rallythai.net แรลลี่ แรลลี่ไทย รับจัดแรลลี่ รับจัดวอล์คแรลลี่ ท่องเที่ยว กีฬา rally rallythai thairally thailandrally rallythailand

แรลลี่ไทยรับจัดแรลลี่ทุกประเภท โทร. 081-555-2211 , 081-621-8181

คาราวาน ทำดีเพื่อพ่อ กาญจนบุรี - ราชบุรี
คาราวาน ทำดีเพื่อพ่อ เดินทาง 3-4 ธันวาคม 2559
(2วัน1คืน) พัก 1 คืน ที่เมืองกาญ
Royal river kwai resort&Spa
----------
ราคาท่านละ 1,990.-บาท
ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าที่พัก ระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร + ค่าอาหารว่าง น้ำดื่มและขนม ตามรายการตลอดการเดินทาง
- ค่างานกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในคืนวันที่ 3 ธันวาคม 2559
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ในโปรแกรม
- ค่าอุปกรณ์ลงทะเบียน คู่มือ และค่าสติ๊กเกอร์ติดรถ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่ารถตำรวจนำขบวน, ค่ารถซ่อมบำรุงฉุกเฉิน และค่ารถล่วงหน้าประสานงาน
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
ลิซ่า ทัวร์คุณชาย 098-641 9654   2016-11-23 / อ่าน: 2016
 / 2016-11-23
[เพิ่มรูปภาพ]
ใส่รูปภาพ
(ไม่เกิน 250KB)