rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้าง พระธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง
ณ วัดป่าภูตคาม หมู่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูตคาม

ประธานฝ่ายฆราวาส
นายเอนก นางเพชรน้อย เจือเจริญวสุชัย
นายธเนศชัย นางกัลยา อังวราวงศ์

กรรมการ
นายบรรพจน์ เวียงนาชัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น
นายเด่นศักดิ์ เกียรติพนมแพ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ
นายสมศักดิ์ ประพันธ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม
นายชัยณรัตน์ สุชนวนิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
นายบุญญฤทธิ์ เชี่ยวนาวิน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองคาย
นายปาราดา จารัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์
นายพองาม ปรีดาสันต์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี
นายเด่นพงษ์ ทุมแสน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธุ์
นายทินกร ทนงศิลป์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม
ว่าที่ ร.ต.วิเศษศักดิ์ รอดภัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
นายปกรณ์ เถิงนำมา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ
นายอุดร รุ่งฟ้า ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์
นายอุดม เจริญรัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายสาธิต สีลวานิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
นายบัญชา ธรรมเสนา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสนิท ธนาวิศาล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเลย
นายธัญภา อิงคสมภพ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ
นายมนุญชัย ธีระอกนิษฐ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
นายบุญลือ พวงงาม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
นายปรีดา วุฒิสิริบูรณ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอำนาจเจริญ
นายปวิชญาดา พรกุณา เลขาธิการ ชมรมธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธนิษฐา บางบ่า เหรัญญิก ชมรมธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง โดยทำบุญยริจาคได้โดยตรงที่ พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ รัตนญาโน) หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "พระครูรัตนอุดมญาณ"
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 792-2-19862-2
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพล บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 273-4-18300-3

เมื่อโอนเงินทำบุญเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ คุณเพ็ญพรรณ พันธ์แสง หมายเลขโทรศัพท์ 089-711-1256 เพื่อรวบรวมจัดทำใบอนุโมทนาบัตร ในลำดับต่อไป
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558   2015-08-03 / อ่าน: 8116
กิจกรรมคาราวานทริปนี้ มีวัตถุประสงค์

เชิญชาวชาวแรลลี่ไทย ที่มีศรัทธาปสาทะ เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา
ร่วมกันซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง ได้แก่ หลอดไฟ หลอดประหยัดไฟ สายไฟ สวิทซ์เปิด-ปิดไฟ เบรคเกอร์ คัทเอาท์ ตู้ไฟ ไปถวายวัดป่า และกราบนมัสการพระสุปฏิปันโน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
หนองคาย ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับที่ 7 ของโลก

จากนิตยสาร Modern Maturity สหรัฐอเมริกา

เป็นจังหวัดน่าอยู่อันดับ 1 ของภาคอีสาน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
หนองคาย เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของภาคอีสาน

ทอดยาวขนานไปกับ แม่น้ำโขง กว่า 300 กม.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
หนองคาย ห่างจากเวียงจันทน์ เพียง 25 กม.เท่านั้น
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
คนเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่มากในหนองคาย จึงไม่แปลกที่อาหารเวียดนามจะขึ้นชื่อ
พอๆ กับอาหารอิสาน และเมนูปลาแม่น้ำโขง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
เปิดลงทะเบียนแล้ว รับจำนวนจำกัด

สถานที่พักแรม
- นอนเต๊นท์ 1 คืน @ อช.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
- นอนรีสอร์ท 1 คืน @ บ้านไม้ริมโขง อ.สังคม จ.หนองคาย

ค่าลงทะเบียน
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 999 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 699 บาท
- เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
ผู้สนใจร่วมเดินทางทริป

"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"

สามารถขอตารางกิจกรรม(เพิ่มเติม)ได้ที่ thawtchs@gmail.com

หมายเหตุ :
*** ขณะนี้เหลือห้องพัก (รีสอร์ท) เพียง 5 ห้องสุดท้าย * * *

ท่านที่ลงทะเบียนสมัคร 5 ห้องสุดท้าย จะชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 999 บาท
สำหรับท่านที่ลงทะเบียน ห้องถัดไป จะต้องชำระ(ส่วนต่างค่าห้องพัก)เพิ่มท่านละ 150 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"
เส้นทาง กรุงเทพฯ - เลย - หนองคาย - ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13 - 14 - 15 พฤศจิกายน 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
เปิดลงทะเบียนแล้ว รับจำนวนจำกัด

สถานที่พักแรม
- นอนเต๊นท์ 1 คืน @ อช.ภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
- นอนรีสอร์ท 1 คืน @ บ้านไม้ริมโขง อ.สังคม จ.หนองคาย

ค่าลงทะเบียน
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 999 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 699 บาท
- เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
จองห้องพัก (Lot ที่ 1)
1. คุณบุ๋ม คุณเจ 1 ห้อง
2. คุณนุ คุณจัน 1 ห้อง
3. คุณหนิง คุณเอ็ม 1 ห้อง
4. เจมส์ 1 ห้อง
5. พี่อัจ พี่เนี้ยว 1 ห้อง
รวม 5 ห้อง

จองเพิ่มเติม (Lot ที่ 2)
พี่ไก่ พี่น้อย. 1 ห้อง
พี่นก พี่เคารพ. 1 ห้อง
คุณตี๋ คุณตุ๊ก น้องตรัย 1 ห้อง
รวม 3 ห้อง
รวมทั้งหมด 8 ห้อง

เรตนี้อีก 1 ห้องสุดท้ายนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
จองห้องพัก (Lot ที่ 1)
1. คุณบุ๋ม คุณเจ 1 ห้อง
2. คุณนุ คุณจัน 1 ห้อง
3. คุณหนิง คุณเอ็ม 1 ห้อง
4. เจมส์ 1 ห้อง
5. พี่อัจ พี่เนี้ยว 1 ห้อง
รวม 5 ห้อง

จองเพิ่มเติม (Lot ที่ 2)
1. พี่ไก่ พี่น้อย. 1 ห้อง
2. พี่นก พี่เคารพ 1 ห้อง
3. คุณตี๋ คุณตุ๊ก น้องตรัย 1 ห้อง
4. พี่ต้อม น้องออมสิน 1 ห้อง
รวม 4 ห้อง

รวมทั้งหมด 9 ห้อง

ครบโควต้า 9 ห้องแล้วนะครับ

ฉะนั้น นับตั้งแต่นี้ ท่านที่ลงทะเบียนสม้ครร่วมเดินทาง
ต้องชำระส่วนต่าง(ค่าห้องพัก) อีกท่านละ 150 บาท ดังนี้

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,499 บาท ( 999 + 150 = 1,149 บาท)
เด็ก ท่านละ 949 บาท ( 799 + 150 = 949 บาท) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์)
เด็กอายุ ไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่มีเสื้อ T-Shirt)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
แก้ไข ข้อความก่อนหน้า (Update ดังนี้)

จองห้องพัก (Lot ที่ 1)
1. คุณบุ๋ม คุณเจ 1 ห้อง
2. คุณนุ คุณจัน 1 ห้อง
3. คุณหนิง คุณเอ็ม 1 ห้อง
4. เจมส์ 1 ห้อง
5. พี่อัจ พี่เนี้ยว 1 ห้อง
รวม 5 ห้อง

จองเพิ่มเติม (Lot ที่ 2)
1. พี่ไก่ พี่น้อย. 1 ห้อง
2. พี่นก พี่เคารพ 1 ห้อง
3. คุณตี๋ คุณตุ๊ก น้องตรัย 1 ห้อง
4. พี่ต้อม น้องออมสิน 1 ห้อง
รวม 4 ห้อง

รวมทั้งหมด 9 ห้อง

ครบโควต้า 9 ห้องแล้วนะครับ

ฉะนั้น นับตั้งแต่นี้ ท่านที่ลงทะเบียนสม้ครร่วมเดินทาง
ต้องชำระส่วนต่าง(ค่าห้องพัก) อีกท่านละ 150 บาท ดังนี้

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,499 บาท ( 999 + 150 = 1,149 บาท)
เด็ก ท่านละ 849 บาท ( 699 + 150 = 949 บาท) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์)
เด็กอายุ ไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่มีเสื้อ T-Shirt)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
ผู้สนใจร่วมเดินทางทริป

"กิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่างภูโล้น ภูนกกระบา สะพานสนธยา ภูห้วยอีสัน ถ้ำปู่หล้า"

สามารถขอตารางกิจกรรม(เพิ่มเติม)ได้ที่ thawtchs@gmail.com

หมายเหตุ :
*** ขณะนี้เหลือห้องพัก (รีสอร์ท) เพียง 10 ห้องสุดท้าย * * *

ค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครร่วมเดินทาง ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,149 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ท่านละ 849 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่มีเสื้อ T-Shirt)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
พี่อัจขอตารางกิจกรรมด้วยจ้า acharasa2@hotmail.com
อัจฉราSA  / 2015-08-03
รับทราบครับพี่อัจ จะดำเนินการจัดส่งให้นะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-03
จุดกางเต๊นท์พักแรม คืนวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ท้าทายลมหนาว สายหมอก @ อุทยานแห่งชาติภูเรือ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
บรรยากาศหนาวเย็น ภูเรือ ไม่น้อยหน้าใคร
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
มุมหนึ่ง @ ภูเรือ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ภูเรือ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ภูเรือ สีสันต์ลมหนาว
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
บริเวณทางขึ้นภูเรือนั้น ได้รับการจัดประดับตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาส แดงไปทั่วทั้งงานเลยครับ เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะมาถ่ายรูป สร้างสีสันให้ภูเรือเป็นอย่างมาก
ปีนี้จะมีการจัดพื้นที่ ลานต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
ให้สมกับที่ ภูเรือเป็นอำเภอที่มีการจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุด รวมทั้งดอกไม้เมืองหนาวอีกหลายชนิดที่ภูเรือเพาะเพื่อการพาณิชย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
มีร้านกาแฟริมน้ำน่ารักๆ บรรยากาศดีด้วยจร้า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
เดินเข้าไปชมกันใกล้ๆดีกว่า มีอะไรสะดุดตาน่าสนใจหลายอย่าง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
มุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ร้านกาแฟ ชื่อว่า Coffee Hut มีบริการ wifi ของ CAT
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
สวนหน้าบ้านก็ยังน่ารัก
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
มีภาพอาร์ต 3D ด้วยครับภูเรือ

น้องในภาพนี้ คล้ายๆ ใคร คุ้นๆ ไหมครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้า
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ทะเลหมอกที่ไหนว่าสวย ลองได้มายืนอยู่ตรงภูเรือ ถ้าไม่รู้สึกหัวใจพองโต ก็แปลว่ายังมาไม่ถึง ภูเรือ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ผาโหล่นน้อย

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขา
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
ผาซำทอง

หรือ ผากุหลาบขาว เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็นแหล่งน้ำซับ ประกอบกับมีไลเคนที่มีสีเหลืองคล้ายสีทอง จึงเรียกว่า ?ผาซำทอง? ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร
ใช้ทางหลวงหมายเลข 203 ถึงอำเภอภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้า
ซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือ (มาจากจังหวัดเลย ป้ายจะอยู่ทางด้านขวามือ
มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ)

จากปากทางเข้าเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยาน
ถนนภายในอุทยานแห่งชาติเป็นถนนลาดยาง เป็นถนนบนภูเขา บางช่วงมีความลาดชัน
นักท่องท่องเที่ยวควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้เกียร์ต่ำ มิฉะนั้นจะทำให้เบรคไหม้ได้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
วันนี้ จะตอบช้านะครับ ติดธุระราชการที่ศาล จะติดต่อกลับในช่วงค่ำนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
วันนี้ จะตอบช้านะครับ ติดธุระราชการที่ศาล จะติดต่อกลับในช่วงค่ำนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
รายชื่อผู้สมัครร่วมเดินทาง ณ 4 สิงหาคม 2558
1. คุณบุ๋ม คุณเจ 1 ห้อง
2. คุณนุ คุณจัน 1 ห้อง
3. คุณหนิง คุณเอ็ม 1 ห้อง
4. เจมส์ 1 ห้อง
5. พี่อัจ พี่เนี้ยว 1 ห้อง
6. พี่ไก่ พี่น้อย. 1 ห้อง
7. พี่นก พี่เคารพ 1 ห้อง
8. คุณตี๋ คุณตุ๊ก น้องตรัย 1 ห้อง
9. พี่ต้อม คุณสาว 1 ห้อง
10. พี่น้อย พี่เปี๊ยก 1 ห้อง
11. พี่แจ่ว พี่โทน 1 ห้อง
12. พี่ลัดดา พี่แอ๊ด 1 ห้อง
13. คุณสนิ พี่ป๊อป 1 ห้อง
14.
15.
16.
17.
18.
19.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-04
รายชื่อผู้สมัครร่วมเดินทาง ณ 4 สิงหาคม 2558
1. คุณบุ๋ม คุณเจ 1 ห้อง
2. คุณนุ คุณจัน 1 ห้อง
3. คุณหนิง คุณเอ็ม 1 ห้อง
4. เจมส์ 1 ห้อง
5. พี่อัจ พี่เนี้ยว 1 ห้อง
6. พี่ไก่ พี่น้อย. 1 ห้อง
7. พี่นก พี่เคารพ 1 ห้อง
8. คุณตี๋ คุณตุ๊ก น้องตรัย 1 ห้อง
9. พี่ต้อม คุณสาว 1 ห้อง
10. พี่น้อย พี่เปี๊ยก 1 ห้อง
11. พี่แจ่ว พี่โทน 1 ห้อง
12. พี่ลัดดา พี่แอ๊ด 1 ห้อง
13. คุณสนิ พี่ป๊อป 1 ห้อง
14. คุณตุ๊กตา คุณติ๊ดตี่ 1 ห้อง
15. พี่ตุ๊ก พี่เซี้ย น้องฟ้า 1 ห้อง
16.
17.
18.
19.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-06
.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-08-07
ที่ภูเรือตกลงจองที่พักไว้แล้ว จองไว้ 2 หลัง นอนได้หลังละ 10 คนนะถ้าพี่จำไม่ผิด แล้วคุณเจมส์คุยกับ จนท.ภูเรือหรือยังคะ
ัอัจฉรา SA  / 2015-08-23
ขอรายละเอียดด้วยค่ะ คุณเจมส์ ..จาก..สระบุรี...6 ท่านค่ะ aumdrun10@gmail.com จะได้รู้ว่าต้องลางานกี่วัน
เอื้อม  / 2015-08-25
ขอรายละเอียดด้วยค่ะ
Aungwaraj@windowslive.com
เปิ้ล  / 2015-08-25
ขอรายละเอียดค่ะ ขอโทษด้วยค่ะ แจ้งอีเมล์ผิดไป
aungwaraj@gmail.com
เปิ้ล  / 2015-08-25
ขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
เอดภัทกฤติ  / 2015-08-26
ขอรายละเอียดด้วยครับ wanchai2518@gmail.com
ไม่ทราบว่าตอนนี้เต็มยังครับ
JUK  / 2015-08-28
คุณเจมส์ลืมส่งรายละเอียดให้เอื้อมหรือเปล่าค่ะ aumdrun10@gmail.com
เอื้อม  / 2015-08-30
ส่งรายละเอียดให้ทุกท่านทาง E-mail เรียบร้อยแล้วนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-01
คาราวาน ถวายกฐิน ไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปี 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-01
คาราวาน ถวายกฐิน ไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปี 2558 (revise as at 1 Sep 2015 01.32 PM)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-01
คาราวาน ถวายกฐิน ไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปี 2558 (revise as at 1 Sep 2015 01.32 PM)
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-01
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้าง พระธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง
ณ วัดป่าภูตคาม หมู่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูตคาม

ประธานฝ่ายฆราวาส
นายเอนก นางเพชรน้อย เจือเจริญวสุชัย
นายธเนศชัย นางกัลยา อังวราวงศ์

กรรมการ
นายบรรพจน์ เวียงนาชัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น
นายเด่นศักดิ์ เกียรติพนมแพ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดชัยภูมิ
นายสมศักดิ์ ประพันธ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม
นายชัยณรัตน์ สุชนวนิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
นายบุญญฤทธิ์ เชี่ยวนาวิน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองคาย
นายปาราดา จารัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุรินทร์
นายพองาม ปรีดาสันต์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี
นายเด่นพงษ์ ทุมแสน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดกาฬสินธุ์
นายทินกร ทนงศิลป์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม
ว่าที่ ร.ต.วิเศษศักดิ์ รอดภัย ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา
นายปกรณ์ เถิงนำมา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบึงกาฬ
นายอุดร รุ่งฟ้า ประธานชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรัมย์
นายอุดม เจริญรัตน์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
นายสาธิต สีลวานิช ประธานชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร
นายบัญชา ธรรมเสนา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสนิท ธนาวิศาล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเลย
นายธัญภา อิงคสมภพ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ
นายมนุญชัย ธีระอกนิษฐ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสกลนคร
นายบุญลือ พวงงาม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
นายปรีดา วุฒิสิริบูรณ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอำนาจเจริญ
นายปวิชญาดา พรกุณา เลขาธิการ ชมรมธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธนิษฐา บางบ่า เหรัญญิก ชมรมธนาคารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง โดยทำบุญบริจาคได้โดยตรงที่ พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ รัตนญาโน) หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "พระครูรัตนอุดมญาณ"
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองพล บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 792-2-19862-2
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพล บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 273-4-18300-3

เมื่อโอนเงินทำบุญเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ คุณเพ็ญพรรณ พันธ์แสง หมายเลขโทรศัพท์ 089-711-1256 เพื่อรวบรวมจัดทำใบอนุโมทนาบัตร ในลำดับต่อไป
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-01
ขอรายละเอียดด้วยครับ ไป 1 คันครับ ผู้เข้าร่วม 2 คน ครับ
TEERASUP.api@sammitr.com
ฐีรทรัพย์  / 2015-09-11
เรียน คุณฐีรทรัพย์
รายละเอียดกิจกรรม และค่าลงทะเบียน ทีมงานได้นำขึ้นแสดงไว้บนเว็บไซด์แรลลี่ไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ (ด้านบน)
กลุ่มสานฝัน...สู่ถิ่นทุรกันดาร 2558  / 2015-09-14
ยังรับอยู่หรือป่าวครับ
วุฒิชัย  / 2015-09-15
ไปไม่ได้ตรับทริปนี้ พอดีลูกชายติดสอบ สสวท พอดี เอาไว้ทริปหน้านะตรับคุณเจมส์ ขอบคุณครับ
วุฒิชัย  / 2015-09-17
Dear Khun วุฒิชัย
ด้วยความยินดีครับ โอกาสหน้าคงได้พบกัน ^ ^
สำหรับท่านที่ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชื่อเล่นมาให้ครบถ้วนแล้ว ผมได้ดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขออภัยที่มาอัพเดทล่าช้า เพราะงานค่อนข้างมาก จะมาอัพเดทอีกครั้งในวันเสาร์นี้นะครับ กรณีเร่งด่วนโทรมาที่ 094-986-1142 นะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-09-23
เรียนคุณเจมส์ เต็มหรือยังครับ สนใจสมัครทริปนี้ 6 คน รถ 1 คัน
เมศร์  / 2015-10-15
เรียน คุณเมศร์

ขณะนี้ยังเปิดรับผู้สมัครร่วมเดินทางอยู่ครับ

หมายเหตุ ปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-10-15
ขณะนี้ ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วครับ
เหลือเพียง 5 ห้องสุดท้าย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-10-27
ขณะนี้ใกล้ปิดรับสมัครแล้วครับ
เหลือ 4 ห้องสุดท้าย
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-10-28
เรียน คุณปารณีย์ คุณธนัท คุณคำนนท์ คุณตวงพร

ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมคาราวานเรียบร้อยแล้วครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-02
เหลือ 1 ห้อง สุดท้ายนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-02
สมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมเดินทาง คาราวานไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปี 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-04
Revise caravan programe as at 6 Nov 2015.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
Revise caravan programe as at 6 Nov 2015.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
Revise caravan programe as at 6 Nov 2015.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
Revise caravan programe as at 6 Nov 2015.
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
ปิดรับสมัครแล้วครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
พบกันทริปต่อไป

คาราวานกระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่ 8

@ โรงเรียนบ้านแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=220
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-06
ขอเกาะไปด้วยคนครับ
sommainoi  / 2015-11-07
สรุปรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมคาราวานไฟฟ้าแสงสว่าง 59 ท่าน ดังนี้
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-09
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ ชาวคาราวาน และชาวแรลลี่ไทย ที่ได้ร่วมเดินทางไปถวายกฐินไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ ศรัทธา โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ กิจการค้า หน้าที่การงาน ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวย คิดหวังสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม และได้ใช้ความพยายามแล้วก็ขอให้สมดังมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-16
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมคาราวาน จัดโดย กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=220
โรงเรียนบ้านแม่เงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2558

และ

http://www.rallythai.net/rally_showdetail.php?qid=224
โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2559
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-11-16
ธ เกริกเกียรติก้องฟ้ากัมปนาท เหล่าอำมาตม์แซ่ซ้องภิรมย์ใส
เถลิงเกียรติทวยหล้าฟากฟ้าไทย ทรงวิไลมหาราชแห่งแผ่นดิน

ธ ธวัชทรงศรีดำรงค์เอก ทรงอุเบกทศพิธกวีฉันท์
ทวยราษฎร์ก้มกราบพระบาทพลัน ฤกษ์วันจันทร์สุริยะสว่างใจ

ธ ทรงครองแผ่นดินสำราญจิต อิทธิฤทธิ์บารมีเปล่งไพศาล
เทพเจ้าไฉซิ่งเอี๊ยวิเศษชาญ ดลบันดาลพระองค์ทรงพระเจริญ

ธ บดินทร์เดชาดั่งทวยเทพ ทุกขอบเขตเวียงชัยมีสุขศรี
เศรษฐกิจพอเพียงริเริ่มดี แก้มลิงนี้ทรงพิพัฒน์เพื่อปวงชน

ธ ทรงนำปวงไทยใจทั่วหล้า ทั่วเขตฟ้าพสุธาถิ่นสยาม
ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่เฝ้าติดตาม ธ ทรงงานเพื่อแผ่นดินถิ่นแหลมทอง

ธ ทรงเป็นจอมทัพแห่งสยาม ปรีชาชาญเปล่งราศีทรงสดใส
เวียนบรรจบธันวาภิรมย์ใจ ผองปวงไทยน้อมกราบถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
และสมาชิกชาวคาราวานกระเป๋าใบนี้...พี่ให้น้อง ปีที่8
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-12-10
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ