rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างบุญมหากุศล เสริมมงคลชีวิต รับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒   2019-12-23 / อ่าน: 3667
ณ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

07.30 น. พร้อมกัน ณ โรงฆ่าสัตว์ (วัดแม่นางปลื้ม)
09.09 น. เชิญทุกท่านร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ (สามัคคี)
10.09 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.49 น. ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าติดเชื้อเอดส์ พิธีกรรมถวายมหาสังฆทานใหญ่ (พระพุทธรูป ผ้าไตร ชุดขาว หม้อสังฆทาน) เป็นการสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ เสริมมงคลชีวิต
11.30 น. เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กล่าวคำรับมอบโค - กระบือ เสร็จพิธีสมบูรณ์
12.00 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง 1)
13.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย จังหวัดอ่างทอง
14.00 น. กราบสักการะ อธิษฐานจิตขอพร "พระมหาพุทธพิมพ์" หรือ "หลวงพ่อโต" สร้างโดย สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
14.45 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
15.00 น. กราบนมัสการขอพร "พระพุทธมหานมินทร์ศายมุนีศรีวิเศษชัยชาญ"
16.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดป่าเลไลย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
16.30 น. กราบนมัสการขอพร "หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์"
17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562 (คุณเจมส์)
โทร.093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ค่าลงทะเบียน
- ผู้ใหญ่ และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี บริบูรณ์ ท่านละ 300 บาท
- เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี บริบูรณ์ ท่านละ 200 บาท
- เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 3 ปี บริบูรณ์ * * * ฟ รี * * *

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. Sticker Caravan
2. อาหารพร้อมเครื่องดื่ม (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)

สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม
1. เงินบริจาค ไถ่ชีวิตโค - กระบือ (ตามกำลังศรัทธา)
2. รถยนต์ เชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (เฉพาะรถของท่าน)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ (เฉพาะสมาชิกรถของท่าน)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
กิจกรรมคาราวานบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค - กระบือ สืบชะตา สะเดาะเคราห์ แก้ปีชง 2563

การจัดกิจกรรมคาราวานบุญฯ ไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการพระราชดำริ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะศรัทธาธรรม ทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน

เจ้าภาพไถ่ชีวิต
โค ตัวละ 27,000 บาท
กระบือ ตัวละ 30,000 บาท

***ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สามัคคี ร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธา***
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23

โครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

http://www.rspg.or.th/special_articles/hm_king60/king_608.htm
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ปี 2559

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=229
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ปี 2560

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=318
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ปี 2558

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=318
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ปี 2562

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=455
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา แก้ปีชง ประจำปี พ.ศ. 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
อภัยทานชีวิต สร้างกุศล เสริมบุญบารมี ให้ชีวิตกับสัตว์ใหญ่ เป็นการสร้างกุศลทาน สืบชะตาชีวิตให้ยืนยาว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
กรณีมีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามกำลังศรัทธา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 789-2-13133-8 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีคุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ(สามัคคี) มาที่ thawtchs@gmail.com หรือ ID Line : jamesscb
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2019-12-23
รายนามผู้ร่วมทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ประจำ ปี พ.ศ.2563 (วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563)
@ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) อยุธยา

1. นางสาวเจษฎาภรณ์ ถาอุปชิต 500 บาท
2. นายสิรภพ อัมพรกชกร 500บาท
3. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นางสาวณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 1,000 บาท
4. น.ส.วรรณพร เทวะหะ 300 บาท
5. นายวัลลพ สังข์ทอง 500 บาท
6. นายมารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว 500 บาท
7. ลูก หลาน คุณยายมาลัย หมั่นกิจการ 1,000 บาทบาท
8. น.ส.พฤศจิกาญจน์ ยั่งประภาฤดี และครอบครัว 1,000 บาท
9. นางศรินทิพย์, นายปรีดา, นายณัฐวรรธน์ มหารัตนะศิริ 2,300 บาท
10.
11.
12.
13.
14.
15.

update @ 3 มกราคม 2563 เวลา 09.25 น. เป็นเงิน 7,600 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยนะคะ - น.ส.พฤศจิกาญจน์ ยั่งประภาฤดี และครอบครัว ????

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ลูก หลานคุณยายมาลัย หมั่นกิจการ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 1,000 บาท ค่ะ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ขอร่วมไถ่ชีวิต โค และ กระบือครับ คุณเจมส์


ขออนุโมทนาบุญ กับพี่มารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ร่วมทำบุญด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับพี่วัลลพ สังข์ทอง ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยนางสาววรรณพร เทวะหะ 300 บาท จ๊ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณวรรณพร เทวะหะ ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 300 บาท ด้วยครับ

และขออนุโมทนาบุญกับคุณเพ็ญพรรณ พันธ์แสง ที่ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกบุญให้กับกัลยาณมิตร ได้ทราบข่าว กิจกรรมงานบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ในนามคุณนฤเทพ คุณปาริฉัตร์ คุณณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 1,000 บาท ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนฤเทพ คุณปาริฉัตร์ คุณณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ด้วยครับ

และขออนุโมทนาบุญกับคุณปาริฉัตร์ อุระวัฒนพันธุ์ ที่ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกบุญให้กับกัลยาณมิตร ได้ทราบข่าว กิจกรรมงานบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ดีใจที่ได้ร่วมบุญด้วยครับ


ขออนุโมทนาบุญกับคุณสิรภพ อัมพรกชกร และครอบครัว ที่ได้ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
คุณเจมส์ เพื่อนกวางทำบุญด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณเจษฎาภรณ์ ถาอุปชิต ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ด้วยครับ

และขออนุโมทนาบุญกับคุณกวาง เพ็ญพรรณ พันธ์แสง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ร่วมเป็นสะพานบุญ บอกบุญให้กับกัลยาณมิตร ได้ทราบข่าวกิจกรรมงานบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
นส.ปาริชาต ชลิงสุและ นส.ปฤษณา ชนะวรรษ. ร่วมทำบุญด้วยค่ะ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดแม่นางปลื้ม อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 12 มค 63 ค่ะ.

ขออนุโมทนาบุญกับคุณปาริชาต ชลิงสุ และ คุณปฤษณา ชนะวรรษ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
รายนามผู้ร่วมทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ประจำ ปี พ.ศ.2563 (วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563)
@ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) อยุธยา

1. นางสาวเจษฎาภรณ์ ถาอุปชิต 500 บาท
2. นายสิรภพ อัมพรกชกร 500บาท
3. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นางสาวณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 1,000 บาท
4. น.ส.วรรณพร เทวะหะ 300 บาท
5. นายวัลลพ สังข์ทอง 500 บาท
6. นายมารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว 500 บาท
7. ลูก หลาน คุณยายมาลัย หมั่นกิจการ 1,000 บาทบาท
8. น.ส.พฤศจิกาญจน์ ยั่งประภาฤดี และครอบครัว 1,000 บาท
9. นางศรินทิพย์, นายปรีดา, นายณัฐวรรธน์ มหารัตนะศิริ 2,300 บาท
10. นส.ปาริชาต ชลิงสุ และ น.ส.ปฤษณา ชนะวรรษ 500 บาท
11.
12.
13.
14.
15.

update @ 3 มกราคม 2563 เวลา 13.17 น. เป็นเงิน 8,100 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
ขอร่วมบุญด้วย 1,000 บาท ขอเบอร์บัญชีโอนเงินด้วยครับ
ดีใจครับได้ทำบุญแบบนี้ต้นปีเลยครับ
ขออนุโมทนาบุญที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดด้วยครับ สาธุ

ขออนุโมทนาบุญ กับอาจารย์กฤษณพงศ์ ลายอักษร และครอบครัว ที่ได้ร่วมทำบุญสมทบไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
รายนามผู้ร่วมทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ประจำ ปี พ.ศ.2563 (วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563)
@ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) อยุธยา

1. นางสาวเจษฎาภรณ์ ถาอุปชิต 500 บาท
2. นายสิรภพ อัมพรกชกร 500บาท
3. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นางสาวณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 1,000 บาท
4. น.ส.วรรณพร เทวะหะ 300 บาท
5. นายวัลลพ สังข์ทอง 500 บาท
6. นายมารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว 500 บาท
7. ลูก หลาน คุณยายมาลัย หมั่นกิจการ 1,000 บาทบาท
8. น.ส.พฤศจิกาญจน์ ยั่งประภาฤดี และครอบครัว 1,000 บาท
9. นางศรินทิพย์, นายปรีดา, นายณัฐวรรธน์ มหารัตนะศิริ 2,300 บาท
10. นส.ปาริชาต ชลิงสุ และ น.ส.ปฤษณา ชนะวรรษ 500 บาท
11. อาจารย์กฤษณพงศ์ ลายอักษร และครอบครัว 1,000 บาท
12.
13.
14.
15.

update @ 3 มกราคม 2563 เวลา 14.45 น. เป็นเงิน 9,100 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-03
พี่เจมส์ค่ะ ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ คะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณยุภา แคล้วณรงค์ ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-03
ขอร่วมบุญด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์มนตรี ศันสนยุทธ ที่ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 500 บาท ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-03
รายนามผู้ร่วมทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ประจำ ปี พ.ศ.2563 (วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563)
@ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม (รุ่งโรจน์ฟาร์ม) อยุธยา

1. นางสาวเจษฎาภรณ์ ถาอุปชิต 500 บาท
2. นายสิรภพ อัมพรกชกร 500บาท
3. นายนฤเทพ นางปาริฉัตร์ นางสาวณัฏฐณิชา อุระวัฒนพันธุ์ 1,000 บาท
4. น.ส.วรรณพร เทวะหะ 300 บาท
5. นายวัลลพ สังข์ทอง 500 บาท
6. นายมารุต ลือประเสริฐ และครอบครัว 500 บาท
7. ลูก หลาน คุณยายมาลัย หมั่นกิจการ 1,000 บาทบาท
8. น.ส.พฤศจิกาญจน์ ยั่งประภาฤดี และครอบครัว 1,000 บาท
9. นางศรินทิพย์, นายปรีดา, นายณัฐวรรธน์ มหารัตนะศิริ 2,300 บาท
10. นส.ปาริชาต ชลิงสุ และ น.ส.ปฤษณา ชนะวรรษ 500 บาท
11. อาจารย์กฤษณพงศ์ ลายอักษร และครอบครัว 1,000 บาท
12. นางสาวสุภา แคล้วณรงค์ 500 บาท
13. อาจารย์มนตรี ศันสนยุทธ 500 บาท
14.
15.

update @ 3 มกราคม 2563 เวลา 21.45 น. เป็นเงิน 10,100 บาท

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-03
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ครับ
14. นายสมศักดิ์ วงศ์พุทธิพร 500 บาท
15. นางวรรณิษา วงศ์พุทธิพร 100 บาท
16. ด.ช.ปภพ วงศ์พุทธิพร 100 บาท
17. ด.ญ.บุญญานุช วงศ์พุทธิพร 100 บาท
18. นายจรูญ เลิศทอง 100 บาท
19. นางแสงจันทร์ เลิศทอง 100 บาท
20. คุณวรรณิภา เลิศทอง 100 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปี 2563
21. ครอบครัวคุณสมนึก ฮวดประดิษฐ 1,000 บาท
22. คุณชำนิ อัจนารัศมี 500 บาท
23. คุณปราณี บัวดี 300 บาท
24. คุณวินิช เชยรส 200 บาท
25. คุณพนม พรหมทอง 100 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ขอร่วมทำบุญ ด้วยค่ะ

26. คุณมธุรส ว่องวิทย์โอฬาร และครอบครัว 300 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับพี่มธุรส และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

27. นายนนทสาร และนางกนกวรรณ หิรัญภูวเดช 2,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนนทสาร และคุณกนกวรรณ หิรัญภูวเดช ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

28. คุณจุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์ 700 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณจุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ์ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

29. นายณรงค์ฤทธิ์ อ่ำเย็น, คุณอมรรัตน์ แซ่ลิ้มและด.ญ.พิชญธิดา อ่ำเย็นและครอบครัว 5,000 บาท
30. คุณณภัค พรมลีเกษม 1,000 บาท
31. คุณธีระยุทธ์ ประสมพล 1,000
32. อาจารย์เอ 300 บาท
33. ครอบครัวคุณกฤติญดา สมังคี และกัลยาณมิตร 3,700 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณณรงค์ฤทธิ์ อ่ำเย็น, คุณอมรรัตน์ แซ่ลิ้ม, ด.ญ.พิชญธิดา อ่ำเย็นและครอบครัว, คุณณภัค พรมลีเกษม, คุณธีระยุทธ์ ประสมพล, อาจารย์เอ, ครอบครัวคุณกฤติญดา สมังคี และกัลยาณมิตร ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

34. นายทวีศักดิ์ ลีลาศ 500 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณทวีศักดิ์ ลีลาศ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ฝากร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

35. นางสาวจุฑาทิพ ท่าจอหอ 200 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับพี่ต้อย จุฑาทิพ ท่าจอหอ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ฝากร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

36. นางสาวณัฐฐิญา พลเชียงสา 100 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณณัฐฐิญา พลเชียงสา ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
คณะศรัทธาธรรม กองทุนเพื่อการกุศล
ได้ดำเนินการประกอบพิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ มาเป็นเวลา 24 ปี
ดังมีรายละเอียดดังนี้

ปี พ.ศ.2539 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 24 ตัว เป็นเงิน 252,170 บาท
ปี พ.ศ.2540 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 41 ตัว เป็นเงิน 483,000 บาท
ปี พ.ศ.2541 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 55 ตัว เป็นเงิน 662,500 บาท
ปี พ.ศ.2542 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 109 ตัว เป็นเงิน 1,351,000 บาท
ปี พ.ศ.2543 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 127 ตัว เป็นเงิน 1,711,000 บาท
ปี พ.ศ.2544 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 121 ตัว เป็นเงิน 1,614,000 บาท
ปี พ.ศ.2545 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 153 ตัว เป็นเงิน 2,028,000 บาท
ปี พ.ศ.2546 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 287 ตัว เป็นเงิน 3,763,000 บาท
ปี พ.ศ.2547 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 62 ตัว เป็นเงิน 834,000 บาท
ปี พ.ศ.2548 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 234 ตัว เป็นเงิน 3,162,000 บาท
ปี พ.ศ.2549 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 272 ตัว เป็นเงิน 3,664,000 บาท
ปี พ.ศ.2550 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 303 ตัว เป็นเงิน 4,242,000 บาท
ปี พ.ศ.2551 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 313 ตัว เป็นเงิน 4,382,000 บาท
ปี พ.ศ.2552 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 334 ตัว เป็นเงิน 4,676,000 บาท
ปี พ.ศ.2553 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 407 ตัว เป็นเงิน 5,821,000 บาท
ปี พ.ศ.2554 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 370 ตัว เป็นเงิน 5,920,000 บาท
ปี พ.ศ.2555 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 265 ตัว เป็นเงิน 5,060,000 บาท
ปี พ.ศ.2556 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 297 ตัว เป็นเงิน 6,624,000 บาท
ปี พ.ศ.2557 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 217 ตัว เป็นเงิน 5,611,000 บาท
ปี พ.ศ.2558 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 240 ตัว เป็นเงิน 6,434,000 บาท
ปี พ.ศ.2559 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 229 ตัว เป็นเงิน 6,474,000 บาท
ปี พ.ศ.2560 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 230 ตัว เป็นเงิน 6,510,000 บาท
ปี พ.ศ.2561 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 271 ตัว เป็นเงิน 7,725,000 บาท
ปี พ.ศ.2562 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 203 ตัว เป็นเงิน 5,675,000 บาท
รวมยอดโค-กระบือ ที่ได้ไถ่ชีวิตแล้ว 5,529 ตัว
เป็นเงิน 99,500,670 บาท
(เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหกกร้อยเจ็บสิบบาทถ้วน)

เจ้าภาพไถ่ชีวิตโค ตัวละ 27,000 บาท
กระบือ ตัวละ 30,000 บาท

ไถ่ชีวิตโค-กระบือสามัคคี บริจาคตามกำลังทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓ เป็นเพียงหนึ่งในสะพานบุญ ที่มีโอกาสร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี กับคณะศรัทธาธรรม ต่อเนื่องหลายปี โดยถือเป็นงานบุญ ประเพณีสืบทอดเรื่อยมา

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะศรัทธาธรรม ได้กำหนดวันจัดงาน สร้างมหาบุญกุศลเป็นมงคลแห่งชีวิต รับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
๓ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ แก้ปีชง สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
อภัยทานชีวิต เพื่อผลบุญบารมี
การให้ชีวิตกับสัตว์ใหญ่ เป็นการสร้างกุศลทาน ที่ต่อชะตาชีวิตให้เราได้ยืนยาวตลอดไป

สายธารแห่งเมตตา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการพระราชดำริ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ศุภมงคลในวาระขึ้นสู่พุทธศักราชใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เจริญศรัทธาพุทธศาสนิกชน ท่านที่เคารพนับถือ ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีเสริมมงคลแห่งชีวิต ด้วยการบริจาคทรัพย์ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยเหลือเด็กกำพร้า ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งถือว่าเป็นการได้บำเพ็ญทานชั้นปรมัตถบารมี คือให้ชีวิตเป็นทาน ถือเป็นทานอันประเสริฐ พิธีกรรมถวายมหาสังฆทานใหญ่ แก้ปีชง เป็นการสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมมงคลชีวิต คุ้มครองดวงชะตา เสริมโชคลาภวาสนาบารมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หนุนนำชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ต่อชะตาอายุให้ยืนยาว

สร้างมหาทานแห่งชีวิต เสริมบารมีทานแห่งดวงชะตา
ก้าวสู่ปีแห่งโชคลาภ บนเส้นทางแห่งความสำเร็จทุกท่านเทอญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลสามัคคี
สร้างมหาทานแห่งชีวิต ช่วยเหลือเด็กกำพร้าติดเชื้อเอดส์
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563

คติเตือนใจ ทำไมมนุษย์เราต้องทำบุญ บอกบุญเพื่อเป็นธรรมทานรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เพราะบุญเป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิต บุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มาก ถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อย ถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมด กรรมที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผล ทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความสุข หมดอำนาจวาสนา เสียชื่อเสียงเกียรติยศ แม้คนที่รักกันก็หมดรัก แม้ทรัพย์สินที่มีน้อยนิด ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ ฉะนั้น การมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสุขสมบูรณ์พร้อมในชีวิต ก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด ล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกิน หรือคิดจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือ พระเจ้าจักรพรรดิ์ แม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลส บรรจุมรรคผล นิพพานเป็นพระอรหันต์ เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ก็ต้องบุญถึงบารมีถึง ถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ด้วยเหตุนี้ เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสร้างผลบุญ เพราะบุญคือเบี้องหลังแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริง อย่าได้ประมาทในชีวิต มีโอกาสแล้วต้องรีบสร้างผลบุญ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ไปแสวงบุญโปรดสำรวมจิต กาย วาจา ใจ ให้เป็นสมาธิ (ปล่อยวาง) เพื่อรับผลบุญกุศลที่สมบูรณ์....สาธุ

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่มีใครหลีกหนีพ้นกรรมได้
แต่เราสามารถทำกรรมนั้นเบาบางลงได้
โลกและสังคมได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 2,600 ปี พุทธศาสนานั้นยังเป็นอมตะและคงความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาล

Credit : เฮียเหลียง คณะศรัทธาธรรม
ประธานจัดกิจกรรมบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2563
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ฝากร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

37. นางสาวเรวดี (คุณมุ้ย) 500 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณมุ้ย เรวดี ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ทำบุญมหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

38. นางสาวสำเนียง แย้มกระโทก และครอบครัว 2,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณเอื้อย และครอบครัว (นางสาวสำเนียง แย้มกระโทก และครอบครัว) ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ (เพิ่มเติม) ครับ
นางทัศนีย์ จิรตั้งมั่นเจริญ ร่วมทำบุญ 811 บาท
นางรัชนี เหล่าอิทธินันท์ ร่วมทำบุญ 99 บาท

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณทัศนีย์ จิรตั้งมั่นเจริญ และ คุณรัชนี เหล่าอิทธินันท์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ค่ะ
คุณประยงค์ พบอาชา (HRM Group) 100 บาท
คุณพนิดา พบอาชา (HRM Group) 100 บาท
คุณจอน คล้ายแก้ว (HRM Group) 100 บาท
คุณบุญเลิศ คงการุณ (HRM Group) 100 บาท
คุณสุนทร เจริญผล (HRM Group) 100 บาท
คุณเอกพงษ์ คงการุณ (HRM Group) 50 บาท
คุณสิทธิพงษ์ คงการุณ (HRM Group) 50 บาท
คุณเสาวณีย์ รักงาน (HRM Group) 100 บาท
คุณราตรี อุ่นแพทย์ (HRM Group) 100 บาท
คุณสุกัญญา แหวนเงิน (HRM Group) 50 บาท
คุณณัฐริชา มงคลยุทธ์ (HRM Group) 100 บาท
คุณพีรพล นันทสำเริง (HRM Group) 200 บาท
คุณพวงเพ็ชร กล้าหาญ (HRM Group) 500 บาท
คุณชนม์ณิชา ภัทรอังกูร (HRM Group) 100 บาท
คุณพงศ์สิทธ์ โพธิป๊อ (HRM Group) 500 บาท
ครอบครัวอังศุธรวิไล และ ครอบครัวจตุพรพิมล (HRM Group) 500 บาท
คุณวินัย, คุณพรทิพย์, คุณทองสุก ขาวขำ (HRM Group) 500 บาท
คุณเกตน์สิรี เกียรติอดิศรณ์ และบุตร-ธิดา (HRM Group) 500 บาท
คุณสมจิตร แซ่โง้ว (HRM Group) 500 บาท
คุณมนัชยา แซ่เจี่ย (HRM Group) 500 บาท
คุณปฐมพนธ์ พิริยะสงวนพงศ์ (HRM Group) 500 บาท
คุณณพกฤตย์ พิริยะสงวนพงศ์ (HRM Group) 500 บาท
ร ว ม เ ป็ น เ งิ น 5,750 บาท
(นำส่งโดย คุณเกษรี HRM Group)

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณคุณประยงค์ พบอาชา, คุณพนิดา พบอาชา, คุณจอน คล้ายแก้ว, คุณบุญเลิศ คงการุณ, คุณสุนทร เจริญผล, คุณเอกพงษ์ คงการุณ, คุณสิทธิพงษ์ คงการุณ, คุณเสาวณีย์ รักงาน, คุณราตรี อุ่นแพทย์, คุณสุกัญญ แหวนเงิน, คุณณัฐริชา มงคลยุทธ์, คุณพีรพล นันทสำเริง, คุณพวงเพ็ชร กล้าหาญ, คุณชนม์ณิชา ภัทรอังกูร, คุณพงศ์สิทธ์ โพธิป๊อ, ครอบครัวอังศุธรวิไล และครอบครัวจตุพรพิมล, คุณวินัย,พรทิพย์, คุณทองสุก ขาวขำ, คุณเกตน์สิรี เกียรติอดิศรณ์ และบุตรธิดา, คุณสมจิตร แซ่โง้ว, คุณมนัชยา แซ่เจี่ย, คุณปฐมพนธ์ พิริยะสงวนพงศ์ และคุณณพกฤตย์ พิริยะสงวนพงศ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ค่ะ
1.) คุณนุช ตินตะโมระ 5,000 บาท
2.) คุณสุธารัตน์ รอดรัตนาทูล 500 บาท
3.) คุณศศิเพ็ญ สกุลดีพุทธิพงศ์ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
(นำส่งโดย คุณเกษรี HRM Group)

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณนุช ตินตะโมระ, คุณสุธารัตน์ รอดรัตนาทูล และคุณศศิเพ็ญ สกุลดีพุทธิพงศ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ฝากร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
นางสุวัสสดา ไชยคำ จำนวนเงิน 100 บาท

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณสุวัสสดา ไชยคำ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ฝากร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
อัมพรศรี ฐิติจิตจรัส จำนวนเงิน 500 บาท

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณอัมพรศรี ฐิติจิตจรัส ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ม๊อค...???? ร่วมทำบุญด้วยค่ะ ...????
ขอเลขบัญชีหน่อยค่ะ
ร่วมทำบุญจ้าาาา(...)

วรเดช อินทรทิพย์
ศิริวรรณ ศฤงฆ์อนันต์
และครอบครัว

???? อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ????


ขออนุโมทนาบุญ กับคุณวร คุณม็อค และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ทำบุญตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา
ทำบุญไม่เดือดร้อนตนเอง และครอบครัว
ผลแห่งจิตตะ คือ ความตั้งใจ สำเร็จลุล่วง
ผลแห่งบุญกุศล ย่อมสำเร็จสมดังประสงค์
หนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคาพยาธิเบียดเบียน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563

ลำดับที่ 1 - 20
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563

ลำดับที่ 21 - 40
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563

ลำดับที่ 41 - 68
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ขอร่วมทำบุญใถ่ชีวิตโคกระบือด้วยค่ะ
คุณทิพย์ ธรรมสัญจร ๙ วัด จำนวนเงิน 200 บาท

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณทิพย์ (ธรรมสัญจร ๙ วัด) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
ค น ดี ส ำ คั ญ ก ว่ า ทุ ก สิ่ ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-07
"ในทุกๆ วัน เราเป็นผู้เลือก"

หากเลือกมองด้านร้าย เราก็ "ซึมเศร้า" หากเลือกมองด้านดี เราก็ "สดใส"

ชีวิต คือการเดินทาง และวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มออกเดินทาง อีกครั้งของปีนี้ ซึ่งคงเหลือเวลาอีกไม่มากนักสำหรับ พวกเราๆทั้งหลาย ซึ่งมีอายุมาจนถึงปูนนี้แล้ว

ขึ้นรถเพื่อออกเดินทางกันแล้ว ขอให้ "เลือก" นั่งด้านที่ถูก ขอให้ "เลือก" มองด้านที่ใช่

ชีวิตทั้งชีวิตของเรา จะสุข หรือจะทุกข์ "อยู่ที่เราเลือก" จริงๆ

ขอการ "เลือกที่ถูกต้อง" จงมีแด่เพื่อนๆ ทุกคนตลอดไป
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-07
ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563
1. คุณจุรี. อัศวรังสี. 1,000 บาท
2. คุณธัญลักษณ์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 1,000 บาท
3. คุณวรินธร และ วิชาญ อัศวรังสี 2,000 บาท
4.คุณสมชาย แซ่หว่อง 100 บาท
5.คุณอิสริยกานต์ ภูลพิพัฒน์ 500 บาท
6.คุณเจริญ เกลา 500 บาท
7.คุณสุเทพ กลีบอุบล 500 บาท
8.คุณวุฒิกร ภูมิเจริญ 100 บาท
9.คุณทวี จันทร์แก้ว 300 บาท

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณจุรี อัศวรังสี, คุณธัญลักษณ์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ, คุณวรินธร อัศวรังสี, คุณวิชาญ อัศวรังสี, คุณสมชาย แซ่หว่อง, คุณอิสริยกานต์ ภูลพิพัฒน์, คุณเจริญ เกลา, คุณสุเทพ กลีบอุบล,คุณวุฒิกร ภูมิเจริญ, คุณทวี จันทร์แก้ว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณจุรี อัศวรังสี, คุณธัญลักษณ์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ, คุณวรินธร อัศวรังสี, คุณวิชาญ อัศวรังสี, คุณสมชาย แซ่หว่อง, คุณอิสริยกานต์ ภูลพิพัฒน์, คุณเจริญ เกลา, คุณสุเทพ กลีบอุบล,คุณวุฒิกร ภูมิเจริญ, คุณทวี จันทร์แก้ว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะศรีสุรางค์และครอบครัวค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณศรีสุรางค์ รุ่งเชษฐ์ และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
นายปฏิภาณ? สุวรรณพัฒนเวช และครอบครัว? ฝากร่วมบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับพี่หนุ่มและครอบครัว (นายปฏิภาณ? สุวรรณพัฒนเวชและครอบครัว? ) ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณดวงจันทร์ ปะเมธา พร้อมครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
พี่เจมส์ขอผมร่วมทำบุญครับ แต่ไม่ขอออกชื่อนะครับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณไข่ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
คุณเจมส์ผมฝากเงินมาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยและพี่เปี๊ยก (อาจารย์วัชรินทร์ และคุณรัตนา ก้องสุรินทร์) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Send by คุณเกษรี (HRM Group)

คุณอัจฉรา เวชแพทย์ 1,000 บาท
คุณอรพินท์ ยิ่งเจริญกุล 500 บาท
คุณศิริพร เหลืองนิยมกุล 300 บาท
คุณปฏิญญา เปลี่ยนราษี 300 บาท
คุณวิภา วัฒนถนอม 500 บาท
คุณเจริญ และ คุณวิจารณ์ วัฒนถนอม 500 บาท
คุณจินดา เปลี่ยนราษี 500 บาท
คุณวันเพ็ญ สดเจริญ 2,000 บาท
คุณศรัณย์พร เวชแพทย์ 200 บาท
คุณรัชนีกร กิตติภูมิวัฒนา 200 บาท
ร ว ม เ ป็ น เ งิ น 6,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณอัจฉรา เวชแพทย์,คุณอรพินท์ ยิ่งเจริญกุล, คุณศิริพร เหลืองนิยมกุล ,คุณปฏิญญา เปลี่ยนราษี,คุณวิภา วัฒนถนอม,คุณเจริญ วัฒนถนอม, คุณวิจารณ์ วัฒนถนอม,คุณจินดา เปลี่ยนราษี,คุณวันเพ็ญ สดเจริญ,คุณศรัณย์พร เวชแพทย์,คุณรัชนีกร กิตติภูมิวัฒนา ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Send by คุณเกษรี (HRM Group)

คุณศุภัสฐิยา ธีรภัทร์นพคุณ 100 บาท
คุณธีระศักดิ์ อักษรถึง 100 บาท
คุณสุทธิกานต์ วิทยาโกมลเลิศ 100 บาท
คุณอโณทัย พันธุ์ญะ 100 บาท
คุณสุภารัตน์ ประนัดศรี 100 บาท
คุณเบญญาภา แซ่เตียว 30 บาท
คุณประนอม ชัยทุม 100 บาท
คุณปรัชชนิช หอณรงค์ศิริ 100 บาท
คุณสุกุมา มานะปรีชา 200 บาท
คุณจักรกฤษณ์ รื่นสนธิ์ 50 บาท
คุณวรรณา อุตราภิรมย์สุข 30 บาท
คุณอุบล หล่อวินิจนันท์ 100 บาท
คุณกิตติพงศ์ โทนวิรัตน์ 100 บาท
คุณฐิติมาพร อนันต๊ะ 100 บาท
คุณคนึงนิจ โรจน์สืบศักดิ์ และครอบครัว 100 บาท
คุณเสาวภา เที่ยงสุนทร 40 บาท
คุณอังคณา พัวไกวัล 100 บาท
คุณรุ่งทิวา เลิศสมผล 100 บาท
คุณสายฝน ตามกลาง 20 บาท
คุณสานุพันธุ์ ปัณฑิตานนท์ 50 บาท
คุณบูรพา บุญญาวรกุล 20 บาท
คุณประภัสสรี ศรีวิไลทนต์ 40 บาท
คุณสุดาวัลย์ มีสุข 100 บาท
คุณภาวิชญ์ตรี ติยะธนากูล 60 บาท
คุณจริยาพร สกุลเอื้อ 100 บาท
คุณเกียรติก้อง ภานุเวศ 100 บาท
คุณโศภิษฐ์สุดา ขวัญจิตร์ 100 บาท
คุณจุมพล สุวรรณวงศ์ 200 บาท
คุณสุมน เข็มแข็งปรีชานนท์ 100 บาท
คุณธนธัช พงศ์โชติวัฒน์ 100 บาท
คุณณัฐธพงษ์ เพิ่มทรัพย์ 100 บาท
คุณภรภัทร เธียรจรัสวงศ์ 20 บาท
คุณหทัยรัตน์ แสงสุรีย์วัชรา 40 บาท
คุณศิวกานต์ สีนน 100 บาท
คุณศุภชัย ปานทอง 100 บาท
ร ว ม เ ป็ น เ งิ น 3,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณศุภัสฐิยา ธีรภัทร์นพคุณ, คุณธีระศักดิ์ อักษรถึง, คุณสุทธิกานต์ วิทยาโกมลเลิศ, คุณอโณทัย พันธุ์ญะ, คุณสุภารัตน์ ประนัดศรี, คุณเบญญาภา แซ่เตียว, คุณประนอม ชัยทุม, คุณปรัชชนิช หอณรงค์ศิริ, คุณสุกุมา มานะปรีชา, คุณจักรกฤษณ์ รื่นสนธิ์,
คุณวรรณา อุตราภิรมย์สุข, คุณอุบล หล่อวินิจนันท์, คุณกิตติพงศ์ โทนวิรัตน์, คุณฐิติมาพร อนันต๊ะ, คุณคนึงนิจ โรจน์สืบศักดิ์ และครอบครัว, คุณเสาวภา เที่ยงสุนทร, คุณอังคณา พัวไกวัล, คุณรุ่งทิวา เลิศสมผล, คุณสายฝน ตามกลาง, คุณสานุพันธุ์ ปัณฑิตานนท์, คุณบูรพา บุญญาวรกุล, คุณประภัสสรี ศรีวิไลทนต์, คุณสุดาวัลย์ มีสุข, คุณภาวิชญ์ตรี ติยะธนากูล, คุณจริยาพร สกุลเอื้อ, คุณเกียรติก้อง ภานุเวศ, คุณโศภิษฐ์สุดา ขวัญจิตร์, คุณจุมพล สุวรรณวงศ์,
คุณสุมน เข็มแข็งปรีชานนท์, คุณธนธัช พงศ์โชติวัฒน์, คุณณัฐธพงษ์ เพิ่มทรัพย์, คุณภรภัทร เธียรจรัสวงศ์, คุณหทัยรัตน์ แสงสุรีย์วัชรา, คุณศิวกานต์ สีนน และ คุณศุภชัย ปานทอง ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
เจมส์ พี่ฝากเงินทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนพดล กาญจนทวีวัฒน์และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
อานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ส่งผลต่อเจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ผู้เป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ให้มีอายุยืนยาว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย
แก้เคราะห์กรรมจากความเจ็บป่วยด้วยโรคกรรม สืบชะตา ต่ออายุขัย ให้รอดพันจากเคราะห์กรรม ที่เรียกว่าชะตาขาดนั้นเอง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณไพรจิตร เหลื่อมนอก ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณปริญญา ผมงาม ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณกมลพร พลราษฎร์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

Send by คุณสมศักดิ์ วงศ์พุทธิพร (ปตท.)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณศิรภัสสร สุคม และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธนาวดี โพล้งศิริ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
พี่ที่ทำงานเก่าฝากร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(คุณวรรณา พนาสิริวรกุล)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณวรรณภา พนาสิริวรกุล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณณิชานันท์ อนันต์อัญญะกร ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-08
ร่วมทำไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(คุณอุษา ดิสราธิคม และครอบครัว)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณอุษา ดิสราธิคม และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-08
ร่วมทำไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(คุณสุภาพร และ คุณปริญญา พวงสุวรรณ)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุภาพร และ คุณปริญญา พวงสุวรรณ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-08
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(คุณธีรนันท์ คุณะเกษม และครอบครัว)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธีรนันท์ คุณะเกษม และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(คุณสมฤดี สุวรรณรูปและครอบครัว)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสมฤดี สุวรรณรูป และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(นายสุทัศน์ บุตรสัมฤทธิ์)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุทัศน์ บุตรสัมฤทธิ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(นางสาวกนกพร อ่อนแสง)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณกนกพร อ่อนแสง ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ
(นายแพทย์ล่ำซำ และคุณวิมล ลักขณาภิชนชัช)

ขออนุโมทนาบุญกับนายแพทย์ล่ำซำ และคุณวิมล ลักขณาภิชนชัช ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563
ในนาม คุณสาลินี อนุกูลประเสริฐ และครอบครัว
(ห้างทองกว้างสิน 3) จังหวัดขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสาลินี อนุกูลประเสริฐ และครอบครัว (ห้างทองกว้างสิน 3) จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

หมายเหตุ : นำฝากเงินสดไว้ที่คุณธเนศชัย อังวราวงศ์ (เฮียติ่ง)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับนางสาววราพรรณ นาเคลือ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563

ขออนุโมทนาบุญกับเจ๊ใหญ่ (คุณสาลินี อนุกูลประเสริฐ) และครอบครัว (ห้างทองกว้างสิน 3), คุณสุชาดา อนุกูลประเสริฐ, คุณอำนวยพร ไกรกลาง และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าเคมีภัณฑ์ และ ลูก ๆ หลาน ๆ
ครอบครัว อังวราวงศ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี)
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับ นางสาววันเพ็ญ พิมพ์กุล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี)
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ค่ะ
(คุณจิตติกานต์ แก้วงาม และ บุตรแฝด 5 คน ค่ะ)


ขออนุโมทนาบุญกับ คุณจิตติกานต์ แก้วงาม และ บุตรแฝด 5 คน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๒  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
update @ 9 January 2020 ; 05.09 PM
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้มีจิตศรัทธา กัลยาณมิตร ทุก ๆ ท่าน ที่ได้สละทรัพย์ตามกำลังร่วมสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณนิดตายา เพิมสุวัน (คุณจอย) ที่ได้บริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-09
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณเชิดชาย เปรมใจชื่น และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2563 ด้วยค่ะ
คุณอาภาพร สิตภาหุล และครอบครัว (HRM Group)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณอาภาพร สิตภาหุล และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2563 ด้วยค่ะ
คุณมนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ (HRM Group)

ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวมนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10


ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปี 2563 ด้วยค่ะ
คุณมนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ (HRM Group)

ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวมนต์ปรัตถ์ จรัสวัฒนานิจ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) จาก HRM Group.
รายนามเจ้าภาพเงินบริจาค ดังนี้
คุณกมลกร สุนันทศักดิ์ และครอบครัว 500 บ.
คุณพรทิพย์ ยังละออ และครอบครัว 500.บ.
คุณวิภาลักษณ์ กันทา และครอบครัว 500.บ.
คุณเข็มทอง พันธกาญจนกืจ 100. บ.
คุณณัฐมล ทองชุมแสง และครอบครัว 100. บ.
คุณพรทิพย์ กวีรชตวัฒน์ และครอบครัว 100 บ.
คุณโสภาพรรณ ทะนานแก้ว 300 บ.
รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับคุณกมลกร สุนันทศักดิ์ และครอบครัว, คุณพรทิพย์ ยังละออ และครอบครัว, คุณวิภาลักษณ์ กันทา และครอบครัว, คุณเข็มทอง พันธกาญจนกิจ, คุณณัฐมล ทองชุมแสง และครอบครัว, คุณพรทิพย์ กวีรชตวัฒน์ และครอบครัว, คุณโสภาพรรณ ทะนานแก้ว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) จาก HRM Group.
รายนามเจ้าภาพเงินบริจาค ดังนี้
ดร.พรรณรส หลาบมาลา และครอบครัว 1,000 บ.
คุณกิตติ องอาจเชาว์เลิศ และครอบครัว 1,000 บ.
คุณวิรุณ ปุระวัฒน์ และครอบครัว 500 บ.
คุณกัญจน์ชญา ณัฎฐาพิมุกต์ และครอบครัว 100 บ.

ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.พรรณรส หลาบมาลา และครอบครัว,คุณกิตติ องอาจเชาว์เลิศ และครอบครัว, คุณวิรุณ ปุระวัฒน์ และครอบครัว, คุณกัญจน์ชญา ณัฎฐาพิมุกต์ และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 ตัว และ
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 1 ตัว ครับ
รายนามเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโคและกระบือ ดังนี้

คุณรณชัย คุณธรรศ คุณวิภา คุณญาดา ภัทรอารยกูล ไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 ตัว 27,000 บาท
คุณรณชัย คุณธรรศ คุณวิภา คุณญาดา ภัทรอารยกูล ไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 1 ตัว 30,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณรณชัย คุณธรรศ คุณวิภา คุณญาดา ภัทรอารยกูล ที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 ตัว และ กระบือ จำนวน 1 ตัว ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับเฮียซิ่น (คุณณัฐชัย จงกลโสภา และครอบครัว) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณอัชรัตน์ แก้วคง ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ครับ
อัญชลี อังวราวงศ์ 1,000 บาท
ศรัณยา อังวราวงศ์ 1,000 บาท
เพ็ญพรรณ พันธ์แสง 300 บาท
รวมเป็นเงิน 2,300 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับอัญชลี อังวราวงศ์, คุณศรัณยา อังวราวงศ์ และคุณเพ็ญพรรณ พันธ์แสง ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-10
ธิติมา ชาวนาแปน และครอบครัว จากกลุ่ม HR ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธิติมา ชาวนาแปน และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ (สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
เสาวณีฑ์ วิริยะประจักรกุล พร้อมครอบครัว 500฿
ลำดวน ศรีบุญภา พร้อมครอบครัว 500฿
จันทิมา ตรีสุวรรณวัฒน์ พร้อมครอบครัว 200฿

ขออนุโมทนาบุญกับคุณเสาวณีฑ์ วิริยะประจักรกุลพร้อมครอบครัว, คุณลำดวน ศรีบุญภาพร้อมครอบครัว, คุณจันทิมา ตรีสุวรรณวัฒน์พร้อมครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
นางสาวมุกดา อเสกจันทร์กุล

ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวมุกดา อเสกจันทร์กุล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
นางจุฑาภรณ์ ขจัดพาล

ขออนุโมทนาบุญกับนางจุฑาภรณ์ ขจัดพาล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
นางสาวพนิดา อังวราวงศ์

ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวพนิดา อังวราวงศ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
นายอุกฤษ ศักดิ์ชัชวาลย์

ขออนุโมทนาบุญกับนายอุกฤษ ศักดิ์ชัชวาลย์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ประจำปี 2563 ด้วยค่ะ

อนุโมทนาบุญกับคุณจิราวรรณ จันทร์ศิริ, คุณกันธิชา พุทธรักษา, คุณกันทิมา ศรีมณฑา,คุณศิวพร ศรแก้ว, คุณรัฐกิจ ศรแก้ว, คุณลาวัลย์ รุ่งโพธิ์ทอง, คุณแสงชัย รุ่งโพธิ์ทอง, คุณกฤชวรรณ อนันต์สันติวงศ์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ(สามัคคี) ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี 2563 ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๖๓  / 2020-01-11
อนุโมทนาบัตร ปี 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-03-03
อนุโมทนาบัตร ปี 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2563  / 2020-03-03
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ