rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานกฐินไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา สุขภัณฑ์ 2562 กรุงเทพฯ-สารภี-เรณูนคร
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "คาราวานธรรมสัญจร ถวายผ้ากฐินสามัคคี สังฆภัณฑ์ สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ประจำปี 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562   2019-10-11 / อ่าน: 2380
ระยะเวลาจัดกิจกรรมคาราวาน
ระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมาราม ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมาราม ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมาราม (วัดป่าไม้แดง)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ธรรมสัญจรถวายผ้ากฐินสามัคคี สังฆภัณฑ์ สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ประจำปี 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ครอบครัว ที่ชื่นชอบความสงบ เรียบง่าย อิงแอบวิถีชุมชน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
เฮือนบุรี โฮมสเตย์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
กาดก้อมกองเตียว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน กาดก้อมกองเตียว ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
Taam Jai Resort
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
Taam Jai Resort
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
Taam Jai Resort
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
Taam Jai Resort
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
Taam Jai Resort
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
วัดพระธาตุพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ตารางกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจร ถวายผ้ากฐินสามัคคี สังฆภัณฑ์ สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปา ประจำปี 2562
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,400 บาท
การจัดเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.) ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.) ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมฯ (มื้อที่ทีมงานจัดเลี้ยง)

วิธีการลงทะเบียนร่วมเดินทางในรูปแบบคาราวานรถยนต์
1.) โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 789-2-13133-8 ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
2.) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ไปยังผู้จัดกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ โดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้
2.1) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมชื่อ นามสกุล สมาชิกร่วมเดินทาง (ทุกท่าน) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก ไปยัง e-mail ; thawtchs@gmail.com
2.2) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมชื่อ นามสกุล สมาชิกร่วมเดินทาง (ทุกท่าน) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก ไปยัง Line ID : jamesscb
3.) โทรศัพท์ แจ้งการลงทะเบียนและส่งหลักฐานการลงทะเบียน ไปยังผู้จัดกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ (คุณเจมส์ ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล หมายเลข 093-979-8451)
4.) รับการยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กลับทาง e-mail หรือ Line

สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ ต้องจัดเตรียมและรับผิดชอบ
1.) ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,400 บาท
2.) รถยนต์ ที่อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการเดินทางตลอดทริปคาราวานธรรมสัญจรฯ
3.) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถยนต์ของท่านเอง
4.) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สำหรับมื้ออาหารอื่น ที่ทีมงานไม่ได้จัดเลี้ยงฯ (ตามโปรแกรมฯ)
5.) ปัจจัยทำบุญ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ของแต่ละท่าน
6.) เสื้อกันหนาว ร่มกันฝน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ถนนคนเดิน เมืองเล็กๆ อบอุ่น ชิล ๆ @ นครพนม
ขอบคุณ Credit เจ้าของภาพ https://travel.kapook.com/view84548.html
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุมหาชัย วัดธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุมหาชัย วัดธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุมหาชัย วัดธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุมหาชัย วัดธาตุมหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พระธาตุท่าอุเทน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
พญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง นครพนม
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,400 บาท
การจัดเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.) ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.) ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมฯ (มื้อที่ทีมงานจัดเลี้ยง)

วิธีการลงทะเบียนร่วมเดินทางในรูปแบบคาราวานรถยนต์
1.) โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 789-2-13133-8 ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
2.) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ไปยังผู้จัดกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ โดยวิธีใด วิธีหนึ่ง ดังนี้
2.1) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมชื่อ นามสกุล สมาชิกร่วมเดินทาง (ทุกท่าน) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก ไปยัง e-mail ; thawtchs@gmail.com
2.2) ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมชื่อ นามสกุล สมาชิกร่วมเดินทาง (ทุกท่าน) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวก ไปยัง Line ID : jamesscb
3.) โทรศัพท์ แจ้งการลงทะเบียนและส่งหลักฐานการลงทะเบียน ไปยังผู้จัดกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ (คุณเจมส์ ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล หมายเลข 093-979-8451)
4.) รับการยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กลับทาง e-mail หรือ Line

สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานธรรมสัญจรฯ ต้องจัดเตรียมและรับผิดชอบ
1.) ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,400 บาท
2.) รถยนต์ ที่อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการเดินทางตลอดทริปคาราวานธรรมสัญจรฯ
3.) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับรถยนต์ของท่านเอง
4.) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สำหรับมื้ออาหารอื่น ที่ทีมงานไม่ได้จัดเลี้ยงฯ (ตามโปรแกรมฯ)
5.) ปัจจัยทำบุญ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา ของแต่ละท่าน
6.) เสื้อกันหนาว ร่มกันฝน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2562  / 2019-10-11
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ