rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวาน ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่า...ทีลอซู 9 - 12 ธันวาคม 2559
ขอเชิญชวนแรลลี่ไทย และผู้ใหญ่ใจดีชาวคาราวาน ร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่น้องๆ นักเรียน @ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านกล้อท้อ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559   2016-10-25 / อ่าน: 6778
โครงการ กระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 9
"เสียงก้องจากกลางดอย ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่า...ทีลอซู"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลานสาง - ทีลอจ่อ - ทีลอซู - ดอยหัวหม่น - บ้านกล้าท้อ - ไร่สตอเบอรี่
ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมคาราวาน และการเปิดรับลงทะเบียน ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

สนับสนุนกิจกรรมคาราวานโดย
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก
2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3. สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร

ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี

ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเซีย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน
ระหว่าง 1 มิ.ย. – 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น
แต่เป็นช่วงที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ปิดเส้นทางการสัญจรทางรถยนต์ เพื่อป้องกันอันตรายและถนอมเส้นทาง

แต่ถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. – 31 พ.ค. สามารถเดินทางด้วยรถยนต์
เข้าถึงน้ำตกได้สะดวก ทั้งแบบไป-กลับ หรือ แวะพักค้างแรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ “มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู”
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
กิจกรรมคาราวานที่ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559 จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการ การรวบรวมจตุปัจจัยเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดนักเรียน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน เสมอมา

คาราวานกระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 9 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลานสาง - ทีลอจ่อ - ทีลอซู - ดอยหัวหม่น - บ้านกล้าท้อ - ไร่สตอเบอรี่ "เสียงก้องจากกลางดอย ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่า...ทีลอซู" ก็เช่นกัน ทีมงานฯ ได้คัดเลือกโรงเรียน ที่มีความเหมาะสมในการรับเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดี ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริจาค
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
จุดชมวิว พาโนราม่า "ชมทัศนียภาพ หมู่บ้านชาวเขา สวยงาม มีชีวิตชีวา" @ ถนนสาย 1090 แม่สอด - อุ้มผาง


ขอบคุณ http://www.bloggang.com/ ที่เอื้อเฟื้อรูปภาพ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ถนนลอยฟ้า หรือ เส้นทางสายไหม ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ล่องเรือลำน้ำแม่กลอง อุ้มผาง

ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการล่องแก่งที่น้ำไหลไม่รุนแรง ประมาณระดับ 1-2 ใช้เวลาล่องแก่งชมธรรมชาติ ประมาณ 2 ชั่วโมง

แม่น้ำแม่กลอง ต้นกำเนิดมาจากสายน้ำใหญ่น้อย ในเทือกเขาสูงป่าอุ้มผาง อันประกอบไปด้วย ห้วยแม่กลอง ห้วยอุ้มผาง ห้วยกล้อทอ ห้วยแม่จัน ห้วยแม่ละมุ้งไหลสู่จังหวัดราชบุรี ออกทะเลอ่าวไทย ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรียกว่าแม่น้ำแม่กลอง จัดว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญอีกสายหนึ่งของประเทศไทย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
การล่องแพจัดว่าเป็นการกิจกรรมการเดินทางที่อมตะ สำหรับการเดินทางในช่วงฤดูฝน จากตัวเมืองอุ้มผาง จะต้องลงเรือยางล่องมาตาม ลำน้ำแม่กลอง ผ่านแก่งต่างๆ ตลอดเส้นทางที่ล่องเรือผ่าน มีทัศนีภาพที่สวยงาม และยังคงเป็นธรรมชาติมากๆ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
น้ำตกสายฟ้า

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกสายรุ้ง มีต้นกำเนิดจากห้วยน้ำนักมีน้ำ ตลอดปี น้ำตกมีความสวยงามตามธรรมชาติและละอองน้ำกระทบแสงแดดเป็นรุ้งกินน้ำ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ทีลอจ่อ

ที แปลว่า น้ำ
เล แปลว่า ตก
จ่อ แปลว่า ผา

ทีลอจ่อ แปลว่า น้ำตกผา หรือ น้ำตกจากผา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
เมื่อล่องแก่งถึงผาเลือดแล้ว ก็ขึ้นรถสองแถว(พินที่)เดินทางไปน้ำตกทีลอซู (ควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมทะมัดทะแมง รองเท้ารัดส้นแบบสปอร์ต ไม่กลัวน้ำ พร้อมลุย เนื่องจากการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยนี้ นอกจากความสนุกสนาน ท้าทายแล้ว ผู้สมัครร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต้องมีความพร้อมทางด้านสภาพร่างกาย ไม่เป็นโรคความดันโลหิต โรคลมชัก โรคหัวใจ หรือโรคที่ไม่อาจเสี่ยงต่อกิจกรรมตื่นเต้น

สำหรับเรือยางจะมีนายท้าย 1 คน และนายหัวเรือ อีก 1 คน คอยทำหน้าที่ประคับประคองให้เรือยางหลบโขดหิน หรือจุดเสี่ยง เรือยาง 1 ลำ นิยมนั่งกันประมาณ 8 - 10 คน (ไม่รวมนายท้าย และนายหัวเรือ)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
คุณสมบัติผู้สมัครร่วมกิจกรรมคาราวานทริป ลานสาง - ทีลอจ่อ - ทีลอซู - ดอยหัวหม่น - บ้านกล้อท้อ - ไร่สตอเบอรี่
1. สภาพร่างกายพร้อมสำหรับการเดินทาง บนเส้นทางคดเคี้ยว สูงชัน ทุรกันดาร
2. สามารถรับประทานอาหารพื้นบ้าน ชาวกะเหรี่ยง ชาวปะกากะญอ ได้
3. สามารถนอนเต๊นท์พักแรมได้ (ท่านจะต้อง จัดเตรียมเต๊นท์ พร้อมเครื่องนอน มาเอง)
4. ไม่คาดหวังบริการที่ดีเลิศจากทีมงานฯ เนื่องจากเป็นกิจกรรมคาราวาน ไม่ใช่การนำเที่ยวทั่วไป
5. มีจิตเป็นกุศล พร้อมเสียสละทรัพย์ส่วนตัว เสียสละเวลาทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ นักเรียนได้ตามโปรแกรม

ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
1. ความเข้าใจผิด ความผิดหวัง เข้าใจคลาดเคลื่อน คิดว่าเป็นกิจกรรมนำเที่ยว
2. เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ความรู้สึกของสมาชิกที่ร่วมคณะ
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมเดินทางในทริปคาราวานฯ ที่ทีมงานฯ ตั้งใจจัดขึ้น
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ติดต่อสอบถาม (เพิ่มเติม) ได้ที่ คุณเจมส์ โทร. 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
ใบสมัครร่วมกิจกรรมคาราวาน "ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่า...ทีลอซู"

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzEqbIIn_ORsNv_QKrXrI5-gAf0YM6Qt5XqFMLsT4w8/edit#gid=0
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-25
คุณเจมส์ ครอบครัวผมไปด้วย 3 คนครับ
สุเทพ  / 2016-10-27
5 คน รถ 1 คัน ส่งใบสมัครไปทางอีเมลล์แล้วค่ะ
วิมล  / 2016-10-27
สมัครไปด้วย 1 คัน 6 คนครับ โอนเงินพรุ่งนี้ ใบสมัครส่งแล้วครับ
กิ้ม  / 2016-10-27
โอนเงินและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ
Nok  / 2016-10-28
ลงทะเบียนเรียบร้อยครับคุณสุเทพ คุณวิมล คุณกิ้ม และคุณนก
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-10-28
ใบสมัครร่วมกิจกรรมคาราวาน "ปันน้ำใจให้ยิ่งใหญ่กว่า...ทีลอซู"

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XVZaXLI2IOa0HMmdM7sjJAjaU9RdYLK-YUm-8RW4WCA/edit#gid=0
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-22
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ๒๕๕๙

คุณเจมส์ 093-979-8451
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2559  / 2016-11-25
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ