rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
แรลลี่ สีสัน วันสบาย กับ สายลม นนทบุรี - พัทยา 18 - 19 สิงหาคม 2555
สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ ร่วมกับโรงเรียนศรีบุณยานนท์
ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยวครอบครัว
พบกับเกมส์ที่สนุกสนาน เสริมความรู้ เพิ่มทักษะตลอดการแข่งขัน
และสนุกสนานกับงานเลี้ยงฉลองชัยในบรรยากาศ Colorful Praty
พร้อมฟังเสียงเพลงอันไพเราะจากพิ้ง แพนตอร์
และประกวดสุดยอดแฟนซี สีสัน แสบซ่า ท้าลมทะเล พร้อมรับของรางวัลมากมาย

วัตถุประสงค์การแข่งขัน
-เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนศรีบุณยานนท์
-เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ขับขี่อย่างมีวินัย และถูกต้องตามกฎจราจร

รายละเอียดการแข่งขัน
เส้นทางการแข่งขัน : นนทบุรี-พัทยา
วันทำการแข่งขัน : วันเสาร์ที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันบรรยายสรุปกฎกติกาการแข่งขัน : วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น. ณ ห้องนวัตกรรม อาคาร ๗ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
(กรุณานำใบสมัครตัวจริงมารับเสื้อยืด และสติ๊กเกอร์รถแข่ง)

จุดเริ่มต้น : โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
จุดสิ้นสุดการแข่งขัน : โรงแรม ลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปาร์ พัทยา

อัตราค่าสมัคร
คันละ ๔,๕๐๐ บาท สำหรับ ๒ ท่าน พร้อมห้องพัก ๑ คืน อาหาร ๓ มื้อ (เช้าและเย็นวันแข่งขัน และเช้าวันเดินทางกลับ)
บัตรร่วมงานเลี้ยงฉลองชัย สำหรับ ๒ ท่าน และเสื้อยืดผู้เข้าแข่งขัน ๒ ตัว)
**กรณีผู้เข้าแข่งขันเกิน ๒ ท่าน ต้องซื้อบัตรร่วมการแข่งขันเพิ่ม (จำกัดคนเพิ่ม ๒ ท่าน/คัน)**
ผู้ใหญ่ ๑,๒๕๐ บาท /คน เด้กอายุ ๓-๑๒ ปี ๗๕๐ บาท/คน(ไม่มีเตียงเสริม) พร้อมอาหาร ๓ มื้อ และเสื้อยืด ๑ ตัว เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ฟรี

วิธีการชำระเงิน
ชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี
นางสาวภุมรา เล้ารัตนอารีย์ และหรือ นายไพบูลย์ ปานฝอย
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 365-2-19501-3
และแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๔๓ ๕๙๐๙(คุณศรีจันทร์)
สำหรับผู้สมัคร ๓๐ คันแรก !! รับของสมนาคุณที่จัดทำพิเศษเฉพาะงานนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ว่าที่ ร.ต.สันติภาพ สระบัว ๐๘๙ ๙๑๒๘
คุณประโยชน์ ปรางค์เมือง ๐๘๑ ๕๕๐ ๑๕๔๗
คุณไพบูลย์ ปานฝอย ๐๘๖ ๐๕๕ ๙๙๗๘
คุณครูสุธี ผลดี ๐๘๖ ๘๗๗ ๗๐๕๙
คุณศรีจันทร์ บุรีวงษ์ ๐๘๑ ๙๔๐ ๙๗๕๔
พันเอก(พิเศษ)สาธร ศาสตร์มูล ๐๘๑ ๓๓๕ ๕๔๘๒
คุณภุมรา เล้ารัตนอารีย์ ๐๘๑ ๙๘๔ ๔๗๖๖

เค.บี.มอเตอร์สปอร์ต
คุณอภิเบศร์(เบศ) ๐๘๙ ๔๔๔ ๘๕๔๐
คุณชาญชัย(ชาญ) ๐๘๑ ๕๕๐ ๐๒๕๓

ดำเนินการแข่งขันโดย : บริษัท เค.บี. มอเตอร์สปอร์ต ๐๒ ๕๓๐ ๔๕๙๕ ต่อ ๒๘ หรือ ๒๙
สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์(น.บ.๑)   2012-06-22 / อ่าน: 11643
ประวัติโรงเรียนศรีบุณยานนท์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของหลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดทำการถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อพระครูเดช พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี และนายซิวซองอ๊วน ศรีบุณเรือง ผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นกำลังสำคัญ ในการจัดหาทุนในครั้งนั้น และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น พิทยลาภพฤฒิยากร ขณะดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียน ว่า “ศรีบุณยานนท์” และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูชื่น นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัด เลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ในปี พ.ศ.2526 และ พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ขอบคุณที่มา : http://www.sb.ac.th/index.php?name=history
ศบ.'20  / 2012-06-23
แรลลี่ สีสัน วันสบาย กับ สายลม

สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ ครั้งที่ 8
ศบ.'20  / 2012-06-24
แรลลี่ สีสัน วันสบาย กับ สายลม

สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ ครั้งที่ 8
ศบ.'20  / 2012-06-24
ทางทีมงานขอขอบคุณคุณสุนี มากนะคะ ที่กรุณาจองรถแข่งเบอร์ 17 และ 18 มาเมื่อวานนี้
คณะกรรมการจัดงาน  / 2012-06-26
ทางทีมงานขอขอบคุณคุณสุนี มากนะคะ ที่กรุณาจองรถแข่งเบอร์ 17 และ 18 มาเมื่อวานนี้
คณะกรรมการจัดงาน  / 2012-06-26
ขอขอบคุณคุณรัตน์ รถเบอร์ 19 ลูกค้าเก่า 3 ปีซ้อนที่โอนเงินเข้ามาเป็นคันแรกค่ะ
คณะกรรมการจัดงาน  / 2012-06-26
นี่ก็แฟนพันธุ์แท้ อีกเช่นกันครับ...
ศบ.'20  / 2012-06-29
แล้วแฟนพันธุ์แท้คันนี้จองเข้ามาหรือยังคะ คุณประณตติดต่อด่วนเบอร์รถใกล้หมดแล้ว
คณะกรรมการจัดงาน  / 2012-06-30

จองเจ๊อ้อย เบียร์สิงห์แล้วครับ เบอร์ 84

ใครยังไม่จอง รีบจองด่วน ...

ศบ.'20  / 2012-07-01

แฟนพันธุ์แท้ จองแล้ว เบอร์ 84

เตรียมชุดว่ายน้ำ ไว้ด้วยแล้ว

www.longbeachgardenhotel.com

Outdoor Swimming Pool
ศบ.'20  / 2012-07-01

แฟนพันธุ์แท้ สมัครแล้ว เบอร์ 84

แรลลี่ สีสัน วันสบาย กับ สายลม นนทบุรี - พัทยา 18 - 19 สิงหาคม 2555

ใบสมัคร : แฟนพันธุ์แท้ เบอร์ 84


ศบ.'20  / 2012-07-04
แฟนพันธุ์แท้จริงๆ ใบสมัครยังไม่ได้กรอกเลย โอนเงินมาแล้ว สงสัยกลัวไม่ทัน 30 คันแรกฮ่าฮ่า
เจ๊อ้อย  / 2012-07-07

วันบรรยายสรุปกฎกติกาการแข่งขัน : วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น.

ณ ห้องนวัตกรรม อาคาร ๗ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
ศบ.'20  / 2012-08-07

พร้อมแล้ว พรุ่งนี้เจอกัน

แฟนพันธุ์แท้

ศบ.'20  / 2012-08-17
เพื่อนพ้องน้องพี่

ที่ได้เข้าร่วมแรลลี่การกุศล สามารถฃอแอดเข้าไปชมภาพบางส่วนได้ที่

www.facebook.com/สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์
มศ.5  / 2012-08-21
แรลลี่สีสันวันสบายกับสายลม นนทบุรี - พัทยา 18 - 19 สิงหาคม 2555

คลิก : https://www.facebook.com/#!/media/set/?id=100001017774340&tid=168314433193989&skipClustering=false&qn=1345651335&success=75&failure=0&set=oa.518297721528990
มศ.5  / 2012-08-22
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ