rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-554-6161 , 081-555-2211

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ขอเชิญชวน กัลยาณมิตร ญาติธรรม ร่วมกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครพนม
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มน้นี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓   2020-10-01 / อ่าน: 1115
สอบถามรายละเอียด(เพิ่มเติม) ติดต่อ คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล โทร ๐๙๓ ๙๗๙ ๘๔๕๑
กลุ่มน้นี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน(สามัคคี) จัดซื้อ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
สนใจร่วมเดินทางกิจกรรมฯ ติดต่อ คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล (คุณเจมส์)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
รายนามเจ้าภาพ เจ้าภาพร่วม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพ่อเอนก คุณแม่เพชรน้อย เจือเจริญวสุชัย และลูกหลาน ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้


สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ ทนายอุทัยธน เก่งงาน และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
@Dhawatchai พี่ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ถวาย

อิฐมอญ500ก้อน=750 บ.
ปูน10ลูก=1,200บ.
หินกรวด1คิว=600บ.
ทราย1คิว=400บ.

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชนาภา วัยวัฒนะ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ร่วมถวายอิฐ ค่ะ

นฤเทพ ปาริฉัตร์ ณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ ค่ะ????????

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนฤเทพ คุณปาริฉัตร์ คุณณัฎฐฌิชา อุระวัฒนพันธุ์ ที่ได้บริจาคเงินทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ(สามัคคี)ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
พระครูโอภาส จริยานุวัตร (พระครูไก่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ มอบปัจจัยทำบุญ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ค่ะ

สายธรรม : คุณอารีย์ เชยอักษร


ขออนุโมทนาบุญกับ พระครูโอภาส จริยานุวัตร (พระครูไก่) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ที่ได้มอบปัจจัย(เงินสด) ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ(สามัคคี)ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนวภัสร์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณธันยาภัทร์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอิฐหินปูนทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ครับ

ขอร่วมด้วย500บาทนะคะ. ขอเบอร์บัญชีด้วยค่ะสาธุๆๆ

ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
เลขที่บัญชี 100-2-00372-5
สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน

อาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยกพื้นสูง
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร

สาธุๆๆขอร่วมบุญด้วย500บาทนะคะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

พรทิพย์ เกียรติพนมแพ. และครอบครัว. ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับพี่ทิพย์ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐหินปูนทรายจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์(บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณรัชนี คงมนต์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณหทัยภัชร์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนนทสาร หิรัญภูวเดช และครอบครัว
ที่ได้ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-01
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑาทิพ ท่าจอหอ
ที่ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วม(สามัคคี)ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณชิดฤทัย ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
สาธุ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณมธุรส ว่องวิทย์โอฬาร และครอบครัว
ที่ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพร่วม(สามัคคี)ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้ ... พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนันทิภา ฉายแสง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.607 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (SK139) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฐฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
ยอดเงินบริจาคเป็นเจ้าภาพ เจ้าภาพร่วม(สามัคคี) ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน วัดโนนสวรรค์ เรณูนคร นครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

อัพเดทล่าสุด 18 กันยายน 2563 เวลา 09.45 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ไหว้พระธาตุ เสริมดวงบารมี ต่อชะตา มหามงคล
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
พระธาตุประจำวันเกิด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
สาธุ

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ช้อป ชม ชิล ถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
อิ่มอร่อยขนมทานเล่นพื้นบ้าน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
คาราวานธรรมสัญจร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
คาราวานธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
บุญรักษาหนุนนำทางสว่าง
บุญพาว่างโปร่งจิตสถิตย์ศร
บุญพานพบมิตรธรรมค้ำจุนจร
กรรมตัดรอนด้วยฤทธิ์บุญนำพา

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ถวายอิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับคุณรณชัย ภัทรอารยกุล และครอบครัว ที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ และ ร่วมทำบุญกองสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์(บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
สมนึก ฮวดประดิษฐ และ ครอบครัว
อิฐ 400 ก้อน = 600 บาท
ปูน 4 ถุง = 480 บาท
หิน 1 คิว = 600 บาท
ทราย 1 คิว =400 บาท
รวม = 2,080 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสมนึก ฮวดประดิษฐ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดโนนสวรรค์
คุณศศิวิมล พึ่งชื่น
อิฐ 200 ก้อน = 300 บาท
ปูน 2 ถุง = 240 บาท
รวม = 540 บาท


ขออนุโมทนาบุญกับคุณศศิวิมล พึ่งชื่น ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
คุณเจมส์
จอยกับพี่เปิ้ล ร่วมทำบุญสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน@ วัดโนนสวรรค์(บ้าน โนนสังข์) เรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ดังนี้ค่ะ
1.อิฐมอญ จำนวน 1,000 ก้อน เป็นเงิน 1,500 บาท
2. หินกรวดแม่น้ำโขง จำนวน 2 คิว เป็นเงิน 1,200 บาท
3.ปูนซีเมนต์ 10 ถุง เป็นเงิน 1,200บาท
4.ทรายแม่น้ำโขง 5 คิว เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,900 บาทค่ะ
โดย นายพิสุทธิ์ ดวงมณีรัตนชัย
และ นางสาวนิตยา เพิ่มสุวรรณ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณจอยและพี่เปิ้ล
ที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายอิฐหินปูนทราย เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดนวลสวรรค์ เรณูนคร จังหวัดนครพนมในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
คุณทวี จันทร์แก้ว และ ครอบครัว
ร่วมทำบุญ สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดโนนสวรรค์ จำนวน 500 บาท (กองสามัคคี)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณทวี จันทร์แก้ว และครอบครัว ที่ได้
ร่วมทำบุญสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ จำนวน 500 บาท (กองสามัคคี) มา ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาบุญ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
กนกวลี สุทธิบริหารกุล ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายอิฐหินปูนทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1.) อิฐมอญ 1,200 ก้อน เป็นเงิน 1,800 บาท
2.) หินกรวดแม่น้ำโขง 5 คิว เป็นเงิน 3,000 บาท
3.) ปูนซีเมนต์ ตราเสือ (ซุปเปอร์) 12 ถุง เป็นเงิน 1,440 บาท
4.) ทรายแม่น้ำโขง 7 คิว เป็นเงิน 2,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,040 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณกนกวลี สุทธิบริหารกุล ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพซื้ออิฐหินปูนทราย เพื่อจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณทิชากรและครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพถวาย
1.) อิฐ จำนวน 1,559 ก้อน @ 1.50 บาท
ผม ทำบุญ 559*1.5 = 838.5 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณไข่ คุณหนึ่ง และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพถวายอิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
นายแพทย์ล่ำซำ และ คุณวิมล ลักขณาภิชนชัช ทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ 1,000 ก้อนค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ล่ำซำ และคุณวิมล ลักขณาภิชนชัช ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง๒๕๖๓  / 2020-10-01
อาจารย์เก่ง ร่วมบุญค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ร่วมทำบุญด้วยค่ะ
หินจำนวน2คิว
ปูน 5ถุงค่ะเปนเงิน1800บ. ขอเลขบัญชีด้วยค่ะ
สาลินี อนุกูลประเสริฐ และครอบครัวค่ะ
@Dhawatchai
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ขออนุโมทนาบุญกับคุณสาลินี อนุกูลประเสริฐ และครอบครัว ที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหินและปูน และเจ้าภาพร่วมจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

SCB
1002003725
ลูกสาวโอน ธ.กสิกรนะคะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับคุณอัมพรรณ์ หาญนันทนาภรณ์ และครอบครัว ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน(สามัคคี) ซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-01
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563

ขออนุโมทนาบุญ กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดวัดทุ่งครุ ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุน(สามัคคี) ซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
คุณเจมส์

แอ้ม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ หิน 1 คิว (600 บาท). ปูน 10 ถุง (10 x 120 บาท)
รวมเป็นเงิน 1,800 บาท


ขออนุโมทนาบุญกับคุณรัชดาภรณ์ วิญญะสา ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหิน และ ปูน เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
บจก เคเคเค ฟู๊ด โดย
คุณกฤษฏ์-คุณภูษณิศา จงพิพัฒน์ชัยพร และครอบครัว
หิน 2 คิว
ปูน 15 ลูก
ขออนุโมทนาบุญกับบริษัท เคเคเค ฟู้ด จำกัด โดยคุณกฤษฎ์ คุณภูษณิศา จงพิพัฒน์ชัยพร และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ จัดซื้อหิน และ ปูน เพื่อการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
คุณธวัชชัย ร่วมทำบุญ ค่ะ

คุณศรกมล คุณาธิปพงษ์ และครอบครัว ร่วมทำบุญมา 509 บาท อิฐ หิน ปูนและทราย
สาธุ อนุโมทามิ ด้วยค่ะ

(*)(*)(*)(*)(*)(*)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณศรกมล คุณาธิปพงษ์ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพร่วมเงินทำบุญสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
สิรภพ อัมพรกชกร และครอบครัว คับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสิรภพ อัมพรกชกร และครอบครัว ที่ได้บริจาคทำบุญร่วมสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
สมศักดิ์ งามเหลือ=500
ดวงเดือน ซุ่นฮวด=200
พัชนีย์-กันต์ฤทัย กิจประสงค์=500

ทำบุญซื้อ หิน 1 คิว / ปูน 5 ถุง ถวายวัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) เรณูนคร นครพนม เพื่อจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานค่ะ

(กัลยาณมิตร สายคุณแจ๊ส สระบุรี)

* * * * * * * * * * * * * *

ขอออนุโมทนาบุญกับคุณสมศักดิ์ งามเหลือ, คุณดวงเดือน ซุ่นฮวด และ คุณพัชนีย์ คุณกันต์ฤทัย กิจประสงค์ ที่ได้บริจาคเงินทำบุญร่วมสมทบ(สามัคคี) จัดซื้อ หิน และ ปูน สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
เพื่อนขอร่วมด้วยครับ

รัตนะ เบญจางจารุ และครอบครัว หิน 1 คิวครับ

กัลยาณมิตร ญาติธรรม สายคุณรณชัย (คุณเล็ก)

* * * * * * *

ขอออนุโมทนาบุญกับคุณรัตนะ เบญจางจารุ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินทำบุญ จัดซื้อ หิน สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
คุณนันท์จิตรา ชมสินทรัพย์ ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพถวาย
หิน 1 คิว + ปูน 5 ถุง ค่ะ

กัลยาณมิตรญาติธรรม สายคุณแอ้ม

(*)(*)(*)(*)(*)(*)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนันท์จิตรา ชมสินทรัพย์ ที่ได้บริจาคเงินทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหิน และปูน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณไพฑูรย์ บุญเจริญสุขกุล (2,000 บาท) และ
คุณจารุลักษณ์ บุญเจริญสุขกุล (1,000 บาท)
ที่ได้บริจาคเป็นเจ้าภาพทำบุญร่วมสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

หมายเหตุ 3,000 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-01
คุณเจมส์
มีกัลยาณมิตร ญาติธรรม ร่วมทำบุญเพิ่มค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

กัลยาณมิตร ญาติธรรมสาย คุณจอย นิดตะยา

คุณ พุฒ บุญเจริญ ทำบุญ ปูน 3 ถุง 360 บาทค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณพุฒ บุญเจริญ ที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้อปูน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล 100 บาท
คุณธนกร สุทธิบริหารกุล 250 บาท
คุณอภิสรา สุทธิบริหารกุล 140 บาท
คุณวศิน สุทธิบริหารกุล 140 บาท
ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย เพื่อการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-01
@Dhawatchai
ร่วมทำบุญ บริจาคปูน1ถุงคะ
ขอเลขบ/ชด้วยคะ
SCB 100-2-00372-5
สาธุ

รบกวน แจ้ง นามผู้บริจาค ด้วยครับ

@Dhawatchai ณัฐฐิญา พลเชียงสา
ขออนุโมทนาบุญกับคุณณัฐฐิญา พลเชียงสา ที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อปูน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
ขณะนี้

อิฐ จำนวน 10,000 ก้อน และ
ทราย จำนวน 40 คิว
มีเจ้าภาพถวายครบถ้วน แล้ว

(*)(*)(*)(*)(*)(*)

คงเหลือ รายการที่ยังขาดเจ้าภาพ ดังนี้

1.) หิน จำนวน 14 คิว @ 600 บาท

2.) ปูน จำนวน 18 ถุง @ 120 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออนุโมทนาบุญมายังเจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมทุก ๆ ท่าน ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

*อัพเดทข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-01
พี่ขอเบอร์บ/ชด้วยค่ะ
ร่วมทำบุญ?หิน?1คิวและปูน?1ถุงค่ะ
1? ชื่อเขมจิรา? จงพิพัฒน์ชัยพร?
ขออนุโมทนาบุญกับคุณเขมจิรา จงพิพัฒน์ชัยพร ที่ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหินและปูน สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ค่ะขอบคุณค่ะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-02
พี่ขอเบอร์บ/ชด้วยค่ะ
ร่วมทำบุญ?หิน?1คิวและปูน?1ถุงค่ะ
2? ชื่อ?องอาจ? แพร่พานิชชัย?
ขออนุโมทนาบุญกับคุณองอาจ แพร่พานิชชัย ที่ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหินและปูน สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ขออนุโมทนาบุญกับพี่หมูและพี่องอาจด้วยครับ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-02
เงินแม่ทำบุญอิฐ หิน,ปูน,ทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

(*)(*)(*)(*)(*)(*)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ซูงิ้ม แซ่ตั้ง และบุตร ธิดา ลูกหลาน ครอบครัวสุทธิบริหารกุล ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพจัดซื้อ
1. อิฐมอญ จำนวน 700 ก้อน
2. หินกรวดแม่น้ำโขง จำนวน 5 คิว
3. ปูนซีเมนต์ ตราเสือ จำนวน 10 ถุง
4. ทรายแม่น้ำโขง จำนวน 8 คิว
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-02
ผมโอนเงินให้แล้วนะครับ 4,000 บาท ...พร้อมกะร่วมสมทบทำบุญด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนิดๆ นะครับ...


ห้อง Standard เตียงใหญ่
ราคาที่จ่าย 1,552.22 บาท
(รวม Vat 7% + Service charge 10%)

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 630 บาท x 2 ท่าน = 1,260 บาท
ค่าที่พักที่จองได้ 1,552.22 บาท

ร ว ม เ ป็ น เ งิ น = 2,812.22 บาท

ส่วนต่าง 1,187.78 บาท

พี่น้อย พี่เปี๊ยก จะสมทบทำบุญอย่างไรบ้างครับ

* * * * *

...แล้วแต่คุณเจมส์จะเห็นสมควรครับ...

ขออนุโมทนาบุญกับคุณวัชรินทร์ คุณรัตนา ก้องสุรินทร์ ที่ได้รู้ร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพถวายอิฐหินปูนทราย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-02
ขออนุโมทนาบุญกับคุณณัจฉรียา สามตรีเผือก (น้องมด) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับคุณบุญญิสา เพ็ญเดชากุล (พี่โอ๋) ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

***กัลยาณมิตร สายพี่ต้อย ธรรมสัญจร ๙ วัด ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ***
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับคุณรพีพรรณ จันทร์ศรี ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2563  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับคุณกรัณฑรัตน์ น่วมประวัติ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุพรรณี ผ่องสุภาพ(ต๋อยปลาทู ตลาดโบ้เบ้ขก.) ร่วมทำบุญ หิน 1 คิว ค่ะ สาธุ ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณละอองดาว สุทธมา ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสุกัญญาญ์ ศรีศิริโชดชัย ที่ได้บริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ(สามัคคี) จัดซื้ออิฐ หิน ปูน ทราย ก่อสร้างอาคารศูฯย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-07
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณมารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสมทบ จัดซื้อหิน ปูน ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดโนนสวรรค์ (บ้านโนนสังข์) ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-10-07
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ