rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-554-6161 , 081-555-2211

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 ปี 2564
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางทำบุญทริปธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
กลุน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564   2021-11-01 / อ่าน: 534
พระพุทธรูปหล่อใกล้เสร็จลุล่วง ฐานชุกชีกำลังบรรจงปราณีตสร้างโดยช่างฝีมือ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
เจริญพร ปีนี้ไม่ได้จัดทอดกฐินเอง แต่จะเชิญชวนญาติธรรมร่วมกันสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม @ วัดดอนชี จำนวน 10 ห้อง
สำหรับญาติโยม ฆราวาสที่มาทำบุญที่วัด

เวลาญาติโยมไปทำบุญที่วัด จะไม่สะดวก เพราะห้องน้ำเก่า ทำไว้ไม่ดี ท่อน้ำทิ้งขนาดนิ้วเดียวท่อฝัง น้ำท่วมขัง และใกล้โรงครัวมากเกินไป กลิ่นห้องน้ำโชยรบกวน

การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม หลังใหม่ (10 ห้อง) จะทำเป็นโถใช้กดชักโครก เพื่อความปลอดภัยและสะดวกให้แก่ญาติโยมผู้สูงอายุ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดว่าจะทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ส่วนจะได้จัดไปทอดหรือไม่ หรือจะส่งปัจจัยไป ก็ต้องขอดูสถานการของโรคระบาดก่อน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
เฟสก่อนหน้านี้
สร้างโรงทาน (โรงครัว) และ พระพุทธรูป
สำเร็จ สมบูรณ์ เรียบร้อยดีแล้ว

เฟสปัจจุบัน
จะสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับอุบาสก อุบาสิกา พ่อเฒ่าแม่แก่ ผู้ชราวัย ที่เดินทางไปทำบุญที่วัด จะได้ใช้ประโยชน์ปลดทุกข์หนักเบา จึงขอบอกบุญมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
กลุ่มน้ำใจนี้ . . . พี่ให้น้อง 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ปลดทุกข์ ถวายวัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ห้อง
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขณะนี้ เปิดรับเจ้าภาพ(สมทบ) สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ ห้องส้วม ตามกำลังศรัทธา

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564 รับเป็นเจ้าภาพ จำนวน 1 ห้อง (ห้องละ 20,000 บาท)

โดยกำหนดว่าจะทอดผ้าป่า ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

จึงบอกบุญมายังญาติธรรมกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

โปรดระบุ
"เจ้าภาพร่วมสมทบ สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี"

เลขที่บัญชี 285-4-00132-8
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระพิพัฒน์ (การบินไทย)

ประธานฝ่ายฆราวาส พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา และ ครอบครัวการบินไทย

สะพานบุญกลุ่มกัลยาณมิตร และ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
กลุ่มน้ำใจนี้ . . . พี่ให้น้อง 2564

ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ปลดทุกข์ ถวายวัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ห้อง
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
เจริญพร
ขอสรุปยอดผ้าป่าฯ สร้างห้องน้ำ-ส้วม ณ 31 ต.ค. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

ขออนุญาตปัจจัยสร้างห้องน้ำ-ส้วม ถ้ามีปัจจัยเหลือขอสร้างห้องอบสมุนไพรให้ญาติโยม ไว้ดูแลสุขภาพแผนไทย เวลาพวกเราไปพักผ่อนจะได้อบสมุนไพร รักษาสุขภาพ ท่านเจ้าอาวาสขอมา

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเรวดี รัตนานุบาล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณรณชัย ภัทรอารยกูล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาริฉัตร อุระวัฒนะพันธุ์ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณอัมพรศรี ฐิติจิตจรัส ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนนทสาร หิรัญภูวเดช และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชณาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสมศักดิ์ วงศ์พุทธิพร และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑาทิพ ท่าจอหอ ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณครูใหญ่น้อย คุณครูเปี๊ยก ก้องสุรินทร์ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสาลินี และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเรวดี รัตนานุบาล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณมธุรส ว่องวิทย์โอฬาร และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อสุขภัณฑ์ สายชำระ ฝักบัว ไฟสปอร์ตไลท์ และสมาชิกคาราวานทริปธรรมสัญจรครั้งที่1 ประจำปี 2564 ที่ได้บริจาคเงินคงเหลือจากทริปคาราวาน เข้าร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณบุณชัยพจน์ สุทธิบริหารกุล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเรวดี รัตนานุบาล และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณไชยา หิรัญภูวเดช และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนิดตายา เพิมสุวัน และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณศรีทอง หลักทอง และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน (สามัคคี) ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ เพื่ออุบาสก อุบาสิกา ผู้เดินทางมาทำบุญที่วัด ได้ปลดทุกข์ ถวายแด่วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
ยอดเงินสมทบทุน(สามัคคี) ร่วมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสุขา ห้องปลดทุกข์ สำหรับอุบาสก อุบาสิกา ที่เดินทางมาทำบุญที่วัด @ วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน (ล่าสุด) ณ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.15 น. เท่ากับ 17,247 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
วัดดอนชีปทุมมาวาส หมู่16 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
https://www.velawarin.com/stay?lang=th
กลุ่มน้ำใจนี้?พี่ให้น้อง 2564  / 2021-11-02
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ