rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-554-6161 , 081-555-2211

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้มีแรลลี่ที่ระยอง สองรูปแบบค่าสมัครคันละ 500.-

ขอเชิญท่านที่ชื่นชอบการแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยวทั่วไปในรูปแบบ RC ล้วนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ RALLY RC CUP สนามที่ 3 ในรูปแบบกลางวันและสนามที่ 4 ในรูปแบบกลางคืนกับบรรยากาศสบาย ๆ แถวหาดแม่พิมพ์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณภานุวัฒน์ หุ้นมัชชะ 081-7338880
คุณธวัชชัย วงศ์ผุดผาด 081-7827189
ART WINNER   2016-12-20 / อ่าน: 3323
รายละเอียดฯและรูปแบบการแข่งขันฯ
ART WINNER  / 2016-12-20
คะแนนเก็บสนาม 1และสนาม 2 ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเก็บคะแนนจาก 3 ใน 4 สนาม
ART WINNER  / 2016-12-20
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน...รถยนต์แรลลี่สมัครเล่น RC. ในวันเสาร์ที่ 4/2/60
สนาม 3 กลางวัน STRAT 15.00 น.
สนาม 4 กลางคืน STRAT 20.00 น.
รุ่น RC.PRO CALSS ( A)
1. กิตติพันธ์ พูลเพิ่ม - ภาวดี เผื่อนอาษา * จอง 1 ห้อง *
2. พุฒิเศรฐ โชคดีนิรันดร์ - โสภณ สกุลภักดี * จอง 1 ห้อง*
3. รัฐวิทย์ ตันวิบูลย์ - รติรัตน์ เขมบวรวงค์ * จอง 2 ห้อง *
4. ภานุวัฒน์ วราตระกูล - บรรพต อัมพรมหา
5.วิรัช ภพรมัย - อุกฤษณ์ ขุนทอง * จอง 1 ห้อง *
6. สุภัทร ดอกพุด - อรุณรัตน์โคจำนงค์


รุ่น RC.DIVISION ( B)
1. เฉลิมพล ขุมประเสริฐ - เบญจมาภรณ์ กลิ่นหอมหวล * จอง 1 ห้อง *
2. ใกล้รุ่ง จิตต์มุ่งดี -
ธนกร มากทรัพย์
3. ปรีชา ช้างแก้ว - ชนะ แสนทวีสุข
4. บุญลือ ซอกผา - ณรงค์ชัย มณีศรี

รุ่น RC .NEW CLASS ( C )
1. สุวรรณา พลับศิริ - อมรรัตน์ ชูสกุล *จอง 1 ห้อง*
2. นรินทร์ ห่วงศรี - วิลาวัลย์ มรรคเจริญ * จอง 1 ห้อง *
3. กิตติศักดิ์ โชคพิพัฒน์พร - อรุณศรี โชคพิพัฒน์พร * จอง 1 ห้อง *
4. ดำรงค์ เทพวรสุข - วีระชาติ ค้าผล *จอง 1 ห้อง*

รุ่น RC. STAR ( ดาวรุ่ง มือใหม่ )
1.เรืองสิทธิ เรืองอุ่นแก้ว - จงรักษ์ อาจวารินทร์ * จ่ายแล้ว *
2. เอกลักษ์ สุนทรรักษ์ - คุณวิทย์ ท้วมทอง
ART WINNER  / 2016-12-20
ข่าว...แรลลี่ RC. ท่านใดที่ยังชื่นชอบ และ ยังมีไฟ ที่จะมาร่วมสนุก..ในการแข่งขันรถยนต์แรลลี่สมัครเล่น RC. ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เส้นทาง บริเวณเขตหาดแหลมแม่พิมพ์ ระยอง ขอให้ลงชื่อสมัครแต่เนิ่น ๆ ครับ..
ทีมงานแรลลี่ระยอง....ฮิ  / 2017-01-09
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน...รถยนต์แรลลี่สมัครเล่น RC. ในวันเสาร์ที่ 4/2/60
สนาม 3 กลางวัน STRAT 15.00 น.
สนาม 4 กลางคืน STRAT 20.00 น.
รุ่น RC.PRO CALSS ( A)
1. กิตติพันธ์ พูลเพิ่ม - ภาวดี เผื่อนอาษา * จอง 1 ห้อง *
2. พุฒิเศรฐ โชคดีนิรันดร์ - โสภณ สกุลภักดี * จอง 1 ห้อง*
3. รัฐวิทย์ ตันวิบูลย์ - รติรัตน์ เขมบวรวงค์ * จอง 2 ห้อง * ( เอาไว้ให้เนว์นอนเวลาเมา ????????)
4. ภานุวัฒน์ วราตระกูล - บรรพต อัมพรมหา
5.วิรัช ภพรมัย - อุกฤษณ์ ขุนทอง * จอง 1 ห้อง *
6. สุภัทร ดอกพุด - อรุณรัตน์โคจำนงค์


รุ่น RC.DIVISION ( B)
1. เฉลิมพล ขุมประเสริฐ - เบญจมาภรณ์ กลิ่นหอมหวล * จอง 1 ห้อง *
2. ใกล้รุ่ง จิตต์มุ่งดี -
ธนกร มากทรัพย์
3. ปรีชา ช้างแก้ว - ชนะ แสนทวีสุข
4. บุญลือ ซอกผา - ณรงค์ชัย มณีศรี

รุ่น RC .NEW CLASS ( C )
1. สุวรรณา พลับศิริ - อมรรัตน์ ชูสกุล *จอง 1 ห้อง*
2. นรินทร์ ห่วงศรี - วิลาวัลย์ มรรคเจริญ * จอง 1 ห้อง *
3. กิตติศักดิ์ โชคพิพัฒน์พร - อรุณศรี โชคพิพัฒน์พร * จอง 1 ห้อง *
4. ดำรงค์ เทพวรสุข - วีระชาติ ค้าผล *จอง 1 ห้อง*
5. ทีมเอกชะม่วง จันทบุรี * จอง 1 ห้อง *
6. ทีม เอ ชะม่วง จันทบุรี * จอง 1 ห้อง *

รุ่น RC. STAR ( ดาวรุ่ง มือใหม่ )
1.เรืองสิทธิ เรืองอุ่นแก้ว - จงรักษ์ อาจวารินทร์ * จ่ายแล้ว *
2. เอกลักษ์ สุนทรรักษ์ - คุณวิทย์ ท้วมทอง
3. ทีมเอก ชะม่วง จันทบุรี
4. ทีมเอ ชะม่วง จันทบุรี
ทีมงานแรลลี่ระยอง....ฮิ  / 2017-01-09
ขอเชิญร่วมการแข่งขันรถยนต์แรลลี่สมัครเล่น RC. ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เส้นทางบริเวณ เทศบาลสุนทรภู่ แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
@ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น การแข่งขัน
1. PRO RC. มืออาชีพ A นั่ง 2 คน
2. DIVISION RC. มืออาชีพ B นั่ง 2 คน
3. NEW RC. มืออาชีพ C นั่ง 4 คน
4. STAR RC. มือใหม่ดาวรุ่ง นั่ง 4 คน
..อีกหนึ่งในรูปแบบของการแข่งขันกึ่งอาชีพ กึ่งสมัครเล่น ในเส้นทางฝุ่น ดินลูกรัง ท้าทายกับการ RC. ที่ซุกซ่อนไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ในเส้นทางที่ใช้แข่งขันในแต่ละช่วง หรือ ที่เรียกภาษาแข่งแรลลี่ว่า.. เอส../ เอส..ละไม่เกิน 10 กม. / การแข่งขันกำหนดไม่เกิน 5 เอส มีทั้งแบบ กลางวัน และ กลางคืน แข่งแบบไม่กำหนดเวลา วิ่งเท่าไหร่เสียเท่านั้น คิดเป็นนาที / นาทีละ 1 คะแนน....พร้อมกับการหาตัว RC. ที่ทีมงานได้ไปพ่นไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ ตอไม้ ไม้ เสาปูน เสาไฟฟ้า เหล็ก สังกะสี ฯ หากหาไม่เจอกำหนดให้เสียตัวละ 5 คะแนน...เมื่อการแข่งขันจบ...
เอาคะแนนเสียแต่ละเอสมาร่วมกัน คันไหนเสียคะแนนน้อยสุดก็จะเป็นผู้ชนะไป ตามลำดับ ...
....หากท่านใดสนใจกับเกมส์การแข่งขันที่ท้าทาย ความสามารถ เชิญมาลองกันได้ เลือกรุ่นการแข่งขันที่ท่านคิดว่า จะสู้ได้ เช่น ไม่เคยแข่งเลย ก็ลงรุ่น STAR RC. ดาวรุ่ง....เคยแข่งมาบ้าง ก็อยากจะลองกับรุ่น พี่ ๆ ก็มีให้เลือก 3 รุ่น อาชีพ...
...รถที่ใช้ในการแข่งขัน รถบ้าน รถเก๋ง รถกะบะ หรือ รถยนต์แต่งซิ่งทุกชนิด...ยกเว้นรถโหลดเตี้ย...
ทีมงานแรลลี่ระยอง....ฮิ  / 2017-01-09
มาสนุกกับการแข่งขันหา RC. กันนะครับถ้ายังมีใจรักกับเกมส์การแข่งรถยนต์แรลลี่สมัครเล่น....
เอส 1. ระยะทาง 1.6 กม..ลาดยาง + ลานดิน RC. 16 ตัว
เอส 2-3 เล่นต่อเนื่อง ระยะทาง 5.0 กม. / RC.20 ตัว - ระยะทาง 7.4 กม. RC. 30 ตัว..
ทางดินลูกรัง ลื่น
เอส 4 ระยะทาง 6.7 กม. RC.20 ตัว ทางดินลูกรังลื่น...
..................
กลางคืน .. เอส 1. ระยะทาง 7.5 กม. / RC. 20 ตัว ทางลาดยาง
เอส 2. ระยะทาง 7.0 กม. / RC. 50 ตัว ทางดินลูกรังลื่น ...
ทีมงานแรลลี่ระยอง....ฮิ  / 2017-01-09
มาร่วมกัน สร้าสรรค์ งานแข่งขันหา RC ที่สนุก ๆ
ภานุวัฒน์  / 2017-01-20
ค่าใช้จ่ายแบบเบา ๆ
ค่าห้องพักใบตาลรีสอร์ท 1000 บาท ถ้าพัก
ค่าสมัครแข่งสนามกลางวัน 500 บาท
ค่าสมัครแข่งขันกลางคืน 500 บาท
ค่าอาหารงานเลี้ยงตอนเช้าวันอาทิตย์ที่ใบตาลรีสอร์ท 500 บาท ต่อ 2 ท่าน คนเพิ่มคิดคนละ 300 บาท.....ระยะทางเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ประมาณ 180 กม.
ภานุวัฒน์  / 2017-01-20
เหลืออีก ไม่ถึง 14 วัน ความสนุกจะเบิดขึ้นแล้ว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับการแข่งขัน รถยนต์ประเภทหา RC. .
ในรายการแข่งขัน..รถยนต์แรลลี่สมัครเล่นชิงแชมป์ประจำปี ( 2559) ภาคตะวันออก
หากท่านใดสนใจที่มาร่วมการแข่งขัน ให้แจ้งชื่อมาได้เลยนะครับ....สำหรับผู่ที่ไม่เคยสัมผัสการแข่งขันประเภทหา RC. ลองมาร่วมแข่งขันกันได้นะครับ มีรุ่น RC.STAR ดาวรุ่ง ให้ได้ลองแข่งขันดู...........สนใจสอบถามรายละเอียดเเพิ่มเติมที่ ภานุ 081-7338880 ธวัชชัย 081-7827189.......เส้นทาง การแข่ง รอบ ๆ บริเวณ หาดแหลมแม่พิมพ์
ภานุ  / 2017-01-23
ไปมาแล้วขอบอกว่าสนุกมากมายค่ะ อยากไปอีกจัดต่อเร็วๆน่ะค่ะ
จงรักษ์  / 2017-02-08
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ