rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานสานฝัน สู่เขตอากาศพิเศษ...เพียงหลวง 23-25 ต.ค 58
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยให้บรรลุถึงจุดหมายในอีกมิติหนึ่งว่า

"... ผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรู้ที่จะศึกษามี 3 ส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธ์ใจไม่ว่าในงานในผู้ร่วมงานหรือในการรักษา ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สามต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด ..." (๒๔ มกราคม ๒๕๓๐)

"... การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขึ้นต้นก็ต้องสอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่าง ๆ ต้องคอยควบคุมฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้น ๆ ทำกิจวัตรทั้งปวงของตนเองได้ เมื่อสามารถทำกิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมาก็ต้องสอนให้รู้จักทำการต่างๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้น เพื่อทำให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย การให้การศึกษาขั้นนี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ และสามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญาและหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทำงานด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่าง แก่อนุชน"
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558   2015-09-14 / อ่าน: 13371
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
จากภาพยนตร์โฆษณาของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ชุดล่าสุดที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และในโรงภาพยนตร์ "เราจะทำแบบในหลวง" เป็น Concept ที่ตรงใจมากที่สุด นับแต่เคยได้ชมภาพยนตร์โฆษณา กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558 จึงขอหยิบยกสโลแกน มาฉายภาพอีกครั้ง โดยเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ กัน ณ โรงเรียนเพียงหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนเขตอากาศพิเศษของประเทศไทย ณ โอกาสนี้
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
www.youtube.com/watch?v=lJglKv98yU0
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
http://www.thestoryoffather.com/?ref=yt

กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
ทริปนี้ กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558
จึงอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยกัน
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
กิจกรรมในทริปนี้ ท่านที่สนใจเดินทางไปทำกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ควรจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน ชุดพละ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง(ในสภาพพร้อมใช้งาน) นำไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2558

* * * รั บ ส มั ค ร จ ำ น ว น จ ำ กั ด 3 0 ที ม เ ท่ า นั้ น * * *
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น

ผู้ ใ ห ญ่ ท่ า น ล ะ 1 , 3 8 0 บ า ท
เ ด็ ก ท่ า น ล ะ 8 5 0 บ า ท ( เ ด็ ก อ า ยุ ต่ำ ก ว่ า 1 2 ปี บ ริ บู ร ณ์ )

ห ม า ย เ ห ตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ไม่ได้รับเสื้อ T-Shirt)
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
ขอรายละเอียดด้วยครับ wanchai2518@gmail.com แล้วรับสมัครทีมละกี่คนครับ
JUK  / 2015-09-15
พี่ไปด้วย 2 คน หน้าเดิมค่ะ
ไซส์เสื้อ 3XL 2 ตัวค่ะ
รายละเอียดการเดินทางดูได้ในเว๊ปนี้เลยค่ะเพื่อน ๆ
อัจฉราSA  / 2015-09-16
เต็มยังครับ
วร  / 2015-09-17
ขอทราบรายละเอียดติดต่อกลับด้วยค่ะ muay_new@hotmail.com
นา  / 2015-09-18
ผมไปด้วย 6 คน ครับ
ไซส์เสื้อ XL 3 ตัว M 2 ตัว S 1 ตัว
Wanchai2518@gmail.com
091-7045042
เอกภัทกฤติ
JUK  / 2015-09-18
ขอสมัครไปดว้ย3คนพรอ้งโอนเงินวันจันทร์ครับ
สุเทพ  / 2015-09-20
ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-22
ขอสมัครด้วย1คัน2คนครับ
สุวิทย์  / 2015-09-22
ติดต่อท่างโทรศัทร์099-763-6083ไม่ติดเลยมีเบอร์อื่นอีกไม่ครับstrap.tuan@gmail.com
สุเทพ  / 2015-09-22
เส้นทางทุรกันดารมากไหมคะ รถHonda Jazz ไปไหวไหมคะ
ก้อย  / 2015-09-23
สวัสดีครับพี่ๆ ทุกท่าน
ทริปนี้ เป็นอีกทริปที่ผมได้อาสาช่วย กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558 จัดขึ้น โดยมีเส้นทางและรูปแบบคาราวาน ในลักษณะเดียวกันกับที่กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง ได้เคยจัดกิจกรรม ยินดีต้อนรับพี่อัจ เฮียเนี้ยว นะครับ (อย่าลืม กรณีไม่ประสงค์กางเต๊นท์นอน ในคืนแรก ติดต่อที่หมอแบงก์ ด่วนครับ)
สำหรับพี่ๆ ชาวแรลลี่ไทย ที่แจ้งขอรายละเอียดโปรแกรม ทีมงานฯ ได้นำขึ้นแสดง (ด้านบน) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 แล้วนะครับ จึงขออนุญาตไม่นำส่งให้ทาง E-mail เพิ่มเติมแต่อย่างใด รถยนต์ที่ใช้เดินทาง Nissan March, Honda Jazz, Mitsubishi Mirage, Toyota Yaris ฯลฯ สามารถเข้าถึงโรงเรียน และร่วมกิจกรรมได้ตลอดทริปครับ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-23
คุณสุเทพ
ผมติดต่อกลับทาง strap.tuan@gmail.com ระบบแจ้งว่า (ตามภาพ)
หากสะดวก แจ้งหมายเลขให้ติดต่อกลับด้วยนะครับ หรืออาจประสานมาที่
094-986-1142 ได้เช่นกัน
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-23
มีน้องเฮียเนี๊ยวกับหลาน 6 ขวบ 1 คน จะไปด้วย ไม่นอนเต๊นท์ไม่นอนแพ ต้องจ่ายเพิ่มอีกทั้งหมดเท่าไรคะ
อัจฉราSA  / 2015-09-27
ขอรายละเอียดด้วยค่ะ
chalalai_0101@hotmail.com
ชลาลัย  / 2015-09-28
ยังรับอีกไหมค่ะ
รถซีวิค ไปได้ไหมค่ะ
ชลาลัย  / 2015-09-28
ตอบแทนผู้จัดค่ะว่าคุณชลาลัยสามารถดูรายละเอียดได้ในหน้านี้ด้านบนสุดเลยค่ะ
อัจฉราSA  / 2015-09-28
โอนเงินให้แล้วนะครับ ไปด้วยครับ 6 คน
JUK  / 2015-09-29
ขอสอบถาม ขณะนี้เต็มหรือยัง เป้าหมายต้องการกี่คันครับ
ธีรวัฒน์  / 2015-09-30
โอนเงินให้แล้วนะค่ะ วันนี้ 2 คน
เสื้อ M= 1 และ L=1
รบกวนคุณหนึ่งหทัย ช่วยอีเมล์ยืนยันกลับมาด้วยค่ะ
พร้อมส่งรายละเอียดที่จำเป็นหากมีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะค่ะ
มัชฌนันท์  / 2015-09-30
ติดต่อเบอร์ 099-7636083 ที่ให้ไว้ไม่ได้เลยค่ะ
มีเบอร์อื่นที่ติดต่อได้รึป่าวคะ
Mokcona  / 2015-10-03
ติดต่อที่ผมแทนได้ครับ 0949861142
JAMES SCB  / 2015-10-06
จอง 1 คันครับ, ผู้ใหญ่ 2คน เด็ก 6ขวบ 1คน เบอร์โทร 085-2393555 เดี๋ยวโอนเงินแล้วจะแจ้งอีกทีครับ
เก่ง  / 2015-10-10
เรียนผู้จัด
ขณะนี้พอจะรับเพิ่ม 1 คัน ได้หรือไม่ครับ รอคำตอบอยู่นะตรับ
ธีรวัฒน์  / 2015-10-12
เรียน คุณธีรวัฒน์

ขณะนี้ ยังสามารถรับเพิ่มได้ครับ ลงทะเบียน และส่งรายละเอียดมาที่ thawtchs@gmail.com ได้โดยตรงครับ (ภายในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 นี้)

Regards,
JAMES SCB  / 2015-10-12
เรียน คุณเก่ง

ตามที่คุณเก่ง ได้แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ว่าจะโอนเงินลงทะเบียน 1 คัน (ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 6 ขวบ 1 คน) ขณะนี้ ทีมงานกลุ่มสานฝันฯ ยังไม่ได้รับเงินโอนลงทะเบียน และรายละเอียดสมาชิกจำนวน 3 คน ตามที่แจ้งไว้นะครับ
อย่างไรก็ตาม หากประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมฯ ให้ประสานโดยตรงมาที่ 094-986-1142 ติดต่อผมได้โดยตรงครับ (JAMES)

Regards,
JAMES SCB  / 2015-10-12
ไปครับ เดี่ยวโอนภายในวันที่ 14 ต.ค นี้ จำนวน (1,380+1,380+850 = 3,610 บาท) ครับ
เก่ง  / 2015-10-13
ถึงคุณเจมส์
ได้โอนเงินจำนวน 2760 เข้าบัญชี ธ ไทยพาณิชย์ นามคุณหนึ่งฤทัย ไหลพึ่งทอง สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่
พระจอมเกล้าธนบุรี ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ตาราวานสานฝันโรงเรียงเพียงหลวง จำนวน 2 คนครับเสื้อ size M & L
อย่างละ 1 ตัวครับ
ธีรวัฒน์  / 2015-10-13
เรียน คุณเก่ง

ทีมงานกลุ่มสานฝันฯ ได้รับเงินลงทะเบียน พร้อมรายละเอียดตาม E-mail เรียบร้อยแล้วครับ
JAMES SCB  / 2015-10-14
เรียน คุณธีรวัฒน์

เพื่อยืนยันการโอนเงินลงทะเบียน รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in) พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่น ไซด์เสื้อ สมาชิกร่วมกิจกรรมคาราวานฯ มาที่ thawtchs@gmail.com ภายในวันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2558 ด้วยครับ

หมายเหตุ : ยังไม่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน และข้อมูลประกอบการลงทะเบียน
JAMES SCB  / 2015-10-14
.
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-14
เรียนคุณเจมส์
ได้ส่งรายละเอียดการร่วมกิจกรรมพร้อมใบ PAY IN ให้ทางmail แล้วครับ
ธีรวัฒน์  / 2015-10-14
Dear คุณธีรวัฒน์

รบกวนส่ง E-mail แจ้งรายละเอียด พร้อมแนบใบ pay-in ให้อีกครั้งครับ

Remark: จากการตรวจสอบ mail box ขณะนี้ยังไม่พบ E-mail แต่อย่างใด
JAMES SCB  / 2015-10-15
ที่มาโครงการ

Trip คาราวานสานฝัน...สู่เขตอากาศพิเศษเพียงหลวง จัดขึ้นโดยความตั้งใจของสมาชิกกลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558 มีประธานกลุ่มเป็นคุณเสือ ซึ่งประกอบธุรกิจ SME ในประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว)
แรกเริ่มโครงการฯ คุณเสือ ได้ประสานมาว่า ต้องการจะบริจาคอุปกรณ์การเรียน-การสอน ให้กับน้องๆ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเลือกอำเภอทองผาภูมิ (บ้านปิล็อค) แต่ไม่เคยจัดคาราวาน เคยแต่ออกค่ายอาสาฯ สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้ผมเป็นพี่เลี้ยง พาไปสำรวจสถานที่ เส้นทาง ซึ่งการเปิดรับลงทะเบียนคุณเสือ ให้แจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ในนามคุณเสือ โดยตรง
ต่อมา คุณเสือ ติดภาระงานที่ประเทศลาว จึงไม่สะดวกดูแลโครงการฯ และได้ฝากให้ผมช่วยสานต่อโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนั้น ทริปนี้ ผมจึงทำหน้าที่เป็นผู้สานต่อโครงการฯ จึงแจ้งให้สมาชิกคาราวานสานฝันฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน

Best Regards,
JAMES SCB  / 2015-10-15
ขออนุญาต แชร์แผนที่ คร่าวๆ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมเดินทาง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ให้ผู้ร่วมเดินทาง(ทุกๆ ท่าน) เตรียมเอกสาร หลักฐาน สำหรับประกอบพิธีข้ามแดน (ชั่วคราว) ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้นฉบับ) ทุกๆ ท่าน

2. สำเนาบัตรประชาชน ทุกท่าน ๆ ละ 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนรถยนต์ คันละ 1 ฉบับ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
พี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน
@ โรงเรียนเพียงหลวง (บ้านอีต่อง)

หมายเหตุ : Credit ภาพจากเว็บไซด์ แรลลี่ไทย
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
พี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน
@ โรงเรียนเพียงหลวง (บ้านอีต่อง)

หมายเหตุ : Credit ภาพจากเว็บไซด์ แรลลี่ไทย
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
จากมือ...สู่มือ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
แ บ่ ง ปั น
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ชื่ น มื่ น
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ส า น ฝั น . . .
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
อุ่ น ใ จ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ดี ใ จ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ป ลื้ ม ใ จ
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
บรรยากาศยามเย็น สะพานมอญ สังขละบุรี
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
โปสการ์ด @ บ้านอีต่อง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
เ นิ น ช้ า ง ศึ ก

จุ ด ก า ง เ ต๊ น ท์ พั ก แ ร ม คื น แ ร ก ท ริ ป นี้
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ก า ร แ บ่ ง ปั น เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ * * * กั บ * * * ก า ร เ ดิ น ท า ง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
นั ก เ ดิ น ท า ง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
นั ก เ ดิ น ท า ง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ถิ่ น นี้ ผ า ภู มิ . . .
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
บุคคลใด มีจิตเมมตาบริจาคทาน แก่ผู้ขาดแคลน โดยหยิบยื่นวัตถุทานทั้งหลายให้ ด้วยมือตนเอง แก่บรรดาผู้ทุกข์ยาก กุศลที่จะได้รับมากมายดั่งเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคา
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
ทั้งนี้เพราะจิตเมตตา อันบริสุทธิ์ ที่มีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงพลานุภาพยิ่ง
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
อานิสงส์แห่งการบริจาคทาน ด้วยจิตเมตตาอันบริสุทธิ์
ย่อมส่งผลให้ผู้บริจาคทาน ได้เกิดอยู่ในชาติตระกูลที่ดี
เพียบพร้อมไปด้วย พระศฤงคาร เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนสุข
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-15
เรียนคุณเจมส์ ตอนนี้ผมอยู่นอกพื้นที่ครับเดี๋ยววันจันทร์จะส่งเมล์พร้อมใบ pay in มาให้ใหม่ครับสรุปว่าไปด้วยแน่นอนครับ
ธีรวัฒน์ ทองสุข  / 2015-10-17
อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของชนหมู่มาก

๒. สัปปบุรุษผู้สงบ ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

๓. กิตติศัพย์อันงามของผู้ให้ทาน ย่อมขจรทั่วไป

๔. ผู้ให้ทาน ย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์

๕. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-10-19
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ