rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
อนุรักษ์ป่า สร้างโป่ง-ฝาย @ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 19 พ.ย.60
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ-โป่งเทียม-ผลิตสื่อพันธุ์ไม้
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
@ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

06.00 น. ลงทะเบียน @ ปตท.(สนามเป้า)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดลพบรุี
09.00 น. เดินทางถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
09.30 น. ฟังบรรยาย วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างโป่งเทียม
10.00 น. พิธีส่งมอบสื่อ ป้ายพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
10.30 น. กิจกรรมสร้างโป่งเทียม
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
15.30 น. สรุปกิจกรรม
16.00 น. พิธีรับใบประกาศเกียรติบัตร
17.00 น. เดินทางกลับ
19.30 น. กลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

วิธีการลงทะเบียน
1. รวบรวมรายชื่อสมาชิกร่วมสถาบันการศึกษา
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งทะเบียนรายชื่อ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ไปที่ Lind ID : jamesscb หรือ E-mail : thawtchs@gmail.com
4. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ Rallythai.net และ ไลน์กลุ่ม "จิตอาสาสร้างโป่งฝาย@ซับลังกา"

กำหนดการเปิดรับสมัคร
- ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

จำนวนสมาชิกที่รับสมัคร
- เฉพาะ 45 ท่านแรก เท่านั้น
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560   2017-11-08 / อ่าน: 2187
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 599 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน + น้ำดื่ม
2. ค่าป้ายชื่อ+ถุงมือผ้า สำหรับทำกิจกรรมฯ
3. ค่าเกลือแร่+เกลือแกง สำหรับสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
4. ค่าตาข่ายสำหรับสร้างฝายชะลอน้ำ
5. ค่าวัสดุจัดทำสื่อ (ป้ายพันธุ์พืช)
6. ค่าเสื้อกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝาย-โป่งเทียม @ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-11-08
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม

1. รถยนต์สำหรับเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน
2. อาหาร (มื้อที่ ทีมงานไม่ได้จัดเตรียมให้)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-11-08
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ