราทุกคนเลยสิ ใครๆก็อยากได้คืนทั้งนั้น โดยเฉพาะกลุ่มที่สนิทๆกัน เสียดายตังว่ะ
เลียบ  / 2013-03-04
ถ้ามันห่วยแล้วทำไมคนสมัครกันไปเยอะว่ะ หรือเห็นว่าจัดถูกๆ แม่งเหี้ยชัดๆ
win  / 2013-03-04
ชื่อเนียบรถเบอร์5 ที่น่ารัก จำได้ป้าแกใจดี ร่วมทำบุญเยอะเลยเกือบสี่หมื่นได้ ขออานิสงฆ์บุญบังเกิดให้ได้เกิดในตระกูลดีๆด้วยเถิดเจ้าค่ะ งานนี้กลุ่มป้าแกทำบุญรวมกันเกือบแสน
ying  / 2013-03-04
ป้ามากันหลายคันค่ะ ทั้งห้าและถัดไป ขอบใจที่จำป้าได้ค่ะ ทริปหน้าไปกับกลุ่มป้าจัดได้ค่ะ รับรองไม่มีเซ็ง คุ้มสุดๆ
เนียะ  / 2013-03-04
เป็นกำลังใจให้นะคะคุณเจมส์ อย่าหมดกำลังใจ ดีใจที่ได้ไปด้วยค่ะ เรื่องอาหารบนดอยก็ดีนะคะกลุ่มเรากินกันได้มากทุกคน
ธัญชนก  / 2013-03-04
ก่อนทำกิจกรรมกับน้องๆ
ธัญชนก  / 2013-03-04
เราเข้าใจกับคำว่าอาหารพื้นเมืองค่ะคุณเจมส์ ตั้งใจทำกิจกรรมดีๆต่อไปนะค่ะ ช่วงเช้าก่อนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลไปนั่งกินกาแฟกับกลุ่มชาวบ้านมาค่ะเข้าใจดีถึงวิถีชีวิตของเค้าค่ะ อาหารที่แสนธรรมดานั้นมีความตั้งใจของคนทำอยู่เต็มหัวใจค่ะ

ผู้ร่วมทริป คันที่ 14 และ 15  / 2013-03-04
ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจ ความช่วยเหลือและกำลังใจจากพี่น้องพ้องเพื่อนทุก ๆ ท่าน เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผม พี่เล็ก พี่ใหญ่ พี่แก้ว เดินทางลงพื้นที่เพื่อประสานงาน(เป็นครั้งที่ 3)ในรอบ 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมงานฯ มั่นใจได้ว่า สถานที่ อาหาร เส้นทาง และความปลอดภัย จะเรียบร้อยและลดข้อผิดพลาดจากเกิดขึ้นในทริปก่อนหน้านี้ให้มากที่สุด พอสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

อาหาร : เมนูอาหาร(Sea food) 1 มื้อ, เมนูอาหาร(Barbecue + เค้กป้าแหม่ม) 1 มื้อ, เมนูอาหาร(ปลาแม่น้ำ) 1 มื้อ

สถานที่พัก(กางเต๊นท์) : เนินช้างศึก 1 คืน, เนินกูดดอย 1 คืน

โรงเรียนที่รับสิ่งของบริจาค : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านอีต่อง) หรือ โรงเรียนคุรุสภา(สร้างโดยสมเด็จย่า บ้านห้วยเขย่ง) อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม (เลือกที่ใด ที่หนึ่ง)

สถานที่ท่องเที่ยว : เหมืองสมศักดิ์ - เนินช้างศึก - ช่องเขาขาด - เนินเสาธง - บ้านอีต่อง - บ้านทาร์ซาน - เนินกูดดอย

กิจกรรม : มอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา (อาจมีกิจกรรมสันทนาการกับน้องนักเรียน อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม) ปล่อยโคมลอย ฟังดนตรีพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตชาวปิล๊อก

ค่าลงทะเบียน : ผู้ใหญ่และเด็ก อยู่ระหว่างการพิจารณา

ปล. จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่งเร็ว ๆ นี้

(สองจิตสองใจ ว่าควรจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปดีไหม ถ้าจัดแล้วมีข้อบกพร่องจะเจอ feedback แบบไหนบ้าง จะยังมีคนสนใจเดินทางไปทำบุญกับเราอีกไหม ในเมือมี feedback ด้านลบ อยู่เป็นระยะ ๆ เช่นนี้ คนจัดก็ไม่อยากเสียเครดิต โดยที่ตนเองไม่ได้ผลประโยชน์ในรูปของกำรี้กำไร ในการจัดกิจกรรม แต่จากการ Hearing ก็มีหลายท่านมองและเข้าใจแบบนี้ รู้อยู่ตั้งแต่ต้นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เค้าเรียกกันว่า CSR ต้องเสี่ยงต่อคำครหา ความไม่ไว้วางใจ หลากหลายมุมมอง หลากหลายความคิด นำมาซึ่งความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยว และผู้ใจบุญ เสี่ยงต่อการสร้างบาปโดยไม่ตั้งใจ)
JAMES SCB  / 2013-03-04
อย่าท้อค่ะ เป็นกำลังใจให้ จัดงานอะไรก็ตามข้อผิดพลาดย่อมมีเสมอ เราไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้
ธัญชนก  / 2013-03-05
คุณเลียบหรือนามแฝงก็ตาม อยากจะทราบว่าคุณเกิดมาเคยทำบุญหรือเปล่า หรือว่าไม่เคย ถึงได้ดูถูก แม้กระทั่ง
อาหารการกินของคนดอย คุณรู้ไหมพวกเขาอุตสา ตั้งใจทำให้พวกเรากิน สำหรับพวกเขาดีใจและยินดีที่จะทำให้คนพวกเราได้ทาน
แต่ผลตอบกลับมา คือ อาหารแดกไม่ได้ อาหารหมูแดกบ้าง อยากอ๊วกบ้าง. นี่หรือคำตอบของพวกคุณ คนอย่างคุณมองแต่อาหารดีๆ
เช่น หูฉลาม กะเพาะปลา ใช่มั้ยล่ะถึงจะแดกลง คุณเป็นมนุษย์ที่ใจแคบเอามากๆ แค่จะแบ่งปันให้พวกเขา คุณยังไม่ให้เลย สรุปพวกคุณไม่ได้คิดจะทำบุญหรอกแค่อยากจะมาเที่ยวเพราะราคาถูกใช่มั้ย คุณเห็นแก่ตัวเอามากๆ
ทริปหน้าขออย่าให้เจอคนที่มีจิตใจแคบเลยเดียวผลบุญที่ทำมาจะเสียเปล่าเพราะมีคนอย่างคุณ
ผู้ร่วมเดินทาง  / 2013-03-05
เรียน ท่านสมาชิกชาวคาราวานทุกท่าน

ขณะนี้โปรแกรมได้กำหนดเรียบร้อยแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1893

จึงเรียนมาเพื่อทราบและฝากประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้มีใจเป็นกุศล ร่วมทำบุญและเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน

Sincerely yours,
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-03-05
ถึงคุณเลียบ ดิฉันคิดว่าคนที่ใช้ภาษาแบบคุณ อาหารหมูยังดีเกินไปสำหรับคุณนะค๊ะ อย่างคุณต้องขึ้ควายเป็นไงค๊ะ คนไปทำกิจกรรมทำบุญร่วมกันไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากจนด้อยโอกาส อาหารที่ทำให้เรากินยังดีกว่าอาหารในชีวิตประจำวันของเขาอีกนะค๊ะ คุณควรรู้ถึงความตั้งใจและน้ำใจที่พวกเขาทำอาหารให้เรารับประทานกัน โดยที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้ทานแบบนี้ อาหารหมูที่คุณเลียบพูดน่ะ ถ้าจิตใจไม่ดี หวังแต่จะได้ ไม่รู้จักคำว่าให้ และคำว่าพอ คุณอย่าไปร่วมทริปกับใครอีกเลยค่ะ ไปเฉพาะกลุ่มของพวกคุณมีเงินคุณก็ไปเที่ยวพักโรงแรม ทานอาหารหรู ๆ ก็ได้นี่ค๊ะ และรถ 3 คันที่ตกหล่น เป็นเพราะพวกคุณไม่รักษาเวลาหรือเปล่า มัวแต่ถ่ายรูป คนตั้งร้อยกว่าชีวิตต้องมารอพวกคุณ ควรมีจิตสำนึกที่ดีกว่านี้ก่อนที่จะเข้ามาต่อว่า แล้วพวกสปอนเซอร์คุณไม่ได้ยินหรือค๊ะว่าเป็นของบริจาคไม่ได้เป็นตัวเงินนะค๊ะ คิดว่าผู้จัดคงไม่ได้กำไรอะไรหรอกค่ะ
คนร่วมทริป  / 2013-03-06
พี่เจมส์ เป็นกำลังใจให้นะค๊ะ คนไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องไปนะค๊ะ อย่าไปไหนกับใครอีกเลย เพราะคิดว่าก็คงต่อว่าเขาไปทั้วแหละค่ะ ไม่รู้จักพอจริง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นกน้อย  / 2013-03-06
คุณเลียบคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า ทำไมจิตใจถึงได้ต่ำขนาดนี้ ถ้าพวกเขามีอาหารดี ๆ กิน เขาคงไม่ต้องรอให้พวกเราเอาของไปบริจาคหรอกค่ะ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำความดีได้นะค๊ะ จำเอาไว้ บ้านคุณทานอาหารเหลาทุกมื้อหรือค่ะ ถ้าเป็นผู้ดีมาก ก็ไปทริปราคาหลายพัน หรือหลักหมื่นค่ะ จะได้มีอาหารเหลาให้ทาน บริการแบบวีไอพี
1234  / 2013-03-06
แจ้งข้อมูล G Book ค่ะ
สุพัตรา ญาโน เลขบัตรประชาชน 3 1012 02146 80 9

E mail www. Petch1702@hotmail.com

Tel. 088-6529888
ตี๋ (อ้วน) รถตู้ เบอร์ 2 คร๊าบ  / 2013-03-06
ครอบครัวเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณเจมส์ทำกิจกรรมดีๆต่อไปนะค๊า
รถตู้2  / 2013-03-06
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ทุกความเห็น และคำติชม ทีมงานฯ จะพยายามพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในโอกาสต่อไป และขออภัยหากทริปที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดมากมาย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สำหรับทริปต่อไป ขณะนี้ได้ขึ้นโพสต์ใน เว็บไซด์ แรลลี่ไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ

สืบเนื่องจากทริปที่ผ่านมา ทีมงานฯ ทำงานผิดพลาดหลายประการ ทำให้ทริปล่าสุด จึงปรับลดจำนวนรถยนต์ ที่จะรับเข้าร่วมคาราวาน ลงครึ่งหนึ่ง (เดิม 40 คัน ปัจจุบัน 20 คัน / เดิม 120 คน ปัจจุบัน 60 คน) ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลคณะคาราวานที่ทั่วถึง และรัดกุมยิ่งขึ้นด่วน !!!!!!

***สมาชิกทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทาง ในทริป เนินช้างศึก บ้านอีต่อง เนินกูดดอย เหมืองสมศักดิ์ บ้านทาร์ซาน ไปกับกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2556

สามารถลงทะเบียน ทันทีตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2556
(ขณะนี้เหลือโควต้า ~8 คัน สุดท้าย คาดว่าจะปิดรับสมัคร ก่อนกำหนดแน่นอน) ใครช้า....เจอกันทริปที่ 3/2556 ครับ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-03-06
ถึงทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้พี่ให้น้อง ผมได้โอนเงินสั่งซื้อเสื้อไปแล้วแต่ไม่ได้ไปร่วมคาราวาน ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสื้อเลยครับ ไซร์ xxl ส่งแฟกซ์รายละเอียดไปนานแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบดูให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มนตรี ศันสนยุทธ  / 2013-03-13
ทางทีมงาน ยังไม่ได้รับรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สำหรับการจัดส่งเสื้อของคุณมนตรี และขอให้คุณมนตรี ส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ทีมงานตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-03-13
ท่านที่บริจาคเงินให้โรงเรียนฯ และมีความประสงค์จะรับหนังสือรับรองฯ ให้แจ้งจำนวนเงิน พร้อมจัดส่งสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ Thawtchs@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อรวบรวมนำส่งให้โรงเรียนฯตรวจสอบ ก่อนออกหนังสือรับรองฯ เพื่อส่งให้ท่านต่อไป

หมายเหตุ โรงเรียนจะจัดส่งโดยตรงไปตามที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

***สำหรับท่านที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับหนังสือรับรอง
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2556  / 2013-03-21
รบกวนทีมงานอีกครั้ง เรื่องสั่งซื้อเสื้อของผม ผมได้ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังคุณกาญจนา กิจกัญจนาสน์ อีเมล์ gan_lek@hotmail.comโดยโอนเงินไปยังแบ็งค์ไทยพาณิชย์ถึงคุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล โดยส่งอีเมล์ไปเมื่อวันที่22ม.ค.56 อีเมล์ของผม fxaviere@gmail.com รบกวนทีมงานช่วยตรวจสอบดูให้อีกทีขอบคุณครับ
มนตรี ศันสนยุทธ  / 2013-03-24
ขออภัยหากรายชื่อตกหล่น ทีมงานจะรีบติดต่อกลับ เพื่อเร่งจัดส่งเสื้อไปให้โดยด่วนที่สุด

รบกวนขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด่วนครับ คุณมนตรี ศันสนยุทธ

JAMES SCB  / 2013-03-25
ที่อยู่ติดต่อ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 27 หมู่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เบอร์โทร 0866625009
มนตรี ศันสนยุทธ  / 2013-03-25
ทีมงานฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งไปทางไปรษณีย์พรุ่งนี้ครับ
JAMES SCB  / 2013-03-26
ประกาศ

ขณะนี้กิจกรรม "กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 6 ครั้งที่ 2" เส้นทาง กรุงเทพฯ - ทองผาภูมิ - เนินช้างศึก - บ้านอีต่อง - เหมืองสมศักดิ์ - บ้านทาร์ซาน - เนินกูดดอย

ได้เปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมบางส่วน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1893

(ทั้งนี้ โปรแกรมได้เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจะนำชาวคาราวาน เดินทางไปพักแรมบริเวณ สะพานอุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ) อำเภอสังขละบุรี เทียวถนนคนเดิน ชมการแสดงพื้นบ้าน รามัญ(มอญ), พม่า, กะเหรี่ยง จากน้อง ๆ นักเรียนในชุมชน

เที่ยวสะพานมอญยามเช้า ทำบุญตักบาตร นมัสการหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จากนั้นจะพาทุกท่านไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล ในเทศกาลปีใหม่ไทย

ช่วงสาย ๆ จะพาทุกท่านเดินทางไป ด่านเจดีย์สามองค์ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง(ต.ม.) เพื่อนำทุกท่านเดินทางเข้าไปยังประเทศพม่า สักการะบูชาพระพุทธรูปหยกขาว วัดเสาร้อยต้น เจดีย์ทองคำ ก่อนจะแวะรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณร้านบัวชมพู (ร้านอาหารไทยในประเทศพม่า) ขากลับนำทุกท่านแวะตลาดพญาตองซู ก่อนกลับเข้าประเทศไทย

ทั้งนี้ ทีมงานฯ นำพาชาวคาราวาน ท่องเที่ยวในเส้นทางเพิ่มเติม โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่...

ค่าใช้จ่ายที่ชาวคาราวาน จะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม(เอง) ได้แก่
1. ค่าธรรมเนียมพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.ไทย) ท่านต้องชำระเอง เฉพาะค่ารถยนต์ คันละ 50 บาท (โปรดเตรียมสำเนาทะเบียนรถยนต์) โดยชำระเมื่อเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง
2. ค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ต.ม.พม่า) ท่านต้องชำระเอง เฉพาะค่าหัว ท่านละ 30 บาท (โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)ทุกท่าน สำหรับเด็กเล็ก(ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 30 บาท และไม่ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรแต่ประการใด
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-03-26
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมคาราวานเพื่อสังคมใหม่ล่าสุด เดินทาง 20 - 22 กันยายน 2556

โครงการถวายไฟฟ้าแสงสว่างและประปา คาราวานทริปพิเศษ #2/2556
สำนักสงฆ์บ่อหยวกใต้ บ้านบ่อหยวกใต้ ต.บ่อหยวก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rallythai.net/wb_showdetail.php?qid=1976
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556  / 2013-08-15
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมคาราวาน จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=220
โรงเรียนบ้านแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558

และ

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=224
โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-16
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ