rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand
คาราวานบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง

คาราวานบุญมหากุศล ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ณ โรงฆ่าสัตว์ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558

06.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาวังบูรพา ถนนพาหุรัด
06.15 น. เคลื่อนขบวนคาราวาน มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
08.00 น. เดินทางถึงโรงฆ่าสัตว์ (วัดแม่นางปลื้ม)
08.45 น. กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ
09.30 น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าติดเชื้อเอดส์
10.45 น. ร่วมกันถวาย มหาสังฆทานใหญ่ (พระพุทธรูป ผ้าไตร ชุดขาว หม้อสังฆทาน)
เป็นการสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ เสริมมงคลชีวิต
11.30 น. เสร็จพิธีสมบูรณ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำ
13.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสิงหบุรี
14.30 น. นมัสการหลวงพ่อแพร วัดพิกุลทอง เกจิอาจารย์ชื่อดังภาคกลาง เมตตามหานิยม
15.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่วัดพระนอนจักรสีห์
15.30 น. นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์
16.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ตลาดกลางเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น @ ตลาดกลางเพื่อการเกษตร อยุธยา
18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558   2015-01-06 / อ่าน: 7191
ค่าไถ่ชีวิตโค ตัวละ 26,000 บาท
ค่าไถ่ชีวิตกระบือ ตัวละ 28,000 บาท
ท่านผู้ใหญ่ใจบุญ สามารถบริจาคได้ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

* * * รับจำนวนจำกัด 30 คันแรกเท่านั้น * * *
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
ค่าลงทะเบียน
ผู้ใหญ่ ท่านละ 499 บาท
เด็ก ท่านละ 299 บาท

อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ คิดในอัตราผู้ใหญ่
อายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ คิดในอัตราเด็ก
อายุต่ำกว่า 3 ปี ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวม
1. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 100,000 บาท
2. ค่าเสื้อ T-Shirt คาราวานบุญ ท่านละ 1 ตัว
3. อาหารเช้า (ข้าวกล่อง)/ อาหารกลางวัน / อาหารเย็น (ตามโปรแกรมฯ)

อนึ่ง : ทีมงานฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะยึดถือเอาความปลอดภัยของหมู่คณะเป็นสำคัญ และการพิจารณาตัดสินของทีมงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
การเตรียมตัว สำหรับท่านที่สมัครร่วมเดินทาง

พิธีถวายมหาสังฆทานใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ใจดี สังเกตด้านข้างพระพุทธรูป จะมีพานสำหรับใส่ซองบรรจุปัจจัย ซึ่งท่านสามารถนำปัจจัยใส่ซองทำบุญกันตามกำลังศรัทธา
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
มหาสังฆทาน ต่างกับ สังฆทาน อย่างไร

สังฆทานเครื่อง ๙ จัดว่าเป็นมหาสังฆทาน มีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานทั่วไป

การถวายสังฆทานเครื่อง ๙
มีกำเนิดจากสายกรรมฐานแบบมโนมยิทธิโบราณ หรือที่เรียกว่า "วิชาสางใส
หรือสายเทวตานุสติ" โดยการบอกกล่าวสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย และเป็นการขอขมาครูบาอาจารย์ พรหมเทวดาทั้งหลาย
ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินกันมาแต่อดีต

ส่วนใหญ่ นิยมบูชาครูบาอาจารย์ เสริมดวงให้เป็นสิริมงคล ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้เคยเป็นบริวารในอดีตให้หลุดพ้นจากพันธนาการหรือพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวง

อีกทั้งยังสามารถอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

การทำสังฆทานนี้ จะทำการอาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้า ตลอดทั้งพรหมเทวดาทั่วหมื่นแสนจักรวาล
เพื่อมาโมทนาสาธุการและปลดปล่อยดวงวิญญาณดังกล่าว

อนึ่ง ผลบุญสังฆทานเครื่อง ๙ เป็นปัจจัยทำให้เกิดโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อีกทั้งยังได้บุญกุศลในแง่ของความกตัญญูกตเวทิตาอีกด้วย

สังฆทานเครื่อง ๙ ประกอบด้วย

๑. ผ้าไตรจีวร ชุดใหญ่ ๑ ชุด
๒. สังฆทาน ๑ ถัง ประกอบไปด้วยอาหารแห้ง ของใช้ต่าง ๆ (ถ้าสามารถจัดเตรียมเองได้ยิ่งดี)
๓. อาหารคาว ๙ อย่าง พร้อมข้าวเปล่า ๙ ชุด
๔. ผลไม้ ๙ อย่าง
๕. น้ำเปล่า ๑ ขวด
๖. ดอกไม้ ๙ ดอก (นิยมดอกบัว ๙ ดอก) หรือใช้พวงมาลัยดอกมะลิ ๙ พวงก็ได้
๗. ธูป ๙ ดอก
๘. เทียน ๙ เล่ม
๙. หากต้องการเพิ่มพระพุทธรูป (ถ้ามี) ควรมีหน้าตักไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว

ขอขอบคุณ Rally Thai พี่ไก่ สมสัก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เอื้อเฟื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการคาราวาน ให้กับกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2556 - 2557 กระทั่งปี 2558 ด้วยดีเสมอมา

ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 นี้ ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้ 2558 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่พี่ไก่และครอบครัวเคารพสักการะ โปรดอำนวยพรอันประเสริฐให้พี่ไก่และครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ปฏิพานธนสารสมบัติ กิจการค้าก้าวหน้ารุ่งเรือง ตลอดปี 2558 นี้เทอญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
สรุปรายชื่อสมาชิกร่วมกิจกรรมคาราวาน
1. รถหมายเลข 1 คุณต้อม และครอบครัว
2. รถหมายเลข 2 คุณปอม และครอบครัว
3. รถหมายเลข 3 คุณอัจ และครอบครัว
4. รถหมายเลข 4 คุณโก้ และครอบครัว
5. รถหมายเลข 5 คุณหนิง และครอบครัว

* * * รับสมัครจำนวน 30 คัน * * *
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
ยอดเงินบริจาคสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ
1. รถหมายเลข 5 คุณหนิงและครอบครัว บริจาค 5,000 บาท
2. พี่น้อย พี่เปี๊ยก ร่วมบริจาค 1,000 บาท
3. รถหมายเลข 3 พี่อัจ และครอบครัว บริจาค 1,000 บาท
4. รถหมายเลข 2 คุณปอม และครอบครัว บริจาค 1,000 บาท
ร ว ม เ งิ น บ ริ จ า ค 8,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าไถ่ชีวิตโค ตัวละ 26,000 บาท, กระบือ ตัวละ 28,000 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
พระพุทธไสยาสน์วัดพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปลักษณะงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ทุกๆ คนที่ได้เข้ามาในพระวิหารหลังนี้ก็จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณส่วนพระพักตร์ขององค์พระไหว้พระขอพรกันตรงนี้ จากประตูพระวิหารที่ผมเดินเข้ามา นับช่องระหว่างเสาได้ 9 ช่อง ตั้งแต่พระบาทมาจนถึงพระเกศ นับเป็นพระพุทธรูปปางนอน หรือพระพุทธไสยาสน์ ที่มีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่งของไทย และมีประชาชนศรัทธาแวะเวียนมาไหว้ไม่ได้ขาด ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2555 ทางวัดได้ทำการบูรณะพระนอน ด้วยการปิดทองให้ทั้งองค์ ระหว่างนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงมองเห็นองค์พระมีสีดำครึ่งองค์
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
เสาไม้สักแกะสลัก ก่อนที่จะได้เดินเข้าไปในพระวิหาร ตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ทางเดินระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร ทั้งสองสร้างอยู่ใกล้กัน ใช้กำแพงแก้วร่วมกัน ที่สะดุดตากว่าสิ่งอื่นใด ก็คือเสาไม้สักจำนวนมาก ที่นำมาใช้เป็นเสาจริงของหลังคาขนาดใหญ่ที่ปกคลุมบริเวณลานประทักษินรอบๆ พระอุโบสถและพระวิหาร เสาไม้จำนวนมากนี้แกะสลักลวดลายลงชั้นลึก ฝีมือปราณีต ตลอดทั้งต้น หาชมได้ยากยิ่ง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
นมัสการสมเด็จโตองค์ใหญ่ ลานจอดรถของวัดพระนอนจักรสีห์เป็นลานจอดในร่มคลุมด้วยหลังคากว้างใหญ่ จอดรถได้สะดวกสบายมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกให้ จะเข้าจะออก จะถอยหลังหรือเดินหน้า พี่เค้าดูแลให้หมด หลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าวิหารพระนอนอันลือชื่อ ซึ่งจะมีสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี องค์ใหญ่อยู่ตรงทางเดินเข้าพระวิหาร ตอนนี้ก็มีการทำบุญสร้างบาตรขนาดใหญ่ ใครสนใจก็เชิญไปร่วมทำบุญกันนะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
โครงการพระพุทธชยันตี 2600 ปี เป็นโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างตรงหน้าวัด คิดว่าจะเสร็จในอีกไม่นานนี้ หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามมากและเราก็จะไปเก็บภาพมาอัพเดตกันอีกครั้งครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
มุ่งหน้าสู่วัดพระนอนจักรสีห์ หลายต่อหลายครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะวัยรุ่นๆ จะไปเที่ยวไหนที ส่วนใหญ่มองกันที่ไกลๆ อย่างขึ้นเหนือ หรือลงใต้ สำหรับเส้นทางสู่ภาคเหนือ ถนนสายเอเซียอันเป็นเส้นทางหลักทางหนึ่งที่มักจะถูกเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆ ผ่านจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด อย่างอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี ถ้าไม่ได้วางแผนการเดินทางทริปสั้นๆ ก็คงจะมีเพียงไม่มากที่จะเข้ามาเที่ยวสิงห์บุรีแบบจริงๆ จังๆ แต่อย่างน้อย วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ก็น่าจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่หลายๆ คนจะนึกถึง และแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์พระนอนขนาดใหญ่
?การเดินทางมายังวัด เข้าได้ 2 ทางหลักๆ เพราะจากถนนสายเอเซีย จะมีแม่น้ำเจ้าพระยาขนาบข้างอยู่ตลอดแนวเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ดังนั้นก็ต้องหาจุดที่มีสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งก็ได้แก่เข้าทางไขโย (วัดเกษไขโย) อีกทางก็คือเข้าทางตัวเมืองสิงห์บุรี ในกรณีของเราเราเลือกใช้ทางตัวเมืองสิงห์บุรีเพราะใกล้วัดพระนอนจักรสีห์มากกว่า ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ลงมาเลี้ยวซ้ายตรงแยกที่ 2 จากนั้นตรงอย่างเดียวเราก็จะมาถึงทางแยกเข้าวัดอย่างที่เห็น

ขอขอบคุณ www.touronthai.com ที่เอื้อเฟื้อภาพและเรื่อง
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3650 7135
http://www.tourismthailand.org/lopburiวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก

นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น ทางวัดยังมีการอบรมธรรมะและวิปัสสนาในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415
นอกจากนั้นทางวัดยังมีบริการรถรางพาชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัด เช่น วัดหน้าพระธาตุ วังมัจฉา ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.

การเดินทาง

- รถยนต์ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ประมาณ 4 กิโลเมตร

- รถประจำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู, รถสาย 462 สุพรรณบุรี-โคกสำโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-06
ไม่ทราบจะสมัครได้ที่ไหนครับเพราะวันที่ 11 ม.ค 58 นี้แล้ว
ช่วยบอกวิธีการสมัครด้วยครับ
Email rawispas@gmail.com
กนก  / 2015-01-07
ติดต่อคุณเจมส์ หมายเลข 094-986-1142 โดยตรงครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-07
ยอดเงินทุนสมทบร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ
1. คุณหนิง สมาชิกรถหมายเลข 5 ร่วมสมทบทุน 5,000 บาท
2. พี่เปี๊ยก ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท
3. พี่อัจ สมาชิกรถหมายเลข 3 ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท
4. คุณปอม สมาชิกรถหมายเลข 2 ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท
5. คุณสาว ร่วมสมทบทุน 500 บาท
6. คุณต้อม น้องออมสิน รถคันที่ 1 ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท
7. พี่นก พี่เคารพ รถคันที่ 6 ร่วมสมทบทุน 500 บาท
8. คุณธเนศชัย อังวราวงศ์ ผอ.ธปท. ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท
9. คุณแม่ คุณปอ รถคันที่ 2 ร่วมสมทบทุน 1,000 บาท
10. คุณทชากร และครอบครัว ร่วมสมทบทุน. 1,000 บาท
รวมเงินทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 14,000 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-07
Update สรุปเงินทำบุญสมทบทุนไถ่ชีวิตโค กระบือ 8 Jan 2015 11.18 AM

1. คุณหนิง คุณเอ็ม และครอบครัว รถคันที่ 4 สมทบทุน 5,000 บาท
2. คุณวัชรินทร์ คุณรัตนา ก้องสุรินทร์ สมทบทุน 1,000 บาท
3. พี่อัจ พี่เนี้ยว รถคันที่ 3 สมทบทุน 2,000 บาท
4. คุณดุลย์ทัชช์ ศิลปี คุณพรนฤมล ศรีดวม
และครอบครัว สมทบทุน 1,998 บาท
5. คุณสาว ร่วมสมทบทุน 500 บาท
6. คุณกรองแก้ว คุณอภิญญา แสงสงวน สมทบทุน 1,000 บาท
7. คุณหทัยชนก คุณเคารพ พันธ์เอกพงษ์ สมทบทุน 500 บาท
8. คุณธเนศชัย อังวราวงศ์ ผอ.ธปท. สมทบทุน 1,000 บาท
9. คุณแม่ คุณปอ รถคันที่ 2 สมทบทุน 1,000 บาท
10.คุณทชากร พวงเขียว และครอบครัว สมทบทุน 1,000 บาท
11.คุณกรญาณ์ ฤทธิกุล และครอบครัว สมทบทุน 1,000 บาท
12.เพื่อนคุณพรนฤมล ศรีดวม ได้แก่
12.1 คุณสุภัทรา กุลปวโรภาส สมทบทุน 1,000 บาท
12.2 คุณสุวรรณา กิตติรัตน์พัฒนา สมทบทุน 500 บาท
12.3 คุณวิไล โกวิทกูลไกร สมทบทุน 800 บาท
12.4 คุณวรัตม์อร ปัญญาประเสริฐกุล สมทบทุน 200 บาท
12.5 คุณทิวาพร ปลอดใหม่ สมทบทุน 200 บาท
12.6 คุณดลชีวา ฉันทนิมิ สมทบทุน 500 บาท
12.7 คุณสุดารัตน์ ภู่รุ่งเรืองผล สมทบทุน 500 บาท
12.8 คุณวัชรินทร์ อนันตพงศ์ สมทบทุน 500 บาท
12.9 คุณศตบงกช รุ่งค้าดี สมทบทุน 500 บาท
13. พี่สมหมาย พี่สมศักดิ์ จันทร์ตะเคียน สมทบทุน 1,000 บาท
14. คุณรัฐพล จิรปานนท์ และครอบครัว สมทบทุน 1,000 บาท
15. คุณรุ่งรัตน์ คิดสำราญ สมทบทุน 1,000 บาท
16. อาจารย์ธีรวัฒน์ อาจารย์เกษณี ทองสุข สมทบทุน 1,000 บาท
17. คุณสมศักดิ์ คุณมธุรส คุณวรกานต์ ว่องวิทย์โอฬาร
สมทบทุน 500 บาท
18. คุณอร และคุณโชติ สมทบทุน 500 บาท
19. ด.ช.พีรดิษฐ์ วณิกกิตติวรกุล สมทบทุน 1,000 บาท
20. คุณหนึ่งหทัย ไหลพึ่งทอง สมทบทุน 500 บาท

รวมเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโคกระบือ 27,198 บาท

Update 8 Jan 2015. 11.28 AM
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-08
ทริปนี้ มีสมาชิกให้ความสนใจร่วมเดินทางไปกับคาราวานบุญ ประมาณจำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 คัน Update ณ ขณะนี้

อย่างไรก็ตาม มีผู้ใจบุญ ที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปด้วยตนเอง อีกจำนวนหนึ่ง (ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน) ได้แก่
1. ผู้บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว)
และครอบครัว เพื่อนกัลยาณมิตร
2. ผู้บริหาร บริษัท สยามเคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด (นำเข้าเคมีภัณฑ์)
3. ผู้บริหาร ห้างค้าทอง และเครือข่ายผู้ค้าทองคำอีกหลายแห่ง

คาดว่า งานบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานไถ่ชีวิตโคกระบือ ทุกประการ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมบุญในครั้งนี้ ขอสาธุการ อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาธรรม สำนักพระราชวัง เว็บไซด์แรลลี่ไทย และท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทุกๆท่าน ที่ได้เสียสละทรัพย์ เสียสละเวลาส่วนตัว ร่วมกันทำความดี สร้างบุญ สร้างกุศล มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ด้วยจิตคารวะ

ธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-08
รายชื่อสมาชิกร่วมเดินทาง คาราวานบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ
เส้นทาง กรุงเทพฯ - อยุธยา - สิงห์บุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

รถคันที่ 1 คุณสุรศักดิ์ ชัยสุธาทิพย์(คุณหนิง)
รถคันที่ 2 คุณสุรชัย อัศนีวุฒิกร (พี่อัจ)
รถคันที่ 3 คุณเคารพ พันธ์เอกพงศ์ (พี่นก)
รถคันที่ 3 คุณดุลย์ทัชช์ ศิลปี (คุณปอ)
รถคันที่ 4 คุณณัฐวิชธ์ คงจะทน (คุณม๋วย)
รถคันที่ 5 คุณกรองแก้ว แสงสงวน (น้องออมสิน)
รถคันที่ 6 คุณรัฐพล จิรปานนท์ (เฮียพล)
รถคันที่ 7 บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (พี่หมู)
รถคันที่ 8 บริษัท สยามเคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 094-986-1142 เจมส์ นะครับ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-08
ขออนุโมทนาบุญ กับผู้ใหญ่ใจดี รวมถึงญาติพี่น้องคนรอบข้างทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ รุ่งโรจน์ฟาร์ม (อยุธยา) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ยอดเงินบริจาค ชาวคาราวานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558 เป็นจำนวนเงิน 81,000 บาท
ทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558 ได้นำไปชำระค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ออกบิลมา 2 ฉบับ
1. ไถ่ชีวิตโค 2 ตัว (ตัวละ 26,000 บาท) เป็นเงิน 52,000 บาท
2. ไถ่ชีวิตกระบือ 1 ตัว (กำลังตั้งท้องได้ 1 เดือน) เป็นเงิน 28,000 บาท
3. ไถ่ชีวิตโค-กระบือ สามัคคี เป็นเงิน 1,000 บาท
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-12
ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 6,434,000 บาท
ไถ่ชีวิตโค 150 ตัว
ไถ่ชีวิตกระบือ 90 ตัว
โคกระบือที่อยู่ในฟาร์ม(โรงฆ่าสัตว์)รอดชีวิตทุกตัว
ซึ่งสำนักพระราชวัง จะดำเนินการตามขั้นตอนโดย
กักกันสัตว์อีกประมาณ 3 เดือน ก่อนจะขนย้ายโค-กระบือ
ไปยัง ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญ มายังท่านผู้มีจิตเมตตา เสียสละทรัพย์ช่วยเหลือชีวิตเวไนยสัตว์ให้พ้นจากการถูกเบียดเบียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เคารพศรัทธา โปรดคุ้มครอง อำนวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ แคล้วคลาดจากภยันอันตราย สุขสมหวังในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาเทอญ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-01-12
ตามที่ชาว Rallythai.net และสมาชิกชาวคาราวานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558 ได้เคยร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความทราบแล้วนั้น
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-06-30
โอกาสนี้ ธนาคารโค-กระบือในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร มายังทีมงานกลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2 ฉบับ กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง จึงขออนุญาตนำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมและอนุโมทนาบุญ กันอีกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน สาธุ
กลุ่มน้ำใจนี้...พี่ให้น้อง 2558  / 2015-06-30
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 250KB)
ใส่อักษรตามภาพ