rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
GPS ครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก วันที่ 11-12 ส.ค. 55 กรุงเทพ-ปราจีน-สระแก้ว
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)

รายละเอียด แรลลี่รถยนต์
ค่าสมัคร คันละ 2,990 บาท/2 ท่าน/ 1 ห้อง
อายุเกิน 6 ปีเพิ่มท่านละ 1,200 บาท/1 ท่าน/ 1 เตียงเสริม

วิธีการสมัคร โอนเงินธนาคารกสิกร สาขา สำนักงานพหลโยธิน
ชื่อบัญชีคุณวัชราภรณ์ ภัทรานุกรม
เลขที่บัญชี 7992266710 บัญชีอออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครฉบับนี้มาที่
1. FAX 02-692-4245 TEL. 02-692-4244
2. Mobile 081-849-2108 (พี่อิ๋ว) ,081-555-8741 (อร)
3. e-mail :gps.kongton@gmail.com
ธีระ   2012-07-03 / อ่าน: 6949
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)

เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555
06.00-07.00 น.พบกันที่จุดสตาร์ท สำนักงานการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้า ติดสติ๊กเกอร์ เบอร์รถ ฟังสรุปเส้นทาง
08.00 น. ประธานในพิธี ปล่อยขบวนรถออกจากจุดสตาร์ท
10.00 น. เที่ยว….วัดสระมรกต ชม รอยพระบาทคู่ และ โบรา ณสถานสระมรกต จังหวัดปราจีน เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สลักลงบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติลักษณะเหมือนจริงมีวงกลมล้อมรอบ กลางฝ่าพระบาทแต่ละข้างเป็นรูปธรรมจักร ระหว่างพระบาทขุดเซาะเป็นร่องรูปกากบาทมีหลุมกลมอยู่ตรงกึ่งกลาง (TC-1)
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านกาแฟ ควายคะนอง ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมชมโรงเรียนฝึกกระบือทำนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จ.สระแก้ว ที่ให้ความรู้เกษตรกรที่ต้องการใช้ กระบือทำการเกษตร ชมการไถนา ดำนา การทำปุ๋ยและแก๊ส ชีวภาพนิทรรศการเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำนา ชมบ้านดิน ต้นแบบของที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ชิมกาแฟอร่อย อาหารเพื่อสุขภาพ ผักพื้นบ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนากุมารี (TC-2)

15.00 น. สัมผัสปรากฎการณ์ธรรมชาติ ละลุ …หรือในภาษาเขมร แปลว่า "ทะลุ" แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัว หรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็ง
จะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ บ้าง (TC-3 )

16.30 น. เข้าสู่ที่พัก โรงแรมอรัญเมอร์เมด จังหวดสระแก้ว

17.30 น. เข้าสู่งานเลี้ยง เล่นเกมส์ ฟังเพลง รับประทานอาหารค่ำ

20.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน ถ้วยรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555

08.00 น. ทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเดินทางไปช๊อปปิ้ง ณ
ตลาดโรงเกลือ ซึ่งห่างจากโรงแรมที่พักไม่กี่กิโลเมตร ตลาดโรงเกลือ หรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก ตั้งอยู่ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัด บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ ที่สุด เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ปลีก-ส่ง สินค้ามือสองที่มีชื่อเสียง
12.00 น. แยกย้ายกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : สถานที่เที่ยว และ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ………………….

ธีระ  / 2012-07-03
ใบสมัคร
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีะร  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
แรลลี่-คาราวานครอบครัวสุขสันต์ มหัศจรรย์สีสันตะวันออก
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก
11-12สิงหาคม 2555
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปราจีน – สระแก้ว(โรงเกลือ)
ธีระ  / 2012-07-03
ไปด้วยนะครับขอ 2 คัน
ตุ้ย  / 2012-07-03
ขอจอง 2 เบอร์ 1 คัน ครับ
จะโอนเงินให้อาทิตย์หน้า แล้วจะ Fax สลิปให้นะครับ
ขอห้องติดกัน ถ้า Connection ได้ขอด้วยนะครับ
โกสิทธิ์ 086-3038483  / 2012-07-05
ขอบคุณมากครับที่สนใจไปเที่ยวและ ทำกิจกรรมด้วยกัน
ธีระ  / 2012-07-08
เดี๊ยวขอทำเรื่องกับ navigator ที่บ้านก่อนนะคับ งวดที่แล้วยังทะเลาะเรื่องเส้นทางอยู่เลย
แต่เอ๊ งวดนี้มีแจกโทรศัพท์อีกป่าวคับ ^_^ เพื่อจะได้อีกเครื่อง
ป้อม  / 2012-07-10
เรื่องทะเลาะ สำหรับกิจกรรมเส้นทางแรลลี่ เป็น การเชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัวที่แน่นเฟ้นครับ บทพิสูจน์หนึ่ง (คิดในแง่ดีนะ) เพราะชีวิตต้องมีปัญหาที่ให้แก้อีกเยอะ และ ยิ่งใหญ่กว่านี้ ขออุบไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับที่สนใจ ....
ธีระ  / 2012-07-11
ขอรายละเอียดและใบสมัครค่ะ
น้องใบโพธิ์  / 2012-07-12
ขอรายละเอียดและใบสมัครค่ะ waewlovely@hotmail.com
น้องใบโพธิ์  / 2012-07-12
จัดส่งไปให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับที่สนใจ
ธีระ  / 2012-07-13
แพงไปอะ......
ญาญ่า  / 2012-07-14
จองก่อน 3 เบอร์คับเดียวถามน้องกับป๋าก่อนอาจเพิ่มครับพี่อิ๋ว
โอเล่  / 2012-07-15
ไปด้วย 1 คัน 2 คนครับ
Rathapol.jirapanont@hotmail.com
พล  / 2012-07-16
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมแรลลี่ วันแม่ ครับ โทร. 081-8492108 , 081-5558741 ....... ยังเปิดรับอยู่ครับ
ธีระ  / 2012-07-20
พบกันเช้าวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม รบกวนผู้ร่วมกิจกรรมเส้นทางปราจีน-ละลุ นำรถขึ้นไปจอดเพื่อลงทะเบียน ติดสติเกอร์ รับถุงเอกสารการเดินทาง ณ อาคารจอดรถชั้น 6 (ภาคตะวันออก) ทริปนี้รับเสื้อที่สั่งทำพิเศษ และ หนังสือท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย ฟรี จาก ททท.
ทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของ ททท. ชั้น 1
ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เวลา 6.30 น.
พบกันวันเสาร์นี้ครับ
ธีระ  / 2012-08-06
พบกันพรุ่งนี้เช้าเวลา 06.00 น. ณ อาคารจอดรถชั้น 6 ตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันครับ
ธีระ  / 2012-08-10
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางทำกิจกรรมด้วยกัน ผิดพลาดสิ่งใดทีมงานขอน้อมรับ และโอกาสหน้าคงได้ไปร่วมกันอีกนะครับ ขอบคุณจากใจจริงครับผม
ธีระ  / 2012-10-31
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ