rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานธรรมสัญจร 9 วัด กรุงเทพ-ขอนแก่น 28 - 29 มิ.ย 57
โครงการธรรมสัญจร 9 วัด
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29 มิถุนายน 2557
จัดโดย : ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*เปิดรับลงทะเบียนเฉพาะ 150 ท่าน หรือ 30 คันแรก แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน*
ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2557

กำหนดการเดินทางไปกราบพระสุปฏิปันโน ในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
(ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ชาวตลาดเทศบาล 1 ขอนแก่น)
5.00 น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. บ้านบึงฉิม อ.เมือง จ. ขอนแก่น (เลยถนนเลี่ยงเมือง ก่อนถึงแยกไปพระธาตุขามแก่น) วัด
รับหมายเลขติดรถ และรายละเอียดการเดินทาง
6.30 น. ถึงวัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 1
กราบนมัสการ พระโพธิญาณมุนี (หลวงปู่เมือง พลวฑฺโฒ)
7.30 น. ออกจากวัดป่ามัชฌิมาวาส
8.15 น. ถึงวัดอัมพวันม่วงน้อย 65 หมู่ 7 บ้านอัมพวัน หนองม่วง ต.ลำคลอง อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 2
กราบนมัสการ พระครูสิริปุญญารักษ์ (บุญเกิด อริโย) และรับประทานอาหารที่วัดอัมพวันม่วงน้อย
9.45 น. ออกจากวัดอัมพวันม่วงน้อย
10.15 น. ถึง วัดเวฬุวัน 58 หมู่ 2 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 3
กราบนมัสการพระครูสิทธิวราคม (นิคม นิคมวโร)
11.15 น. ออกจากวัดเวฬุวัน
11.30 น. ถึงวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) 96/8 บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 4
กราบนมัสการ พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล และรับประทานอาหารที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
13.00 น. ออกจากวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
13.30 น. ถึงวัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 กราบนมัสการ พระครูสันติธรรมประภาส (สงบ สุปภาโส) 5
14.30 น. ออกจากวัดรังสีปาลิวัน
15.15 น. ถึงวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 6
กราบนมัสการ พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์)
16.15 น. ออกจากวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
16.45 น. ถึงวัดประชานิยม 84 ถนนถีนานนท์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 7
กราบนมัสการ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)
17.45 น. ออกจากวัดประชานิยม
18.00 น. ถึงวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 8
กราบนมัสการ พระราชศีลโสภิต (หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) และรับประทานอาหารที่วัดป่าพุทธมงคล
19.30 น. ออกจากวัดป่าพุทธมงคล
20.00 น. ถึงวัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านโพน ตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 9
กราบนมัสการ พระอธิการวิลัย ปญฺญาทีโป และร่วมทำบุญสร้างวิหารเจติยภูมินิมิต
21.00 น. ออกจากวัดจันทร์ประสิทธิ์
21.30 น. ถึง อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ
ขอความร่วมมือผู้ร่วมเดินทาง
1. โปรดสวมใส่เสื้อสีชมพู เพื่อความสวยงามของหมู่คณะ
2. เพื่อความสะดวก คณะผู้ประสานงาน ได้ประสานขอให้ทางวัด จัดอาหารไว้รับรองทุกท่าน
จึงใคร่ขอรบกวน โปรดช่วยบริจาคค่าอาหาร ถวายวัด (เพิ่มเติม) ตามกำลังศรัทธา
3. ขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดตรงต่อเวลา
4. เปิดรับสมัครร่วมเดินทางตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2557 * * *รับจำนวนจำกัด 30 คันแรก หรือ 150 ท่านแรก***
5. ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งการร่วมเดินทาง ได้ที่คุณธวัชชัย (เจมส์) โทร. 086-382-3284 E-mail : thawtchs@gmail.com
* * * จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ชาวตลาดเทศบาล 1 จังหวัดขอนแก่น * * *
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2557   2014-05-20 / อ่าน: 7452
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดธรรมสัญจร 9 วัด

ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2556 ได้จัดไปจังหวัดอุดรธานี

สำหรับปี 2557 ได้จัดไปจังหวัดกาฬสินธุ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2557  / 2014-05-20
ขอข้อมูล
รายละเอียดที่พักและ ราคา ครับ
และวิธีการเดินทาง

email: pt_lurs@truemail.co.th
Pongkorn  / 2014-05-21
รายละเอียดการเดินทาง
1. ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน
2. ผู้สมัครแต่ละคัน จัดเตรียมยานพาหนะ และรับผิดชอบค่าเชื้อเพลิง
(เฉพาะกลุ่มของตนเอง)
3. ผู้สมััครเข้าร่วมเดินทางทุกคัน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เวลา 05.00 น.
(ปตท. บ้านบึงฉิม อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
4. รายละเอียดกิจกรรมฯ เป็นไปตามโปรแกรมกิจกรรม (ด้านบน)
5. ไม่รับจองที่พัก (ตามโปรแกรม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า - ค่ำ เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน)
ผู้ที่ประสงค์จะพักแรม ก่อนหรือหลังวันจัดกิจกรรม ติดต่อสำรองที่พัก (ตามอัธยาศัย)
ธนาคารแห่งประเทศไทย/กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง2557  / 2014-05-21
หมั่นทำบุญ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ เจริญภาวนาและถือศีล อย่างสม่ำเสมอ ผลบุญกุศลจะหนุนนำให้ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพและแวดล้อมที่ดี
J A M E S S C B  / 2014-05-21
สมัคร 1 คัน 5 คนค่ะ แจ้งรายละเอียดไปที่ thawtchs@gmail.com แล้วนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สุวิภา  / 2014-05-21
สมัคร หนึ่งคัน สี่คนค่ะ ส่งจองไปอีเมล์คุณเจมส์แล้วค่ะ ยิดีได้ร่วมบุญกันค่ะ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ
หนิง  / 2014-05-25
ยินดีต้อนรับ ญาติธรรมทุกท่าน

ที่ลงทะเบียนสมัครร่วมเดินทางไปทำกิจกรรม คาราวานธรรมสัญจร กับธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
JAMES SCB  / 2014-06-06
รายละเอียดการเดินทางไปทำบุญ ๙ วัด

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

* สนใจร่วมเดินทาง วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย 2557

ติดต่อลงทะเบียน ด่วนที่สุด ส่งชื่อ นามสกุล ทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวกไปที่ thawtchs@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
รายละเอียดการเดินทางไปทำบุญ ๙ วัด

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

* สนใจร่วมเดินทาง วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย 2557

ติดต่อลงทะเบียน ด่วนที่สุด ส่งชื่อ นามสกุล ทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวกไปที่ thawtchs@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
รายละเอียดการเดินทางไปทำบุญ ๙ วัด

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

* สนใจร่วมเดินทาง วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย 2557

ติดต่อลงทะเบียน ด่วนที่สุด ส่งชื่อ นามสกุล ทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวกไปที่ thawtchs@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
รายละเอียดการเดินทางไปทำบุญ ๙ วัด

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

* สนใจร่วมเดินทาง วันเสาร์ที่ 28 มิ.ย 2557

ติดต่อลงทะเบียน ด่วนที่สุด ส่งชื่อ นามสกุล ทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสะดวกไปที่ thawtchs@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

1. วัดป่ามัชฌิมาวาส ออกเดินทางจากขอนแก่น วิ่งไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามทางหลวงหมายเลข 12 ผ่าน อ. เชียงยืน ถึง อ. ยางตลาด เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 8 ก.ม. จะถึงทางแยกไป
เขื่อนลำปาว (ทางหลวงหมายเลข 2416) เลยไปประมาณ 6 ก.ม. ข้ามสะพานที่ข้าม
ลำพานแล้วจะพบศาลาริมถนนติดทางหลวงหลวงหมายเลข 2016 เลี้ยวซ้ายไปตามถนน
ดังกล่าว (สังเกตด้านขวาของถนนจะเป็นด้านหลังของห้างโกลบอลเฮ้าส์) วิ่งไปเรื่อย ๆ
ประมาณ 6 ก.ม. จะพบป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาไปวัด จะไปตามป้ายบอกทางก็ได้
ซึ่งจะผ่านบ้านดงเมือง หรือจะตรงไปอีกเล็กน้อย จะเห็นวัดอยู่ด้านขวามือ แล้วค่อย
เลี้ยวขวายูเทิร์นเล็กน้อยเข้าวัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

2. วัดอัมพวันม่วงน้อย ออกจากวัดป่ามัชฌิมาวาส เลี้ยวขวาไปเล็กน้อยจะถึงทางหลวงหมายเลข 2016 เลี้ยวขวาไปตามถนน 2016 จนสุด เลี้ยวซ้ายแล้วข้ามสะพานสายสัมพันธ์ จะเห็น
ป้อมตำรวจและสำนักงานเทศบาล ต. ลำพาน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข
กส.2060 ตรงเข้าถนนเลียบคลองชลประทาน วิ่งไปจนถึงป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปบ้าน
โคกก่อง ให้เราเลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนหลัก เข้าหมายเลข กส.2098 ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึง
ทางหลวงหมายเลข 2416 (ปากทางเข้าบ้านโพธิ์ศรี) เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 6 ก.ม.
(ก่อนถึงเขื่อนลำปาว 5 ก.ม.) จะเห็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาว เลี้ยวขวาตรงป้ายบ้าน
นาเชือกเหนือเข้าทางหลวงหมายเลข กส.2036 ไปประมาณ 5 ก.ม. จะถึงวัด อยู่ด้าน
ซ้ายมือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

3. วัดเวฬุวัน ออกจากวัดอัมพวันม่วงน้อย เลี้ยวขวา กลับทางเดิมไปประมาณ 1 กม. ถึงกลางบ้าน หนองม่วงเลี้ยวขวา (สังเกตเห็นแท็งค์น้ำประปาหมู่บ้าน) ไปถึงหน้าวัดศิริเจริญสุข
เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา ไปอีก 1 กม. จะถึงทางหลวงหมายเลข 3191 ซึ่งต่อมาจาก
หมายเลข 2416 แถว ๆ จุดชมวิวหน้าเขื่อนลำปาว เลี้ยวขวาไปประมาณ 9 ก.ม. จะถึงทาง
หลวงหมายเลข 227 เลี้ยวซ้ายไป อ. สหัสขันธ์ ประมาณ 8 ก.ม. จะถึงโรงเรียนอนุบาล
จันทรัตน์ เห็นป้ายบ้านคำประถม เลี้ยวซ้ายไป 2 ก.ม. จะถึงวัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
3. วัดเวฬุวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ออกจากวัดเวฬุวัน เลี้ยวขวาตรงประตูวัดถึงสามแยกเลี้ยวขวาอีกครั้ง
ตรงไปจะถึงทางหลวงหมายเลข 227 เลี้ยวซ้าย ผ่านตลาด อ. สหัสขันธ์ แล้วเลี้ยวขวาไป
อ. สมเด็จ ตามทางหลวงหมายเลข 227 ไปประมาณ 6 ก.ม. (สังเกตเจดีย์วัดทางซ้ายมือ
ก่อนถึงสมเด็จ 20 ก.ม.) จะพบป้ายทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้าย
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
4. วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

5. วัดรังสีปาลิวัน ออกจากวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เลี้ยวซ้ายไปทาง อ. สมเด็จ ประมาณ 10 ก.ม.
ถึงทางแยกไป อ. คำม่วง ให้เลี้ยวซ้ายไป อ. คำม่วง วิ่งตามป้ายไปจนถึงบ้านโพนประมาณ
17 ก.ม. จะเห็นป้ายวัดอยู่ทางขวามือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
5. วัดรังสีปาลิวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
5. วัดรังสีปาลิวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
5. วัดรังสีปาลิวัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ออกจากวัดรังสีปาลิวันวิ่งกลับทางเดิมตามหมายเลขทางหลวง 227
จนถึง อ. สหัสขันธ์ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 ก.ม. จะเห็นป้ายวัดอยู่ทางซ้ายมือ
(ทางเดียวกับพิพิธภัณฑ์สิรินธร)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
6. วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
7. วัดประชานิยม

ออกจากวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) เลี้ยวซ้ายไป อ. เมืองกาฬสินธุ์ วิ่งไปประมาณ 30 ก.ม. พอถนนขยายจาก 2 เลน เป็น 4 เลน ให้สังเกตป้ายร้านสมคิดรับซื้อของเก่า (ป้ายสีเหลืองด้านขวา) และต้นตาลคู่ด้านหน้า ให้เลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับป้ายร้าน เมื่อเลี้ยวแล้ว จะเห็นบ้านสีเขียวอ่อนอยู่ทางด้านขวามือ ไปถึงทางหลวงหมายเลข 213 ให้เลี้ยวขวา วัดจะอยู่ทางซ้าย ปากทางมีร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

8. วัดป่าพุทธมงคล

ออกจากวัดประชานิยม เลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางหลวงหมายเลข 213 วิ่งตรงไปเรื่อย ๆ ผ่านแยกสงเปลือยตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (ทางไป อ. กมลาไสย จ. ร้อยเอ็ด) ไปอีก 2 ก.ม. จะเห็นป้ายทางเข้าวัด เลยไปเล็กน้อยเลี้ยวขวาตรงถนน มีไฟกระพริบ ปากทางเป็นตลาดเทศบาล ต. หลุบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
8. วัดป่าพุทธมงคล
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
8. วัดป่าพุทธมงคล
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
คู่มือกันหลงทาง

9. วัดจันทร์ประสิทธิ์

ออกจากวัดป่าพุทธมงคล เลี้ยวซ้ายกลับเข้า อ. เมืองกาฬสินธุ์ ถึงแยกสงเปลือย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 กลับ จ. ขอนแก่น เลย อ. ยางตลาดไป 21 ก.ม. (ก่อนถึง อ. เชียงยืน 8 ก.ม.) จะเห็นป้ายทางไปโรงเรียนบ้านโพน (สังเกตรีสอรท์สีชมพู (โรงแรมศิศรา) เลี้ยวซ้ายไป 1 ก.ม. จะเห็นวัดพุทธประดิษฐ์ เลยไปจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านโพนเลี้ยวขวาไปถึงสามแยกเลี้ยวขวาอีกครั้งจะถึงวัด
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
9. วัดจันทร์ประสิทธิ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
9. วัดจันทร์ประสิทธิ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
9. วัดจันทร์ประสิทธิ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย  / 2014-06-09
สมัคร๑คัน๓คนครับ
สุวิทย์  / 2014-06-11
คุณสุวิทย์ ส่งรายละเอียดแจ้งไปที่ thawtchs@gmail.com ด้วยครับ
JAMES SCB  / 2014-06-12
ขอบคุณ คุณเจมมากๆที่ให้โอกาศได้ไปทำบุญทั้ง๙วัด ที่จัหวัดกาฬสินธุ์ ว่างเชิญจัดไปไหว้ธาตุประจำวันเกิดที่นครพนมนะครับ ชาวนครพนมยินดีต้องรับทุกท่านที่มาเยือน นครพนม
สุวิทย์  / 2014-06-16
เรียน พี่น้องพ้องเพื่อนชาว Rallythai.net และชาวคาราวานทุกท่าน

ขณะนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 140 คัน
J A M E S S C B  / 2014-06-19
ดีใจมากมายที่จะได้เจอเพื่อน ๆ อ่ะ
ิัอัจฉราSA  / 2014-06-21
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ผู้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ทุ ก ๆ ท่ า น

* * * ส ว ม เ สื้ อ สี ช ม พู กั น ทุ ก ท่ า น น ะ ค รั บ * * *
J A M E S S C B  / 2014-06-24
ใช่ปั้มนี้ไหมครับคุณเจม
สุวิทย์  / 2014-06-26
สุวิทย์  / 2014-06-26
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมคาราวาน จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=220
โรงเรียนบ้านแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558

และ

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=224
โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-16
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ