rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 10 จำนวน 9 วัด ( 3 - 6 เมษายน 2558 )
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 10 จำนวน 9 วัด
ในวันที่ 3 ? 6 เมษายน พ.ศ.2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ? ยโสธร ? อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/utcckammatanclub
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2015-02-18 / อ่าน: 11896
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 10 จำนวน 9 วัด ในวันที่ 3 ? 6 เมษายน พ.ศ.2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ? ยโสธร ? อุบลราชธานี

*******************************
1.วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร , หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ)
2.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
3.วัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (หลวงปู่แสง ญาณวโร)
4.วัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ)
5.วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
6.วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (หลวงพ่อมหาอมร เขมจิตโต)
7.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
8.วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม)
9.วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ชา สุภัทโท , หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม)
********************************

กำหนดการ

==วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558==
เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่อาคาร 18 ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐานม.หอการค้าไทย
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 20.00 น. รถออกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

==วัน เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558==
เวลา 07.00 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่ทองอิทนร์ กตปุญโญ , สักการะเจดีย์หินวัดป่ากุงและอนุสรณ์สถานที่ใช้พระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ศรี มหาวีโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 11.00 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด , สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 15.00 น. ถึงวัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร, กราบนมัสการหลวงปู่แสง ญาณวโร
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 16.30 น. ถึงวัดศรีฐานใน , นมัสการหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ
เวลา 17.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 18.30 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ , นมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน และเจดีย์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

==วัน อาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558==
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
เวลา 07.00 น. ถึงถึงวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , ตักบาตรเช้าและนมัสการเจ้าอาวาส , สักการะอัฐิธาตุหลวงพ่ออมร เขมจิตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. ถึงวัดดอนธาตุ(เกาะกลางแม่น้ำมูล) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ,
นมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 14.00 น. ถึงแก่งสะพือ , รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝากของที่ระลึก
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , กราบอัฐิธาตุและเจดีย์หลวงปู่กิ ธัมุตตโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

==วัน จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558==
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 07.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราช จ.อุบลราชธานี
เวลา 11.30 น. ถึงวัดหนองป่าพง , นมัสการเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เวลา 22.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสวัสดิภาพ
*********************************
รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน
*** ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / นักศึกษา (ป.ตรี) 900 บาท (บุคคลภายนอก : กรุณาจ่ายค่ามัดจำภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่จอง จำนวน 2,000 บาท และชำระส่วนต่างอีก 500 บาทภายใน 10 วันนับแต่วันชำระมัดจำ)
- มีอาหารว่างแจกบนรถเป็นนมและขนม
- ได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม
***สิ่งของที่ต้องเตรียม
-เสื้อผ้า(ไม่จำเป็นต้องชุดขาว แต่เป็นชุดสุภาพ ผู้หญิงไม่นุ่งสั้น เกาะอก เปิดไหล่) , ของใช้ส่วนตัว (สบู่,ยาสระผม,ยาสีฟัน ฯลฯ)
-เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
-ยารักษาโรคประจำตัว
-ยากันยุง
*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***หมายเลขโทรศัพท์
084-9423454 (ฐา) , 085-1173672 (ติงลี่)
ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตนเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารเรือนไทย ตึก18 ชั้น 1 (ฝั่งรถบัส)
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสาขาวงเวียนโอเดี้ยน เลขที่บัญชี 179-203279-1 ชื่อบัญชี นายกำพล ฉัตรธีรภาพ
ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 085-1173672(ติงลี่) ID line : tingly07 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ
หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  / 2015-02-18
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ