rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

ส่งท้ายความหรรษาแรลลี่สุพรรณ
สนุกสนานในวันสุดท้ายกับทริป ?แรลลี่รถยนต์สุพรรณหรรษา? ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พาผู้เข้าแข่งขันมาชมสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ?บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ? ซึ่งที่นี่ภายในแบ่งเป็น 3 อาคาร ได้แก่ อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม ทั้งพันธุ์ปลาไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า 50 ชนิด อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย ชมสาธิตการให้อาหารปลา อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลหายาก มีอุโมงค์ปลาและบันไดเลื่อนยาว 75 เมตร เพื่อให้ได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด
จากนั้นมาปิดท้ายกันที่ ?ตลาดร้อยปีสามชุก? ตลาดร้อยปีแห่งเมืองสุพรรณ ชมความคลาสิคและความเก่าแก่ของ บ้านไม้อายุนับร้อยปี พร้อมชิม ช้อป สินค้าพื้นบ้าน โดยในแต่ละซอยก็จะมีร้านค้าที่แปลกตาน่าสนใจทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆ ร้านขายของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า ร้านอาหารขึ้นชื่อ ลูกชิ้นยักษ์ ข้าวห่อใบบัว ขนมเบื้อง ขนมไข่ปลา และอีกมากมาย


bus   2017-09-16 / อ่าน: 1652
 / 2017-09-16
 / 2017-09-16
 / 2017-09-16
 / 2017-09-16
 / 2017-09-16
 / 2020-11-30
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 250KB)