rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
สร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า @ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
คาราวานสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
@ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 1 ตุลาคม 2560

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
06.30 น. ลงทะเบียน @ ปตท. ถ.กาญจนาภิเษก (ขาออก) ถัดจากสมาคมปักษ์ใต้
07.00 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ น้ำตกโกรกอีดก
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
09.00 น. เดินทางสู่น้ำตกโกรกอีดก
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง)
14.00 น. เดินทางกลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
15.00 น. กางเต๊นท์พักแรม @ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
หรือเช็คอิน (กรณีติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้า ตามอัธยาศัย)
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำกิจธุระส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (ตามอัธยาศัย)
08.30 น. เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย
09.00 น. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย กล่าวต้อนรับสมาชิกคาราวาน และให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืช
09.30 น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (แบ่งเป็นทีม)
11.00 น. กิจกรรมสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า (แบ่งเป็นทีม)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง)
13.30 น. นำคณะเดินทางไปทำกิจกรรมเดินป่าระยะสั้น
14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย @ น้ำตกเจ็ดคตเหนือ
15.00 น. เดินทางกลับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ
15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
18.00 น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560   2017-09-08 / อ่าน: 11962
ค่าลงทะเบียน
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท
- เด็กอายุระหว่าง 4 ปี - 15 ปี ท่านละ 300 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ยกเว้นค่าลงทะเบียน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เสื้อคาราวาน T-Shirt "จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ"
2. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ กรมอุทยานฯ
5. ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง กรมอุทยานฯ
6. ค่าสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสร้างฝายชะลอน้ำ และโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-08
กิจกรรมดังกล่าวได้ถูกบันทึกขึ้นระบบ "เครือข่ายจิตอาสา" Volunteer Spirit Network รายละเอียดปรากฎตาม URL แนบท้าย

http://www.volunteerspirit.org/?post_type=event&p=32855
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-08
วิธีการลงทะเบียน

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน ชื่อบัญชีคุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล เลขที่บัญชี 100-2-00372-5

2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ thawtchs@gmail.com หรือ ID Line : jamesscb

3. การตอบกลับจาก ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 ทาง E-mail หรือ Line ถือเป็นการยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-08
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม
1. รถยนต์พร้อมค่าเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับสมาชิกกลุ่มของท่าน
2. ค่าเต๊นท์ ค่าอุปกรณ์เครื่องนอน เฉพาะกลุ่มของท่าน
3. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มในมื้อตามอัธยาศัย
4. กรณีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิพิเศษค่าลงทะเบียน (ร่วมกิจกรรมเฉพาะวันอาทิตย์) ให้แจ้งความจำนงค์พิเศษ * กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 จะรวบรวมรายชื่อและจำนวน กรณีครบจำนวน 9 - 10 คน จึงยืนยันรับเงินลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขสิทธิพิเศษได้ที่ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-12
กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1. นักเรียนมัธยมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนศึกษานารี ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน(ฟรี) แต่ผู้ปกครองต้องขับรถยนต์ พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ปกครอง ชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ)

2. นักเรียนมัธยมโรงเรียนทั่วไป รวมถึง นิสิต นักศึกษา ซึ่งเรียนในระดับอุดมศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ แต่ต้องมีรถยนต์ผู้ปกครอง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมฯ

3. กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่มีรถยนต์ผู้ปกครอง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมฯ จึงเข้าหลักเกณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเดียว (เฉพาะวันอาทิตย์) โดยจะเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับ (One day trip) โดยให้นักเรียนรวบรวมรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม และแจ้งมายัง กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 เพื่อรวบรวม เมื่อครบจำนวน 9 - 10 คน จึงประสานรับโอนเงินลงทะเบียน (นักเรียนจะชำระเงินค่าลงทะเบียนตามปกติ โดยไม่ต้องชำระค่ารถโดยสารไป-กลับ) ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องเดินทางไปขึ้นรถ @ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ (ไม่ต้องชำระค่าเดินทาง เพิ่มเติม) ในเวลา 06.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 (รถจะเคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในเวลา 07.00 น.)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-13
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ และประสงค์จะขอรับใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมจิตอาสาฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และชื่อโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

2. ส่งรายละเอียดมาที่ thawtchs@gmai.com หรือ Line ID : Jamesscb

3. กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 จะจัดส่ง "ใบประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ" ให้ตามชื่อ-ที่อยู่ ซึ่งระบุไว้ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (วันที่จัดส่ง ตามตราประทับโดย ที่ทำการไปรษณีย์)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-13
สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ต้องจัดเตรียมเต๊นท์ พร้อมเครื่องนอน ไปด้วยครับ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า

เปลี่ยนแปลงนโยบาย ปัจจุบันไม่ให้บริการเช่าเต๊นท์ แล้วนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-14
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "สร้างฝายชะลอน้ำ" และ "สร้างโป่งเทียม" @ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

นักเรียนที่ได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน 4 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนศึกษานารี (วงเวียนเล็ก)
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ปากคลองตลาด)
3. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ถนนเจริญกรุง)
4. โรงเรียนสตรีวิทยา (ถนนราชดำเนิน)

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนใจติดต่อสอบถาม(เพิ่มเติม) ได้ที่ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560

โทร.093-979-8451
Lind ID : jamesscb
E-mail : thawtchs@gmail.com

* รับจำนวนจำกัด 150 คนแรก เท่านั้น

เงื่อนไข
1. นักเรียนต้องได้รับอนุญาต จากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
2. ผู้ปกครองนักเรียน ต้องขับรถยนต์ พานักเรียนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฯ
3. เฉพาะนักเรียนที่ผู้ปกครอง ขับรถยนต์พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ (ผู้ปกครอง ต้องชำระค่าลงทะเบียนตามปกติ) นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในแบบ 2 days trip ได้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-14
นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทุก ๆ คน
ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแฟ้มผลงานกิจกรรมจิตอาสาฯ
ได้รับสิทธิพิเศษ ค่าลงทะเบียน คนละ 200 บาท (ปกติ 500 บาท)
ทั้งนี้ การลงทะเบียนดังกล่าว จะเป็นสิทธิการลงทะเบียนแบบ One day Trip (เข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค 60 เท่านั้น)

ส่วนลด 300 บาท เพื่อให้นิสิต นักศึกษา บริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
1. เช่ารถตู้ ประมาณวันละ 1,800 บาท
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ ประมาณ 800 บาท
3. ค่าทางด่วน ไป-กลับ ประมาณ 200 บาท

สิ่งที่นิสิต-นักศึกษา จะต้องรับผิดชอบและจัดเตรียม
1. ติดต่อเช่ารถตู้ (กลุ่มนิสิต นักศึกษา รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น)
2. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เวลา 06.00 น. (วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
3. จุดนัดหมาย ลานสนามกีฬา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
4. ลงทะเบียนนิสิต นักศึกษา (ทุกคน) ก่อนการเดินทาง
5. นิสิต นักศึกษา ต้องสวมชุดกีฬา(พละ) ประจำสถาบันการศึกษา (ทุกคน)
6. นิสิตรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ และร่วมเดินทางในรูปแบบคาราวานฯ

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ออกหลักฐาน "ใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ" ให้แก่นิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าลงทะเบียน(เพิ่มเติม) 300 บาท ในกรณี ดังนี้
1. นิสิต นักศึกษา ไม่สวมชุดกีฬา(พละ) ประจำสถาบันการศึกษา ในขณะลงทะเบียนนิสิต นักศึกษาฯ
2. นิสิต นักศึกษา ไม่ลงทะเบียน ในก่อนเวลา 06.30 น. (วันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค 60)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-14
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุก ๆ คน ที่ประสงค์ จะรับ
"ใบประกาศเกียรติคุณ เยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

จะต้อง สวมชุดกีฬา (พละ) ประจำสถาบันการศึกษา และถ่ายภาพ ณ ป้ายไวนิล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย พร้อมทั้งจัดส่งเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการจัดพิมพ์ฯ ต่อไป

กรณีที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่สวมชุดกีฬา(พละ) ประจำสถาบันการศึกษา ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560 ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ออกหลักฐาน "ใบประกาศเกียรติคุณฯ" ให้ได้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-14
โปรแกรมกิจกรรม One day trip (1 ต.ค. 60)
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
@ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย


* สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง
* ได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดค่าลงทะเบียน


One day Trip (เฉพาะวันอาทิตย์)

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน (โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร)

* กำหนดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา สวมชุดกีฬา(พละ) ประจำโรงเรียน/สถาบันการศึกษา เท่านั้น

06.30 น. เคลื่อนขบวนเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

08.00 น. รับฟังบรรยาย ประโยชน์ในการการสร้างฝายชะลอน้ำ และสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า โดย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย

* นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องดำเนินการ
1. ถ่ายภาพตนเอง (เครื่องแบบชุดกีฬาฯ) พร้อมกับป้ายผ้าไวนิล
2. ส่งภาพถ่าย เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
3. ผลัดเปลี่ยนเป็นชุดลำลอง (พร้อมลงมือปฏิบัติภาระกิจจิตอาสาฯ)

08.30 น. แบ่งทีม ๆ ละ 20 คน เริ่มกิจกรรมจิตอาสาฯ สร้างฝายชะลอน้ำ

10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาฯ สร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ทีมงานจัดเลี้ยง)

13.30 น. กิจกรรมเดินป่าระยะสั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย @ น้ำตกเจ็ดคต(เหนือ)

15.00 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า เพื่อชำระล้างร่างกาย (ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า)

16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2017-09-15
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ