rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
3 ดอยหนาว...บนทางสายหมอก ดอยหัวแม่คำ ดอยแม่สลอง ดอยตุง19-20พ.ย59
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559   2016-10-31 / อ่าน: 4597
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ

ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอดไทย 35 กม.
เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ ตั้งอยู่บนสันเขา ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า
มีทิวทัศน์สวยงาม พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ
เมื่อลมหนาวมาเยือน ทุ่งดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม ในช่วงกลางเดือน พ.ย.
ทุ่งดอกบัวตอง ก็เริ่มผลิบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งขุนเขา
ดอกบัวตองจะขึ้นสลับแซมกับบ้านชาวเขา

ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า ส่องแดดสีเหลืองอ่อน
ผ่านไอหมอก ในหุบเขายังมีกลุ่มทะเลหมอกคลอเคลีย @ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
กิจกรรมคาราวาน กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ ๙

เส้นทาง เชียงราย - ดอยหัวแม่คำ - ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - Tree Top Walk

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ ๙

@ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์ 4

ด อ ย หั ว แ ม่ ค ำ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2498 หมู่ลาดตระเวนได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่ง ชาวเขาเห็นป็นคนแปลกหน้าไม่ไว้ใจ ไม่ยอมพบปะพูดจาด้วย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารความเข้าใจกันได้ ก็คือภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตำรวจตระเวนชายแดนได้เล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ หากปล่อยทิ้งไว้จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ จึงได้คิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นสอนหนังสือให้แก่ชาวเขา เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รู้ภาษาไทย จะได้ติดต่อทำความเข้าใจกันได้สะดวก และเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นคง ในด้านการปกครองอีกด้วยและแล้วโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก มื่อปี พ.ศ. 2499 ที่หมู่บ้านดอนหมาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 ซึ่งใช้ชื่อว่า ?โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1 ?
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
การจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมนั้นจะเห็นได้ว่าในระยะเริ่มแรกเป็นการดำเนินการแบบจับเสือมือเปล่าแทบทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุน ครูก็ต้องใช้ตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนก็เป็นเด็กยากจนไม่มีปัจจัยที่จะจัดซื้อหนังสือ สมุด ดินสอฯ

เด็ก ๆ จึงได้รับแจกหนังสือ - อุปกรณ์การเรียน จากผู้มีจิตเมตตาบริจาคผ่าน ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งเดินทางไปเยี่ยมเด็กถึงโรงเรียนพร้อมกับแจกสิ่งของให้ใช้ประโยชน์

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับชาวเขา ที่เข้ามาอาศัย พระบรมโพธิสมภารในถิ่นทุรกันดาร จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างโรงเรียนให้แก่พสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2507 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์และได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังชายแดนไทย ? พม่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ได้ทรงพบเห็นหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน และทรงทราบว่า นอกจากจะทำหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนเฝ้าตรวจชายแดนแล้ว ยังได้จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเด็กชาวเขาด้วย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาต่อประชาราษฎร จึงทรงให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้บริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปจัดตั้ง "โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม" ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เองทุกแห่ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
โอกาสนี้ ขอเชิญชวน เพื่อนพี่น้อง ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ตามอัธยาศัย ให้กับน้องๆ นักเรียนชาวเขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ติดชายแดนพม่า) ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 3 ชั่วโมง
มีนักเรียนประมาณ 150 คน คุณครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 คน เป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตัวเอง การเกษตรแบบพอเพียง กินไข่ไก่ที่เลี้ยงไว้ เลี้ยงปลาไว้กินเอง กินผักที่ปลูกเอง ฝึกให้เด็กเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพสุจริต
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ขาดแคลน
1. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด
2. ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ
3. เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
4. ยารักษาโรคต่างๆ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
การเดินทาง

ถนนลาดยาง ตลอดเส้นทาง เข้าเส้นทางที่จะไป ดอยแม่สลอง แต่ขับไปไกลกว่า กระทั่งถึง ดอยหัวแม่คำ ทางจะเริ่มขรุขระเล็กน้อย คดเคี้ยว และลาดชันสลับกันไป (รถเก๋งขึ้นได้ แต่ต้องค่อยๆ ไป)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สัญญาณโทรศัพท์

AIS, True มีสัญญาณ (Dtac ใช้ Roaming ของพม่าได้เลย T____T)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
กิจกรรม @ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ

1. เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียน
2. ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน สิ่งของบริจาคที่โรงเรียนขาดแคลน ให้กับเด็กๆ และคุณครู
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
ปล.เชียงรายหนาวแล้วนะ หนาวกว่าลำปาง แต่คงไม่หนาวเท่าลำพัง....

หมอหมีกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
กิจกรรมคาราวาน กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ ๙
เรียน ท่านสมาชิกคาราวาน

ขอเชิญชวน ท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ตั้งใจจะมอบอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนการศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสู่สังคม สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนชาวเขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
* * * รั บ จ ำ น ว น จ ำ กั ด * * * ( เฉพาะ 50 ท่าน แรก เท่านั้น )

ค่าลงทะเบียน

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1100 บาท (เด็ก อายุตั้งแต่ 12 ปัี บริบูรณ์ คิดในอัตราผู้ใหญ่)
เด็ก ท่านละ 700 บาท (เด็กอายุเกินกว่า 4 ปี บริบูรณ์ - ไม่ครบ 12 ปี บริบูรณ์ คิดในอัตราเด็ก)
เด็ก อายุต่ำกว่า 4 ปี ***ได้รับยกเว้น แต่ไม่ได้รับเสื้อ คาราวาน***
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. ค่าที่พัก 1 คืน (บ้านพักรวม ที่นอน+เครื่องนอน)
2. ค่าผ่านประตู สวนแม่ฟ้าหลวง + ค่ากิจกรรม Tree Top Walk
3. ค่าเสื้อกิจกรรมคาราวาน (T-Shirt) ท่านละ 1 ตัว
4. ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม 4 มื้อ (ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมฯ)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียม
1. รถยนต์ เชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับสมาชิกในรถท่าน
2. ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม+ขนมขบเคี้ยว (พิเศษ) ที่สมาชิกในรถท่านสั่งเพิ่มเติม
3. เครื่องกันหนาว ไฟฉาย ยารักษาโรค(ถ้ามี)
4. อุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่จะนำไปบริจาค
5. ทุนการศึกษา (ตามกำลังศรัทธา)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
วิธีการลงทะเบียน
1. กรอกใบสมัคร
2. โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 789-2-13133-8 ชื่อบัญชี คุณธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
3. ส่งภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมใบสมัคร ไปที่ E-mail : thawtchs@gmail.com ระบุ Subject : สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน 3 ดอยหนาว บนทางสายหมอก ดอยหัวแม่คำ ดอยแม่สลอง ดอยตุง พ.ศ.2559
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-31
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
http://www.volunteerspirit.org/?post_type=event&p=29717
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-07
ขอเชิญชวน พสกนิกรชาวไทย ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมทำบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ถวายมหาสังฆทานใหญ่ ประจำปี 2560 แด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา แก้ปีชง

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=318
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2560  / 2016-12-08
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ