rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-554-6161 , 081-555-2211

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานบุญมหากุศล สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างบุญมหากุศล เสริมมงคลชีวิต รับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔   2020-12-09 / อ่าน: 1578
ณ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้าม วัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๗.๓๐ น. พร้อมกัน ณ ลานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ @ โรงฆ่าสัตว์ (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตำบลหัวร่อ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๐๘.๐๐ น. ส่งมอบเงินทำบุญพร้อมรับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
๐๘.๓๐ น. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายในบริเวณคอกโค-กระบือ
๐๙.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมสังฆทานใหญ่ ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์ นิมนต์หลวงพ่ออลงกต พร้อมคณะสงฆ์วัดพระบาทน้ำพุ
๑๐.๐๐ น. พิธีถวายโค-กระบือ เข้าโครงการธนาคารโคกระบือในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
๑๑.๓๐ น. เสร็จพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สังฆทานใหญ่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔
๑๑.๕๙ น. ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่าน * * * เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ * * *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔ (คุณเจมส์)
โทร.๐๙๓-๙๗๙-๘๔๕๑
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ค่าลงทะเบียน (***เฉพาะ***สมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมทริปทำบุญไหว้พระ ๕ วัด ***ภาคบ่าย***)
ท่านละ ๖๕๐ บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ ยกเว้นค่าลงทะเบียน * * * ฟ รี * * *
เด็ก อายุตั้งแต่ ๓ ปี ๑ เดือน - 6 ปี (บริบูรณ์) เรียกเก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๔๐๐ บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมทริปทำบุญไหว้พระ ๕ วัด * * * ภาคบ่าย * * *

๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน @ ร้านอาหาร บ้านไม้ริมน้ำ ถนนอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทีมงานจัดเลี้ยง ๑)

๑๓.๓๐ น. กราบสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๔.๓๐ น. กราบนมัสการ "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ "หลวงพ่อโต" หรือ "ซำปอกง" ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕.๓๐ น. กราบนมัสการ "พระมหาพุทธพิมพ์" สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

๑๖.๓๐ น. กราบนมัสการ?พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ? ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

๑๗.๓๐ น. กราบนมัสการ "หลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์" ณ วัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น @ ร้านอาหารจีน กุ่ยหมง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (ทีมงานจัดเลี้ยง ๒)

๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสำคัญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ(สามัคคี)ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๔
เพื่อส่งมอบ ธนาคารโคกระบือในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

โค (วัว) ตัวละ ๒๘,๐๐๐ บาท

กระบือ (ควาย) ตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท

หรือ

บริจาคเงินทำบุญสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา

โอนเงินทำบุญสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี ๑๐๐-๒-๐๐๓๗๒-๕
ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง e-mail : thawtchs@gmail.com หรือ Line ID : Jamesscb

เมื่อผู้จัดกิจกรรมขึ้นทะเบียนในระบบ "รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓" เรียบร้อยแล้ว จะเผยแพร่หลักฐานการโอนเงิน ขึ้นบนเว็บไซต์ Rallythai.net

ตรวจสอบได้ที่ URL : http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=591
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ค่าลงทะเบียนร่วมทริปทำบุญ

ภาคเช้า : ฟรี (ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน)

*****************************************************

ภาคบ่าย : ค่าลงทะเบียนท่านละ ๖๕๐ บาท (รวมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ๒ มื้อ พร้อมสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์คาราวานไถ่ชีวิตโค-กระบือ ไหว้พระ ๕ วัด ประจำปี ๒๕๖๔)

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี (บริบูรณ์) ยกเว้นค่าลงทะเบียน ; เด็กอายุตั้งแต่ ๓ ปี ๑ เดือน - ๖ ปี (บริบูรณ์) เรียกเก็บค่าลงทะเบียน คนละ ๔๐๐ บาท


จัดกิจกรรมโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔ คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล (คุณเจมส์) โทร.๐๙๓-๙๗๙-๘๔๕๑
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ขออนุโมทนาบุญกับคุณนนทสาร หิรัญภูวเดช และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ขออนุโมทนาบุญกับคุณวรวุฒิ สุทธิสาร และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล (คุณเจมส์)

โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-09
ขออนุโมทนาบุญกับคุณจุฑาทิพ ท่าจอหอ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี ๒๕๖๔ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2020-12-14
ขออนุโมทนาบุญกับคุณมธุรส ว่องวิทย์โอฬาร และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี ๒๕๖๔ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2020-12-14
ขออนุโมทนาบุญกับคุณพิสุทธิ์ ดวงมณีรัตนชัย และ คุณนิดตายา เพิมสุวัน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี ๒๕๖๔ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2020-12-14
เรียน ญาติธรรม กัลยาณมิตร ทุกท่าน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุญมหากุศล สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นการเพิ่มพูนบุญบารมี สร้างกุศลทาน ต่อชะตาชีวิต ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ โรงฆ่าสัตว์(รุ่งโรจน์ฟาร์ม) ตรงข้ามวัดแม่นางปลื้ม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังนี้
โค (วัว) ตัวละ 28,000 บาท
กระบือ(ควาย) ตัวละ 30,000 บาท หรือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ (สามัคคี) บริจาคตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา
ขออนุโมทนาบุญมายังญาติธรรมกัลยาณมิตร ทุกท่าน พร้อมครอบครัว ให้ได้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีกาลเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2020-12-14
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรม กัลยาณมิตร สายบุญคุณกัลยา อังวราวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเคมีภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ(กองสามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-15
ขออนุโมทนาบุญ กับญาติธรรม กัลยาณมิตร สายบุญ ที่ได้ร่วมเป็นสะพานบอกบุญ งานบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำถวายเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย แลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ท่านผู้เจริญในธรรมมีความเลื่อมใส ศรัทธา โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีกาลเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๔  / 2020-12-15
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จึงมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการจัดกิจกรรมบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564 ต้องพิจารณาขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ
จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564
คณะทำงานกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2021-01-07
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมกัลยาณมิตร สายบุญพี่รินทรลภัส เฮียพัฒน์สิน ที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564 ดังนี้
กีฏา ปราสาฎ 2,000
สุจินต์ วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
นัยนา วุฒิไชยาธำรงศิลป์1,000
ทรงพล วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
ศุภฤกษ์ วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
สุกัญญา พึ่งอุทัยสิริ 1,000
ภัทรชนก ไทยวัฒนา 1,000
ศักสิทธิ์ ไทยวัฒนา 200
พัฒน์สินพงศกรพัฒน์ 1,300
รวม 8,000 ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2564  / 2021-01-13
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมกัลยาณมิตร สายบุญพี่รินทรลภัส เฮียพัฒน์สิน ที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564 ดังนี้
กีฏา ปราสาฎ 2,000
สุจินต์ วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
นัยนา วุฒิไชยาธำรงศิลป์1,000
ทรงพล วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
ศุภฤกษ์ วุฒิไชยาธำรงศิลป์ 500
สุกัญญา พึ่งอุทัยสิริ 1,000
ภัทรชนก ไทยวัฒนา 1,000
ศักสิทธิ์ ไทยวัฒนา 200
พัฒน์สินพงศกรพัฒน์ 1,300
รวม 8,000 ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2564  / 2021-01-13
ขออนุโมทนาบุญกับคุณศรีสุรางค์ รุ่งเชษฐ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2021-01-13
ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณสาลินี อนุกูลประเสริฐ
คุณประทีป อนุกูลประเสริฐ
คุณสุชาดา อนุกูลประเสริฐ
ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี)ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2564  / 2021-01-25
ขออนุโมทนาบุญกับ นาย นันทพงษ์ กิตติภาสวริทธิ์
ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมบท (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือประจำปี 2564 มา ณ โอกาสนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
นางสาว กมลชนก ตันวัฒนะ  / 2021-01-29
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ