rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทย รวมเรื่องราวแรลลี่ / รูปภาพ / งานแรลลี่ที่น่าสนใจ / รับจัดแรลลี่ โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
“ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” เส้นทางรถไฟขบวนกรุงเทพ-บัตเตอร์เวิร์ท
รายละเอียด
 ค่าสมัคร ท่านละ 5,500 บาท
พบกัน 13.30 น. ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

วิธีการสมัคร โอนเงินธนาคารกสิกร สาขา สำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี วัชราภรณ์ ภัทรานุกรมบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 7992266710

เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัคร บัตรประชาชนหรือใบขับขี่มาที่ FAX: 02-6924245, 02-9825231
หรือ Email: gps.kongton@gmail.com หรือaewrallythai@hotmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชราภรณ์ ภัทรานุกรม (พี่อิ๋ว) โทร. 081-8492108
ธีระ   2012-05-24 / อ่าน: 6820
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ธีระ  / 2012-05-24
กำหนดการเส้นทาง
โครงการ “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
**********************************
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะพร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
วลา ๑๔.๔๕ น. ขึ้นรถไฟโดยสารขบวนกรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวิร์ท เพื่อเดินทางไปจังหวัดพัทลุง
รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
เวลา ๐๗.๐๐ น. เข้าที่พัก โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง เก็บกระเป๋าสัมภาระ
รับประทานอาหารเช้า น้ำชา กาแฟ ที่ร้านโลกยามเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางยังหาดแสนสุขลำปำ เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่บริเวณพระบรม
รูปรัชกาลที่ ๕ ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงเสร็จพิธีเดินทางไหว้พระ
วัดยางงาม ชมพิพิธภัณฑ์เรือขุดโบราณกว่าร้อยปีเดินทางชมวังเจ้าเมืองพัทลุงเดิม
วังนี้เป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ซึ่งร้างตั้งแต่พ.ศ.๒๔๓๒ โดยพระยาอภัย
บริรักษ์จักราวิชิต พิพิธภักดี ซึ่งเคยรับใช้ราชการสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาส
หัวเมืองทางใต้เดินทางยังวัดวัง สถานที่ซึ่งทรงเสด็จประพาส ชมจิตรกรรมฝาผนัง
สวยงามวิจิตร
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง อาหารพื้นบ้านชาวใต้ ร้านเรือนชัยบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปยังวัดถ้ำคูหาสวรรค์ สถานที่เสด็จประพาส ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพัทลุง เป็นพระอารามหลวงสร้าง
ในสมัยอยุธยา ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่และพระพุทธรูปนั่งประดิษฐานอยู่แนวผนัง
ถ้ำและบริเวณหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ ๕ และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ปรากฏอยู่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปยังอุทยานนกน้ำทะเลน้อย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด-แห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
มี ชื่อเสียง อาทิ ปลาดุกร้า ปลาสลิดแห้ง ปลาแดดเดียว กะปิ กุ้งหวาน กุ้งแห้ง ฯ นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้าน
จักสานกระจูด เสื่อ ผ้ารองจาน หมวก กระเป๋าจากหญ้ากระจูดที่มีมากมายในทะเลน้อย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางชมหมู่บ้านหัตถกรรมกะลาเงินล้าน
บ้านป้าเรณู เลือกซื้อเครื่องใช้ ทำจากกะลามะพร้าว อาทิ ช้อน ตะหลิว ทัพพี โคมไฟ เครื่องประดับ
ตกแต่งบ้าน ฯ ซึ่งหลายชิ้นผลิตส่งออกขายยังต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารค่ำแบบห-มรับ (สำรับโตกของชาวใต้) ชมการแสดง แสง สี เสียง ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า คณะพร้อมกันออกเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา ผ่านเส้นทางสะพานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (หัวป่า –ไสกลิ้ง) ชมธรรมชาติทิวทัศน์บนสะพาน ชมการหากินของควายน้ำ และนกน้ำที่อาศัยอยู่ในผืนลุ่มน้ำทะเลสาบ

เวลา ๐๙.๔๕ น. เดินทางไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำที่
รัชกาลที่ ๕ ทรงดื่มช่วยให้อาการประชวรทุเลาลงและปัจจุบันยังคงใช้น้ำในบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้ ทำพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันและยังถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๑ ใน ๙ แหล่งของประเทศ
เวลา ๑๑.๓๐ น. เดินทางสู่วัดพะโคะ นมัสการหลวงปู่ทวด
เหยียบน้ำทะเลจืด เป็นสถานที่ เก็บดวงแก้วที่งูเห่าได้มาวางไว้ในเปลของหลวงปู่ฯ สมัยยังเป็นทารกตามตำนานเล่าขาน
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง ร้านเรณู เกาะยอ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางสู่ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
ชมวัดแหลมพ้อ เป็นวัดที่รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสคราวเสด็จแหลมมาลายู นมัสการพระนอนองค์ใหญ่ริมฝั่งทะเล
เลือกซื้อผ้าทอเกาะยอ ผลไม้ จำปาดะขนุน/ละมุดหวาน/อาหารทะเลแปรรูป
เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางสู่หาดใหญ่ยังสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ชมบรรยากาศยามเย็น นมัสการพระพุทธมงคลมหาราชและท้าวมหาพรหม

เวลา ๑๘.๐๐ น. เดินทางสู่ตลาดน้ำคลองแห เลือกชิมอาหารพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม อาหารขนมพื้นบ้าน รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. เข้าที่พัก โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว
หาดใหญ่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า บะกุ๊ดเต๋ ร้าน
อ้วนบะกุ๊ดเต๋ อาหารขึ้นชื่อของนคร หาดใหญ่
เวลา ๐๘.๓๐ น. เดินทางสู่อำเภอเมืองสงขลา ชมพิพิธภัณฑ์
พ ธำมะรงค์ แล้วนั่งรถรางชมเมือง ย่านเมืองเก่าถนนคนเดิน ถนนนางงาม นครนอก นครใน ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบชิโนโปรตุกีส (รูปแบบเดียวกับเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซียที่ได้รับเลือกขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญ) เลือกชมชิม อาหารขนมโบราณเมืองสงขลา

เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมวัดมัชฌิมาวาส ตามรอยเสด็จฯ ชม
จิตรกรรมฝาผนัง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เขาตังกวน ชมพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ ๕ (วิหารแดง) สมัยเดินทางประพาส หัวเมืองเพื่อว่าราชการบนเขาตังกวนและชมวิวสองฝั่งทะเล แวะหาดสมิหลา ถ่ายภาพกับนางเงือกเป็นที่ระลึกเวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยงร้านบุญเรียม หาดสมิหลา
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่เมืองหาดใหญ่ ชอปปิ้งตลาด
กิมหยง ตลาดสันติสุขและย่านการค้าในเมืองหาดใหญ่
เวลา ๑๘.๔๕ น. เดินทางยังสถานีรถไฟหาดใหญ่ ขึ้นรถไฟ
โดยสารขบวนบัตเตอร์เวิร์ท- กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************
*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ธีระ  / 2012-05-24
“ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่บริเวณพระบรมรูป
รัชกาลที่ ๕ ณ หาดแสนสุขลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เสร็จพิธีเดินทางไหว้พระวัดยางงาม โดยผู้ร่วมเดินทางและ
ให้ข้อมูลในครั้งนี้ คือ คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด 5,500 บาท ระหว่างวันที่วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ราคานี้รวม
1.อาหารจำนวน 10 มื้อ
2.ที่พักโรงแรม จำนวน 2 คืน
โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โรงแรมซากุระ แกรนด์วิว หาดใหญ่
3.ค่ารถไฟไป-กลับขบวนกรุงเทพฯ – บัตเตอร์เวิร์ท – กรุงเทพฯ
(พัทลุง – สงขลา – หาดใหญ่)
4.ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานีที่และบริการรถรับ-ส่งระหว่างเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ
หมายเหตุ ไม่ร่วมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ธีระ  / 2012-05-25
ภาพบรรยากาศที่ GPS เส้นทางโฟกัสจะพาไปเที่ยวตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” เส้นทางรถไฟขบวนกรุงเทพฯ – บัตเตอร์เวิร์ท – กรุงเทพฯ(พัทลุง – สงขลา – หาดใหญ่) วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กดลิงค์
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3130408430043.2113593.1559700739&type=3&l=dba787b937
ธีระ  / 2012-05-27
วันที่20 มิถุนายน 55 ได้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมทริปตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่วแห่งประเทศไทย ท่วมกลางบรยากาศของผู้สื่อข่าวและ เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยว รวมถึงนักแสดงที่จะร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยอย่าง บิณท์ บันลือฤทธิ์ ด้วย พลาดไม่ได้สำหรัทริปนี้ด้วนราคาค่าเดินทางตลอดทั้งทริปเพียง 5,500 บาท สอบถามด่วนที่พี่อิ๋ว 081-8492108 ครับ เดินทางโดยรถไฟบัตเตอร์เวริค์ แล้ว เที่ยวด้วยรถท้องถิ่น
ธีระ  / 2012-06-20
ไม่มีรูป รร. หรือรถไฟ ให้ดูบ้างหรือคะ
sa  / 2012-06-29
ภาพโรงแรมที่พักสามารถคลิกเข้าไปดูในแว็บไชต์ของโรงแรมของแต่ละที่ที่เราแจ้งชื่อเอาไว้ในรายละเอียดการเดินทางได้เลยครับ ส่วนรถไฟก็เป็นรถไฟที่วิ่งไปบัตเตอร์เวิร์ท รถนอนนี้แหละครับ อย่างไรแล้วผมจะไปถ่ายรูปรถไฟที่หัวลำโพงมาให้ชมรอนิดครับขอบพระคุณมากครับที่สอบถาม และ สนใจในกิจกรรมครั้งนี้
ธีระ  / 2012-07-03
ภาพส่วนหนึ่งของiรถไฟ , โรงแรมชัยคณาธานีพัทลุง และ รถตู้ พาหนะสำหรับท่องเที่ยวในพื้นที่ตลอด 3 วัน ครับ
ธีระ  / 2012-07-08
ห้องนอนในรถไฟบัตเตอร์เวริค์
ธีระ  / 2012-07-08
โรงแรมชัยคณาธานีพัทลุง
ธีระ  / 2012-07-08
รถตู้พื้นที่สำหรับเดินทางท่องเที่ยว
ธีระ  / 2012-07-08
วันนี้เดินทางไปทำกิจกรรมเที่ยวหัวใจใหม่ทริปใต้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง.....แล้วครับแล้วจะนำภาพความสนุกมาฝากทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ
ธีระ  / 2012-07-25
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ